Програма розвитку дитини дошкільного віку icon

Програма розвитку дитини дошкільного віку
НазваПрограма розвитку дитини дошкільного віку
Сторінка8/8
Дата конвертації03.02.2013
Розмір1.49 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8
1. /середн_й дошк_льний в_к.docПрограма розвитку дитини дошкільного віку

Забезпечення рухової активності


Вправи з основних рухів

Ходьба. Дорослий залучає дітей до ходьби: з високим підніманням колін; на зовнішній та внутрішній сторонах стопи; на носках, п'ятах, малими та широкими кроками, "змійкою" між предметами (кубиками, кеглями, м'ячами) з різним положенням рук (на поясі, в сторони, за спиною), приставним кроком лівим і правим боками з рухами рук (плеск над головою, перед грудьми, за спиною), яка чергу­ється зі стрибками; у колоні, зі зміною темпу та ведучого.

Біг. Дорослий спонукає дітей наздоганяти предмети, що котяться, пробігати між двома лініями (відстань між ними 25-30 см), бігати в передньому темпі 15-20 с, у повільному темпі — до 40-50 с; бігати на носках, високо піднімаючи коліна, широким кроком; у колоні і парами, у різних напря­мах: по колу, в колоні змійкою, між предметами, з ловінням і вивертанням; 50-60 м із середньою швидкістю у чергуван­ні (три-чотири рази) з ходьбою (півдистанції — ходьба), на 10 м — з максимальною швидкістю за 3,4-3,7 с; 20 м — за 5,4-6 с; 30 м — за 8,5-9,5 с. (наприкінці навчального року); човниковий біг тричі по 5-8 м. Вправляє в умінні пробігати швидко 10 м з двома-трьома перервами, повільно до 300 м по пересіченій місцевості.

Стрибки. Батьки і педагоги залучають дітей до стриб­ків на місці, з просуванням уперед (2-3 м), через лінії, не­високі предмети, на правій та лівій нозі на місці; на двох ногах з поворотами навколо себе на 90° за один стрибок; через чотири-шість мотузок (відстань між ними близько 50 см); у довжину з місця (відстань 70-80 см); з висоти 10-30 см; із короткою скакалкою (16-20 стрибків). Навча­ють стрибати вгору, намагаючись торкнутись обома рука­ми предмета, підвішеного-на 1-0-12 см вище від піднятих угору рук.

" Кочення, кидання. Дорослий спонукає дітей: підкидати м'яч угору й ловити його обома руками (3-6 разів підряд); ударяти м'ячем об землю (підлогу) й ловити його; проко­чувати м'ячі, кульки, обручі між предметами, у "ворітця" (ширина 50-40 см). з відстані 2-2,5 м. Вправляє в переки­данні маленьких м'ячів однією, двома руками через мотуз­ку (з відстані 1,5-2,5 м), підвішену на рівні голови дітей; кидати м'яч одне одному обома руками знизу, від грудей та з-за голови і ловити його (відстань 1,5-2 м); кидати тор­бинки з піском, м'ячі в горизонтальну ціль (ящик, кошик), у вертикальну ціль (щит, дерево) з відстані 1,5-3 м; кидати м'яч, торбинку з піском (маса 100 г), шишки правою та лі­вою руками на дальність (наприкінці року відстань не менш як 3,5-6,5 м).


Повзання, лазіння. Дітей зацікавлюють повзанням по підлозі в упорі стоячи на колінах та кистях рук на відстані 4-10 м прямо та змійкою; підлізанням під перешкоди завви­шки 30-40 см. Заохочувати повзати по гімнастичній лаві, лежачи на животі та підтягуючись руками; пролізати в об­руч, діаметром 60-50 см правим, лівим боком та прямо; пе­релізати через колоду (лаву). Вправляють у лазінні по гім­настичній стінці, парканчику, похилій драбинці заввишки до 2 м та спусканні униз у зручний для дитини спосіб, зго­дом у переході в однойменний спосіб; переході з одного прольоту гімнастичної стінки на інший приставним кроком ліворуч і праворуч.

Рівновага. Ходьба по прямій доріжці (ширина 20-15 см, довжина 4-5 м), звивистій доріжці, ребристій дошці, мотуз­ку, по колу та зигзагоподібно (завдовжки 10 м), дошці (ши­рина 25-15 см), піднятій одним кінцем від підлоги на висоту 15-35 см; по гімнастичній лаві, колоді прямо, боком, при­ставним кроком, з рухами рук (уперед, в сторони) та пере­ступанням через предмети (кубики, м'ячі); ходьбу з торбин­кою масою 300 г на голові, руки в сторони, на поясі. Дорос­лі заохочують дітей підніматися на куб (висота 25 см), лаву, постояти на них, розвівши руки в сторони, зійти; утримува­ти рівновагу, стоячи на носках, руки вгору; утримувати рів­новагу на одній нозі, піднявши другу вперед або в сторону руки на поясі; крутитися в обидва боки, руки на поясі, у сто­рони, робити перекати з п'яток на носки і навпаки, стоячи серединою ступні на гімнастичній палиці; самостійно ковза­тися на крижаних доріжках.

Загальнорозвивольні вправи

Вправи для рук, плечового пояса і тулуба виконуються з різних вихідних положень: стоячи (ступні ніг трохи розстав­лені й паралельні), сидячи та лежачи на підлозі. Більшість загальнорозвивальних вправ мають імітаційний характер. Доцільно використовувати вправи з предметами (кубики, стрічки, м'ячі). Варто стежити за тим, щоб діти дотримува­лися певних інтервалів під час руху в різних шикуваннях, не відставали від тих, хто стоїть попереду.

Вправи для рук і плечового пояса. Піднімати руки вперед, угору, в сторони; відводити руки назад, за спину; розмаху­вати руками вперед - назад, вниз - угору, виконувати махи руками над головою і перед собою, поперемінно піднімати руки вгору - вперед, відводити ривком назад; робити колові рухи зігнутими в ліктях руками; піднімати та опускати зі­гнуті руки; ставити руки перед грудьми; закладати кисть за голову і розводити лікті; стискати і розтискати кисті, обер­тати їх, зводити і розводити пальці, витягувати "їх у поло­женнях руки в сторони.

Вправи для тулуба. Дорослий навчає дитину виконувати повороти праворуч - ліворуч, виконуючи махи руками (впе­ред, у сторони), нахиляти тулуб уперед, у сторони, тримаю­чи руки на поясі, за головою, за спиною (у замку); стоячи на колінах, сідати на п'ятки і підніматися; лежачи на животі, піднімати ноги і руки; перевертатися з боку на бік; робити стійку — ноги разом (нарізно), нахилятися уперед, діставати пальцями пальці ніг, класти і піднімати з підлоги предмети; прокочувати навколо себе м'яч з вихідного положення сидя­чи на підлозі і стоячи на колінах; піднімати обидві ноги над підлогою в упорі сидячи, руки позаду; згинати і випрям­ляти, опускати їх на підлогу; в упорі, стоячи на колінах, прогинати і вигинати спину, по черзі піднімати руки; пере­вертатися в різні способи: зі спини на живіт з витягнутими руками: вперед, угору, в сторони; піднімати витяги) 11 впе­ред руки, плечі й голову із положення лежачи на живо п

Вправи для ніг. Кроки вперед, у сторони, назад; згинати і розгинати одну ногу в коліні, стоячи на другій; піднімання на носки, виставляти ногу вперед на п'ятку; ворушити паль­цями ніг; піднімати пальцями ніг мотузок, захоплювати ступнями ніг і перекладати з місця на місце предмети із ви­хідного положення сидячи; переступати приставним кроком убік; підніматися на носки і стояти; виставляти по черзі но­ги вперед на п'ятку, потім — на носок, притупувати, присі­дати, напівприсідати з опорою і без неї.

Танцювальні вправи. Дорослий навчає молодшою до­шкільника виконувати крок галопу; рухатися парами по ко­лу у танцях та хороводах; виконувати рухи відповідно до характеру мелодії і змісту пісні.

Вправи з шикування та перешиковування. Шикуватися в коло невеличкими і великою групами, у пари, шеренгу; пе­решиковуватись у ланки; повертатися праворуч, ліворуч, кругом. .

Вправи спортивного характеру

Катання на санках: діти катають удвох-втрьох одною. спускаються з невисокої гірки по одному, гальмують і їм час спуску п'ятками ніг, руками натягують шнур, злегка нахи­лившись назад; грають в ігри: "Санний потяг"; "Навколо санчат — стрибунці"; "Веселі трійки". - . .

Ходьба на лижах: ходять на лижах повперемінним ковзним кроком один за одним; виконують поворот пересипан­ням на місці, вправо і вліво, кругом в обидві сторони: підні­маються на гірку, ступаючим кроком, напівялинкою: спус­каються з гірки; самостійно беруть і ставлять лижі на місце. знімають і надягають лижі, переносять їх під рукою; прохо­дять на лижах 800-1200 м.

Ігри: "Ширше крок", "Ворітця", "Хто далі проїде?'". "Пройди і не зачепи", "Карусель у лісі".

Катання на велосипеді: катаються на триколісному і двоколісному велосипеді по прямій, по колу; роблять повороти праворуч, ліворуч.

Підготовка до плавання (проводиться, якщо є відповідні умови): молодший дошкільник грається і плескається на мілководді; сидячи на мілководді, виконує рухи ногами вгору — вниз; ходить по дну на руках вперед і назад (ноги випрямлені); присідаючи, занурюється у воду до підборіддя, до очей; опускає у воду все обличчя; дме на воду, утворю­ючи хвилі; занурюється у воду з головою; плаває в будь-який зручний для неї спосіб; бере участь в іграх: "Гой­далка", "Катання на кругах", "Покажи п'ятки", "Чапля", "Каруселі", "Брід", "Бігом за м'ячем".

Пішохідні переходи. Молодший дошкільник може в при­родному для нього темпі в два переходи (по 20-25 хв), з активним відпочинком між ними здійснити разом з дорос­лим піший перехід.


Перелік художніх творів

Усна народна творчість

Колискові

А-а, котино! А-а, люлечки. Гойда, гойда, гойдашечки. Колисонько, колисанько. Котику сіренький. Люлі, люлі, лю-ляшу. Льон збирала. Ой кіт-воркіт. Ой ну, люлі, люлі. Ой ходила журавочка. Ой ти, коте, не гуди. Ой ходить сон коло вікон. Ходить кіт по горі.

Народні пісеньки

Був собі журавель. Жив-був дід та баба. Жили у бабусі. То горошок. Сорока-ворона. Ковальок, ковальок. Бігла мишка. Ой чук, чук! Кукуріку, когутику. Не хочемо ми того, Чуки, чуки, чуки, чок. Гу-ту-ту, гу-ту-ту. Годі, діточки, вам спать! Тільки ранок синій. В понеділок орав.

Заклички

Сонечко, сонечко. Вийди, вийди, сонечко. Теплий до­щику, іди. Іди, іди, дощику. Ой вітре, вітроньку. Ой чом же ти, буслю. Корівко-корівко. Чорногузе, дядьку. Ластівко, ластівко. 'Прилетіла зозуленька. Павлику-равлику. Топчу, топчу ряст.

Колядки та щедрівки

Я маленький хлопчик. Коляд, коляд, колядниця. Колядин, колядин. Щедрик-ведрик. Щедрик-ведрик, дядьку Петрик. Ой на річці.

Народні дитячі ігри

Квочка. Дрібу, дрібу, дрібушечки. Подоляночка. Ворота. Коровай. Була в лісі. У сірого вовка. Мир-миром.

Загадки

Книжка. Голка й нитка. Грибок. їжак. Качка. Сонце. Ві­тер. Зайчик. Місток. Соняшник. День і ніч. Суниця. Поле. Гарбуз. Мак. Стіл. Грім. Сопілка, Каштани. Лід. Сніжинка.

Народні казки

Лисиця і глечик. Півник і двоє мишенят. Цап та баран. Коза-дереза. Кривенька качечка. Котик і півник. Теремок (російська). Гуси-лебеді (російська). Двоє жадібних ведме­жат (угорська). Троє поросят (англійська). Сорока (латись­ка). Два ледарі (татарська).

Твори українських та зарубіжних авторів

Вірші

Агнія Варто. Помічниця. Дівчинка-замазура.

Ліна Біленька. Слива. Мандарин.

Валентин Бичко. Онуки. Я хоч невеличка. Журавлі. Бджілка. Півники.

Олена Благініна. Оленка. Посидьмо в тиші.

Іванна Блажкевич. Новий рік. У дитячому садку. Приле­тів лелека. Сіренький горобець. Ластівочка. Котик-муркотик.

Грицько Бойко. Коник. А ми шпаківні будували. Дятел. Соловейко. Посадила я берізку. На санчатах. Зимова пі­сенька. Для мами. Де п'ятий? Здоровим будь! Я вже велика дівчинка. Де носовичок? Розкажи про себе.

Микола Вінграновський. Ластівко біля вікна... Іде кіт че­рез лід.

Микола Вороний. Сніжинки (уривок).

Платон Воронько. В лісі є зелена хата. Зайчика зляка­лись. їжачок-хитрячок. Є у мене киця Мурка. Ніколи не хва­лись. Кожушок. Липка. Казка про рукавичку. Чобітки. Оленка маленька. Каша, аби не наша. Наша мама. Облітав журавель.

Павло Глазовий. Хліб. Солодка хатка.

Леонід Глібов. Веснянка. Ясне сонечко...

Павло Грабовський. Зійшли сніги, шумить вода...

Варвара Гринько. Рідне слово. До свята. Хліб. Вовк. Жаба. Аґрус.

Євген Гуцало. Перепелиця. Зозуля. Ранок. Новорічний подарунок.

Галина Демченко. Моя матуся. По сніжку. Синичка.

Степан Жупанин. Помідорчик. Колосочки. Сонячні зай­чики. Журавлик. Перукар.

Олена Журлива. Голуби. Галинка-праля. Два ведмедики. Хто чим любить ласувати. Узяла лисичка скрипку. Ластівки.

Наталя Забіла. Метелик. Ми із братиком. Про дівчинку, яка нічого не їла. Про дівчинку Маринку та руду кішку. Ма­рина Дмитрівна. Сорока-білобока. Равлик. На зеленому мо­ріжку. Два. Жовтень. Зима. Наша ялинка.

Роман Завадовий. Лялечка. Песик і киця. Листопад. Ве­ликодні гості. Українська мова. Радість України. Наша ко­ломийка.

Анатолій Камінчук. Жолудець. Дружна сімейка. Малю­нок. Трамвайчик. Метро. Автомобілі. Сміхота. Береза розви­вається. Вусанчик-колосок. Криниця. Ніч. Русак і біляк. Бі­лий слон. Іній. Дід-лісник. Годівнички. Новорічне свято. Рідне. Наша столиця.

Валентина Каменчук. Хліб од зайчика. Хочу підрости.

Анатолій Качан. Здрастуй, море.

Тамара Коломієць. Спілий перець. їжаки, Веснянка. Кві­тень. Червень. Жовтень. Кликали дощик. Чобітки.

Володимир Косовський. Співай, співай, півнику. Лікарі — дитячі друзі. Дідова сопілка.

Ліна Костенко. Перший пароплав. Бабуся-ягуся. Місяць у човні. Чародійне слово. Соловейко застудився. Сунички. Здивовані квіти. Ліс на світанку. Осінні хмари сірі, як слони. Мурашки думають про зиму. Баба Віхола. Праля. Синички на снігу. Вербові сережки. Сонце сипле квітки.

Анатолій Костецький. По гриби. Пісочниця. Вершник. Весна. Лілія.

Петро Король. Лісові дзвіночки. Козлик. Заячі рукавиці. Жабка. Чому літо бабине? Павутинки. Сніжинки. Навесні. Небо й нічка.

Вадим Крищенко. Вишиванка.

Інна Кульська. Мамине свято. Про брата. Здоров'ятко.

Дмитро Куровський. Зозуленька. Спіла груша. Грім. Хмаронька. Сонечко. Перед тим як спать лягаю. Ранок.

Володимир Ладижець. Вчора ще дзвеніли коси. Місяць в хмарах заблудився. Швець. Був би хлопчик я хороший. Ой росту я.

Олесь Лупій. Зайчикова грядка.

Володимир Лучук. Цвіркунець. Гарбуз. Мокру моркву заєць ніс. Бочка меду. Жмурки. Сіла хмара на коня. Тільки мама.

Андрій Малишко. Спи, засни, моя дитино. Кіт-воркіт. Кізка. Блискавка.

Самуїл Маршак. Дітки в клітці.

Павло Мовчан. Сіяв шпак.

Андрій М'ястківський. Котики-воркотики. Зайчик місяця надгриз. Мама моя мила. Із ляльками.

Іван Нехода. Півник. Сонечко-жучок. Ялинонька.

Олександр Олесь. Зима. Ялинка. Все навколо зеленіє. Зайчик і жабка. Дощик. Дві хмароньки. Хвалилася дівчина. У нашого хлоп'ятонька.

Олег Орач. Курка знайшла ягідку. Кіт і кріт. Кіт і вершки. Горобці. Пташко-літашко, куди ти летиш? Пиріг.

Дмитро Павличко. Калачі. Осінь. Смерічка. Нічний гість.

Віра Паронова. Домашній одяг. Усе для вмивання. Ран­кова зарядка. Голова. Губи. Зуби. Шия. Тулуб. Лікоть. Чоло. Рот. Язик. Плечі. Рука.

Катерина Перелісна. Галюся. У маленької онучки. Ма­ленька. Проворні. До садочка. Сестрички. Швачка. Поспішайте, любі діти. Для вас. Моя сопілка. Ковзани. Теплий до­щик. Ой ти сонечко. Вітер. Зимонька. Сніжок. Польова мишка. Переляк. Равлик. Ящірка. Бджілка. Метелик. Со­рока. Чапля. Яблучка. Грушка. Пролісок. Шипшина. Горішки., Бузок. Кульбаби. Мак. Червоний мак. Чебрець. Не забудь! Дзвіночки. Сунички.

Леонід Первомайський. Знайомство. Срібні дерева.

Марійка Підгірянка. їде віз з гори в долину. Мій дідусь старенький.

Лідія Повх. Яблунька. Жабка. Колядники.

Марія Познанська. Правда ж, мамо, я великий? Вітер. Горобина. Лютий. Конвалія.

Леонід Полтава. Біля портрета. Паротяг. Наш песик. Зай­чик у зимі. Ящірка. Щиглик.

Олена Пчілка. Снігова баба. До діточок. Котик-мурчик.

Любов Пшенична. Ранкова зарядка.

Петро Ребро. Суперечки. Оксанчин дитсадок. Я малюю зайчика. Чому заєць косоокий? Я не поросятко. Андрійків рак. Рости, моркво! Як перчина Сашка провчила.

Максим Рильський. На воротях сірий кіт. Білі мухи. Піс­ня про ялинку.

Оксана Сенатович. Чапля і крапля. Сніговик-питайлик. Що буде? Дорога. Рахунки.

Ігор Січовик. Виховані діти. Хвалько. Є у мене вірний друг. Іграшки. Страшний вовк. Півникова пригода. Чере­паха. Вуж. Огірок. Цибуля. Реп'яшок. Листопад. Загадкова підкова. Земля. Дніпро. Дні тижня (загадки).

Микола Сингаївський. Як ходила гуска жати. Ведмідь ма­лює. Сливка. Вересень. Гречана каша. Садівник.

Володимир Сосюра. Місяченько. Орися котика взяла.

Михайло Стельмах. Ми любимо весну. Весняний дощик. Сонце стукає в віконце. У нас гуси не сердиті. Гусак. Дятел. Бобер. Кіт. Квочка. Капуста. Гарбуз. Трактори. Грядочка сестрички.

Ольга Тимофеєва. Хто це? Де зимує жабка? Вранішня заспівка. Сніговичок. Дощ і дощенята Павло Тичина. Добридень тобі, Україно моя! Підем, ста­нем під тополі. Йде весна. А я у гай ходила. Ми кажемо. Листя падає. Осінь така мила. Вечір.

Леся Українка. Літо краснеє минуло (уривок). На зелено­му горбочку. Вишеньки (уривок).

Іван Франко. Киця. Коваль. На підгір'ї.

Григорій Храпач. Глід. Яка пора? (загадки).

Степан Цушко. Що кому сниться. Кожному потрібен ніс.

Богдан Чепурко. Дощик. Барвінок.

Марія Чепурна. Лісове джерельце. Струмок. Окрайчик.

Іван Чернецький. Гарбузеня. Теплий сніг. Дощик.

Дмитро Чередниченко. Ягоди на снігу. Зайчик-стрибайчик. Корабель.

Ганна Черінь. Вітаміни.

Галина Чорнобицька. Сон прилине. Добре руки помила. Научаю ляльку. Господиня. І зайчик чекає на святого Миколая. Ракета.

Грицько Чубай. Равлик-павлик. Чому прилітав горобчик. Йшла синичка до кринички. Перший сніг. Вечір-вечорок.

Ганна Чубач. Два метелики летіли. У лісочку на пеньочку. Зайчик. Каченята. Чап, чап, чапу-дрила... Слимачок. Сонях. Сіло сонце за сосну.

Тарас Шевченко. Весна. Тече вода з-під явора (уривок). Встала весна. Зацвіла в долині...

Юрій Шкрумеляк. Галя-праля.

Яків Щоголів. Хата.

Казки

Брати Грімм. Горщик каші.

Борис Грінченко. Зайці та жаби.

Наталя Забіла. Про півника і курочку. Бджолина пере­мога.

Роман Завадович. Як кущик і павучок віддячилися мишці.

. Самуїл Маршак. Казка про дурне мишеня. Казка про ро­зумне мишеня.

Шарль Перро. Червона Шапочка.

Микола Стеблина. Як дядько небо виправ.

Василь Сухомлинський. Для чого півневі гребінець. їжа­чок і світлячок. Два метелики. Найгарніша мама. Велике і мале. Жаба, що співала по-журавлиному. Як починається осінь. Як зайчик грівся взимку проти місяця. Зайчик і горо­бина. Шпак прилетів.

Лев Толстой. Три ведмеді.

Костянтин Ушинський. Козенята та вовк.

Юрій Федькович. Лис та качка.

Іван Франко. Ріпка. Лисичка і рак.

Корній Чуковський. Мийдодір. Телефон. Айболить.

Оповідання

Віра Вовк. Лінива Оленка.

Борис Грінченко. Мудра кицька. Собака гріється. Кицька грає. Риби приятелюють.

Наталя Забіла. І в Ясочки є грядка. Ластівки. Олівець-малювець. Ясоччин садок. Ведмедикова хата.

Оксана Іваненко. Що Ромко їв? Няв-няв. Надія Калініна. Хіба так граються? Про сніговий колобок.

Тамара Коломієць. Хліб.

Михайло Коцюбинський. Десять робітників. Про двох цапків. Дві кізочки.

Андрій М'ястківський. Кому світить сонечко. Наш рід. Метелик та пушинка.

Ігор Січовик. Хліб чи халва?

Василь Сухомлинський. Ледача подушка. Петрик, собака і кошеня. Конвалія в саду. Хто свічки засвітив? Я вирощу внучку, дідусю. А хто ж вам казку розповідає, бабусю? Втрачений день. Кмітливий скляр. Хлопчик і сніжинка.

Лев Толстой. Кошеня. Хотіла галка пити.

Костянтин Ушинський. Чуже яєчко. Бджілка на розвідці.

Євген Чарушин. Як Томко навчився плавати.

Дмитро Чередниченко. І сонечко, і дощик.

Василь Чухліб. Як сонце сходить. Брилик. Голубий дощик.


ПЕРЕЛІК ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

(орієнтовний)

Орієнтовний перелік художніх теоріє, репродукцій (для ознайомлення)

Іван Шишкін "Дубовий гай"; С.Жуковський "Золота осінь"; Сергій Шишко "Осінь"; М. Глущенко "Зимовий день"; 3. Шолтес "Зима на Верховині"; О. Шовкуненко "По­вінь. Конча-Заспа"; В. Непийпиво "Яблуневий цвіт"; Іван Шишкін "Ліс"; 1. Левітан "Золота осінь", "Весна. Велика во­да"; Т. Яблонська "Весна"; А. Куїнджі "Березовий гай";, В. Бакшеєв "Березовий гай"; Євген Чарушин — малюнки звірят; М, Приймаченко — квіти, казкові звірі, птахи.

Орієнтовна тематика занять

Із декоративного малювання:

"Килимова доріжка", "Осінній вінок", "Рушничок-стирник", "Пояс", "Святкова хустинка", "Фартушок для ляльки", "Різнобарвний килимок", "Чарівне блюдечко", "Кухлик", "Глечик", "Декоративна писанка", "Великодня писанка", "Півник", "Коник", "Яйце-крапанка", "Дощечка", "Хусточ­ка", "Фартушок", "Казкова рукавичка", "Зимовий килимок", \ "Тарілочка", "Баранець", "Святкові прапорці", "Вагончики", І "Веселкові ворота", "Рибка", "Матусин оберіг", "Подарункова серветка", "Чарівні метелики", "Парасолька".

Із предметного малювання: \

"Гостинці їжачка", "Сумне осіннє дерево", "їжачок", "Дари осені", "Уродила жовта диня", "Сині сливи", "Гороб­чики", "Засніжені дерева", "Дівчинка-сніжинка", "Ялинка \ світиться вогнями", "Снігова лопатка", "Пада, падає сніжок", "Снігуронька", "Кумедні сніговйчки", "Вербова гілочка", "Проліски", "Диво-метелики", "Квітують кашта­ни", "Квіти для мами", "Золоті яєчка", "Весняне дерево", "Сільський будиночок", "Міський будинок", "Клоуни", "Різ­нобарвні арки", "Возик для поні", "Качечка", "Повітряні кульки", "Котиться колобок по доріжці", "Телевізор".

Із сюжетного малювання:

"Осінній пейзаж", "Мій квітник", "Вечірня зіронька зійшла", "Лісова стежинка", "Танок фарби", "Осінній ві­нок", "У вікнах вогники горять", "Зустріч з ялинкою", "Хо­дить сон коло вікон", "Казкова зимонька", "Новорічне свя­то", "Холодно взимку маленькій ялинці", "Бурульки пла­чуть крижані", "Малюємо пальчиком весну", "Квітуча яблу­ня", "Сяє сонце золоте", "Зелені лани", "Місячна ніч", "Пли­вуть рибки у воді", "Підводний світ", "У світі казки", "Свят­ковий салют", "Відкритий космос", "Політ на Венеру", "Плакуча верба", "Пишна калина", "Букет для подружки".

Із ліплення:

"Вишеньки смачненькі", "Грибочки", "Колобок", "Бабу­сині яблучка", "Дари осені", "Лісовий кошик", "Горішки для білочки", "Пташка", "Намистинки для Маринки", "Ба­бусині бублички", "Домашні ковбаски", "Кренделі", "Цуке­рки для улюблених ляльок", "Зайчик", "Сніговичок", "Ма­ленькі листочки", "Пташка", "Равлик", "Поросятко", "Час­тування для друзів", "Прикраси до свята", "Медове бариль­це", "Казковий птах", "Ведмежатко", "Мишеня", "Троє по­росят", "Цукерки на ялинку", "Ляльковий посуд", "Зайчик-побігайчик", "Плине човник".

Із аплікації:

"Осінній килим", "Ходить гарбуз по городу", "Ріпка", "Осіннє намисто", "Кружляє листя золоте", "Подорож їжач­ка лісом", "Лісова красуня", "Український віночок", "Діду­сева рукавичка", "Сніговичок", "Святковий фартушок", "Сукня для лялі", "Сорочечка-вишиваночка", "Кашне для ведмедика", "Вантажівка", "Жовті кульбабки", "Кольорові кульки летять", "Телефон", "Закладка для книжки", "Мій дзвінкий веселий м'яч", "Човник із вітрилами", "Скатертина-самобранка", "Іграшки на ялинку", "Різноколірні вагончи­ки", "Пролісковий цвіт", "Барви літа", "Гномики", "Казко­вий кінь", "Червоні маки", "Танок квітів".

Із конструювання:

"Високі башточки до сонця", "Доріжка", "Парканчик для саду та городу", "Кухонний столик", "Квітка", "Сплетемо віночок", "Хатинка для звірят", "Пташник", "Ліжко для ляльки", "Звірі в рукавичці", "Меблі", "Крісло для бабусі",: "Будка для собаки", "Драбинка", "Гірка для ляльок", "Опто­вики", "Смужки для рамок", "Потяг", "Молоток", "Лялькова кімната", "Місточок через річку", "Будиночок для звірят", "Чарівний парканчик", "Іграшкова кухня", "Житло для зві­рят", "Лялькова спальня", "Дачний парканчик", "Казковий палац", "Невідомий звір", "Парк".

Ігрові вправи

"Запах — колір", "Смак — колір", "Барви пори року", "Колір музики", "Колір радості", "Колір смутку", "Як цей колір утворився?", "Рожеві мрії".

Інструменти та матеріали

Гуашеві фарби, кольорові олівці, фломастери, крейди, воскові олівці, глина та пластилін, тонований та білий папір розміру А4, пензлі різних номерів, клей, ножиці, картини, ілюстрації.


РЕПЕРТУАР ІГОР-ЗАБАВ, ТЕАТР АЛІЗАЦІЙ


"Рукавичка", "Коза-дереза", "Колобок"; у старшій групі — "Солом'яний бичок", "Коза в заячій хаті"; у підготовчій групі — "Лисичка-сестричка і Вовк-панібрат", "Царівна-жаба", "Снігурочка". Можна підготувати й дитячі опери: "Коза-дереза", муз. М. Лисенка; "Вовк та семеро козенят", муз. О. Коваля; "Муха-цокотуха".
1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Програма розвитку дитини дошкільного віку iconПрограма розвитку дітей старшого дошкільного віку
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....
Програма розвитку дитини дошкільного віку iconПрограма розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт» (для дітей 5-ти річного віку) «Для всіх дорослих, причетних до розвитку, виховання І навчання дітей»
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....
Програма розвитку дитини дошкільного віку iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Організація мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку ” розроблено з урахуванням Базової програми розвитку дитини дошкільного...
Програма розвитку дитини дошкільного віку iconМетодичні рекомендації педагогічним працівникам щодо розвитку особистісного потенціалу дитини в умовах дошкільного навчального закладу
Дотримання педагогічними працівниками програмових завдань щодо креативного розвитку дошкільників, прояв власної творчості та педагогічної...
Програма розвитку дитини дошкільного віку iconЗабезпечення наступності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи
Це зорієнтована Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", за якою у 2010/2011 навчальному році розпочали роботу...
Програма розвитку дитини дошкільного віку iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми розвитку...
Програма розвитку дитини дошкільного віку iconПисьменна Любов Михайлівна, вихователь-методист; Цепецауєр Олена Петрівна, практичний психолог; Горбушина Ольга Вікторівна, вихователь. Парціальна програма
Днз міста, які націлені на реалізацію інваріантної та варіативної частини державної Базової програми розвитку дитини дошкільного...
Програма розвитку дитини дошкільного віку iconМетодичні аспекти
Підвищення ефективності роботи дошкільного навчального закладу в світлі реалізації вимог програми розвитку дитини дошкільного віку...
Програма розвитку дитини дошкільного віку iconРічний план роботи відділу освіти на 2011/2012 навчальний рік розділ: дошкільна освіта м. Христинівка 2011р. Вступна частина всі аспекти діяльності
Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»...
Програма розвитку дитини дошкільного віку iconРішення І всеукраїнського з'їзду педагогічних працівників дошкільної освіти про схвалення програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", наказую
Надати програмі розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" (далі Програма) гриф "Рекомендовано Міністерством освіти...
Програма розвитку дитини дошкільного віку iconРішення І всеукраїнського з'їзду педагогічних працівників дошкільної освіти про схвалення програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", наказую
Надати програмі розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" (далі Програма) гриф "Рекомендовано Міністерством освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи