Тема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу icon

Тема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу
Скачати 42.77 Kb.
НазваТема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу
Дата конвертації26.11.2012
Розмір42.77 Kb.
ТипДокументи
Завдання для самостійної роботи студентів

для групи ОА-53

(53 год.)


Змістовий модуль 1


Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год)

 1. Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу.

 2. Визначте основні вимоги до складання фінансової звітності.

 3. Основні форми статистичної звітності.

 4. Значення оперативної звітності як джерела інформації для проведення фінансового аналізу.

 5. Форми оперативної звітності.

Рекомендована література: 2,3,4,5,12,13,14,15,17,20,24,25,28,34,38.


Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства (5 год)

 1. Комплекс показників оцінки фінансового стану підприємства.

 2. Класифікація показників оцінки фінансового стану підприємства.

 3. Значення бухгалтерського балансу для фінансового аналізу діяльності підприємства.

 4. Характеристика форм фінансової звітності.

 5. Методи перевірки бухгалтерського балансу та оцінки активів.

Рекомендована література: 2,3,4,5,12,13,15,16,17,20,23,26,28,34,37,39.


Тема 3. Аналіз фінансової стійкості (4 год)

 1. Сутність фінансової стійкості підприємства.

 2. Фактори, що впливають на фінансову стійкість.

 3. Основні показники фінансової стійкості. Порядок їх розрахунку та методи оцінки.

 4. Типи фінансової стійкості.

Рекомендована література: 2,3,11,12,13,14,15,18,21,22,24,27,28,30,37,38,40.


Тема 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності (5 год)

 1. Назвіть суб‘єктів ринкових відносин, які зацікавлені в оцінці ліквідності та платоспроможності підприємства.

 2. Назвіть основні фактори, що призводять до зниження ліквідності і платоспроможності підприємства.

 3. Дайте характеристику основних шляхів підвищення ліквідності і платоспроможності підприємства.

 4. Охарактеризуйте роль ліквідності та платоспроможності підприємства серед інших напрямів оцінки фінансового стану підприємства.

 5. Охарактеризуйте взаємозв‘язок між поняттями ліквідності і платоспроможності підприємства.

Рекомендована література: 2,3,4,5,12,14,15,17,18,19,20,23,25,27,28,30,34,36,37,38.


Тема 5. Аналіз грошових потоків (4год)

 1. Дайте визначення грошового потоку та охарактеризуйте його значення для фінансової діяль­ності підприємства.

 2. Дайте характеристику сфери застосування схеми простих процентів.

 3. Сутність методу нарахування складних процентів.

 4. Порядок здійснення оптимізації грошових потоків.

Рекомендована література: 2,3,4,5,12,13,19,20,23,24,26,28,31,34,36,37,39.


Тема 6. Аналіз кредитоспроможності підприємства (7 год)

 1. Сутність кредитоспроможності підприємства.

 2. Аналіз фінансових коефіцієнтів як один із напрямів оцінки кредитоспроможності підприємства.

 3. Методика здійснення аналізу фінансових коефіцієнтів.

 4. Аналіз руху коштів як один із напрямів оцінки кредитоспроможності підприємства.

 5. Методика здійснення аналізу руху коштів.

 6. Аналіз оцінки ділового середовища як один із напрямів оцінки кредитоспроможності підприємства.

 7. Методика здійснення оцінки ділового середовища.

Рекомендована література: 2,3,4,5,12,14,16,17,20,21,23,27,29,31,34,35,36,37,38.


Тема 7. Аналіз ефективності використання капіталу (5 год)

 1. Значення й методи аналізу капіталу підприємства.

 2. Аналіз структури та динаміки капіталу підприємства.

 3. Охарактеризуйте основні джерела формування капіталу підприємства.

 4. Назвіть основні напрямки поліпшення використання власного та залученого капіталу підприємства. Сутність впливу поліпшення використання капіталу підприємства на його фінансовий стан.

 5. Порядок визначення оптимальної структури джерел формування капіталу підприємства. Взаємозв‘язок між вартістю капіталу, структурою джерел його формування, вартістю підприємства.

Рекомендована література: 4,5,12,14,17,19,21,23,26,27,28,31,34,36,37,39,40.


Змістовий модуль 2


Тема 8. Оцінювання виробничо-фінансового левереджу (4 год)

 1. Дайте визначення левереджу.

 2. Охарактеризуйте сутність виробничого левереджу.

 3. Дайте визначення фінансового левереджу.

Рекомендована література: 11,12,13,14,20,28,30,37,38,39.


Тема 9. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства (6 год)

 1. Значення аналізу ділової активності для оцінки фінансового стану підприємства.

 2. Значення аналізу інвестиційної привабливості підприємства.

 3. Оцінка майнового стану підприємства – порядок розрахунку показників.

 4. Аналіз динаміки зміни майнового стану підприємства.

 5. Порядок здійснення аналізу платоспроможності.

 6. Методика аналізу ліквідності.

Рекомендована література: 2,3,4,5,12,14,15,17,18,19,20,21,22,27,28,30,36,37,39.


Тема 10. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства (2 год)

 1. Поняття фінансового прогнозування.

 2. Методи фінансового прогнозування.

Рекомендована література: 2,3,4,5,12,14,15,17,18,19,20,28,30,36,37,38,39,40.


Тема 11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств (2 год)

 1. Система показників Бівера.

 2. Методи дискримінантного факторного аналізу: моделі Альтмана.

 3. Інші методи дискримінантного факторного аналізу.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,12,13,15,17,18,19,20,23,26,27,29,30,35,36,37,39.

Тема 12. Стратегічний аналіз фінансових ризиків (3 год)

 1. Економічна сутність фінансових ризиків

 2. Класифікація фінансових ризиків.

Рекомендована література: 11,12,14,15,17,18,20,23,24,26,28,30,36,37,38.Схожі:

Тема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу iconТема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній)
Методи та прийоми фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз, аналіз відносних показників порівняльний та...
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу iconТема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.)
Традиційні методи економічної статистики, що застосовуються у фінансовому аналізі
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу iconТема Значення і теоретичні засади фінансового аналізу
Основні поняття: фінансовий аналіз, мета, об’єкт, предмет, завдання, суб’єкти фінансового аналізу, вертикальний аналіз, горизонтальний...
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу iconПротокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко
Модуль I. Поточний контроль Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу iconДиректор чтеі кнтеу
Принципи фінансового обліку. Концептуальна модель фінансового обліку. Методологія фінансового обліку. Організація і технологія фінансового...
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит»
Принципи фінансового обліку. Концептуальна модель фінансового обліку. Методологія фінансового обліку. Організація і технологія фінансового...
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу iconМетодичні вказівки для виконання курсових робіт для студентів напряму «облік І аудит»
Фінанси підприємств” курсову роботу, ціллю якою є закріплення теоретичних знань, придбання практичних навиків використання методів...
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу iconЛекция №1 План
Подібність біологічних систем. Основи теорії подібності і аналізу розмірностей. Теореми подібності. Критерії подібності. Метод аналізу...
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу iconІнформації про внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства, можливості, що надаються ринком, його загрози є основою для прийняття рішень в управлінні всією діяльністю підприємства
Мета роботи – одержання навичок моніторингу Інтернет-ресурсів та аналізу одержаних результатів для прийняття управлінських рішень...
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу iconАвтоматичний моніторинг новин
Величезна кількість інформаційних інтернет-джерел вимагає значних витрат часу й людських ресурсів для здійснення пошуку, відбору...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи