Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 2 червня 2004 року n 433 icon

Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 2 червня 2004 року n 433
Скачати 113.29 Kb.
НазваПоложення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 2 червня 2004 року n 433
Дата конвертації12.12.2012
Розмір113.29 Kb.
ТипПоложенняПро затвердження Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 2 червня 2004 року N 433

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 червня 2004 р. за N 757/9356

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.99 N 348 "Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999 - 2012 роках" та з метою впровадження в практику загальноосвітніх навчальних закладів України сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і забезпечення їх високоякісними педагогічними програмними засобами

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів (додається).

2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів до відома керівників навчальних закладів.

3. Даний наказ та Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України" та розмістити на сайті Міністерства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В. О.

 

Міністр 

В. Г. Кремень 

ПОГОДЖЕНО: 

  

^ Перший віце-президент
Академії педагогічних наук
України, академік
 

 
 
В. М. Мадзігон
  
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і науки України
від 2 червня 2004 р. N 433

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 2004 р. за N 757/9356 

^ ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів


1 Загальні положення

1.1 Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про інноваційну діяльність", Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 N 522, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за N 946/5167.

1.2 Положення визначає основні організаційні засади та порядок проведення апробації електронних засобів навчального призначення в загальноосвітніх навчальних закладах.

1.3 Апробація - перевірка електронних засобів навчального призначення (програмне забезпечення навчального призначення: імітаційні, моделюючі, контролюючі комп'ютерні програми; бази даних та бази знань; електронні підручники та посібники; електронні словники, публікації у комп'ютерній мережі тощо) щодо їх педагогічної доцільності, за результатами якої виноситься рішення з упровадження зазначених засобів у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.

Електронні засоби навчального призначення - засоби навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються на електронному обладнанні.

1.4 Апробації підлягають електронні засоби, призначені для тиражування на електронних носіях або публікації у комп'ютерній мережі, потребу в яких мають навчальні заклади.

1.5 Апробація здійснюється на базі навчальних закладів, які затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України.

^ 2 Основна мета апробації

2.1 Основною метою проведення апробації є визначення педагогічної доцільності та ефективності використання електронних засобів навчального призначення для подальшого впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.

2.2 Апробація передбачає:

- визначення науково-методичного рівня електронних засобів навчального призначення, що апробується;

- здійснення контрольних зрізів під час проведення апробації на предмет засвоєння учнями навчального матеріалу на заняттях з використанням електронних засобів навчального призначення;

- оцінювання електронних засобів навчального призначення щодо відповідності їх психолого-педагогічним та ергономічним вимогам до засобів навчання нового покоління;

- підбиття підсумків апробації електронних засобів навчального призначення за висновками експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо доцільності їх упровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.^ 3 Організація проведення апробації

3.1 Організаційні та науково-методичні заходи щодо організації проведення апробації в загальноосвітніх навчальних закладах здійснює Науково-методичний центр організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти і науки України спільно з науковими працівниками Інституту педагогіки, Інституту засобів навчання та Інституту психології АПН України.

3.2 Апробація здійснюється за наявності документів, що підтверджують право власності на програмний засіб у цілому, і використаних для його створення матеріалів та інструментальних засобів.

3.3 Обов'язковій апробації підлягають електронні засоби, що розроблені та виготовлені за кошти державного бюджету, замовником яких є Міністерство освіти і науки України.

3.4 Апробація здійснюється протягом навчального року.

3.5 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів для проведення апробації визначається Науково-методичним центром організації розробки та виробництва засобів навчання з урахуванням вимог репрезентативності і вірогідності одержаних результатів та за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

3.6 Організація проведення апробації в регіонах здійснюється інститутами післядипломної освіти педагогічних працівників та іншими методичними установами за наказом місцевих органів управління освітою. Ними контролюється хід апробації у визначених навчальних закладах регіону і подаються звіти про результати апробації до Міністерства освіти і науки України.

Заходи щодо проведення апробації вносяться до планів роботи відповідних інститутів післядипломної педагогічної освіти або методичних установ.

3.7 Інститути післядипломної педагогічної освіти або методичні установи, яким доручено проводити апробацію, подають до Науково-методичного центру організації розробки та виробництва засобів навчання інформацію про навчальні заклади та педагогічних працівників, які здійснюватимуть апробацію, та відповідальну особу, на яку покладено організацію апробації в регіоні.

3.8 Загальноосвітні навчальні заклади, де проводитиметься апробація, повинні мати відповідну матеріальну базу і кадрове забезпечення. Перелік загальноосвітніх навчальних закладів формується та погоджується з Міністерством освіти і науки України за поданням обласного управління освіти і науки України.

3.9 Вимоги до загальноосвітніх навчальних закладів, де проводитиметься апробація:

- наявність комп'ютерного класу, обладнаного сучасною мультимедійною комп'ютерною технікою з мультимедійним комплексом (комп'ютер і телевізор, комп'ютер, проектор та екран);

- наявність технічної бази для забезпечення використання на комп'ютерах операційних систем Windows 98, 2000, XP;

- на комп'ютерах має бути встановлено ліцензійне програмне забезпечення;

- комп'ютери повинні мати доступ до мережі Інтернет (бажано з виділеною лінією);

- високий рівень викладання навчальних дисциплін (покажчики участі учнів загальноосвітнього навчального закладу у Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах II, III та IV етапів);

- наявність у загальноосвітньому навчальному закладі посади інженера або лаборанта з обслуговування комп'ютерної техніки.

3.10 Респондентами апробації електронних засобів є учні, вчителі, методисти та науковці.

3.11 Кваліфікаційні вимоги до вчителя, який виявив бажання брати участь в апробації:

- високий рівень фахової майстерності (не нижче I кваліфікаційної категорії);

- уміння працювати з комп'ютерною технікою;

- досвід використання електронних засобів навчального призначення у навчально-виховному процесі.

3.12 Узагальнення результатів апробації здійснюється експертною комісією, склад якої затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

До складу експертної комісії Міністерства освіти і науки України входять наукові працівники інститутів АПН України, практичні працівники загальноосвітніх навчальних закладів та методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

^ 4 Етапи проведення апробації

4.1 Апробація проводиться за наказом Міністерства освіти і науки України, який визначає:

- перелік електронних засобів навчального призначення, що підлягають апробації;

- термін проведення апробації;

- відповідальних за проведення апробації на місцях за поданням (заявкою) обласних (міських) управлінь освіти і науки;

- склад експертної групи для узагальнення результатів апробації;

- регіони, навчальні заклади, установи та організації, підвідомчі МОН України, де проводитиметься апробація.

4.2 Апробація здійснюється за такими етапами:

- організація проведення апробації (наказ про проведення апробації);

- робота вчителів із супроводжувальною документацією до електронного засобу навчального призначення та проведення підготовчої роботи щодо організації апробації конкретного засобу;

- проведення апробації на базі загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України;

- узагальнення отриманих результатів апробації членами експертної комісії;

- розгляд узагальнених результатів апробації, підготовлених спільно з АПН України, на колегії Міністерства освіти і науки України.

^ 5 Підбиття підсумків апробації

5.1 Підбиття підсумків результатів, отриманих у ході апробації, проводиться експертною комісією Міністерства освіти і науки України протягом двох місяців після завершення апробації.

5.2 Експертна комісія здійснює аналіз матеріалів (анкет, результатів зрізів знань учнів), надісланих з інститутів післядипломної педагогічної освіти за результатами апробації електронних засобів навчального призначення в загальноосвітніх навчальних закладах.

5.3 За підсумками результатів апробації експертна комісія подає обґрунтовані висновки для розгляду на колегії Міністерства освіти і науки України.

5.4 Електронним засобам навчального призначення, що за результатами апробації отримали позитивну оцінку, надається Міністерством освіти і науки України гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" та приймається рішення щодо подальшого їх використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

^ Директор департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти
 

 
 
П. Б. Полянський
  

Додаток 2

до наказу

Міністерства освіти і науки

України від 20.02.2002 N 128


  ^ Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

При вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах для посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджується поділ класів на групи.

^ Предмети, при вивченні яких класи підлягають поділу на групи

При кількості учнів у класі

1. При проведенні уроків з трудового навчання (крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, санаторних та спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) 5 - 9-й класи: міська місцевість сільська місцевість 10 - 12-й класи

більше 27 більше 25 більше 27

2. При вивченні державної (незалежно від мови навчання) та інших мов (включаючи іноземну мову), які не є мовами навчання, а вивчаються як предмет

більше 27

3. При вивченні мов національних меншин (наприклад, російської та кримсько-татарської, молдавської та угорської, російської та болгарської тощо)

дві групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній

4. При вивченні різних іноземних мов

дві групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній

5. При проведенні семінарських, лабораторних і практичних занять за лекційною формою навчання з профільних дисциплін у спеціалізованих школах (школах-інтернатах), гімназіях, ліцеях, колегіумах *

більше 27

6. При проведенні уроків з основ здоров'я та фізичної культури у 10-12-му класах (окремо для хлопців і дівчат)

більше 27, але не менше 8 учнів у групі

7. При проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів

клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі

8. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу 1-12-й класи

клас ділиться на групи з 8 - 10 чол. у кожній (не більше 3 груп)

9. При поглибленому вивченні іноземної мови з 7-го класу 7 - 12-й класи

більше 27

10. При проведенні уроків з трудового навчання у 5 - 12-му класах у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для розумово відсталих дітей - у 4 - 10(11)-му класах )

більше 7

11. При вивченні державної мови та інших мов, що вивчаються як предмет (включаючи іноземну мову), при проведенні уроків з трудового навчання і основ здоров'я та фізичної культури у загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах) у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: 1- 9-й класи 10 -12-й класи

20 25 20* Поділ здійснюється за рішенням педагогічної ради закладу за умови, що граничнодопустиме навчальне навантаження на учня не перевищуватиме загальну кількість годин, передбачених навчальним планом для даного класу з урахуванням поділу.

Заняття з лікувальної фізкультури в загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах) проводяться за групами з кількістю учнів не менше 7 чоловік.

Заняття з лікувальної фізкультури в спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) проводяться за групами та індивідуально. Наповнюваність груп 4 - 6 чоловік згідно з медичними показаннями учнів.

Наповнюваність груп та поділ їх на підгрупи при організації трудової підготовки учнів у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті встановлюється в межах коштів, передбачених комбінату загальноосвітніми навчальними закладами на таку підготовку учнів.

Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів розповсюджується і на вечірні (змінні) школи.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти N 572 від 09.10.2002 )Схожі:

Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 2 червня 2004 року n 433 iconНаказ №805 Про проведення апробації електронних засобів навчального призначення у загальноосвітніх навчальних закладах, інституті післядипломної педагогічної освіти та його впровадження в навчально-виховний процес у 2008/2009 навчальному році
Міністерства освіти і науки України від 02. 06. 2004 р. №433 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 06. 2004 р за...
Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 2 червня 2004 року n 433 iconНаказ №428 Про проведення апробації електронних засобів навчального призначення в 2009-2010 н р
Міністерства освіти і науки України від 02. 06. 2004 р. №433 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 06. 2004 р за...
Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 2 червня 2004 року n 433 iconПоложення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів
Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999-2012 роках” та з метою впровадження в...
Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 2 червня 2004 року n 433 iconНаказ №470 Про результати апробації електронних засобів навчального призначення
Донецької області в 2008/2009 навчальному році було проведено апробацію електронних засобів навчального призначення. Організація...
Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 2 червня 2004 року n 433 iconНаказ №80 Про проведення апробації педагогічного програмного засобу та його впровадження в навчально- виховний процес у 2010-2011 навчальному році
Міністерства освіти і науки України від 02. 06. 2004 р. №433 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 06. 2004 р за...
Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 2 червня 2004 року n 433 iconНаказ №474 Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 2013/2014 навчальних роках
Міністерства освіти і науки України від 8 травня 2008 року №401 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2008 року...
Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 2 червня 2004 року n 433 iconНаказ №3/640 м. Луганськ Про проведення апробації та моніторінгових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 2013/2014 навчальних роках
Міністерства освіти і науки України від 8 травня 2008 року №401 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2008 року...
Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 2 червня 2004 року n 433 iconІнформаційно – методичне консультування щодо організації та проведення апробації езнп в закладах освіти в 2009 н р
Знз сучасних інформаційно-комунікативних технологій І забезпечення їх високоякісними педагогічними програмними засобами здійснюється...
Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 2 червня 2004 року n 433 iconНаказ №679 Про проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 2012 /2013 навчальних роках На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15. 09. 2011р. №1068
Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальної літератури, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України...
Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 2 червня 2004 року n 433 iconПро порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році
України 09. 12. 2010 за №1237/18532 та особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених у листі Міністерства освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи