Протокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко icon

Протокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко
НазваПротокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко
Дата конвертації26.11.2012
Розмір168 Kb.
ТипПротокол

Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __ від ____________2010 р.

Завідувач кафедри

____________ д.е.н., професор В.В. Прядко


Структура навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»

на ІІ семестр 2010-2011 н.р.

для групи ДФ-46 (ЦПЗО)


Укладач: асистент Єрмійчук Н. І.

Назва модуля, змістового модуля, тем та їх змісту

всього (годин)

Кількість годин

Оцінка видів навчальної діяльності

за змістовими модулями

(бали)

Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)

Аудиторні заняття
Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

^ Модуль I. Поточний контроль

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

8

2

-

6
5

Тема 2. Особливості фінансування підприємств різних форм організації бізнесу

12

-

-

12

Тема 3. Формування власного капіталу підприємств

10

2

-

8
Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

8

-

-

8
Тема 5. Дивідендна політика підприємства

10

2

-

8

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

10

1

2

7

5

Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства

10

1

-

10
Тема 8. Фінансове інвестування підприємства

10

1

-

8
Тема 9. Оцінювання вартості підприємства

8

1

-

7
Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

10

-

-

10
Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві

12

-

-

12
Разом за модуль I

108

10

2

96
^ Домашня контрольна робота

30

Заохочувальний бал

5

Залік

60

Загальна кількість годин, балів

108

10

2

96
100Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __ від ____________2010 р.

Завідувач кафедри

____________ д.е.н., професор В.В. Прядко


^ Структура навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»

на ІІ семестр 2010-2011 н.р.

для групи ЕП-45 (ЦПЗО)


Укладач: асистент Єрмійчук Н. І.

Назва модуля, змістового модуля, тем та їх змісту

всього (годин)

Кількість годин

Оцінка видів навчальної діяльності

за змістовими модулями

(бали)

Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)

Аудиторні заняття
Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

^ Модуль I. Поточний контроль

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

12

1
11
5

Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

18

1
17

Тема 3. Формування власного капіталу підприємства

18

1
17
Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

12

1
11
Тема 5. Дивідендна політика підприємства

18

1
17

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

18
1

17

2,5

Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства

16

1
15
Тема 8. Фінансове інвестування підприємства

18
1

17

2,5

Тема 9. Оцінювання вартості підприємства

2020
Тема 10. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин

1212
Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві

1818
Разом за модуль I
^ Домашня контрольна робота

30

Заохочувальний бал

5

Екзамен

60

Загальна кількість годин, балів

180

6

2

172
100Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __ від __ __________2010 р.

Завідувач кафедри

_____________ д.е.н., професор В.В. Прядко


^ Структура навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»

на ІІ семестр 2010-2011 н.р.

для груп Ф-501 (ЦПЗО)


Укладач: асистент Єрмійчук Н.І.


^ Назва модуля, змістового модуля, тем та їх змісту

Всього

Розподіл навчальної роботи (годин)

Лекційні

Практичні заняття

Самостійна робота

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

8

2

-

6

Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

12

-

-

12

Тема 3. Формування власного капіталу підприємства

10

2

-

8

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

8

-

-

8

Тема 5. Дивідендна політика підприємства

10

-

-

10

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

10

-

2

8

Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства

10

2

-

9

Тема 8. Фінансове інвестування підприємства

10

-

9

Тема 9. Оцінювання вартості підприємства

8

-

-

8

Тема 10. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин

10

-

-

10

Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві

12

-

-

12

Разом

108

6

2

100

^ Форма контролю - залік


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __ від __ __________2010 р.

Завідувач кафедри

_____________ д.е.н., професор В.В. Прядко


^ Структура навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»

на ІІ семестр 2010-2011 н.р.

для групи ПС-56 (ФЕФ)

Укладач: асистент Єрмійчук Н.І.


^ Назва модуля, змістового модуля, тем та їх змісту

Всього

Розподіл навчальної роботи (годин)

Оцінка видів навчальної діяльності за змістовими модулями(бали)

^ Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)

Лекційні

Семінарські

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота, ІНДЗ

Скорочення

^ Модуль І. Поточний контроль

Змістовий модуль 1. Зміст фінансової діяльності суб’єктів господарювання та форми фінансування

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

6


2


-

2

49

36

Тема 2. Особливості фінансування підприємств різних форм організації бізнесу

8

6
Тема 3. Формування власного капіталу підприємств

8


2


-

2

6
9

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

6

4
Тема 5. Дивідендна політика підприємства

8

2

2

-

4
9

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

9

2
2

5

2

9

^ Змістовий модуль 2. Фінансові аспекти інвестиційної діяльності та організації контролінгу на підприємстві

Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства

8

2

2
49

27

Тема 8. Фінансове інвестування підприємства

8


2

-

2

6
9

Тема 9. Оцінювання вартості підприємства

6

-

4
Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

6

2


2
3
9

Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві

8

2
5
^ Модульна контрольна робота №1

17

17

Разом за модуль І

81

16

6

8

51
2
80

Модуль ІІ. Індивідуальна та самостійна робота

15

Заохочувальний бал (За активність та відвідування занять)

5

Загальна кількість годин, балів

81

16

6

8

51
2

 

100Схожі:

Протокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко iconПротокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко Структура
Фінансовий аналіз” на II семестр 2010-2011 н р для груп дф-44, дф-45, фп-46, оп-47, бс-48 (феф)
Протокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко iconПротокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко
Модуль I. Поточний контроль Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
Протокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко iconПротокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко
Господарський кодекс України від 16. 01. 2003 р. 3436-іv. Із змінами та доповненнями
Протокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко iconПротокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко Структура навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» на І семестр
Змістовий модуль Поточний та перспективний аналіз фінансового стану підприємства
Протокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко iconПротокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко
Змістовий модуль Генезис і еволюція фінансів. Фінансова система Тема Предмет фінансової науки. Суть і функції фінансів
Протокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко iconПротокол № від 2010р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко
Тема Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання
Протокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко iconПротокол № від 2010р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко Структура навчальної дисципліни "Фінанси" на 2010-2011 н р. для груп: еп-24, еп-25 (оеф)
Структура навчальної дисципліни “Фінанси” на 2010-2011 н р для груп: еп-24, еп-25 (оеф)
Протокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко iconШишка Р. Б. Митне право України Підручник 2 008 Шишка Р. Б
Рецензенти: Рябченко О. П. – д ю н., к е н., професор, начальник кафедри адміністративної діяльності овс нніпфмгб харківського національного...
Протокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко iconПротокол № від 2010 р. Завідувач кафедри
Структура навчальної дисципліни "Фінанси" на І, ІІ семестр 2010-2011 н р для груп оа-21, оа-22, оа-23 (оеф)
Протокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко iconМетодичні вказівки для підготовки фахівців окр «спеціаліст», «магістр»
М. С. Пелехатий, д с г н., професор, завідувач кафедри технологій переробки та якості продукції тваринництва Ю.І. Савченко, к с-г...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи