План роботи Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради на 2012 рік icon

План роботи Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради на 2012 рік
НазваПлан роботи Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради на 2012 рік
Сторінка1/12
Дата конвертації23.12.2012
Розмір1.94 Mb.
ТипПлан
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ЗАТВЕРДЖУЮ:

виконувач повноважень

начальника управління освіти


______________Л.М. Воробйов


План роботи

Науково-методичного центру

управління освіти

Енергодарської міської ради

на 2012 рік


м. Енергодар
З М І С Т


1

Вступ

2

Організація та регламент роботи Науково- методичного центру

3

Навчальне та науково-методичне забезпечення освітнього процесу. Підвищення професійної педагогічної майстерності.

4

Інформаційне забезпечення освітнього процесу

5

Інформаційно-методичне забезпечення діяльності щодо формування, збереження, раціонального використання книжкових фондів

6

Моніторинг якості освіти

7

Підвищення післядипломної освіти

8

Робота з обдарованою молоддю

9

Науково-методичний супровід експериментально-дослідницької діяльності закладів освіти. Співпраця з вищими навчальними закладами

10

Організаційно-методичне забезпечення виховної роботи в закладах освіти

11

Методичне забезпечення дошкільної освіти

12

Методичне забезпечення початкової освіти

13

Організаційно-методичне забезпечення профорієнтаційної роботи в закладах освіти

14

Соціально-психологічний супровід освітнього процесу

Додаток 1

План роботи міської психолого-медико-педагогічної консультації на 2011 рік

Додаток 2

План ради науково-методичної ради НМЦ

Додаток 3

Тематика нарад з заступниками директорів

Додаток 4

Питання, які винесені на наради керівників установ освіти та на засідання колегії управління освіти (які готують працівники НМЦ)

Додаток 5

Тематика семінарів НМЦ

Додаток 6

Циклограма наказів з основної діяльності управління освіти (підготовка проектів НМЦ)

Додаток 7

Загальноміські заходи

Додаток 8

Робота над єдиною науково-методичною темою
  1. ВСТУП


Науково-методичний центр, педагогічні колективи закладів освіти у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про освіту», законами України про дошкільну та позашкільну освіту, Національною доктриною розвитку освіти України, Положенням про методичний кабінет (центр), іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, Запорізького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, управління освіти Енергодарської міської ради, Статутом Науково-методичного центру.

Методична робота з педагогічними кадрами загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів в 2011 році проводилася згідно з планом управління освіти та Науково-методичного центру.

Головною метою в роботі методичної служби управління освіти та її підрозділів на місцях (в освітніх закладах міста) є: навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників. Пріоритетними напрямками науково-методичної роботи в місті є:

  • забезпечення цілеспрямованого, безперервного, особистісно-орієнтованого підвищення професійної компетентності педагогів;

  • науково-методичний супровід освоєння ефективних форм, методів, технологій освіти, активізація інноваційного потенціалу педагогічних колективів;

  • організація експериментально-дослідницької діяльності освітніх закладів;

  • формування єдиного науково-методичного та інформаційного простору в місті.

Упродовж ряду років методична діяльність у місті будується і проводиться за принципом моніторингу - систематичної аналітико-діагностичної діяльності із урахуванням інтересів і запитів різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів.

Зміст методичної роботи спрямований, перш за все, на подальший розвиток професійної компетентності педагогічних та управлінських кадрів закладів освіти міста, підвищення їх педагогічної та управлінської майстерності і культури, збагачення теоретичними знаннями та формування практичних умінь і навичок, які сприяють забезпеченню якості освіти.

Система науково-методичної роботи у 2011 році була спрямована на реалізацію І етапу нової міської науково-методичної теми “Формування в учнів і дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу”.

Робота над ЄМТ в закладах освіти міста організовано згідно з розробленим Науково-методичним центром алгоритмом впровадження міської проблемної теми та програмою, розрахованою на період 2010-2015 років. Впродовж І (діагностико-теоретичного) етапу (2010-2011 н.р.) всі методичні структури міста працювали над реалізацією таких завдань:

- спрямування діяльності усіх методичних служб на усвідомлення кожним педагогічним працівником сутності та необхідності формування мотивації в межах навчального процесу шляхом створення у закладах освіти умов для появи внутрішніх спонукань до навчання, усвідомлення їх учнем, вихованцем та подальший саморозвиток ними своєї мотиваційної сфери;

- збагачення педагогічних працівників знаннями теоретичних і практичних досягнень, передового досвіду, педагогічної науки з питань технологій формування мотивації пізнавальної діяльності, формування мотивів навчання.

На І етапі (діагностико-теоретичному, 2010-2011 н.р.) педагогічні працівники міста знайомилися з висвітленням проблемної теми у психолого-педагогічній літературі, вивчали основні аспекти роботи над єдиною науково-методичною темою щодо її ефективної реалізації.

На вирішення завдань теоретичного етапу єдиної науково – методичної проблеми було спрямовано семінари для керівників шкіл та їх заступників з проблем управлінського забезпечення впровадження міської теми; теоретичні, науково-практичні, постійно діючі семінари для різних категорій управлінських та педагогічних кадрів, робота Школи керівника міського методичного об‘єднання, міських та шкільних методичних об‘єднань, творчих і проблемних груп, майстер-класи.

На реалізацію проблемної теми міста проведено три заняття семінару-практикуму для вихователів та вихователів-методистів ДНЗ з теми «Комплексний підхід до проблеми розвитку продуктивної мотиваційної спрямованості до навчання у дошкільників. Шляхи оптимізації роботи» та «Використання ІКТ в формуванні у дітей дошкільного віку мотивації до пізнання навколишнього світу».

Кожним навчальним закладом міста організовано поетапну роботу над своєю науково-методичною темою, тісно пов’язаною з міською. Педагогічні колективи навчальних закладів спрямовували свої зусилля на пошук нових дієвих форм і методів науково-методичної роботи. Значна увага у роботі над проблемною темою закладами освіти приділялася під час проведення педагогічних рад, методичних днів, засідань науково-методичної ради закладів, тощо.

Мережа методичної служби міста базується на діагностично-прогностичній основі з урахуванням рівня професійної компетентності педагогів, керівників навчальних закладів та їх потреб.

З метою забезпечення неперервності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за різними формами навчання у 2011 році 178 педагогічні працівника пройшли курси підвищення кваліфікації. Протягом поточного навчального року 228 педагогічних працівників прийняли участь у роботі семінарів, творчих груп, тренінгів, конференцій обласного, всеукраїнського, регіонального та міжнародного рівнів. В 2012 році планується проходження курсів підвищення кваліфікації для 325 педагогів. На базі міста у 2012 році сплановано проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями української мови та літератури, вихователями груп продовженого дня, вихователями ДНЗ, вчителями початкової школи, які викладають фізичну культуру.

Впровадження в НВП різноманітних інновацій, змістова завантаженість навчальних програм, інтенсивність навчання, мобільність, насиченість життя, негативні соціальні фактори, тощо збільшують психологічні навантаження на учнів, спричиняють збої адаптаційних механізмів і, як наслідок, негативно впливають на здоров’я дітей і підлітків. Ця актуальна проблема вимагає створення такого освітнього середовища, яке сприяло б фізичному і моральному оздоровленню дітей, підтриманню рівня наявного здоров’я, його зміцненню, примноженню, формуванню навичок здорового способу життя, вихованню культури здоров’я. Тому виникла необхідність актуалізувати проблему, обговорити наявний практичний досвід її вирішення на науково-практичному семінарі директорів ЗНЗ і ПНЗ, який було проведено НМЦ у лютому 2011 року на базі ЕЗОШ №6 за участю кандидата педагогічних наук, доцента ЗОІППО Лупінович Світлани Миколаївни та кандидата педагогічних наук, доцента ЗОІППО Аксьонової Олени Петрівни. Тема семінару: „Шляхи усунення здоров’явитратних факторів як складова функціонування освітнього закладу”.

З метою актуалізації теоретико-управлінських знань та практичного вміння керівників закладів освіти щодо інноваційної педагогічної діяльності, підвищення їх управлінської компетентності НМЦ в листопаді 2011 року на базі ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» № 9 було проведено науково-практичний семінар директорів ЗНЗ і ПНЗ з теми «Покращення якості управління інноваційною діяльністю педагогів».

З метою надання практичної допомоги в організації науково-методичної роботи серед учителів-предметників продовжувала свою роботу міська школа керівника ММО ( вона діє вже три роки). Тематика занять була спрямована на підвищення теоретичних знань та практичних умінь керівників міських методичних об’єднань щодо роботи над єдиною науково-методичною темою, використання як в НВП, так і у методичній роботі проектних та інформаційно-комунікативних технологій, моніторингу якості освіти та методичного моніторингу.

Аналіз роботи міських методичних об’єднань вчителів-предметників, вихователів дає підставу зробити висновок про підвищення організаційно-методичної грамотності їх керівників, про що свідчить коло питань, винесених на обговорення, якість їх підготовки, акцент на практичну спрямованість діяльності більшості з них. Про підвищення методичної майстерності керівників ММО свідчать і матеріали міського конкурсу на краще методичне об’єднання, які з кожним роком стають більш якісними. У 2011 році у конкурсі взяли участь ММО учителів географії, хімії, обслуговуючої та технічної праці, фізичної культури. Перше місце вибороло ММО учителів хімії, друге – учителів фізичної культури, третє – учителів географії та обслуговуючої праці.

З метою виявлення і підтримки творчо працюючих професійних об’єднань педагогів, робота яких націлена на збагачення знань педагогів-дошкільників сучасними педагогічними технологіями, методами виховання й навчання дошкільників, формування інноваційної спрямованості діяльності педагогів на роботу з вивчення і впровадження нової державної Базової програми «Я у Світі», нормативних документів, інструктивно-методичних матеріалів та активізації діяльності ММО в травні-червні 2011 року проведено конкурс міських методичних об‘єднань ДНЗ, перше місце в якому посіло міське методичне об’єднання інструкторів з фізичного виховання.

Проте, недоліком діяльності частини ММО є недостатня практична спрямованість, орієнтація на традиційні форми роботи (мало впроваджуються сучасні інтерактивні форми); інколи поверхово, або, навіть, формально розглядаються винесені на обговорення питання, інколи питання мають занадто загальне формулювання, що не дозволяє детально розглянути їх з практичної точки зору. Слабким місцем багатьох ММО є відсутність предметної роботи в напрямку підвищення методичної грамотності педагогів щодо впровадження в навчально-виховний процес ІКТ, використання комп’ютерних технологій як в організаційно-педагогічній, так і в самоосвітній діяльності. Проблемним для багатьох ММО є вивчення і пропаганда кращого досвіду колег, відстеження динаміки професійного росту членів ММО. Слабкий, або зовсім відсутній взаємозв’язок, взаємодія з відповідними шкільними МО.

Ці проблеми і зумовили зміст роботи школи керівника ММО в 2011-2012 навчальному році.

Досягненням 2011 року є організація низки заходів міського рівня, які спрямовані на міжпредметну інтеграцію, налагодження співпраці між педагогічними та учнівськими колективами, установами та організаціями регіону: зустріч учнів та педагогів з автором науково-популярної книги «Нариси історії українського козацтва» Чиженком Ю.А., організація виїзних виставок Кам’янсько-Дніпровського історико-археологічного музею, присвячених Дню козацтва, в закладах міста, організація краєзнавчої експедиції по місцях боїв Великої Вітчизняної війни в Кам’янсько-Дніпровському та Великобілозірському районах (квітень, травень 2011; учні ЕБГ «Гармонія», ЕБЛ, ЕНВК №5; вчителі історії та географії), участь учнів та педагогів ЕБГ «Гармонія», методиста НМЦ в «круглому столі», організованому редакцією газети «Час і ми» та присвяченому проведенню акції «Моя маленька Батьківщина» (травень 2011); проведення на базі НМЦ «круглого столу» «Конституційний процес в Україні: історія та перспективи», присвяченого 15-річчю Конституції незалежної України (взяли участь учні та вчителі навчальних закладів міста та студенти й викладач ЕІГМУ ім. Р.Хеноха Синиця В.М.).

НМЦ сумісно з відділом інформації та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Енергодарської міської ради в жовтні 2011 року було проведено «круглий стіл» на тему: «Права людини на місцевому рівні» в межах Європейського тижня місцевої демократії.

У 2011 році продовжувала роботу школа становлення майстерності управлінської майстерності заступника директора. На теоретико-практичних заняттях слухачами школи вивчено особливості управлінських функцій, їх взаємозв’язок і взаємозалежність, функціональні обов’язки заступника директора з НВР та НМР; вивчено види і форми внутрішньошкільного контролю, технології здійснення контрольно-аналітичної діяльності шкільної адміністрації та підготовки підсумкових матеріалів за результатами вивчення якості викладання предметів. В 2012 році робота Школи набула більш практичного спрямування.

З метою підготовки дієвого кадрового резерву на заміщення вакантних посад керівників навчальних закладів з 2009 року працює міська Школа резерву управлінських кадрів. Всього в Школі на сьогодні навчається 21 особа з 8 ЗНЗ та 7 ДНЗ. З них 12 осіб – педагогічні працівники ЗНЗ, 9 осіб – ДНЗ. В 2010-2011 навчальному році закінчило 1 курс та переведено на 2 курс 10 слухачів, закінчило 2 курс та переведено на 3 курс 11 слухачів. Впродовж року слухачі Школи резерву відвідували лекційні заняття, семінари-практикуми, проходили стажування у закладах освіти, виконували курсові роботи, захищали свої методичні наробки (виконання презентацій). За період навчання зі слухачів Школи призначено 5 осіб на керівні посади: директора ЗНЗ - 1 особа; завідувача ДНЗ - 1 особа; заступника директора ЗНЗ- 2 особи; вихователя-методиста - 1 особа.

Результати вивчення діяльності шкільних методичних структур, результативності дослідно-експериментальної, інноваційної діяльності педколективів ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ показують, безумовно, на позитивну динаміку у розвитку педагогічної культури, креативності педагогів.

Збільшується кількість учителів-методистів, вихователів-методистів, старших учителів, старших вихователів, зростає якісний склад педагогічних кадрів міста.

Одним із напрямків діяльності НМЦ методичного забезпечення освіти є пропаганда кращого педагогічного досвіду через організацію і проведення професійних конкурсів.

У 2010-2011 н.р. міський етап конкурсу «Учитель року-2011» проводився за п'яти номінаціями: українська мова та література, англійська мова, фізична культура, біологія та етика. Вперше було проведено святковий фінал міського конкурсу.

У конкурсі прийняли участь 11 учителів із семи навчальних закладів.

Перші місця отримали педагоги ЕНВК№5 (3 місця), ЕБГ «Гармонія» (1 місце), ЕНВК№1(1 місце). Найвищий рівень активності та результативності участі у фаховому конкурсі показали педагоги ЕНВК№5. Всі педагоги-конкурсанти вищеназваного навчального закладу стали переможцями в трьох номінаціях. Це свідчить про цілеспрямовану роботу адміністрації та предметних методичних об’єднань закладу з мотивації учителів щодо інноваційних пошуків в педагогічній діяльності, стимулювання їх успішної роботи в цьому напрямку. Вперше прийняли участь в конкурсі педагоги ЕБЛ.

Журі відзначило високий рівень підготовлених матеріалів учасниками конкурсу, творчий підхід до підготовки і проведення відкритих уроків, знання конкурсантами теоретичного матеріалу, методики викладання предметів, володіння комп’ютерною технікою, ефективне застосування комп’ютерних технологій.

У міському конкурсі „Вихователь року-2011” перше місце зайняв досвід вихователя-методиста ДНЗ №3 Корендо Р.Я. та вихователя ДНЗ №3 Бабіч О.В. Цей досвід посів перше місце в обласному конкурсі «Методист року».

Науково-методичний центр забезпечує організаційно-методичний супровід участі педагогів у різноманітних Інтернет-конкурсах. Творчий колектив вчителів ЕНВК №5 виборов призові місця: ІІІ місце у обласному етапі конкурсу впроваджених проектів «Фізики та лірики» за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» і ІІ місце у конкурсі «Фотоальбом» в рамках регіонального проекту «Фізики та лірики з ВЕБ 2.0». У січні 2011 року педагогічний колектив ЕНВК № 5 посів І місце в обласному конкурсі «Школа інформаційного суспільства».

Учні ЕЗОШ № 7 вибороли ІІІ та ІV місце у Всеукраїнському конкурсі на кращий логотип та талісман національного проекту «Відкритий світ».

З метою поліпшення навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу в закладах освіти, виявлення і впровадження сучасних систем, технологій і моделей, оптимальних форм і методів організації та проведення змістовної, творчої науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільних навчальних закладах міста, Науково-методичним центром було проведено міський огляд - конкурс методичних кабінетів дошкільних навчальних закладів на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, переможцями якого стали: Корендо Раїса Яківна, вихователь-методист ДНЗ № 3 (I місце); Балагурова Інна Володимирівна, вихователь-методист ДНЗ № 13 (II місце); Гречишкіна Жанна Василівна, вихователь - методист ДНЗ № 4 (ІII місце).

З метою стимулювання діяльності адміністрації і вчителів щодо вдосконалення навчально-матеріальної бази і дидактичного забезпечення освітнього процесу у жовтні 2011 року було проведено огляд-конкурс навчальних кабінетів географії. Переможцями конкурсу визнано навчальні кабінети ЕНВК №5 (завідувач Перепілка В.В) та ЕЗОШ №7 (завідувач Косик С.І.).

У квітні 2011 року проведено міський конкурс «Соціальний педагог року». Переможцями визнано: Рязанцеву А.М., соціальний педагог ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» (І місце), Денисенко Л.Л. соціальний педагог ЕБГ «Гармонія» (ІІ місто), Захарко Г.М., соціальний педагог ЕНВК №5 (ІІІ місто).

В рамках реалізації міської програми модернізації освіти міста до 2015 року та з метою активізації творчості та поширення психологічних здобутків практичних психологів в лютому-квітні 2011 року був проведений міський конкурс «Психологічний кабінет року». Переможцем визнано психологічний кабінет ДНЗ №3 (практичний психолог Сахарова Н.М.)

З метою модернізації системи освіти, впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, узагальнення та презентації досвіду роботи у березні цього року НМЦ та 11 навчальних закладів міста в березні 2011 року при підтримці кафедри менеджменту освіти та психології ЗОІППО, кафедри методики та теорії виховання, кафедри дошкільної та початкової освіти ЗОІППО, кафедри інноваційних технологій брали участь у Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011». НМЦ та ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №10, ЕНВК № 1, ЕБГ «Гармонія», ДНЗ №16, ДНЗ №3, ДНЗ№13, ЦТКС, ЦДЮТ отримали дипломи виставки, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9 - золоту медаль, а ЕНВК № 5, ДНЗ №14-серебряні. В травні 2011року НМЦ та 6 закладів освіти міста взяли участь в обласній виставці «Освіта Запорізького краю-2011» та були нагороджені дипломами за вагомий внесок у розвиток інноваційного освітнього простору Запорізької області. У жовтні 2011 року в ІІІ виставці-презентації "Інноватика в сучасній освіті" (м.Київ), яка проводилася за ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної Академії педагогічних наук України взяли участь Науково-методичний центр та ДНЗ №3, ЕНВК«ДНЗ-ЗНЗ» №9, ДНЗ№13. Науково-методичний центр у номінації "Упровадження інновацій міськими, районними відділами освіти, методичними кабінетами (центрами) при підвищенні професійної майстерності педагогічних кадрів" нагороджено срібною медаллю, а навчальні заклади дипломами.

У 2011 році досвід науково-методичної роботи НМЦ занесено в антологію кращого педагогічного досвіду в освіті Запорізької області.

Серед пріоритетних напрямів науково-методичної роботи в місті є супровід експериментально-дослідницької діяльності навчальних закладів, оскільки відсутність управління такою складною системою, як інноваційний процес в навчальному закладі, швидко приведе до його загасання. Тому наявність управлінської структури є стабілізуючим чинником, що підтримує цей процес, що, зрозуміло, не виключає елементів самоврядування, саморегуляції в ньому.

З метою створення системи управління інноваційними процесами в навчальних закладах міста, як засобу підвищення професіоналізму педагогів, Науково-методичним центром розроблена Програма науково-дослідницької і експериментальної роботи з теми «Науково-методичний супровід інноваційних процесів в освітній системі малого міста» (науковий керівник - Ястребова В.Я., проректор з науково-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти). Експеримент, в який вступив НМЦ в листопаді 2010 року, буде реалізовуватися до 2014 року. У експериментальній роботі беруть участь усі навчальні заклади міста (дошкільні, загальноосвітні, позашкільні). Очікуваним результатом цієї роботи є розвиток інноваційної діяльності педагогів, створення інноваційної системи науково-методичної роботи в умовах нашого міста, підвищення якості освіти в усіх типах навчальних закладів.

На кінець 2011 року в місті діють чотири експериментальні майданчики обласного рівня:

- на базі загальноосвітньої школи №6 з теми «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання» (науковий керівник – Лупинович С.Н., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри реабілітаційної педагогіки і здорового способу життя Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти);

- на базі навчально-виховного комплексу №9 з теми «Інформаційне забезпечення освітнього процесу в системі наступності роботи дошкільної та початкової ланок освіти в умовах НВК» (науковий керівник – Дорошенко З.П., старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти ЗОІППО);

- на базі навчально-виховного комплексу «ЗНЗ-МНВК» з теми «Відпрацювання технології допрофесійного та профільного навчання за технологічним напрямом на базі ЕНВК «ЗНЗ ІІ-ІІІ ступенів – МНВК» Енергодарської міської ради Запорізької області та загальноосвітніх навчальних закладів міста Енергодара в умовах малого міста» (науковий керівник – Львов В.Н., директор НМЦ ПТО у Запорізькій області).

- на базі дошкільного навчального закладу №8 «Веселка» з теми: «Школа розумного руху: інноваційна програма з фізичного виховання дітей і підлітків у системі перспективності та наступності навчання» (науковий керівник Аксьонова Олена Петрівна, завідувач кафедри фізичної культури і спорту КЗ «ЗОІППО» ЗОР, кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту СРСР).

На базі дошкільного навчального закладу комбінованого типу «Джерельце» № 15 в жовтні 2011 року розпочато експеримент міського рівня з теми: «Впровадження дистанційної форми організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку».

В поточному році три загальноосвітні заклади міста (ЕНВК №5, ЕБГ «Гармонія», ЕЗОШ №2) продовжили роботу щодо експериментально-дослідницького впровадження Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Дистанційне навчання учнів», організаторами якого є Інститут інформаційних технологій та засобів навчання АПН України, Інститут післядипломної педагогічної освіти КУ ім. Б.Грінченка, Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти.

На базі Центру дитячої і юнацької творчості ведеться підготовча організаційно-діагностична робота щодо проведення експерименту Всеукраїнського рівня з теми «Професійне самовизначення обдарованої особи дитини через психолого-педагогічне проектування в системі позашкільної освіти» (наукові керівники – Киричук В.А., кандидат педагогічних наук, завідуючий відділом проектування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини АПН України і Горшкова О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики виховання ЗОІППО). В цьому експерименті також братимуть участь багатопрофільний ліцей і гімназія «Гармонія». В поточному році НМЦ укладено договір про творчу співпрацю з Інститутом обдарованої дитини АПН України.

Проміжний поетапний супровід дослідно-експериментальної роботи закладів освіти здійснює НМЦ.

На формування професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів міста, мотивації до інноваційної діяльності ефективно вплинув рівень проведених науково-методичних заходів в рамках дослідно-експериментальної діяльності НМЦ:

- у січні 2011 року проведено теоретико-практичний семінар з теми «Методика дослідження потреб соціокультурного середовища у характері інноваційних перетворень в освіті»;

- 25.05.2011 року проведено міську науково-практичну конференцію з теми «Науково-методичні основи інновацій в сучасній освіті»;

- у червні 2011 року на науково-методичній раді НМЦ директор НМЦ та керівники навчальних закладів (ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9, ЕЗОШ №6), звітувалися про хід та результати І етапу дослідно-експериментальної роботи.

З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників за дистанційною формою в листопаді 2011 року розпочато роботу на базі НМЦ Віртуального університету «Інноватика та інновації».

На сьогодні НМЦ створено банк нормативних та науково-методичних матеріалів щодо дистанційної освіти, чотири педагоги закладів освіти міста (Савіна М.В. - ЕЗОШ №2, Лазарева Т.П. - ЕБГ «Гармонія», Безотосна Т.І., Кіреєва В.І. - ЕНВК №5) створили власні короткострокові дистанційні курси, група учнів ЕНВК №5 (вч. Ясінська Н.В.) та ЕБГ «Гармонія» (вч. Самойлова І.А.) працювала з тьюторами Вінницької фізико-математичної гімназії та Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ» в межах створених ними дистанційних курсів, протягом березня-травня 2011р. Вихованці 10-Г класу ЕБГ «Гармонія» історичного профілю (методист НМЦ, вчитель Самойлова І.А.) взяли участь у короткостроковому дистанційному курсі з історії України на базі Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ», три з них успішно виконали програму цього курсу, про що свідчать отримані сертифікати.

У поточному році на базі НМЦ продовжив роботу консультативний пункт, де проводилися консультації як методистами Центру, так і науковцями за заздалегідь розробленою тематикою (що не виключало консультацій за запитом).

Консультативна допомога надавалася усім категоріям педагогічних працівників з актуальних питань педагогічної та управлінської діяльності за запитом та з виходом методистів до навчальних закладів.

Важливим напрямком в діяльності НМЦ є надання сервісних послуг навчальним закладам, зокрема експертних щодо якості викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предметів, досвіду педагогів, які претендують на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань.

З метою виявлення творчо працюючих педагогів, надання адресної допомоги вчителям-предметникам, які її потребують, НМЦ продовжено вивчення якості викладання навчальних предметів, рівня знань, умінь і навичок учнів. У 2011 році Науково-методичним центром за участю провідних вчителів-предметників шкіл міста було вивчено якість викладання математики у 4, 10-11 класах, інформатики, музичного мистецтва. Результати вивчення узагальнено в аналітичних довідках, які розглянуто на нараді керівників навчальних закладів та обговорено на засіданнях міських методичних об’єднань. В ході вивчення якості викладання предметів надана адресна консультативна та практична допомога педагогічним працівникам та адміністрації навчальних закладів.

Науково-методичним центром започатковано регулярні випуски «Інформаційно-методичного вісника» та «Інформаційного бюлетеня», які в значній мірі сприяють підвищенню професійної компетентності працівників закладів освіти та містять рекомендації з актуальних питань управлінської та педагогічної діяльності, психолого-педагогічні рекомендації, методичні розробки, інформаційно-аналітичні документи, матеріали моніторингу якості освіти, розробки, які надані для участі в освітянських виставках та інформацію про публікації в фахових періодичних виданнях. В 2011 році випущено по 7 примірників та всі матеріали розміщено на сайті НМЦ.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Схожі:

План роботи Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради на 2012 рік iconЕнергодарської міської ради інформаційно-методичний вісник
Положення про консультаційний пункт Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради
План роботи Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради на 2012 рік iconПлан роботи управління освіти на 2011-2012 навчальний рік
Головного управління освіти І науки Полтавської ода, за пропозиціями працівників апарату управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької...
План роботи Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради на 2012 рік iconЗвіт про завершення ІІ (конструктивно-моделюючого) етапу експериментально-дослідницької діяльності Науково-методичного центра управління освіти Енергодарської міської ради в 2011-2012 навчальному році за темою
Науково-методичного центра управління освіти Енергодарської міської ради в 2011-2012 навчальному році за темою
План роботи Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради на 2012 рік iconЕнергодарської міської ради інформаційно-методичний вісник №4
Науково-методичного центра управління освіти Енергодарської міської ради в 2010-2011 навчальному році за темою «Науково-методичний...
План роботи Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради на 2012 рік iconПлан роботи науково-методичного центру управління освіти прилуцької міської ради на 2011-2012 навчальний рік
«Формування сталих світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості особистості на основі сучасних інноваційних технологій», яка...
План роботи Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради на 2012 рік iconЗвіт про завершення І (діагностично-аналітичного) етапу експериментально-дослідницької діяльності Науково-методичного центра управління освіти Енергодарської міської ради в 2010-2011 навчальному році за темою
Науково-методичного центра управління освіти Енергодарської міської ради в 2010-2011 навчальному році за темою
План роботи Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради на 2012 рік iconПлан роботи міського методичного центру управління освіти прилуцької міської ради на 2013-2014 навчальний рік
Міський методичний центр управління освіти Прилуцької міської ради у 2013-2014 навчальному році реалізував ІІ етап науково-методичної...
План роботи Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради на 2012 рік iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів етики на 2011/2012 навчальний рік
Методист Гадяцького Директор Гадяцького науково-методичного центру науково-методичного центру
План роботи Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради на 2012 рік iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік
Методист Гадяцького Директор Гадяцького науково-методичного центру науково-методичного центру
План роботи Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради на 2012 рік iconІнформації щодо результатів дослідження до 08 квітня 2011 року
Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради за темою «Науково-методичний супровід інноваційних процесів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи