Положення про районний громадський огляд конкурс стану умов І охорони праці в установах освіти icon

Положення про районний громадський огляд конкурс стану умов І охорони праці в установах освіти
Скачати 152.58 Kb.
НазваПоложення про районний громадський огляд конкурс стану умов І охорони праці в установах освіти
Дата конвертації14.12.2012
Розмір152.58 Kb.
ТипПоложення

Погоджено Затверджую

Голова райкому профспілки Начальник відділу освіти

працівників освіти ___________ О.І. Токаренко

_________ А.П. Мелешко «___» _________ 2012 р.

«___» ________ 2012 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про районний громадський огляд - конкурс

стану умов і охорони праці в установах освіти


1. Районний громадський огляд стану умов і охорони праці проводиться щорічно з 1- го січня по 31 грудня в загальноосвітніх школах, дитячих дошкільних і поза дошкільних установах з метою підвищення уваги профспілкових організацій і господарських керівників до питань поліпшення умов і охорони праці, мобілізації всіх працюючих в установах освіти на попередження травматизму і професійних захворювань.

2.Переможцями в огляді рахуються колективи установ освіти, які виконали заходи по охороні праці передбачені угодою, колдоговором, не мали випадків виробничого травматизму серед працюючих, учнів і вихованців, що домоглися відповідних умов і охорони праці, вимогам Закону України «Про охорону праці».

3. Переможці громадського огляду – конкурсу стану умов і охорони праці нагороджуються грамотою районного відділу освіти і райкому профспілки.

4. Організація, проведення і підведення підсумків громадського огляду - конкурсу здійснюється:

- по школам, дитячим дошкільним і позашкільним закладам райкомом профспілки спільно з відділом освіти;

5. Для оперативного керівництва і узагальнення його результатів створюються оглядові комісії, які затверджуються спільними постановами відповідних профспілкових організацій і відділу освіти. Оглядові комісії можуть створюватись в школах, позашкільних і інших установах.

6. Результати огляду в загально освітніх школах, дитячих дошкільних і позашкільних і інших установах розглядаються комітетами профспілки і адміністрацією на спільних засіданнях. Матеріали про результати огляду – довідка і показники виконання умов огляду (акт перевірки) направляються в оглядову комісію райкому профспілки не пізніше 28 березня 2012 р (форма акту перевірки додається).

7. Районний комітет профспілки спільно з відділом освіти до 5 квітня 2012 р підводять підсумки та виявляють переможців огляду – конкурсу.


Додаток №2

до Положення про громадський

огляд – конкурс по охороні праці


^ АКТ

перевірки стану охорони праці в

_______________________________________

найменування школи, ін. установи


Дата перевірки_____________
з/п

Найменування заходів по охороні праці

Відмітка про

виконання

1

2

3

1. Організаційні заходи

1.1

Виконання заходів, передбачених колдоговором
1.2

Наявність наказу про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці:

- по школі, в кабінетах, майстернях, лабораторіях та ін.,

- при експлуатації електрогосподарства;

- при експлуатації котлів і котельного обладнання.
1.3

Наявність акта перевірки готовності школи до нового навчального року.
^ 2. Безпечна експлуатація електроустановок і електромережі

2.1

Наявність електросхем електроустановок і електроосвітлення
2.2

Наявність допуску до роботи у електрика і співробітників, працюючих на електроустановках
2.3

Наявність акта перевірки контуру захисного заземлення
2.4

Наявність акта випробування опору ізоляції електропроводки
2.5

Випробування індивідуальних захисних засобів
2.6

Наявність журналу експлуатації електроустановок (вентустановок) і електроосвітлення.
^ 3. Забезпечення повітряно – теплового режиму, нормальної освітленості і шкільної гігієни

3.1

Наявність паспорта на котельне обладнання
3.2

Наявність допуску до роботи у кочегарів
3.3

Наявність паспортів на вентиляційні установки
3.4

Наявність графіка планово – попереджувального ремонту вентустановок і його виконання
3.5

Наявність акта СЕС по перевірці повітряно – теплового режиму
3.6

Наявність акта СЕС по перевірці освітленості приміщень
3.7

Наявність актів СЕС по перевірці на запиленість, загазованість
3.8

Санітарний стан приміщень, кабінетів, майстерень, лабораторій та ін.
^ 4. Забезпечення безпечного проведення навчально – виховного процесу

4.1

Розміщення обладнання і його відповідність нормам охорони праці в майстернях, спортзалі, навчальних кабінетах та ін. приміщеннях
4.2

Наявність і стан захисних пристроїв на верстатах та ін. обладнанні
4.3

Оформлення і ввід в експлуатацію по акту кабінетів підвищеної небезпеки та ін. приміщень установи
4.4

Правильне збереження зброї
4.5

Організація збереження кислот, лугів та інших ядохімікатів горючих речовин і ЛЗР
4.6.

Наявність акта інвентаризації хімічних речовин
^ 5. Пожежна безпека

5.1

Наявність поетажних планів евакуації
5.2

Проведення тренувань
5.3

Наявність протипожежного обладнання та інвентарю відповідно до норм
^ 6. Пропаганда знань охорони праці

6.1

Проведення і оформлення інструктажів по охороні праці з працюючими і учнями відповідно до «Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00 – 4.12 – 99), затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.02.99 № 27
6.2.

Наявність інструкцій по охороні праці, їх відповідність умовам праці
6.3

Проведення і оформлення інструктажів по охороні праці з учнями в кабінетах підвищеної небезпеки
6.4

Наявність інструкцій по охороні праці в кабінетах, майстернях та ін. приміщеннях
6.5

Проведення і оформлення інструктажів по охороні праці при проведенні позашкільних позакласних заходів, пов′язаних з підвищеною небезпекою
6.6

Наявність інструкцій з охорони праці при проведенні заходів і занять поза школою та ін. установою
6.7

Наявність плакатів, попереджувальних написів, стенда або куточка з охорони праці

^ 7. Забезпечення спецодягом і медобслуговуванням

7.1

Забезпечення учнів і працюючих спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту
7.2

Забезпечення спецодягом осіб, на установках підвищеної небезпеки (електрики, кочегари та ін.) їх збереже6ння, прання і ремонт
7.3

Наявність санітарних книжок на працюючих в харчоблоках (проведення періодичних медоглядів)
7.4

Наявність аптечок в кабінетах і в приміщеннях підвищеної небезпеки (кабінети хімії, майстерні, спортзал, котельня, пральні та ін.)
^ 8. Додержання трудового законодавства

8.1

Правильність накладання дисциплінарних стягнень
8.2

Порядок ведення трудових книжок, їх облік і збереження
8.3

Дотримання режиму праці і відпочинку
8.4

Наявність правил внутрішнього трудового розпорядку
^ 9. Громадський контроль

9.1

Робота комісії з питань охорони праці, громадського інспектора з охорони праці, представника профспілки з питань охорони праці
9.2

Розгляд питань по охороні праці на засіданнях профспілкового комітету

Перевірку проводив _____________________________________________________

(член районної комісії охорони праці)

З актом ознайомлений :

Керівник установи______________________________

(прізвище)

Голова комітету профспілки______________________

(прізвище)


Примітка: У графі «Відмітка про виконання» проставляються бали (0; 5; 10) по

виконанню кожного із заходів:

0 – захід не виконано

5 – захід виконано частково (не повністю)

10 – захід виконано повністю


Додаток №3

до постанови колегії відділу

освіти районної державної

адміністрації і президії райкому

профспілки працівників освіти

Пр. № ____ від _______ 2010 р.

Пр. № ____ від _______ 2010 р.


^ Склад

Районної оглядової комісії


1. Токаренко О.І. – провідний спеціаліст відділу освіти, голова комісії

2. Мелешко А.П. – голова райкому профспілки працівників освіти, співголова

Комісії

3. Олійник О.П. – методист РМК, член комісії

4. Биков О.М. – інженер з охорони праці відділу освіти, член комісії

5. Шило С.М. – директор Коровинської ЗОШ 1-111с т., член комісії


Додаток №1

до положення по районний

громадський огляд - конкурс

стану умов і хорони праці в

установах, закладах та органі-

заціях освіти району

Пр.№ ____ від ______ 2010 р.

Пр.№ ____ від ______ 2010 р.


^ Таблиця показників

районного громадського огляду – конкурсу стану умов і охорони праці


в установах, закладах та організаціях освіти району

п/п

Показники

Кількісна оцінка показників

Попередній рік

Звітний рік

1

2

3

4

1

Середньосписочна кількість працюючих2

Число учнів та вихованців3

Травм на виробництві з працюючими4

Травми з учнями та вихованцями, пов′язані з учбовим процесом5

Кількість людино – днів непрацездатності у потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день6

Кількість коштів витрачено на заходи, передбачено колдоговором, угодою (в грн.)
7


Кількість пунктів з охорони праці в колдоговорі, угодіВиконано пунктів8

Кількість працюючих, робота яких пов′язана із шкідливими умовами праці9

Скорочено число працюючих в шкідливих умовах праці10

Приведено робочих місць у відповідність з вимогами і правилами охорони праці

11

Кількість робочих місць, що потребує проведення атестації за умовами праціПроведено атестацію робочих місць із інструментальними замірами за участю СЕС

12


Кількість працюючих, які повинні отримувати пільги за роботу в шкідливих умовах праціПовинні отримувати додаткові відпусткиОтримують додаткові відпусткиПовинні отримувати додаткову оплату до 12%Отримують додаткову оплату до 12%Повинні отримувати миючі засобиОтримують миючі засобиПовинні отримувати спецодяг, спецвзуття, і засоби індивідуального захистуОтримують спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту

13

Кількість в закладі, установі:Лабораторійкабінетівмайстерень

13.1

Проведена прийомка в експлуатацію комісією закладу, установилабораторійкабінетівмайстерень14

Проведення перевірки знань з питан6ь охорони праці, безпеки життєдіяльності14.1

Кількість працюючих, які повинні пройти навчання, перевірку знань14.2

Пройшли перевірку14.3

Кількість працюючих, які повинні пройти навчання, перевірку знань по ПТЕ і ПТБ електроустановок14.4

Пройшли16

Забезпечення проведення медоглядів працюючих17

Забезпечення приміщень первинними засобами пожежегасіння (у відсотках)18

Наявність в установі, закладі


Кабінету з охорони праці, БЖД


Куточку з охорони праці, БЖД
В пояснювальну записку включати критичний аналіз організації роботи з охорони праці, інформацію про впровадження системи управління охороною праці та позитивний досвід з цього питання. Обсяг пояснювальної записки – не більше 4-х друкованих сторінок.


Перевірку проводив _____________________________________________

(член районної комісії з охорони праці)

З таблицею показників ознайомлений:

Керівник установи _____________________________________________

(прізвище)

Голова комітету профспілки ______________________________________

(прізвище)Схожі:

Положення про районний громадський огляд конкурс стану умов І охорони праці в установах освіти iconПротокол №12 від 28. 02. 2011р. Волочиської рда голова рк л. Черничко А. Плотнікова положення
Положення про районний громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в закладах освіти розроблений відповідно до Положення...
Положення про районний громадський огляд конкурс стану умов І охорони праці в установах освіти iconПоложення про Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Загальні положення
Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки, молоді та...
Положення про районний громадський огляд конкурс стану умов І охорони праці в установах освіти iconПоложення про Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Загальні положення
Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки, молоді та...
Положення про районний громадський огляд конкурс стану умов І охорони праці в установах освіти iconНаказ №98 «20» 03 2012 р смт. Недригайлів Про проведення громадського огляду конкурсу стан умов і охорони праці в установах освіти
Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2012 р проводиться огляд конкурс навчально – виховних закладів з питань охорони праці,...
Положення про районний громадський огляд конкурс стану умов І охорони праці в установах освіти iconПоложення "Про організацію охорони праці у закладі" 9 Положення "Про службу охорони праці" 15 Положення "Про навчання з питань охороні праці" 19 Положення "Про медичний огляд працівників певних категорій" 32
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Положення про районний громадський огляд конкурс стану умов І охорони праці в установах освіти iconМетодичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затвердженого...
Положення про районний громадський огляд конкурс стану умов І охорони праці в установах освіти iconПоложення про районний огляд конкурс художньої самодіяльності "Веселка" учнів загальноосвітніх навчальних закладів І. Загальні положення
Районний огляд-конкурс «Веселка» проводиться відділом освіти Гадяцької районної державної адміністрації спільно з Гадяцьким науково-методичним...
Положення про районний громадський огляд конкурс стану умов І охорони праці в установах освіти iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти. Положення про службу охорони праці. Наказ директора про призначення відповідальних осіб за
Орієнтовний перелік документів з безпеки життєдіяльності, які рекомендується мати у навчальному закладі
Положення про районний громадський огляд конкурс стану умов І охорони праці в установах освіти iconПоложення про організацію охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти з метою профілактики травматизму наказую
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №563 від 1 серпня 2001 року, «Положення про організацію охорони праці» учасників...
Положення про районний громадський огляд конкурс стану умов І охорони праці в установах освіти iconПоложення про районний огляд конкурс на кращу шкільну їдальню Загальні положення
Районний огляд-конкурс на кращу шкільну їдальню, спрямований на покращення організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи