Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» Структура контрольної роботи Робота складається з трьох частин icon

Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» Структура контрольної роботи Робота складається з трьох частин
НазваМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» Структура контрольної роботи Робота складається з трьох частин
Дата конвертації23.12.2012
Розмір42.1 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та тематика контрольних робіт

з дисципліни «Міжнародна економіка»


Структура контрольної роботи

Робота складається з трьох частин.

Перша частина – вступ. Містить актуальність теми, аналіз літератури, яку було розглянуто і використано для написання контрольної роботи, а також загальна характеристика теми в економічному, структурному або історичному аспектах.

Друга частина – основна. В ній викладається основний зміст теми, може бути розділена на 2-3 питання, що розкривають сутність проблеми. Наявність у роботі таблиць, схем, графіків, які відображають аналіз статистичного матеріалу за останні 5 років, є обов’язковою.

Висновки, що складають третю частину, випливають із матеріалів контрольної роботи і містять основні пропозиції, їх потрібно писати коротко на одному аркуші.


Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До оформлення пред'являються наступні вимоги:

 1. Наявність титульного листа.

 2. На другій сторінці – зміст роботи з указівкою сторінок.

 3. Наявність у роботі таблиць, схем, графіків.

 4. Список літератури, складений за алфавітом.

 5. Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до обсягу контрольної роботи.

Текст роботи пишеться (друкується) на одній стороні окремих стандартних аркушів формату А-4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті, нумерація починається з другого листа, на якому знаходиться зміст роботи.

Приблизний обсяг контрольної роботи – 20-25 стандартних сторінок.

Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на комп'ютері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – полуторний) без довільного скорочення слів.

Контрольна робота може бути виконана й в зошиті об’ємом 18 аркушів.


Тематика контрольних робіт

 1. Фактори та особливості розвитку сучасного світового господарства.

 2. Принципи та стратегія зовнішньоекономічної діяльності України.

 3. Роль посередницьких фірм у міжнародній торгівлі.

 4. Роль СОТ у міжнародній торгівлі та принципи її діяльності.

 5. Потенційні позитивні та негативні наслідки приєднання України до СОТ.

 6. Особливості взаємодії ТНК з національними економіками-реципієнтами інвестиційного капіталу.

 7. Фактори підвищення ефективності міжнародної інвестиційної діяльності в Україні.

 8. Роль вільних економічних зон і спільних підприємств в інтеграції України у світогосподарські зв’язки.

 9. Вплив кредитного капіталу на ринкові перетворення в постсоціалістичних країнах.

 10. Синдикований кредит у сучасній практиці міжнародного кредитування.

 11. Роль МВФ в регулюванні сучасних фінансово-кредитних відносин.

 12. Співробітництво України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями.

 13. Досвід західноєвропейських країн у залученні іноземної робочої сили.

 14. Міжнародна організація праці: її завдання та напрями діяльності.

 15. Валютні операції комерційних банків.

 16. Валютний ризик та його страхування у міжнародній підприємницькій діяльності.

 17. Проблема стабільності гривні.

 18. Банківська система в організації міжнародних розрахунків.

 19. Роль національних і колективних валют і золота в міжнародних розрахунках.

 20. Стратегії розвитку національних економік за поглиблення міжнародних інтеграційних процесів.

 21. Динаміка і фактори розвитку міжнародних інтеграційних союзів.

 22. Особливості регіональної політики Європейського Союзу.

 23. Характер інтеграційних процесів у рамках СНД.

 24. Особливості розвитку інтеграційних процесів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

 25. Злиття та поглинання компаній як основа процесу глобалізації.

 26. Місце України у вирішенні глобальних проблем людства.

 27. Інкотермс – інструмент міжнародної торгівлі.

 28. Страхові послуги в міжнародній економічній діяльності.

 29. Послуги посередників у міжнародній торгівлі.

 30. Лізинг та інші орендні операції в міжнародному співробітництві.

 31. Міжнародний факторинг та міжнародний форфейтинг.

 32. Міжнародний туризм.

 33. Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій.

 34. Ситуація із зовнішньою заборгованістю України.

 35. Приватизація як інструмент залучення інвестицій дотрансформаційної економіки.

 36. Акціонерні та неакціонерні форми транс націоналізації господарської діяльності.

 37. ТНК у системі міжнародного інвестування.

 38. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України.

 39. Міграція в долі українського та інших народів.

 40. Регулювання міжнародної економічної діяльності в державі.

 41. НАТО як економічний партнер України.

 42. Прикордонне співробітництво в Україні.

 43. Торгово-коопераційні відносини та інтеграційний режим України з країнами СНД.

 44. Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності України.

 45. Чорноморський вектор міжнародної економічної діяльності.

 46. Сировинні ресурси в міжнародній економічній діяльності України.

 47. Паливно-енергетичні ресурси у відкритій економіці.

 48. Екологічні обмеження зростання відкритої економіки в контексті сучасної глобалістики.

 49. Структура й динаміка економіки розвинутих країн світу.

 50. Інтереси України в Німеччині та Франції.

 51. Інтереси України в США та Канаді..

 52. Інтереси України в Японії та Росії.

 53. Інтереси України у Великій Британії та Італії.

 54. Передумови формування системи перехідної економіки.

 55. Економіка Російської Федерації та інтереси України в Росії.

 56. Економіка Китайської Народної Республіки та інтереси України в Китаї.

 57. Економіка Польщі та інтереси України в Польщі.

 58. Загальна характеристика країн, що розвиваються.

 59. Економіка нових індустріальних країн.

 60. Економіка найменш розвинутих країн.Схожі:

Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» Структура контрольної роботи Робота складається з трьох частин iconМетодичні вказівки по виконанню студентами заочної форми навчання контрольних робіт
...
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» Структура контрольної роботи Робота складається з трьох частин iconКонтрольна робота має бути акуратно оформлена; порядок запису виконаних завдань має відповідати їх нумерації
...
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» Структура контрольної роботи Робота складається з трьох частин iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» Структура контрольної роботи Робота складається з трьох частин iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» Структура контрольної роботи Робота складається з трьох частин iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " агрохімія " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 09010102
Додаток а зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» Структура контрольної роботи Робота складається з трьох частин iconМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного
Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. Написання контрольної роботи є ефективною формою засвоєння опрацьованого...
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» Структура контрольної роботи Робота складається з трьох частин iconМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного
Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. Написання контрольної роботи є ефективною формою засвоєння опрацьованого...
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» Структура контрольної роботи Робота складається з трьох частин iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105
Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів...
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» Структура контрольної роботи Робота складається з трьох частин iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення письмових навчальних дослідних робіт (ндр у подальшому)
Теорії міжнародних відносин складається з трьох частин: безпосередньо курсу лекцій з предмету “Теорія міжнародних відносин”, який...
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» Структура контрольної роботи Робота складається з трьох частин iconКонтрольна робота з геометрії у 9-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи