Інформаційний довідник icon

Інформаційний довідник
НазваІнформаційний довідник
Сторінка1/4
Дата конвертації24.07.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
Інформаційний довідник

соціальних організацій та соціально- орієнтованих підприємств ЛьвівщиниЦентр розвитку соціального підприємництваЛьвів-2011
Проект «Підтримка соціального підприємництва у Львівській області», виконується ГО «Сокальська Агенція регіонального розвитку» за підтримки Фонду Східна Європа та за рахунок коштів,наданих Агенством США з Міжнародного Розвитку (USAID). Проект виконується в рамках програми «Розвиток соціального підприємництва в Україні», що є спільною ініціативою Фонду Східна Європа, Британської Ради в Україні, PriseWaterHouseCoopers в Україні та Ерсте Банку.


Цей інформаційний довідник призначений для використання представниками влади, бізнесу та громадськості України з метою популяризації соціального підприємництва, а також встановлення партнерських відносин між соціальними підприємствами і соціально орієнтованими суб'єктами підприємництва для лобіювання їх інтересів і поширення існуючого досвіду діяльності у сфері соціальної економіки.

^ Сокальська Агенція Регіонального Розвитку  здійснює  реалізацію проекту «Підтримка соціального підприємництва у Львівській області», за фінансової підтримки   Фонду «Східна Європа» у партнерстві  із Британською радою в Україні, PricewaterhouseCoopers, Erste Bankом, Головним управлінням економіки та інвестицій Львівської ОДА, Львівським обласним Центром зайнятості, та Львівським міським Центром зайнятості.

Наданий час у рамках проекту розробляється  Концепція Стратегії розвитку соціального підприємництва у Львівській області. Для отримання даних необхідних для розробки Концепції стратегії проводиться моніторинг  та оцінка поточного стану  на Львівщині в сфері соціального підприємництва.
Я дякую усім хто уже долучився до анкетування, збору та надання інформації а це:
головне управління статистики, районні управління економіки, районні управління юстиції, районні державні реєстратори, районні управління статистики, районні центри зайнятості, громадські організації та інституції, підприємці та ЗМІ.
Я дякую усім та запрошую до співпраці.


Сокальська Агенція Регіонального Розвитку, запрошує до співпраці.

Агенція регіонального розвитку надає широкий спектр послуг, які сприяють економічним та соціальним змінам у суспільстві:

Розвиток  територіальних громад/стратегічне планування.

Розвиток соціального партнерства  

Допомога в розробці стратегій розвитку громад

Допомога в розробці стратегій соціально-економічного розвитку

Розробка програм,  проектів та ін..

Розвиток соціального підприємництва  

Проведення досліджень з питань соціального підприємництва

Розробка методологічної бази

Проведення навчальних заходів з питань створення та розвитку соціального  підприємництва

Розвиток підприємницьких ініціатив  

Проведення тренінгів, навчальних семінарів для підприємців

^ Надання фахових та практичних консультацій для СПД:

Допомога при реєстрації СПД,

Допомога з питань зовнішньо-економічної діяльності,

Розробка бізнес-планів,

Надання консультацій з питань законодавства, бухгалтерського обліку та оподаткування,

 Організація бухгалтерського обліку, на підприємстві,

 Формування та здача бухгалтерської звітності

Розміщення інформації, реклами про діяльність СПД на    веб-сайті Агенції «Наш бізнес»,

 Пошук необхідної інформації в мережі Інтернет, підготовка інформаційно-презентаційної продукції,

 Підготовка та видання методичних, інформаційних буклетів,

 Організаційний супровід конференцій, семінарів

^ Фонд підтримки підприємництва Сокальської АРР

Фонд підтримки підприємництва створений для фінансової підтримки суб'єктів підприємництва, який надає фінансову поворотну безвідсоткову допомогу суб'єктам малого підприємництва, для покращення фінансового стану, збільшення кількості та якості послуг та продукції, збільшення кількості робочих місць.

^ Развиток громадських організацій, підвищення активності громад

Створення і розвиток громадських  інституцій,громадських організацій, ініціативних груп

Розвиток фондів громад

Підтримка ініціатив, які зароджуються в громадах (схема малих грантів, надання допомоги в розробці проектів, включення у бюджетні програми ).

Центр допомоги мігрантам, у співпраці із Міжнародною організацією з міграції

Попередження та запобігання - шляхом поширення інформації з метою підвищення поінформованості громадськості.
Надання підтримки правоохоронним органам, законодавчій та судовій гілкам влади у підвищенні ефективності протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми.
Захист і реінтеграція потерпілих від торгівлі людьми –  шляхом надання їм допомоги  (медичної, психологічної   та юридичної , придбання проїзних документів, надання тимчасового житла, реінтеграційних грантів, поновлення документів, професійна підготовка/перепідготовку тощо.)
безпосередньо або через мережу громадських організацій – партнерів МОМ.


ЗМІСТ


Передмова ………………………………………………………………………………………………………………………. 6

Соціальні підприємства ………………………………………………………………………………………………….. 9

Підприємства із соціальною та екологічною складовою ……………………………………………... 24

Громадські організації ………………………………………………………………………………………………….. 37

Юридичні організації ……………………………………………………………………………………………………. 82

Друковані видання соціального спрямування …………………………………………………………… 104

^ Соціальне підприємництво – це бізнес, що має переважно соціальні цілі та доходи якого спрямовані головним чином реінвестуються в розвиток підприємства та/або спрямовуються на громадські справи чи вирішення гострих соціальних проблем. Таке підприємство діє за всіма законами бізнесу та приносить прибуток, тому не вважається благодійною організацією. Соціальне підприємництво динамічно розвивається в європейських країнах, вирішуючи проблеми безробіття, соціального захисту, громадського залучення тощо.


Яким повинно бути соціальне підприємство? Міжнародний досвід.

Серед західноєвропейських країн Великобританія по праву вважається піонером у галузі соціального підприємництва. Сьогодні на території цієї країни діють понад 50 000 таких підприємств, що забезпечують робочими місцями близько 105 000 людей. Коаліція Соціальних Підприємств Великобританії, визначаючи «соціальне підприємництво» як комерційне підприємництво соціального призначення, дає ряд характеристик соціального підприємництва:

1. Спрямованість підприємства. Соціальні підприємства безпосередньо залучені у виробництво товарів та послуг для ринку.

2. Соціальні цілі. Соціальні підприємства повинні вирішувати конкретні соціальні і/або екологічні завдання, створюючи робочі місця, навчаючи населення або надаючи інші соціальні послуги.

3. Фінанси. Отриманий прибуток у більшості випадків реінвестується для досягнення конкретних соціальних цілей.

3. Відповідальність перед суспільством. Соціальні підприємства можуть бути підзвітними та відповідальними перед громадою, для якої працюють, за досягнення соціальних, екологічних та економічних результатів діяльності.


^ Місія соціального підприємництва:

Місія соціального підприємництва – приносити користь суспільству.

Соціальні підприємства:

Сприяють розвитку економіки та суспільства, пропонують варіанти для створення робочих місць та нових форм підприємницької діяльності.

Допомагають подолати соціальну ізольованість: завдяки їхній діяльності можливе працевлаштування людей з обмеженими фізичними та психічними можливостями; тих, хто був довгий час безробітним; представників груп ризику.

Пропонують нові шляхи надання та реформування державних соціальних послуг.

Підтримують участь та волонтерство громадян, зміцнюють єдність громади.

Розширюють можливості отримання різноманітних та якісних соціальних послуг членами громади.

Сприяють розвитку широкого спектру соціальних послуг, необхідних громаді, якими не хоче займатися звичайний бізнес (малоприбуткових, не престижних, таких, що потребують спеціальної професійної підготовки).

Дозволяють з більшою ефективністю використовувати наявні ресурси регіону у вирішенні соціальних проблем.

Знижують навантаження на місцеві бюджети у вирішенні соціальних проблем (актуально в умовах хронічного дефіциту бюджетних коштів).

Розширюють структуру фінансування соціальних програм регіону.


^ Ситуація в Україні:

На сьогодні в Україні не існує законодавчо затверджених понять соціального підприємництва. Однак у різних нормативно-правових джерелах існують положення, що дозволяють створювати підприємства, які за міжнародними визначеннями можуть бути класифіковані як соціальні.


В Україні офіційна діяльність підприємств, які за міжнародними критеріями можуть класифікуватись як соціальні нерозривно пов’язана з недержавними неприбутковими організаціями.

Однак в правовому полі України існують ще такі організаційно-правові форми, як кооперативи (причому кооперативи можуть створювати підприємства, але при цьому самими підприємствами не бути) та комунальні підприємства, які частково також можна віднести до соціальних підприємств.

Організаційно-правовою формою, яка часто використовується соціальними підприємствами в Україні, є громадська організація, яка є засновником та власником комерційного підприємства.

При цьому діяльність соціального підприємства не обмежується лише наданням соціальних послуг населенню. Соціальне підприємництво повинно бути рентабельним та конкурентоспроможним. Проте це не означає, що соціальне підприємство повинно діяти на ринку в рівних умовах з комерційними підприємствами. Для соціальних підприємств можуть бути передбачені певні пільги, які будуть балансувати затрати коштів підприємства на інвестиції в розвиток громади, підтримуючи його в стані рентабельності.


Важливим фактором при створенні та діяльності соціального підприємства є ефективне міжсекторальне соціальне партнерство. Це важливо і для здійснення контролю за діяльністю підприємства і для створення сприятливого зовнішнього середовища (макросередовища) в умовах якого підприємство працюватиме.


^ Форми партнерства:

Соціальні підприємства можуть зазвичай створюються в наслідок міжсекторального соціального партнерства між недержавними організаціями (НДО), бізнес-організаціями та місцевою владою.

Соціальні підприємства

Львівська міська громадська організація

«Спільнота взаємодопомоги «Оселя»

Контакти: Адреса: Львівська область, м. Винники, вул. Ів. Франка, 69.

Тел. 296 33 03

Виконавчий директор – Саноцька Олеся Ярополківна


ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» заснована в 2001 році. Діяльність розпочиналася з проведення акцій солідарності з безпритульними та малозабезпеченими мешканцями – Різдвяні вечері та Великодні сніданки, на яких збиралося до 800 людей. В 2003 році 3 безпритульних об’єдналися в Спільноту, поселилися в напівзруйнованому будинку у Винниках, неподалік від Львова. Сьогодні Спільнота налічує 25 людей, за кошти грантодаців та спонсорів відремонтували старий будинок, де тепер знаходиться адміністративний відділ, та збудували поруч новий житловий корпус.

Метою діяльності організації є сприяння соціальному становленню та розвитку громадян, реалізації їх суспільнокорисних ініціатив, а також різностороння допомога людям.

Завданнями організації є: надавати допомогу у віднайденні сенсу життя людям, що внаслідок різних причин опинилися на маргінесі суспільства (убогим, бездомним, неповносправним, залежним тощо) та пропагувти на Україні ідею солідарності та взаємодопомоги. Організація працює за такими напрямками:

Центр ресоціалізації – Спільнота для бездомних людей;

Осередок підтримки бездомних;

Навчальні майстерні;

Вулична робота;

Видання вуличного журналу «Просто неба»;

Акції солідарності з убогими та безпритульними;

Розвиток соціального підприємництва.

Спільнота взаємодопомоги «Оселя» має восьмирічний досвід роботи з соціально виключеними групами суспільства. За цей час напрацьовано найкращі моделі роботи. Навчальні майстерні дають можливість проходити процес працетерапії колишнім безпритульним людям, набувати нових навиків роботи та вчитись новій справі. Майстерні працюють в трьох напрямках: художня майстерня, майстерня виготовлення керамічних виробів, майстерня ремонту та обтяжки м’яких меблів.За час діяльності майстерні вийшли на якісний рівень роботи, а колишні безпритульні люди, які отримували там навички, готові самостійно здійснювати цю діяльність та навчати інших. Пройшовши процес ресоціалізації, мешканці Спільноти шукають роботу та житло на зовні. Дуже часто ці пошуки не є успішними. Зараз ГО «Оселя» працює над впровадженням в життя проекту «Створення соціального гуртожитку у м.Львів». Як наслідок співпраці з Львівською міською владою та благодійними фондами «Оселя» отримала в оренду приміщення та провела початкові ремонтні роботи для втілення цього проекту. Наша організація розпочала свою діяльність у напрямку створення соціального підприємства при соціальному гуртожитку. Через високий рівень безробіття та проблему пошуку працевлаштування, існує потреба забезпечити колишніх безпритульних людей, що будуть мешкати в гуртожитку, місцем праці.

Створення та функціонування соціального підприємства на базі навчальних майстерень, яке забезпечуватиме не кишеньковими, а заробітною платнею колишніх мешканців Спільноти допоможе вирішити проблему.


Цілі, які організація прагне досягнути шляхом розвитку соціального підприємства є:

розширення спектру послуг майстерень;

розширення географічного надання послуг (охоплення клієнтів у м.Львів);

одержання прибутку, що дозволить працівникам отримувати заробітню плату;

створення робочих місць для колишніх та теперішніх безпритульних мешканців Спільноти;

навчання їх новій справі;

працетерапія безпритульних;

повноцінна інтеграція їх у суспільство.


^ ГО “Народна допомога - Львів”


Адреса: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 5

Тел: +38 032 238 92 91

Email: lviv@nardop.org.ua


- недержавне об’єднання громадян, створене однодумцями професіоналами соціальної роботи, з метою сприяння соціальній інтеграції, захисту прав та надання допомоги вразливим людям.

Сьогодні “Народна допомога” активно працює в трьох містах України – Чернівцях, Києві та Львові – на ринку соціальних послуг бездомним та іншим соціально-незахищеним людям.

^ В сфері соціальної роботи з бездомними людьми „Народна допомога” є однією з найкращих практик в Україні.

В 2004 р. у залі Європейського Парламенту (м. Брюссель) „Народна допомога” була першою організацією з України, яка отримала почесну міжнародну нагороду „Срібна троянда” за роботу із найбільш вразливими категоріями населення – бідними та бездомними.

З 2006 року ГО «Народна допомога - Львів» працює над двома програмами:

1. «Суспільство без бар’єрів» - основний проект Соціальне таксі - послуга транспортування осіб з особливим потребами. Частково проект самофінансується за рахунок співпраці із львівськими комерційними таксі.

2. «Подолання бездомності» - основний проект Центрі інтегральної опіки для жінок у кризових ситуаціях.

Жіночий Центр - це послуга інтеграції жінок у складних життєвих обставинах в українське суспільство, шляхом соціального супроводу та наданням тимчасового місця проживання.

Цільова група проекту - жінки, віком 18-55 років, які ризикують опинитися або вже є без власного житла на протязі 3 років та/або бездомні менше 6 місяців, які мають спроможність та готовність інтегруватися, створюючи своє незалежне життя в українському суспільстві.

Центр розпочав свою діяльність у липня 2010 року, в рамках проекту «Шанс для гідного життя». За цей час Центр допоміг адаптуватися 30 підопічним, а десять жінок сьогодні проходять процес реінтгерації.

Існування та подальший розвиток програм організації покладено в основу нової ініціативи (з червня 2011) - соціального підприємства Пекарні "Горіховий дім". Цей проект - це перші спроби створити соціальне підприємство, яке підтримуватиме діяльність організації і також дасть можливість навчання для осіб (зокрема відновлення навичок), які інтегруються у громаду міста.

Соціальна пекарня "Горіховий дім", це ніби смачна форма благодійності, яка допомагатиме нужденним особам.

Станом на листопад 2011 року у пекарні виготовляються різні види мигдалевого печива, серед яких італійське Кантучіні та «Лейсі». На замовлення місцевих кав'ярень виготовляється віденський сирник, різного роду торти, брауні та інші кондитерські вироби.

82391, Україна, Львівська обл., смт. Східниця, вул. Зарічна, 9а, тел.(032-48) 4-80-18, 4-82-71

ЗКПО 31547320, р\р – 2600389759 в “Райффайзен банк Аваль” м. Київ, МФО – 380805,

сайт – http://stogary.shidnitca.com/ , http://tourportal.in.ua/, e-mail – togary.boryslav@mail.ru

Ліцензія Міністерства охорони здоров`я № 570087 від 28.01.2011 р.


Керівник підприємства КРАЙЧИК Тарас Львович

Підприємство «Стожари» громадської організації інвалідів «Велес» займається наданням санаторно-курортних послуг, що є основним видом діяльності підприємства «Стожари».

Санаторій засновано в 1978 році. Основним профілем лікування є захворювання органів травлення та сечостатевої системи. Підприємство розташоване в екологічно чистій зоні Прикарпаття, далеко від шкідливих факторів впливу на організм людини. Виробничі площі підприємства становлять 2937 кв.м, територія озеленена на 80 %. Санаторій розрахований на 100 ліжко-місць.

Підприємство «Стожари» щороку приймає на оздоровлення та реабілітацію людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, ветеранів війни.

У 2012 році планується збільшити обсяг послуг та створити нові робочі місця за рахунок збільшення виробничих площ.


^ Навчально-виробниче підприємство «Дитяча надія»

14.07.2011 р.

80600, Львівська обл., м. Броди, вул. Стуса, 7А

(03266) 2-65-09

lesja.olvska@rambler.ru


Мета діяльності: здійснення комерційної діяльності, завдяки якій могли б виконуватися соціальні програми по наданню послуг родинам, які виховують дітей-інвалідів.

^ Основні напрямки роботи: соціальна підтримка молоді з інвалідністю у створенні робочих місць. Денна зайнятість неповносправної молоді.

Соціальні послуги: реабілітаційні психолого-педагогічні та соціальні послуги дітям з інвалідністю. Допомога родинам, які виховують дітей-інвалідів. Проведення семінарів-тренінгів для інвалідів.

^ Перспективи розвитку організації: розвиток екологічного землеробства (виготовлення біодинамічних препаратів) з метою отримання прибутку від реалізації овочів та ягід.

^ Бродівське меблеве підприємство «Явір» Українського Товариства Глухих

19.06.1997 р.


80600, Львівська обл., м. Броди, вул. Чупринки, 4

(03266) 2-55-88

utogyavir@ukr.net


Мета діяльності: отримання прибутку та створення робочих місць для людей з дефектом слуху.

^ Основні напрямки роботи: виробництво меблів, столярних виробів з деревини та ін., в т.ч. більярдних столів.

Соціальні послуги: створення робочих місць для інвалідів (не менше 50% загальної кількості робочих місць для людей з дефектом слуху).

^ Перспективи розвитку організації: Впровадження нових технологічних процесів, освоєння нових видів продукції, створення нових та додаткових робочих місць.


^ ЛІВЧИЦЬКА СПЕЦШКОЛА-ІНТЕРНАТ


Директор: Вітів Володимир Юрійович


Контактна інформація :

с. Лівчиці

Жидачівського району

Львівської області

81740Соціальне підприємство зареєстроване 01.02.2005 року, як школа-інтернат для дітей з вадами розумового розвитку.

Основний напрямок діяльності - надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання для дітей. У школі працює 76 працівників. Це вихователі, вчителі, кухарі та обслуговуючий персонал школи.

Діти у школі знаходяться на повному забезпеченні. Це харчування, медичний огляд, проживання та забезпечення одягом.

У школі є класи, спальні, їдальні, спортзал, стадіон, медичні кабінети. Діти знаходяться під наглядом вихователів, медичних працівників, психолога.

Колективне підприємство

виробничо-торгівельна фірма «Львів»
вул. Героїв УПА,78, м. Львів, 79015, Україна

р/р 26004000005194 в ПАТ Укрсоцбанк м. Львова, код ЄДРПОУ 05586648
у ЛОФ ПАТ Укрсоцбанк, МФО 300023
тел./ факс: 237-50-68

_№36 від 25.11.2011р.____

Контактна інформація:

Повна назва підприємства: Колективне підприємство виробничо-торгівельна фірма «ЛЬВІВ»

ЄДРПОУ 05586648

Юридична адреса: 79015, м.Львів, вул.Героїв УПА, 78,
тел./факс +38 (032) 237-50-68


Директор: Червона Галина МихайлівнаВид діяльності: швейне виробництво/ послуги з пошиття легкого жіночого одягу (блузи, спідниці, сукні, брюки)

Адреса виробництва: м.Львів, вул. Медової Печери, 3


КП ВТФ «Львів» є підприємством, засновником та власником майна якого є Львівська обласна асоціація інвалідів, яка входить до Всеукраїнської громадської організації інвалідів Спілки Організацій Інвалідів України.
КП ВТФ «Львів» входить до складу Львівської обласної асоціації інвалідів з 1991 року і було створене для працевлаштування інвалідів. Чисельність працівників підприємства станом на 01.11.2011р. становить 46 чол., з них 29 чол. – інваліди. Метою діяльності підприємства є забезпечення роботою інвалідів, збереження існуючих робочих місць для інвалідів та створення нових.

Підприємство не має заборгованості із виплати заробітної плати, сплачуються всі податки до бюджету та відрахування до Пенсійного та інших соціальних фондів.

Вид діяльності підприємства - швейне виробництво, підприємство надає послуги з пошиття жіночого одягу (блузи, спідниці, брюки).

Підприємство є постійним учасником заходів для інвалідів, які проводяться в Львівській області.

^ Миколаївська госпрозрахункова філія обласного центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів


Керівник: Горощак Олена Іванівна

вул. Шептицького,86, м. Миколаїв, Львівська область, 81600

тел. 022 62 84 83


Відповідно до наказу Львівського обласного центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів 2005року на базі підприємства КП «Славія» розгорнуло свою виробничу діяльність підприємство Миколаївська госпрозрахункова філія обласного центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів, яке надає перевагу у працевлаштуванні осіб з обмеженою працездатністю, однак користуються пропозицією місцевих жителів.

Мета філії – забезпечити системи цивільно-трудової, професійної та медичної реабілітації, діяльність якої передбачає надання конкретних видів і форм соціальної допомоги і послуг для адаптації інвалідів у соціальному середовищі, сприяння разом з районним центром зайнятості працевлаштуванню інвалідів відповідно до набутої професії, кваліфікації та попиту на ринку праці.

Миколаївська госпрозрахункова філія обласного центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів працює на сировині, яка поступає з підприємств Львівщини. Підприємство спеціалізується на пошиві різноманітного асортименту виробів, який користується великим попитом серед населення Львівщини та за її межами.

Планується в майбутньому розширити обсяг виробництва, збільшити об’єм робіт шляхом укладених угод із закордонними інвесторами, що в першу чергу призведе до створення додаткових ще робочих місць та забезпечення працівників роботою.

^ Назва організаціїМостиський районний центр соціальної реабілітації дітей-

інвалідів

Юридична адреса

м. Мостиська, вул. Грушевського,17

^ Прізвище, ім’я та по батькові керівника

Трохимович Євгенія Орестівна

Контакти

Тел. 234-4-35-84

^ Дата реєстрації

15.04.2011 р.

Мета діяльності

Реалізація соціально-оздоровчих заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство

^ Основні напрямки роботи

Надання дітям-інвалідам віком від 2 до 18 років комплексної соціальної, психологічної, педагогічної реабілітації

Соціально-орієнтовані послуги

 • Індивідуальні плани реабілітації дітей

 • Створення умов для всебічного розвитку

 • Надання кваліфікованої допомоги масажиста, медичного працівника, педагога

 • Підготовка батьків дітей-інвалідів до продовження реабілітаційного процесу з дітьми-інвалідами поза межами Центру
^ Перспективи розвитку організації

Надання логопедичних послуг


^ Назва організаціїСоціальний гуртожиток у Львівській області

Юридична адреса

с. Вовчищовичі

^ Прізвище, ім’я та по батькові керівника

Козак Олег Антонович

Контакти

Тел. 234-3-64-39

^ Дата реєстрації

01.04.2008 р.

Мета діяльності

Створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 23 та їх підготовка до самостійного життя

^ Основні напрямки роботи

Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 23 років житлом

^ Соціально-орієнтовані послуги

 • Надання психологічних, соціально-побутових, соціально-економічних та інформаційних послуг дітям сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 23 років

Перспективи розвитку організації

Обладнання комп’ютерного класу^ ПІДПРИЄМСТВО ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БЕРЕГИНЯ"

Директор: Чверенко Володимир Михайлович


Контактна інформація:

пр.. Шевченка, 9в

м. Новий Розділ, Львівська обл., Україна, 81652

тел.. (03261) 22487


Виробничо – торгівельне підприємство “Берегиня” Львівської обласної асоціації інвалідів було створено, як самостійний підрозділ, у 1995 році Львівською обласною асоціацією інвалідів на базі Новороздільської дільниці ВТФ “Львів”.

На час прийняття підприємства об’єм виконуваних робіт складав 30,2 тис. гривень в рік, середня заробітна плата становила 49,4 гривень, річна продуктивність праці складала 1160,5 гривень. По підсумках роботи за 2010 рік продуктивність праці зросла в 5 разів, об’єми робіт зросли в 8,5 разів.

За час існування підприємство збільшило чисельність працюючих в 2 рази, тобто створило додатково більше 20 робочих місць. Станом на 01.01.2011 року на підприємстві працює 32 чоловік, в тому числі інваліди 2 та 3 груп загального захворювання, батьки дітей – інвалідів, пенсіонери. Всього на підприємстві працює 25,5% соціально незахищеної категорії громадян від загальної чисельності працюючих.

Підприємство спеціалізується на пошитті швейних виробів: пошиття легкого одягу, спецодягу та робочих рукавиць.

^ Ціль створення підприємство:

 1. Працевлаштування осіб з інвалідністю.

 2. Організація надомної праці осіб з інвалідністю.

МПП «Синевір»


(3230) 6 72 26 (керівник Сех Олег Миронович)

Дата реєстрації – 23.12.1994 р.

Вид діяльності : роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;

^ Соціально-орієнтовані послуги : підтримка багатодітних сімей;

Перспективи розвитку організації : створення нових робочих місць для інвалідів.


Підприємства із соціальною та екологічною складовою


Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Синтез"

^ 82300, Львівська обл. м. Борислав

вул. Трускавецька, 125 24841201, 24841369

Керівник підприємства СТАРЧЕВСЬКИЙ Михайло Казимирович

ТзОВ «Інтер-синтез» є виробником, та одним з найбільших постачальників хімічної продукції в Україні.

ТзОВ "Інтер-Синтез" створене в березні 1998 року на базі науково-дослідного закладу – "Бориславський науково-дослідний інститут "Синтез" з дослідним заводом". В розпорядженні підприємства знаходяться виробничі та складські корпуси, добре оснащені лабораторії, розвинута інфраструктура і, звичайно, високопрофесійні кадри. Широка мережа міжнарод- них зв'язків дозволила підприємству швидко встановити ділові контакти з фірмами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Словенії, Туреччини, Індії, Китаю та інших країн.

Основне завдання, яке ставилося перед підприємством при його створенні - забезпечити регулярний імпорт хімічних продуктів, які не виробляються в Україні для підприємств хімічної, текстильної, фармацевтичної та ряду інших галузей промисловості. Паралельно товариство "Інтер-Синтез" проводило науково-інженерні дослідження, які дозволило розробити кілька сучасних технологій отримання хімічних продуктів та розпочати власне виробництво.

Підприємство відоме своїми дослідженнями в області металокластеного каталізу, технологій отримання мурашиної та оцтової кислот, отримання хімічних продуктів на базі біологічно відтворюваних джерел сировини, стабілізації здатних до взаємоперетворень хімічно-нестійких систем. Про високий рівень та результативність досліджень свідчить для прикладу той факт, що у травні 1999 року німецька компанія БАСФ, лідер світового виробництва мурашиної кислоти, купила у ТзОВ "Інтер-Синтез" технологію отримання цього продукту, яка згодом була запатентована.

Крім того, ТзОВ "Інтер-Синтез" володіє сучасними технологіями абсолютування етанолу, рецептурами стабілізуючих систем та технологій отримання пероксиду водню, зокрема для виробництв "ТетраПак" та "Комбіблок", технологією отримання активатора процесів рідкофазного окислення "Катоксан" та рядом інших технологій

Тривале вивчення процесів трансформування кетоєнольних систем дозволило створити ряд квазіста- більних рецептур, на яких базується виробництво сучасних високоактивних та ефективних дезінфікуючих засобів. На базі розроблених рецептур ТзОВ "Інтер-Синтез" спільно з Державним науково-дослідним і контрольним інститутом ветпрепаратів і кормових добавок створив виробництво дезінфікуючих засобів - "Кристал 700", "Кристал 900" та "Кристал 1000". "Кристал 1000" є деззасобом нового покоління, який не має світових аналогів. Рецептури дезінфікуючих засобів захищені патентами.

Починаючи з 2000 року підприємство почало отримувати замовлення на постачання харчових добавок. Відтоді сфера діяльності "Інтер-Синтезу" суттєво розширилась, адже йшлося про широкий спектр продуктів харчової хімії. Було налагоджено співпрацю з багатьма провід- ними постачальниками підсилювачів смаку, регуляторів кислотності, антиоксидантів та консервантів.

У 2002 році на ТзОВ "Інтер-Синтез" було розроблено технологію одержання стабільного формаліну, погоджено необхідну документацію та розпочато випуск продукту.

У 2006 році підприємство почало працювати з гідроколоїдами для харчової промисловості – карагінаном, камедями ксантану та гуару.

В цьому ж році підприємство налагодило постачання мономерів для медичної промисловості – диметакрилового ефіру етиленглі- колю, триетиленглікольдиметакри- лату, універсального сполучника біс-ГМА.

З 2007 року науково-інженерний підрозділ підприємства проводить дослідження в області біологічно відтворюваних джерел сировини.

Комплексний підхід, який базується на глибоких знаннях властивостей об´єктів, їхніх споживчих якостей, постійне впровадження нових розробок, дозволяє підприємству щорічно збільшувати об'єми реалізації продукції на 30-40%.

МПП «Беркут»

 • Юридична адреса: 82100 м.Дрогобич, вул.Стрийська, 105/145

 • Поштова адреса: 82100 м.Дрогобич, вул.Д. Галицького,

 • Форма власності – приватна

 • Тел.: 410094

 • Директор - Хомин Ярослав Ілліч

 • Чисельність працюючих - 86 • Предметом діяльності підприємства є будівництво житлових будинків.

 • МПП «Беркут» займається сучасним будівництвом будинків, котеджів та будівель. Будівництво відбувається як із залученням власних коштів так і з залученням позикового капіталу.

 • Для будівництва будинків, котеджів використовуються якісні будівельні матеріали як вітчизняного так і імпортного виробництва, із застосуванням новітніх технологій , залучаючи високотехнологічне будівельне обладнання та техніку. Це найбільш розвинена сфера діяльності, що визначається постійним попитом на нерухомість. А також на високу рентабельність.

 • Будівництво будинків здійснюється згідно з попередньо розробленої проектної документації. Будівництво будинків та котеджів виконується «під ключ», від розробки закінчуючи здачею об’єктів в експлуатацію.^ ТзОВ «Тандем»

Адреса: 82100 м. Дрогобич, вул. Самбірська, 87

Форма власності – приватна

Тел.0324450253

Директор: Василь Володимирович Танчук

Кількість працюючих 156


Основним видом діяльності є: вирощування квітів

Компанія «Тандем» є одним з ведучих виробників квіткової продукції в Україні. Основне завдання підприємства вирощування елітних сортів гербер та троянд. Окрім цього чимало зеленої продукції

«Тандем»,реалізовує у вазонах. А ще успішною є реалізація різноманітних свічок-від звичайних побутових до ексклюзивних.

Головною метою компанії другий десяток років є висока якість квіткової продукції і позитивні емоції наших клієнтів, що забезпечуються бездоганністю якістю і свіжістю квітів.


^ ТЗОВ «ЛЛ-ДРОГОБИЧТРАНСБУД»

Адреса:

юридична – Дрогобицький р-н., с. Солонське, вул. Меденицька, 22

фактична - м. Дрогобич, вул. Бориславська, 8/7.

Форма власності - приватна

тел.: 0 324431656

моб.тел.: 067 364 52 32

Директор-Лебіщак Андрій Степанович

Чисельність працюючих- 40 чол.


Основним напрямком діяльності підприємства є:

 • Ремонт та будівництво будівель

 • Водопостачання

 • Монтаж конструкцій

 • Здійснення контролю за якістю

 • ПроектуванняПідприємство є з достатньою кількістю сучасної техніки та спеціалістів,які відповідають за будівництво.

Пріоритетом ТзОВ «ЛЛ- Дрогобичтрансбуд» є створення нових робочих місць.

^ ДП «ЮТГ УКРАЇНА»

Адреса: 82100 м. Дрогобич, вул. Самбірська, 85

форма власності - приватна

тел. 03244 - 450684

Директор - Жураускас Лаймутіс

Чисельність працюючих-255 чол.


Основними видами діяльності є: виробництво текстильних виробів.


^ Предметом діяльності підприємства є:

 • Пошиття трикотажного одягу

 • Пошиття верхнього чоловічого та жіночого одягу

Підприємство знаходиться на етапі стійкого розвитку і працює над вдосконаленням рівня кваліфікації персоналу. Підприємство забезпечене сучасним швейним обладнанням і комп’ютерним обладнанням провідних фірм.

Високий рівень професіоналізму співробітників підприємства та якість виготовлених товарів добре відоме за кордоном..

Підприємство виробляє широкий діапазон товарів, який включає жакети, брюки, гольфи, шорти, комбінезони та напівкомбінезони, а також багато нових моделей робочого одягу..

На підприємстві працює понад 250 співробітників.

ТзОВ «Автосвіт» 1. Повна назва підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Автосвіт».

 2. Дата державної реєстрації: 25.06.2004 року.

 3. Адреса юридична: 80316, Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. 22 Січня, 6

 4. Контакти: керівник: Семочко Юрій Романович - (03252) 43520

Головний бухгалтер: Підлипна Віра Степанівна - (03252) 43520

 1. Мета діяльності: забезпечення транспортного сполучення по маршруті Львів-Рава-Руська та з іншими населеними пунктами Жовківського району.

 2. Основні напрями роботи: діяльність автомобільного регулярного транспорту

 3. Послуги: транспортні перевезення

 4. Перспективи розвитку: підвищення якості перевезень пасажирів та розширення ліній пасажирських перевезень.

Пуківський Євген Петрович


тел. (03244) 4-54-54

дата реєстрації: 19.04.2007 року


Діяльність: роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту.
  1   2   3   4Схожі:

Інформаційний довідник iconРекомендований перелік корекційних занять
Корекційні та розвивальні заняття, що увійшли в інформаційний довідник, добирали відповідно до експертних стандартів: надійність...
Інформаційний довідник iconІнформаційний довідник
Східна Європа та за рахунок коштів,наданих Агенством США з Міжнародного Розвитку (usaid). Проект виконується в рамках програми «Розвиток...
Інформаційний довідник iconЗаступник Голови Державної податкової адміністрації України 26. 01. 2011 О. М. Любченко Довідник №56 пільг, наданих чинним закон
Довідник пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів
Інформаційний довідник iconЗаступник Голови Державної податкової адміністрації України 002. 07. 2010 С. В. Чекашкін Довідник №54 пільг, наданих чинним закон
Довідник пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів
Інформаційний довідник iconІнформаційний бюлетень №16
«Інформаційний збірник для директора і завідуючого дитячим садочком», листопад 2013р
Інформаційний довідник iconІнформаційний бюлетень №12
«Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком», липень 2013р
Інформаційний довідник iconДодаток 3 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
Інформаційний довідник iconДовідник телефонів

Інформаційний довідник iconПлан проведення наукових, науково-технічних симпозіумів, з'їздів, конференцій, семінарів, нарад в Україні в 2010 р. (Інформаційний бюлетень, випуск 4 )
В інформаційний бюлетень включені дані (за станом на 1 листопада 2009р.) про наукові, науково-технічні симпозіуми, з'їзди, конференції,...
Інформаційний довідник iconТелефонний довідник Знам`янської міської ради

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи