Н.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р icon

Н.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р
Скачати 244.07 Kb.
НазваН.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р
Дата конвертації15.12.2012
Розмір244.07 Kb.
ТипДокументи«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Директор школи-гімназії


________________ Н.І. Якимцева


. 01 вересня 2010 р.


КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

вивчення геометрії

в 10 класі

(академічний рівень)

НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1 – гімназія»

смт. Муровані Курилівці

на 2010 – 2011 навчальний рік


Серветник В. Г.,

вчитель математики


За програмою: 2 години на тиждень, у І семестрі (32 години) і

у ІІ семестрі (38 годин)

Разом : 70 годин.


^

І СЕМЕСТР


Тема 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії (8 год.)

Тема 2. Вступ до стереометрії (6 год.)

Тема 3. Паралельність прямих і площин у просторі: взаємне розміщення двох прямих у просторі. Паралельність прямої і площини (11 год.)

Тема 4. Паралельність площин (7 год.)

^
ІІ СЕМЕСТР

Тема 4 (закінчення). Паралельність площин (4 год.)

Тема 5. Перпендикулярність прямих і площин у просторі (26 год.)

Тема 6. Повторення і систематизація навчального матеріалу ( 8 год.)
І семестр


Тема 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії (8 год.)


^ Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розрізняє означувані і неозначувані поняття, аксіоми і теореми, властивості геометричних фігур.

Використовує вивчені в основній школі формули, і властивості для розв’язування нескладних планіметричних задач.


Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

1
Аксіоми планіметрії

Повторити аксіоми планіметрії; узагальнити вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання означуваних та не означуваних понять та аксіом планіметрії
2
Система опорних фактів курсу планіметрії

Повторити опорні факти, пов’язані з вивченням геометрії трикутника, які найчастіше використовуються під час вивчення стереометрії
3
Система опорних фактів курсу планіметрії

Повторити опорні факти курсу планіметрії, пов’язані з вивченням означень та властивостей чотирикутників, правильних многокутників, кола та його елементів
4
Система опорних фактів курсу планіметрії

Повторити опорні факти курсу планіметрії, пов’язані з обчисленням площ фігур
5
Геометричні і аналітичні методи розв’язування планіметричних задач

Узагальнити та систематизувати знання учнів про основні види функцій, їх властивості та графіки
6
Приклади застосування координат і векторів до розв’язування планіметричних задач

Ознайомити учнів з методом координат розв’язування планіметричних задач; розглянути приклади застосування координат і векторів до розв’язування задач
7
Складання рівнянь чи систем рівнянь за умовою геометричної задачі

Узагальнити вміння розв’язувати геометричні задачі за допомогою рівнянь чи систем рівнянь
8
Розв’язування задач. Самостійна робота

Удосконалити вміння розв’язувати планіметричні задачі; перевірити рівень засвоєння знань шляхом проведення самостійної роботи


^ Тема 2. Вступ до стереометрії (6 год.)


Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розрізняє означувані і неозначувані поняття, аксіоми і теореми.

^ Називає основні поняття стереометрії.

Наводить приклади просторових геометричних фігур (плоских і не плоских).

Формулює аксіоми стереометрії та наслідки з них.

^ Пояснює застосування аксіом стереометрії до розв’язування нескладних геометричних і практичних задач.

Розв’язує нескладні задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда та піраміди.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

9
Основні поняття стереометрії

Сформувати поняття про стереометрію як складову частину геометрії; ознайомити з логічною будовою шкільного курсу геометрії як основою майбутньої навчальної діяльності; сформувати уявлення про основні поняття стереометрії
10
Аксіоми стереометрії та наслідки з них.

Домогтися засвоєння аксіом стереометрії; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання аксіом стереометрії
11
Аксіоми стереометрії та наслідки з них.

Домогтися засвоєння наслідків із аксіом стереометрії; сформувати вміння застосовувати їх до розв’язування задач
12
Просторові геометричні фігури. Приклади неплоских просторових фігур (куб, прямокутний паралелепіпед, піраміда)

Розглянути приклади просторових плоских і неплоских геометричних фігур
13
Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди

Сформувати поняття перерізу геометричного тіла; сформувати вміння розв’язувати нескладні задачі на побудову перерізів многогранників
14
Контрольна робота №1

Перевірити рівень засвоєння знань із тем «Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії» та «Вступ до стереометрії»


^ Тема 3. Паралельність прямих і площин у просторі: розміщення двох прямих у просторі. Паралельність прямої і площини

(11 год.)


Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Формулює означення паралельних і мимобіжних прямих, паралельних прямої і площини; властивості та ознаки паралельності прямих і площин.

Класифікує взаємне розміщення прямих, прямих і площин.

^ Знаходить і зображує паралельні прямі та площини на малюнках і моделях.

Встановлює у просторі взаємне розміщення прямих і площин, зокрема паралельність прямих, прямої і площини, мимобіжність прямих.

^ Будує зображення фігур і виконує на них нескладні побудови.

Розв׳язує нескладні задачі на застосування властивостей та ознак паралельності прямих і плошин.

Застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об'єктами оточуючого світу.


Розподіл годин, відведених на вивчення теми


уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

15
Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі

Ознайомити з випадками взаємного розміщення двох прямих у просторі; сформувати поняття паралельних і мимобіжних прямих; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання цих понять
16
Ознаки паралельних і мимобіжних прямих

Домогтися засвоєння паралельних і мимобіжних прямих; сформувати вміння застосовувати ці поняття до розв’язування задач
17
Властивості паралельних прямих

Домогтися засвоєння властивостей паралельних прямих; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання цих властивостей
18
Властивості паралельних прямих

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання властивостей паралельних прямих
19
Розв’язування задач

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Взаємне розміщення прямих у просторі»; удосконалити вміння розв’язувати задачі з цієї теми
20
Розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина, що перетинаються, паралельні пряма і площина. Ознака паралельності прямої та площини

Ознайомити з випадками взаємного розміщення прямої та площини у просторі; домогтися засвоєння означення та ознаки паралельності прямої і площини; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання означення та ознаки паралельності прямої і площини
21
Ознака паралельності прямої та площини

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання означення та ознаки паралельності прямої та площини
22
Властивості прямої, паралельної площині

Домогтися засвоєння властивостей паралельних прямої і площини; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання цих властивостей
23
Властивості прямої, паралельної площині

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання властивостей прямих, паралельних площині
24
Розв’язування задач

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Взаємне розміщення прямої та площини у просторі»; удосконалити вміння розв’язувати задачі з цієї теми
25
Контрольна робота №2

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Взаємне розміщення двох прямих у просторі. Паралельність прямої і площини»

^ Тема 4. Паралельність площин (7 год.)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Формулює означення паралельних і мимобіжних прямих, паралельних прямої і площини, паралельних площин; властивості та ознаки паралельності прямих і площин.

Класифікує взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі.

^ Знаходить і зображує паралельні прямі та площини на малюнках і моделях.

Встановлює у просторі взаємне розміщення прямих і площин, зокрема паралельність прямих, прямої і площини, двох площин, мимобіжність прямих.

^ Будує зображення фігур і виконує на них нескладні побудови.

Розв׳язує нескладні задачі на застосування властивостей та ознак паралельності прямих і плошин.

Застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об'єктами оточуючого світу.


Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

26
Розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини. Ознака паралельності площин.

Ознайомити з випадками взаємного розміщення площин у просторі; сформувати поняття паралельних площин; домогтися засвоєння означення та ознаки паралельності площин; сформувати вміння застосовувати означення та ознаку паралельності площин до розв’язування задач
27
Властивості паралельних площин

Домогтися засвоєння властивостей паралельних площин; сформувати вміння застосовувати ці властивості до розв’язування задач
28
Властивості паралельних площин

Удосконалити знання властивостей паралельних площин; удосконалити вміння розв’язувати задачі на застосування цих властивостей
29
Властивості паралельних площин

Виробити стійкі навички застосування властивостей паралельних площин до розв’язування задач
30
Розв’язування задач

Узагальнити знання учнів із теми «Взаємне розміщення площин»; удосконалити вміння розв’язувати задачі з цієї теми
31
Паралельне проектування, його властивості

Сформувати поняття паралельного проектування; домогтися засвоєння властивостей паралельного проектування; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання поняття та властивостей паралельного проектування
32
Паралельне проектування, його властивості

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, використовуючи поняття та властивості паралельного проектування


^
ІІ СЕМЕСТР


Тема 4 (закінчення). Паралельність площин (4 год.)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Знаходить і зображує паралельні прямі та площини на малюнках і моделях.

Встановлює у просторі взаємне розміщення прямих і площин, зокрема паралельність прямих, прямої і площини, двох площин, мимобіжність прямих.

^ Будує зображення фігур і виконує на них нескладні побудови.

Розв׳язує нескладні задачі на застосування властивостей та ознак паралельності прямих і плошин.

Застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об'єктами оточуючого світу.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

33
Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії

Сформувати поняття про утворення паралельних проекцій основних плоских фігур; сформувати вміння виконувати зображення плоских і просторових фігур
34
Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії

Удосконалити вміння виконувати зображення плоских і просторових фігур
35
Розв’язування задач

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Паралельне проектування та його властивості»; удосконалити вміння розв’язувати задачі з цієї теми
36
Контрольна робота №3

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Паралельність площин»
^ Тема 5. Перпендикулярність прямих і площин у просторі (13 год.)


Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Формулює означення перпендикулярних прямих у просторі, прямої, перпендикулярної до площини, перпендикулярних площин; властивості та ознаки перпендикулярних прямих і площин.

Обґрунтовує взаємозв’язок паралельності й перпендикулярності прямих і площин у просторі.

Встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі.

Застосовує вивчені властивості та ознаки до розв’язування задач.

Обчислює відстані і кути у просторі.

Застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, вимірювання відстаней і кутів у просторі для опису об’єктів оточуючого світу..


Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

37
Перпендикулярність прямих у просторі.

Сформувати поняття перпендикулярних прямих у просторі; домогтися засвоєння ознаки перпендикулярності прямих; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування означення та ознаки перпендикулярності прямих
38
Перпендикулярність прямої та площини

Сформувати поняття перпендикулярних прямої та площини; домогтися засвоєння ознаки перпендикулярності прямої і площини та властивості перпендикулярних прямої та площини; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування поняття перпендикулярності прямої та площини
39
Перпендикулярність прямої та площини

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування означення, ознаки та властивостей перпендикулярних прямої та площини
40
Перпендикулярність прямої та площини

Удосконалити вміння застосовувати означення, ознаку та властивості перпендикулярних прямої та площини до розв’язування задач
41
Перпендикуляр і похила

Сформувати поняття перпендикуляра та похилої до площини, проекції похилої на площину; домогтися засвоєння властивостей перпендикуляра, похилих і проекцій; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання цих понять і властивостей
42
Перпендикуляр і похила

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання означення та властивостей перпендикуляра, похилих і проекцій на площину
43
Теорема про три перпендикуляри

Домогтися засвоєння теореми про три перпендикуляри; сформувати вміння застосовувати цю теорему до розв’язування задач
44
Теорема про три перпендикуляри

Удосконалити вміння застосовувати теорему про три перпендикуляри до розв’язування задач
45
Відстані у просторі: від точки до прямої, від точки до площини, від прямої до паралельної їй площини, від точки до фігури, між паралельними площинами, між мимобіжними прямими, між двома фігурами

Сформувати поняття відстані від точки до прямої у просторі, від точки до площини, від прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами
46
Відстані у просторі: від точки до прямої, від точки до площини, від прямої до паралельної їй площини, від точки до фігури, між паралельними площинами, між мимобіжними прямими, між двома фігурами

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування понять відстаней у просторі
47
Відстані у просторі: від точки до прямої, від точки до площини, від прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами

Виробити стійкі навички застосування понять відстаней у просторі до розв’язування задач
48
Розв’язування задач

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Перпендикулярність прямих і площин»; удосконалити вміння розв’язувати задачі з цієї теми
49
Контрольна робота №4

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Перпендикулярність прямих і площин»

^ Тема 6. Перпендикулярність площин (13 год.)


Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Формулює означення перпендикулярних прямих у просторі, прямої, перпендикулярної до площини, перпендикулярних площин; властивості та ознаки перпендикулярних прямих і площин.

Обґрунтовує взаємозв’язок паралельності й перпендикулярності прямих і площин у просторі.

Встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі.

Застосовує вивчені властивості та ознаки до розв’язування задач.

Обчислює відстані і кути у просторі.

Застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, вимірювання відстаней і кутів у просторі для опису об’єктів оточуючого світу..


Розподіл годин, відведених на вивчення теми


уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

50
Кути у просторі: між прямими, між прямою і площиною, між площинами

Сформувати поняття кута між прямими у просторі, кута між прямою і площиною; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання цих понять
51
Кути у просторі: між прямими, між прямою і площиною, між площинами

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування понять кута між мимобіжними прямими та кута між прямою і площиною
52
Кути у просторі: між прямими, між прямою і площиною, між площинами

Сформувати поняття двогранного кута, кута між площинами; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання цих понять
53
Кути у просторі: між прямими, між прямою і площиною, між площинами

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування поняття кута між площинами
54
Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин

Сформувати поняття перпендикулярних площин; домогтися засвоєння ознаки перпендикулярності площин; сформувати вміння застосовувати означення та ознаку перпендикулярності площин до розв’язування задач
55
Ознака перпендикулярності площин. Залежність між паралельністю та перпендикулярністю прямих і площин

Домогтися засвоєння властивостей перпендикулярних площин; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання цих властивостей
56
Перпендикулярність площин. Розв’язування задач

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування означення, ознаки та властивостей перпендикулярних площин
57
Відстані у просторі від точки до фігури, між мимобіжними прямими, між двома фігурами

Сформувати поняття відстані між мимобіжними прямими, відстані від точки до фігури, відстані між фігурами; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання цих понять
58
Ортогональне проектування

Сформувати поняття ортогонального проектування, ортогональної проекції многокутника; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання цих понять
59
Площа ортогональної проекції многокутника

Домогтися засвоєння теореми про площу ортогональної проекції многокутника; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання формули для обчислення площі ортогональної проекції многокутника
60
Практичне застосування властивостей паралельності та перпендикулярності прямих і площин

Сформувати вміння використовувати відношення паралельності та перпендикулярності площин для опису об’єктів навколишнього світу; розв’язувати задачі практичного змісту
61
Розв’язування задач

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Перпендикулярність площин»; удосконалити вміння розв’язувати задачі з цієї теми
62
Контрольна робота №5

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Перпендикулярність площин»

^ Повторення і систематизація вивченого матеріалу

( 8 год. )


Основні вимоги до математичної підготовки учнів


Дидактична мета: повторити і систематизувати знання учнів з усіх тем курсу алгебри 10 класу


Розподіл годин, відведених на вивчення теми


уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

63
Повторення аксіом стереометрії та наслідків з них

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Аксіоми стереометрії та наслідки з них»
64
Взаємне розміщення прямих у просторі

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Взаємне розміщення прямих у просторі»
65
Взаємне розміщення прямої і площини. Паралельність прямої і площини

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Взаємне розміщення прямої і площини. Паралельність прямої і площини»
66
Взаємне розміщення площин. Паралельність площин

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Взаємне розміщення площин. Паралельність площин»
67
Перпендикулярність прямих і площин у просторі

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»
68
Відстані і кути в просторі

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Відстані і кути в просторі»
69
Підсумкова контрольна робота

Перевірити знання учнів, набуті під час вивчення геометрії в 10 класі
70
Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

Узагальнити навчальний матеріал курсу геометрії за 10 клас

Календарне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів (Київ, Навчальна книга, 2010).

Навчання здійснюється за підручником


Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Л.І. Мельник
Схожі:

Н.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р iconН.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р
Тема Тригонометричні функції: означення та властивості тригонометричних функцій (6 год.)
Н.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р iconН.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р
Тема Повторення і систематизація вивченого матеріалу за курс основної школи (10 годин)
Н.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р iconН.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р
Тема Повторення і систематизація вивченого матеріалу за курс основної школи (9 годин)
Н.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р iconН.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р
Планування відповідає підручнику: Ф. Г. Мерзляк, В. Б. Полянський, М. С. Якір. Математика Підручник для 5 класу. Харків: «Гімназія»,...
Н.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р iconН.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р
Планування відповідає підручнику: Бевз Г. П., Бевз В. Г. Математика 6 клас. Київ: «Генеза», 2006
Н.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р iconН.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р
Мета: Спираючись на принцип історизму та практичну діяльність учнів, підвести їх до поняття про науку алгебру, як постійну супутницю...
Н.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р iconН.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р
Мета: Спираючись на принцип історизму та практичну діяльність учнів, підвести їх до поняття про науку геометрію, як постійну супутницю...
Н.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р iconН.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р
Планування відповідає підручнику: Геометрія. Підручник для 8 класу загальноосвітнього навчального закладу. Г. П. Бевз, В. Г. Бевз....
Н.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р iconН.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р
Планування відповідає підручнику: Біляніна Ольга Ярославівна, Кінащук Наталія Леонідівна, Черево Ігор Михайлович, Алгебра. Підручник...
Н.І. Якимцева. 01 вересня 2010 р iconН.І. Якимцева. 01 вересня 2011 р
Календарне планування вивчення алгебри І початків аналізу та геометрії в 9-11 класах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи