Рішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання від 28 грудня 2012 року №2-17/2012 смт. Білогір’я icon

Рішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання від 28 грудня 2012 року №2-17/2012 смт. Білогір’я
Скачати 203.17 Kb.
НазваРішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання від 28 грудня 2012 року №2-17/2012 смт. Білогір’я
Дата конвертації07.08.2013
Розмір203.17 Kb.
ТипРішення
Україна

БІЛОГІРСЬКА РАЙОННА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

сімнадцятої позачергової сесії

шостого скликання

від 28 грудня 2012 року №2-17/2012

смт.Білогір’я


Про районну Програму „Учитель”

на 2013-2017 роки


Розглянувши подання райдержадміністрації та керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити районну Програму „Учитель” на 2013-2017 роки (додається).

2. Рекомендувати фінансовому управлінні райдержадміністрації при формуванні районного бюджету передбачати кошти на фінансування відповідної Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Васильчук В.Л. та постійну комісію районної ради з питань праці та соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, спорту і туризму (голова комісії Цигода Л.П.).


Голова ради Л.Янишина


І. ПАСПОРТ

Районної програми «Учитель» на 2013-2017 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти Білогірської районної державної адміністрації

/

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми3.

Розробник програми

Відділ освіти Білогірської районної державної адміністрації

т

4.

Спів розробники програми

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів
5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти Білогірської районної державної адміністрації
6.

Учасники програми

Загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади району
7.

Термін реалізації програми

2013-2017 роки
7.1

Етапи виконання програми

1-2013 р., П-2014 р., Ш-2015 р., ІУ-2016 р.„ У-2017 р.

і

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні районної бюджетної програми

Районний бюджет
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми. Всього, у тому числі

2405,0 тис.грн.

/

9.1

Коштів місцевого бюджету(районного), коштів інших джерел

2405,0 тис.грн./

Затверджено

рішенням районної ради

від 28 грудня 2012р.

2-17/2012


^ РАЙОННА ПРОГРАМА «УЧИТЕЛЬ»

НА 2013- 2017 року


смт.Білогір’я


ІІ. Загальна частина


В районі функціонує 38 загальноосвітніх навчальних закладів у яких навчається 2990 учнів, 37 дошкільних навчальних закладів, в яких виховується 888 дітей, 2 позашкільні заклади, де навчається 1190 осіб.

Освітньо-виховний процес у загальноосвітніх закладах району здійснюють 497 педагогічних працівників, з них 454 педагоги мають повну вищу педагогічну освіту, що складає 91%, вищу кваліфікаційну категорію має 171 педпрацівник 34%,педагогічне звання «Вчитель-методист» присвоєно 12 педагогам, «Старший вчитель» та «Старший вихователь» присвоєно 48 педагогам ( 9,7%).

У загальноосвітніх навчальних закладах працюють 15 педагогів, які здобувають повну вищу освіту шляхом заочного та індивідуального навчання.

Безкоштовним підвезенням охоплено 92 педагоги, які підвозяться до навчальних закладів та додому.

Проте залишається недостатньою підготовка педагогічних кадрів до роботи з дітьми у малокомплектних школах з мало чисельними класами та позашкільних закладах.

Вимагає подальшого удосконалення післядипломна освіта, яка покликана реалізувати концептуальні положення стосовно підготовки педагога, виходячи з сучасного соціального замовлення.

Потребують подальшого розв'язання питання поліпшення матеріального становища педагогічних працівників, заохочення їх до новаторства та громадської діяльності.

Районна програм "Вчитель" спрямована на створення умов для повноцінного функціонування системи педагогічної освіти та якісного здійснення вчителем своїх професійних функцій.


^ МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ


Метою Програми є визначення основних напрямків роботи з керівними, педагогічними кадрами в умовах реформування освіти України, комплексу заходів щодо підготовки нового покоління педагогічних працівників та створення умов для високоефективної праці педагогів задля досягнення високих освітніх рівнів у галузі загальної середньої та позашкільної освіти

Цієї мети передбачається досягти шляхом вирішення таких основних завдань:

- розробка прогнозу районної потреби в педагогічних кадрах і

формування відповідного державного замовлення на їх підготовку;

- створення дієвої системи профорієнтаційної роботи та відбору молоді для навчання у вищих навчальних закладах;

- створення умов для неперервного професійного росту педагогічних працівників, оновлення змісту і форм їх професійної діяльності, удосконалення післядипломної освіти;

- удосконалення роботи щодо соціального захисту, морального і матеріального стимулювання вчителів, піднесення престижу педагогічної праці, забезпечення високого статусу педагога в суспільстві.

Програму розроблено на період з 2013 до 2017 року передбачено реалізувати поетапно: І етап- 2013, ІІ етап- 2014 ІІІетап-2015, ІУ етап- 2016, У етап- 2017роки.


^ ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ

Фінансування виконання Програми буде здійснюватись у межах асигнувань у державному і місцевих бюджетах та коштів з інщих джерел, не заборонених законодавством:

Рік

Орієнтовний

обсяг

фінансування

/ тис грн/

У тому числі


Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела

2013

320
320
2014

560
560
2015

513
513
2016

453
453
2017

559
559
Разом

2405,0
2405,0


Очікуванні результати виконання Програми

Виконання основних завдань Програми забезпечить:

- науково-обґрунтоване довгострокове прогнозування потреби навчальних закладів району у педагогічних працівниках;

- стабілізацію кадрового складу загальноосвітніх, позашкільних закладів;

- відбір молоді для одержання педагогічної освіти;

- оновлення змісту підготовки педагогічних працівників , удосконалення системи неперервної педагогічної освіти з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства;

- комп'ютеризацію навчальних закладів, оснащення їх телекомуні­каційними засобами; впровадження сучасних педагогічних технологій;

- підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження високого соціального статусу вчителя;

- інтенсифікацію процесу входження навчальних закладів району в

загальноєвропейський та світовий освітній простір, розширення зв'язків з українською діаспорою;


Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти райдержадміністрації. Відділ освіти розробляє конкретний план на її виконання. Внесення змін до районної програми "Вчитель" здійснює районна рада за поданням районної державної адміністрації.
Зміст заходуВідповідальні виконавці

Термін виконання, роки

Орієнтований обсяг фінансування

В тому числі

Держ.бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела

^ 1. Оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів
1. Визначення на період 2013 року потреби в педагогічних працівниках для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів району

Відділ освіти райдержадміністрації

2013-2017

2. Забезпечення щорічного формування державного замовлення на підготовку працівників у вищих навчальних закладах

Відділ освіти райдержадміністрації

2013-2017

3. Впровадження науково - обґрунтованої системи педагогічної профорієнтації учнів та механізму їх відбору до вищих педагогічних закладів. Створення дієвої системи профорієнтаційної роботи до якісного відбору молоді для навчання у спеціалізованих ліцеях - інтернатах поглибленої підготовки в галузі наук

Відділ освіти райдержадміністрації

2013-2017

4. Продовження профорієнтаційної роботи з учнями сільських загальноосвітніх шкіл, їх направлення на навчання в обласні спеціалізовані ліцеї інтернати поглибленої підготовки в галузі наук з подальшим вступом у вищі педагогічні навчальні заклади

Відділ освіти райдержадміністрації

2013-2017

5. Впровадження кредитно- модульної системи підвищення кваліфікації керівників закладів та їх резерву, забезпечення підготовки до інноваційної діяльності і роботи в ринкових умовах

Відділ освіти райдержадміністрації

2013-2017


2013

2014

2015

2016

201717,0

17,0

18.0

18,0

20,0


17,0

17,0

18.0

18,0

20,0
6. . Впровадження кредитно- модульної системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів через різні форми навчання ( без відриву від виробництва, очно- заочні, за індивідуальним планом, дистанційна)

Відділ освіти райдержадміністрації

2013-2017


2013

2014

2015

2016

2017170,0

170,0

180,0

180,0

195,0


170,0

170,0

180,0

180,0

195,0

^ II Модернізація системи підготовки педагогічних працівників

1Сприяти впровадженню відповідно до нового змісту педагогічної освіти та практичної підготовки вчителів: дієвих механізмів взаємодії вищих навчальних закладів з відділом освіти щодо проведення практики студентів фахової (переддипломної) практики за місцем майбутнього працевлаштування


Відділ освіти райдержадміністрації

2013-2017

2. Впровадження відповідно до нового змісту педагогічної освіти системи практичної підготовки вчителів: на основі механізму взаємодії з місцевими органами управління освітою, визначення базових шкіл для проведення практики студентів

Відділ освіти райдержадміністрації

2013-2017

^ III Оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, удосконалення

системи післядипломної педагогічної освіти
  1. Сприяти розвитку дистанційної педагогічної освіти як нової форми підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних працівників навчальних закладів
Відділ освіти райдержадміністрації

2013-2017

^ IV Підвищення ролі вчителя у формуванні громадського суспільства і вчителя у формуванні громадського суспільства


1. Створення просвітницьких центрів для популяризації знань з родинної педагогіки, досвіду, взаємозв’язку сім’ї і школи, виховання, громадянського становлення особистості, формування здорового способу життя, вдосконалення систем педагогічного всеобучу батьків

Відділ освіти райдержадміністрації

2013-2017^ V Підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльності та післядипломної освіти


  1. Забезпечення виконання заходів щодо виконання положень закону України «Про освіту» (ст.57) щодо:

виплати педагогічним працівникам надбавок за вислугу років, поетапного підвищення заробітної плати

  1. Розробка програми поліпшення житлового забезпечення педагогічних працівників району та кредитування т житла

Усього

В тому числі по роках


Районне фінансове управління

Відділ освіти райдержадміністрації


Райдержадміністрації

2013-2017


2013-2017


2013

2014

2015

2016

2017
1248,0

100,0

340,0

280,0

220,0

308,01248,0

100,0

340,0

280,0

220,0

308,0

3. Безкоштовне підвезення та відшкодування вартості проїзду педагогічним працівникам до місця роботи та додому

Відділ освіти райдержадміністрації


2013

2014

2015

2016

2017

33,0

33,0

35,0

35,0

36,0
33,0

33,0

35,0

35,0

36,0

Додаток №1


^ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН –ПОТРЕБ


Рік

Укр.

мова іл-

ра

Зар.

мова іл-

ра

Фізика

Матем інформ.

^ Біологія хімія

Англ..мова

Нім. мова

Історія

Початкові класи

Трудове навчання

Фізична культура

Вихователі д/с

2013

11

1


2014

1

1
1

2015

2016

1


1
1
2017


11
1

^ У ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРАХ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ


Додаток №2


Перспективний план-потреб

видачі цільових направлень для випускників

загальноосвітніх шкіл для вступу у педагогічні вузи

ІІІ-ІУ рівня акредитації

Рік

Укр.

мова іл-

ра

Зар.

мова і л-

ра

Фізика

Матем інфорли

Біологія хімія

Анг. мова

Нін. мова

Історія

^ Почат. класи

Трудове

навч.

Фізкуль­тура

2013

12

1
1

1
1

1

2014

1

1
1

1
1
1
1

2015
1
2
11

1
2016
1

11

1
1
1

2017

1

1

1

2


1
1
Додаток №3


Перспективний план

поліпшення житлових умов педагогічних працівників районуРік

Придбано

Побудовано

Надано кредитів

2013

-

-

1

2014

1

-

1

2015

1

-

1

2016

-

-

1

2017

1

-

1Схожі:

Рішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання від 28 грудня 2012 року №2-17/2012 смт. Білогір’я iconРішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання від 28 грудня 2012 року №3-17/2012 смт. Білогір’я
Розглянувши подання райдержадміністрації та керуючись пунктом 16, частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування...
Рішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання від 28 грудня 2012 року №2-17/2012 смт. Білогір’я iconРішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання від 28 грудня 2012 року №7-17/2012 смт Білогір’я
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини...
Рішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання від 28 грудня 2012 року №2-17/2012 смт. Білогір’я iconРішення XХХVІІ сесія VІ скликання від 05 грудня 2012 року №809 Про затвердження порядку денного пленарного засідання позачергової ХХХVІІ сесії Валківської міської ради VІ скликання
Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпорядження Валківського міського голови від 03 грудня...
Рішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання від 28 грудня 2012 року №2-17/2012 смт. Білогір’я iconРішення шістнадцятої сесії шостого скликання від 07 грудня 2012 року № смт. Білогір’я Про виконання районної Програми поліпшення кінообслуговування населення Білогірського району на 2009-2012 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
Рішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання від 28 грудня 2012 року №2-17/2012 смт. Білогір’я iconРішення шістнадцятої сесії шостого скликання від 07 грудня 2012 року № смт. Білогір’я Про виконання Програму підтримки діяльності редакції районної газети „Життя І слово на 2009-2012 роки
Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
Рішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання від 28 грудня 2012 року №2-17/2012 смт. Білогір’я iconРішення шістнадцятої сесії шостого скликання від 07 грудня 2012 року № смт. Білогір’я Про районну Програму поліпшення кінообслуговування населення Білогірського району на 2013-2015 роки
Розглянувши подання директора кп „Кіномережа” та керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування...
Рішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання від 28 грудня 2012 року №2-17/2012 смт. Білогір’я iconРішення шістнадцятої сесії шостого скликання від 07 грудня 2012 року № смт. Білогір’я Про хід виконання соціальної цільової Програми „Молодь Білогірщини на 2011-2015 роки
Заслухавши інформацію начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації та керуючись пунктом 16 частини 1...
Рішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання від 28 грудня 2012 року №2-17/2012 смт. Білогір’я iconРішення п’ятнадцятої сесії шостого скликання від 07 вересня 2012 року №4-15/2012 смт. Білогір’я Про Програму заміни внутрішньо будинкового газового обладнання
Розглянувши подання голови районної державної адміністрації та керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве...
Рішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання від 28 грудня 2012 року №2-17/2012 смт. Білогір’я iconРішення шістнадцятої сесії шостого скликання від 07 грудня 2012 року № смт. Білогір’я Про надання дозволу на списання майна об’єктів спільної власності територіальних громад району
Кабінету Міністрів України від 08. 11. 2007 року №1314 „Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності” та керуючись...
Рішення сімнадцятої позачергової сесії шостого скликання від 28 грудня 2012 року №2-17/2012 смт. Білогір’я iconРішення XХХІ сесія VІ скликання від 24 липня 2012 року №688 Про затвердження порядку денного пленарного засідання позачергової ХХХІ сесії Валківської міської ради VІ скликання
Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпорядження Валківського міського голови від 23 липня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи