Про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» icon

Про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року»
Скачати 87.64 Kb.
НазваПро Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року»
Дата конвертації31.03.2013
Розмір87.64 Kb.
ТипКонкурс

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумська обласна рада

Комунальний заклад

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

вул. Римського-Корсакова, 5 , м. Суми, 40007, тел. /Факс: (0542) 33-40-67;

e-mail: sumy-oippo@rambler.ru


03.02.2012130 на № ______ від __________


Начальникам

управлінь (відділів) освіти міськвиконкомів (міських рад),

райдержадміністрацій


Про Всеукраїнський конкурс

«Класний керівник року»


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1459 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» інформуємо, що Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, починаючи з
2012 року, започатковано проведення Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року».

Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» затверджено наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1459 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2012 за № 27/20340 (додається).

Просимо довести інформацію про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за тел.: (0542) 33-21-66, 0504070287 (Юрченко Л.І., методист з виховної роботи Сумського ОІППО).

Додатки 1-2 на 5 арк.


Проректор І.В. Удовиченко


Юрченко Л.І.

33-21-66

Додаток 1

до листа Сумського ОІППО

від 03.02.2012130


ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року»


І. Загальні положення

Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» (далі – конкурс) проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти спільно з Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

ІІ. Мета та основні завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою сприяння зростанню престижності звання класного керівника, його ролі й статусу як компетентного педагога
ХХІ століття у виконанні завдань, покладених Законом України «Про загальну середню освіту» на загальноосвітні навчальні заклади.

Основними завданнями конкурсу є:

 • удосконалення фахової майстерності вчителя;

 • виявлення досвіду кращих вчителів – класних керівників, які у практичній роботі ефективно використовують різноманітні форми й методи виховної роботи, інноваційні виховні технології;

 • популяризація педагогічних здобутків класних керівників-новаторів;

 • створення інформаційного освітнього простору з питань роботи класних керівників;

 • привернення уваги представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості до проблем освіти, виховання підростаючого покоління.

ІІІ. Учасники конкурсу

3.1. Участь у конкурсі, на добровільних засадах, беруть педагогічні працівники – класні керівники 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності та вихователі шкіл-інтернатів І-ІІІ ступенів, спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) І-ІІІ ступенів, санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) І-ІІІ ступенів за основним місцем роботи незалежно від віку, які мають відповідну фахову освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років (далі – учасники).

3.2. Для участі в конкурсі учасники подають у районний (міський) відділ освіти:

 • анкету за формою, згідно з додатком 2;

 • фотографію (9х13 см);

 • опис досвіду роботи у письмовій формі в одному примірнику державною мовою, в друкованому вигляді та на електронних носіях (опис досвіду, система виховної роботи, яка визначена учасником як ефективна, використання проектних технологій, розробки практичних справ із учнями та їх батьками) (далі – конкурсні роботи).

ІV. Організація проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться один раз на три роки з 1 вересня по 31 грудня, починаючи з 2012 року.

Умови проведення конкурсу оприлюднюються в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в часописі «Позакласний час», на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

4.2. Конкурс проводиться у три тури:

 • 1-й тур – районний (міський) (з 1 вересня по 31 жовтня у рік проведення конкурсу), за результатами якого визначаються три переможці;

 • 2-й тур – республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, міський (міст Києва та Севастополя) (з 1 по 30 листопада у рік проведення конкурсу), за результатами якого визначаються три переможці;

 • 3-й тур – всеукраїнський (з 1 по 31 грудня у рік проведення конкурсу).

4.3. Учасниками кожного наступного туру конкурсу стають переможці попереднього туру.

4.4. Реєстрація учасників 3-го туру конкурсу здійснюється за наявності конкурсних робіт, визначених у пункті 3.2 розділу ІІІ цього Положення, та додатково листа-подання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, висновку відповідного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо професійної діяльності учасник відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.5. Конкурсні роботи подаються в одному примірнику державною мовою в друкованому вигляді та на електронних носіях (формат А-4 шрифт TNR; кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5).

4.6. Конкурсні роботи на 3-й тур надсилаються не пізніше 10 грудня у рік проведення конкурсу з поміткою: «На Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, каб. 212.

4.7. 3-й тур конкурсу проводиться в два етапи.

На першому етапі члени журі розглядають та оцінюють конкурсні роботи.

На другому етапі учасники конкурсу презентують конкурсні роботи із власного досвіду в інтерактивній формі.

4.8. Результати проведення всіх турів конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова, відповідальний секретар та всі члени журі.

4.9. Організацію 3-го туру конкурсу здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

V. Організаційний комітет конкурсу

5.1. Для організації та проведення усіх турів конкурсу створюються організаційні комітети за місцем їх проведення з числа керівників навчальних закладів та управлінь освіти, працівників науково-методичних установ, представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за згодою).

5.2. Склад організаційних комітетів конкурсу затверджується наказами районних (міських) відділів освіти, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) управлінь освіти і науки, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

5.3. Голову, заступника і секретаря конкурсу обирають члени організаційних комітетів на своїх засіданнях.

Голова організаційного комітету розподіляє повноваження між його членами та керує роботою з організації проведення конкурсу.

Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення конкурсу;

 • забезпечують порядок проведення конкурсу;

 • сприяють висвітленню результатів конкурсу у фахових виданнях і засобах масової інформації.

VI. Журі конкурсу

6.1. Для визначення переможців конкурсу створюється журі, склад якого затверджується наказами районного (міського) відділу освіти, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) управлінь освіти і науки, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

6.2. До складу журі конкурсу можуть входити вчителі, які мають значний досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням експертної оцінки нормативних і методичних матеріалів, фахівці відповідного профілю з числа науково-педагогічних працівників академічних, наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів, представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук.

Кількість членів журі може бути від 7 до 15 осіб.

6.3. Голову, заступника і відповідального секретаря журі 3-го туру конкурсу обирає організаційний комітет і затверджує своїм протоколом.

6.4. Голова журі:

 • організовує порядок проведення конкурсу;

 • забезпечує об’єктивність розгляду, оцінювання конкурсних робіт учасників.

6.5. Члени журі:

 • визначають критерії оцінювання конкурсних робіт та оприлюднюють їх;

 • оцінюють роботи, представлені на конкурс;

 • складають оціночні відомості.

6.6. Відповідальний секретар:

 • оформляє документацію конкурсу;

 • стежить за дотриманням порядку подання конкурсних робіт, своєчасним заповненням оціночних відомостей;

 • систематизує матеріали конкурсних робіт.

VIІ. Визначення переможців конкурсу

7.1. На підставі оціночних відомостей журі 3-го туру визначаються переможці конкурсу.

7.2. Переможцями конкурсу є учасники, які набрали, за результатами 3-го туру, найбільшу кількість балів.

7.3. Переможці конкурсу нагороджуються відповідними дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, решта учасників - грамотами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

7.4. Результати конкурсу затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та оприлюднюються в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в часописі «Позакласний час», на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

VІІІ. Фінансування конкурсу

Фінансування підготовки та проведення конкурсу здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів і за рахунок коштів, не заборонених законодавством України.

ІХ. Розповсюдження та публікація конкурсних робіт

Публікація та розповсюдження конкурсних робіт, що надійшли на конкурс, здійснюються Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти відповідно до чинного законодавства.


Додаток 2

до листа Сумського ОІППО

від 03.02.2012130


АНКЕТА

учасника Всеукраїнського конкурсу

«Класний керівник року»


1.  Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________

2.  Дата і місце народження _______________________________________

3.  Місце проживання_____________________________________________

телефон, е-mail___________________________________________________

________________________________________________________________

4.  Паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий, адреса місця реєстрації) ________________________________________________________________

________________________________________________________________

5.  Які навчальні заклади Ви закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом _______________________________________________________

6.  Місце роботи (повна назва, телефон) _____________________________

7.  Стаж роботи: загальний ________________________________________

у тому числі педагогічний ______________________________________

8.  Кваліфікаційна категорія _______________________________________

9.  Звання _______________________________________________________

10. Державні нагороди, відзнаки (обов'язково вказати рік нагородження) ________________________________________________________________

11. Клас, у якому Ви є класним керівником __________________________

12. Мова викладання _____________________________________________

13. Проблема (тема), над якою працюєте_____________________________

14. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються

________________________________________________________________

________________________________________________________________

15. Ваше педагогічне кредо________________________________________


________________ ________________________

(число, місяць рік) (підпис)

Схожі:

Про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» iconНаказ №925 м. Миколаїв Про підсумки проведення І (районного/міського) та II (обласного) турів Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
Законом України «Про загальну середню освіту» на загальноосвітні навчальні заклади проведено, Всеукраїнський конкурс «Класний керівник...
Про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» анкета учасника Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник року" Прізвище, ім'я, по батькові
Паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий, адреса місця реєстрації)
Про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 року за №27/20340. Утворити
Про проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році
Про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» iconНаказ №1459 від 20 грудня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 р за №27/20340 Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Класний керівник року"
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20. 12. 2011 №1459, з метою підвищення ролі класного...
Про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1459 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 року №27/20340
Класний керівник року» (далі – Конкурс) відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» затвердженого...
Про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» iconНаказ №249 Про підсумки І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник року у 2012
Класний керівник року“ у 2012 році“ та з метою підвищення ролі класного керівника у виконанні основних завдань, покладених Законом...
Про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року». Затвердити склад організаційного комітету та журі міського етапу Конкурсу (додається). Міському методичному центру (Старовойтовій А. О.)
Київської обласної державної адміністрації №236 від 14. 08. 2012 «Про проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Класний...
Про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1459 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 року №27/20340
«Класний керівник року», з метою виявлення, поширення і впровадження у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів кращого...
Про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 р за №27/20340, та з метою сприяння зростанню ролі класного керівника І його статусу як компетентного педагога ХХІ століття
України від 20. 12. 2011 р. №1459 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року», зареєстрованого...
Про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 р за №27/20340, та з метою сприяння зростанню ролі класного керівника І його статусу як компетентного педагога ХХІ століття
України від 20. 12. 2011 р. №1459 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року», зареєстрованого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи