Наказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р icon

Наказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р
Скачати 43.22 Kb.
НазваНаказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р
Дата конвертації12.12.2012
Розмір43.22 Kb.
ТипНаказ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) ШКОЛА №1

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

16.09.2011 №49/2

Про структуру та організацію

методичної роботи

з педагогічними кадрами у 2011/12 н. р.


З метою виконання Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, запровадження елементів інноваційних технологій навчання і педагогічних систем у навчально-виховний процес, про­паганди та поширення перспективного педагогічного досвіду, відповідно до рекомендацій міської конференції педагогічних працівників м.Мелітополя, завдань педколективу на 2011-2012 навчальний рік та на підставі наказу "Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2010-2011 н. р.” № 37/1 від 31.05.2011 р.


НАКАЗУЮ:


1.Ураховуючи стан навчально-виховної роботи, якісний склад пе­дагогічних працівників, на діагностичній основі спланувати основні напрями роботи школи для вирішення науково-методичної проблеми «Забезпечення якості педагогічного процесу та формування потенційної готовності особистості учня до самореалізації в соціумі».

2. Удосконалювати у 2011/12 н. р. роботу мето­дичної служби школи з підвищення фахового рівня та професійної компетентності педагогів через вирі­шення таких завдань:

2.1. Підготовка учнів та вчителів до зовнішнього незалежного оцінювання.

2.2. Упровадження інноваційних форм проведен­ня занять та використання нетрадиційних форм ро­боти для підвищення педагогічної майстерності ос­вітян; активізація роботи з узагальнення та впрова­дження передового педагогічного досвіду.

2.3. Розвиток творчої активності педагогічних працівників.

2.4. Упровадження програмного й методично­го забезпечення інформаційних технологій на­вчання.

2.5. Методичну роботу в навчальному закладі про­водити і будувати; за принципом моніторингу — сис­тематичної аналітико-діагностичної діяльності.

3.З метою організації та координації науково-ме­тодичної роботи створити методичну раду в складі:

 • Черненко О.В. – директор, голова методичної ради;

 • Тривайло С.В. - заступник директора з НВР, член методичної ради;

 • Сахацька Л.Б.- керівник методичного об'єднання вчителів природничо-математичних дисциплін,член ради;

 • Шкурко Т.Ф. — керівник методичного об'єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, член ради ;

 • Мельник Ю.Л. - секретар методичної ради

4. На основі аналізу результатів діагностування педагогів затвердити таку мережу колективних форм методичної роботи:

 • методичне об'єднання вчителів природничо-математичних дисциплін (голова Сахацька Л.Б.);

 • методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (голова Шкурко Т.Ф.);

 • школа становлення молодого вчителя (керів­ник Тривайло С.В.);

 • методичне об'єднання класних керівників (го­лова Мігуля О.А.).

5. Створити творчу групу вчителів із проблеми «Формування в учнів мотивації щодо дбайливого ставлення до життя і здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалів людини».

6. Спрямувати роботу молодих учителів на вирі­шення проблем гуманізації виховного процесу, йо­го організації з урахуванням здібностей та нахилів учнів через роботу школи молодого класного керів­ника.

7.Шляхом співбесід та звітів на педрадах, методичних об'єднаннях здійснювати контроль за самоосвітою вчителів.

8.Забезпечити участь усіх учителів-предметників у роботі міських методичних об'єднань.

(протягом року, відповідальний:заст.директора з НВР С.В.Тривайло).

9. Охопити курсовою перепідготовкою вчителів

(протягом року, відповідальний:заст.директора з НВР С.В.Тривайло).

10. Щомісяця проводити інформаційні, методичні оперативні на­ради з актуальних питань навчально-виховного процесу

(Відповідальні: директор, заступник директора з НВР).

11.Організувати наставництво, закріпити досвідчених педагогів- наставників молодих вчителів:

 • за Ілляшенко Я.О.— Єлізарову В.І.;

 • за Мельник Ю.Л. — Шкурко Т.Ф.

12.Проводити засідання психолого-педагогічного семінару, на якому розглядати актуальні в шкільній практиці проблеми психолого-педаго- гічної науки.

(Відповідальні:практ. психолог,Т.Г.Корець, соц..педагог, Галета О.В.)

13. Провести епізодичні заходи з педагогами:

13.1. Творчі звіти вчителів, які атестуються.

(грудень—березень, відповідальні: вчителі , які підлягають атестації, заст..директора з НВР С.В.Тривайло)

14. Організувати проведення предметних тижнів:

 • тиждень хімії і біології (жовтень, 2011);

 • тиждень фізики та математики (жовтень, 2011);

 • тиждень географії та історії (листопад, 2011);

 • тиждень іноземної мови (лютий, 2012);

 • тиждень української, світової, російської мов та літератури (березень, 2012)

15.Творчі звіти молодих спеціалістів.

(4-та декада квітня; відповідальні: заступник директора з НВР, С.В.Тривайло)

16. У дні жовтневих, січневих та березневих канікул організувати роботу методичних та науково-практичних конференцій, круглих столів із питань

упровадження в навчально-виховний процес інформаційних та інноваційних освітніх технологій.

(Відповідальний: керівники МО, заступник директора з НВР С.В.Тривайло)

17. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з НВР С.В.Тривайло.
Директор школи О.В.Черненко

Виконавець заст.директора з НВР С.В.ТривайлоСхожі:

Наказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р iconМетодичної роботи Миньковецького нвк на 2013-2014 н р. Методична робота в нвк здійснюється під девізом: Творчість, майстерність, досконалість – це насамперед наполеглива праця
Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України з метою подальшого удосконалення методичної...
Наказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р iconНаказ №158 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів району у 2011-2012 навчальному році
В основу методичної роботи покласти рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи...
Наказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р iconНаказ №155 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів району у 2012-2013 навчальному році
В основу методичної роботи покласти рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи...
Наказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р iconНаказ №151 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2012-2013 навчального року
Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-2013 навчальному році” та річного плану роботи районного методичного...
Наказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р iconНаказ №156 Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію у 2011-2012 навчальному році
У 2010-2011 навчальному році вся методична робота Вишнівської зош І-ІІІ ступенів №3 була сконцентрована навколо єдиної науково-методичної...
Наказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р iconПро структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію у 2012 /2013 н р
Продовжити роботу над ІІІ етапом єдиної методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
Наказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р iconНаказ №104 с. Ромашки Про організацію методичної роботи в школі
На виконання Закону України «Про освіту» у відповідності з рекомендаціями про організацію методичної роботи та з метою подальшого...
Наказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р iconНаказ №251 Про організаційно-методичну роботу з педагогічними кадрами закладів освіти в 2013-2014 навчальному році
України від 08. 12. 2008 №1119, Положення про систему науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в Україні (проект),...
Наказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р iconНаказ №205 Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками району у 2013-2014 навчальному році
Про загальну середню освіту”, Положенням про районний методичний кабінет, враховуючи сучасні вимоги до організації методичної роботи...
Наказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р iconНаказ № від Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в навчальних закладах міста у 2012-2013 навчальному році
Згідно з Положенням про методичну роботу з педагогічними кадрами в загальноосвітніх школах України, з метою надання кваліфікованої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи