Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями icon

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями
Скачати 30.34 Kb.
НазваПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями
Дата конвертації26.11.2012
Розмір30.34 Kb.
ТипПоложення

Список рекомендованої літератури

Основна


 1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05. 1992 року № 2343-ХІІ (в редакції Закону № 784-ХІV від 30.06.1999) // Відомості Верховної Ради України. – 1999.-№ 42 – 43.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583) зі змінами і доповненнями.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583) зі змінами і доповненнями.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583) зі змінами і доповненнями.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 № 237 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов‘язання”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 11. Білик М.Д. Фінансовий аналіз: Навч. посібник.- 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.

 12. Бочаров В.В. Финансовый анализ. – СПб: Питер, 2001. – 240 с.

 13. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератути, 2007. – 328 с.

 14. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

 15. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152с.

 16. Ковалёв В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2000. – 424 с.


Додаткова література


 1. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 512 с.

 2. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 365 с.

 3. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 376 с.

 4. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератути, 2007. – 488 с.

 5. Попова Р.Г., Самонова И.Н., Добросердова И.И. Финансы предприятий. – СПб: Питер, 2002. – 224 с.

 6. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності субєктів господарювання: Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454 с.

 7. Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятий. – М.: Академический Проект, 2002. – 573 с.

 8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. – Минск: ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.

 9. Салига С.Я. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератути, 2006. – 210 с.

 10. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератути, 2006. – 224 с.

 11. Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення (на прикладі роботи вищого навчального закладу): Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 201 с.

 12. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

 13. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Під заг. ред. П.Ю. Буряка, М.В. Римара. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 528 с.

 14. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 360 с.

 15. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 565 с.

 16. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник.- К., 2005. – 196 с.

 17. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник.- К.: ЦНЛ, 2006. – 528 с.


Інтернет - ресурси


 1. www. me.gov.ua – Міністерство економіки України

 2. www. minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України

 3. www. bucoda.cv.ua – Офіційний сайт Чернівецької області

 4. www. nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 5. www. alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека

 6. www. Lsl.lviv.ua – Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

 7. www. Lib.com.ua – Наукова бібліотека ім. МаксимовичаСхожі:

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14. 05. 1992 року №2343-хіі (в редакції...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" n 87, 31. 03. 1999, Положення, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ПОЛОЖЕНН Я n 87 від 31. 03. 99
Наказами Мінфіну n 37 від 24. 02. 2000 n 131 від 14. 06. 2000 n 304 від 30. 11. 2000 n 583 від 18. 12. 2001 n 989 від 25. 11. 2002...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconНадія Гура. Методика бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків Загальні положення
Бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 99р. №996, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconНаказ №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 р за №1025/8346 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №1591 ( ) від 09.
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconНаказ №779 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за №823/14090 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №1591 ( ) від 09.
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconНаказ №559 від 30. 11. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19 грудня 2001 р за №1050/6241 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" { Із змінами,
Наказами Міністерства фінансів №363 ( z0462-03 ) від 23. 05. 2003 №1591 ( z1556-11 ) від 09. 12. 2011 }
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" n 559, 30. 11. 2001, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 559 від 30. 11. 2001
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" n 181, 28. 07. 2000, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 181 від 28. 07. 2000 м. Київ
Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи