Положення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів м. Енергодара Загальні положення icon

Положення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів м. Енергодара Загальні положення
Скачати 212.3 Kb.
НазваПоложення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів м. Енергодара Загальні положення
Дата конвертації23.12.2012
Розмір212.3 Kb.
ТипПоложення

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом управління освіти
від 2011 №


ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову оцінку діяльності

навчальних закладів м. Енергодара


 1. Загальні положення

1.1 Рейтингова система оцінки організації та результативності діяльності загальноосвітніх навчально-виховних закладів міста (надалі рейтинг) — це система кількісної оцінки якості управлінської, навчально-виховної, науково-методичної, адміністративно-господарчої, фінансової роботи, виконавської дисципліни навчальних закладів усіх типів та форм власності, які підпорядковані управлінню освіти.

 1. Рейтинг діяльності навчальних закладів визначає місце кожного навчального закладу за всіма показниками в цілому.

 2. Рейтинг дає можливість:

 • виявляти реальний стан організації та ефективності здійснення навчально- виховного процесу;

 • визначати ефективність управління навчальними закладами;

 • розробляти систему та підвищувати ефективність зовнішньої відповідальності керівників навчально-виховних закладів перед замовниками освіти;

 • ефективно впроваджувати щорічну обов'язкову звітність керівників перед громадськістю;

 • досліджувати ефективність роботи навчальних закладів за декілька років за різними показниками в динаміці;

 • якісніше готуватися до атестаційної експертизи навчальних закладів та проводити її;

 • визначати, яке місце посідає кожен навчальний заклад у системі освіти міста, створювати атмосферу ринкової конкуренції між ними;

 • визначати вплив одних навчальних закладів на інші;

 • попередньо визначати опорні навчальні заклади з певних питань;

 • об'єктивно проводити моральне та матеріальне стимулювання роботи навчальних закладів у цілому та окремих працівників;

 • визначати навчальні заклади, які впродовж певного періоду можуть працювати на довірі;

 • приймати відповідні управлінські рішення щодо удосконалення управління якістю освіти на рівні як окремих навчальних закладів, так і міста в цілому, вносити корективи в програму розвитку освіти регіону.


1.2. Рейтинг діяльності навчальних закладів визначає місце кожного навчального закладу серед усіх міських закладів того чи іншого типу.

1.3. Рейтингове оцінювання надає можливість:

 • забезпечити управління освіти інформацією про стан та динаміку розвитку навчальних закладів;

 • приймати адекватні управлінські рішення щодо удосконалення системи управління якістю освіти, вносити корективи до плану роботи управління, визначати базові стратегії розвитку освіти міста;

 • інформувати педагогічні колективи, адміністрації навчальних закладів громадськість міста про стан функціонування і рівень досягнень навчальних закладів.


2. Мета, завдання і принципи

2.1. Метою запровадження рейтингової оцінки діяльності навчальних закладів м. Енергодара є здійснення моніторингу якості освіти, створення атмосфери здорової змагальності та конкуренції в освітньому середовищі, вироблення системи зовнішньої відповідальності керівників навчальних закладів із їх обов’язковою звітністю про результати діяльності перед громадськістю.

2.2. Основними завданнями рейтингової оцінки діяльності навчальних закладів м. Енергодара є:

 • покращення організації навчально-виховного процесу в закладах освіти;

 • підвищення ефективності управління, зміцнення виконавської дисципліни адміністрацій навчальних закладів;

 • зростання творчої активності педагогічних колективів;

 • стимулювання праці адміністрації та педагогічних колективів навчальних закладів;

 • залучення громади до формування освітньої політики в місті, удосконалення переходу до державно-громадського управління освітою через громадське обговорення результатів рейтингу.

2.3. Рейтингова оцінка діяльності навчальних закладів м. Енергодара здійснюється на засадах:

 • об’єктивності;

 • колегіальності;

 • системності;

 • рівноправності;

 • прозорості та демократичності;

 • гласності;

 • постійного пошуку нових та вдосконалення існуючих критеріїв оцінювання.
 1. Учасники рейтингу

3.1. Учасниками рейтингу є загальноосвітні, дошкільні та позашкільні навчальні заклади міста.

3.2. Рейтингова оцінка діяльності навчальних закладів здійснюється для ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ окремо.


 1. Порядок здійснення рейтингової оцінки

4.1. Річна рейтингова оцінка діяльності навчальних закладів здійснюється згідно з наказом начальника управління освіти працівниками управління освіти та Науково-методичного центру за окремими напрямками.

4.2. Для визначення рейтингу навчального закладу надається базова таблиця з основними напрямками здійснення експертизи (Додаток 1), яка доопрацьовується протягом навчального року відповідно до планів роботи управління освіти та НМЦ.

4.3. Результати узагальнюються сектором моніторингу освіти та інформаційного забезпечення Науково-методичного центру. Підсумки доводяться до відома керівників на нараді керівників навчальних закладів та до відома громадськості через сайти Науково-методичного центру, управління освіти та ЗМІ.

4.4. Кожен заклад отримує річні таблиці з результатами рейтингу.

4.5.Щороку управлінням освіти Енергодарської міської ради за результатами рейтингової оцінки видається наказ «Про підсумки рейтингової оцінки діяльності навчальних закладів».


^ 5. Показники рейтингової оцінки діяльності навчальних закладів

5.1. Оцінювання здійснюється за кожним з показників того чи іншого напряму:

 • загальні питання (наповнюваність класів, збереження контингенту, рівень захворюваності дітей (у ДНЗ), відвідування, організація харчування, оздоровлення, стан діловодства, охорона праці, обладнання навчальних кабінетів, приміщень, залучення додаткових джерел фінансування тощо);

 • конкурси, олімпіади, змагання, акції (учнівські конкурси різних рівнів, результативність участі закладу в них);

 • науково-методична та дослідно-експериментальна діяльність (проведення методичних заходів різного рівня, участь в професійних конкурсах тощо);

 • стан виконавської дисципліни (інформації на виконання листів, розпоряджень, наказів, статистична звітність тощо);

 • тематичні перевірки за планом роботи управління освіти.

5.2. Пріоритетними у визначенні рейтингу навчальних закладів є напрями:

 • результативність навчально-виховного процесу за наслідками контролю з боку органів державного управління (тематичні перевірки);

 • результативність участі учнів школи в різноманітних олімпіадах та конкурсах (робота з обдарованими дітьми та виховна робота);

 • результативність участі педагогів закладів освіти в міських, обласних, всеукраїнських методичних заходах та фахових конкурсах;

 • забезпечення оптимальних умов функціонування закладу, раціонального вико­ристання бюджетних асигнувань.^ 6. Критерії рейтингу

6.1. Рейтингова оцінка діяльності навчальних закладів здійснюється за 12-бальною шкалою шляхом визначення середнього балу за вказаними працівниками управління освіти та НМЦ показниками. Під час оцінювання найбільш значимих досягнень закладу може застосовуватись коефіцієнт пріоритетності (К).

6.1.1. Надання інформацій, звітів оцінюється балами від «1» до «3».

6.1.2. Участь закладів у різноманітних учнівських конкурсах, турнірах змаганнях мистецького, природничого, спортивного спрямування тощо оцінюється від «1» до «3» балів.

6.1.3. Результативність участі школярів у конкурсах мистецького, природничого, спортивного спрямування тощо оцінюється наступним чином:

 • перемога (І–ІІІ місце) у міському етапі конкурсу – від «4» до «6» балів;

 • у обласному етапі – від «7» до «9» балів;

 • у всеукраїнському, міжнародному етапах – від «10» до «12» балів.

6.1.4. Результативність участі закладів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах-захистах робіт учнів-членів МАН оцінюється від «7» до «12» балів з урахуванням коефіцієнту пріоритетності (К):


Міський етап

Обласний етап (К=2)

Всеукраїнський етап (K=3)ІІІ місце – 7 балів

ІІ місце – 8 балів

І місце – 9 балівІІІ місце – 10X2 =20 балів

ІІ місце – 11X2 = 22 бали

І місце – 12X2 = 24 бали

участь – 5X3= 15 балів

ІІІ місце – 10X3 = 30 балів

ІІ місце – 11X3 = 33 бали

І місце – 12X3 = 36 балів6.1.5. Участь педагогів закладу у педагогічних читаннях, майстер-класах, засіданнях школи ППД та інших методичних заходах міського рівня оцінюється від «1» до «6» балів, обласного рівня – від «7» до «12» балів, загальнодержавного рівня – від «7» до «12» балів з коефіцієнтом пріоритетності «2».

6.1.6. Участь педагогів закладу у міському, обласному та всеукраїнському етапах фахових конкурсів оцінюється «5» балами, результативність (І, ІІ, ІІІ місце) – від «10» до «12» балів з урахуванням коефіцієнту пріоритетності (К):


Міський етап

Обласний етап (К=2)

Всеукраїнський етап (K=3)

участь – 5 балів

ІІІ місце - 10 балів

ІІ місце - 11 балів

І місце - 12 балів

участь – 5 X2 =10 балів

ІІІ місце – 10X2 =20 балів

ІІ місце – 11X2 = 22 бали

І місце – 12X2 = 24 бали

участь – 5X3= 15 балів

ІІІ місце – 10X3 = 30 балів

ІІ місце – 11X3 = 33 бали

І місце – 12X3 = 36 балів6.1.7. Надання матеріалів до методичних збірок, публікації у пресі про заклад, поповнення web-сайту тощо з врахуванням дотримання вимог щодо термінів виконання, змістовності та якості, конкретності, логічності викладення, естетичності оформлення, а також креативного підходу оцінюється від «1» до «6» балів, публікації педагогів у фахових виданнях – від «7» до «9» балів.

6.1.8. Від «1» до «12» оцінюються питання, які мають особливе значення у організації навчально-виховного процесу (наповнюваність класів, збереження контингенту, виконання плану курсів підвищення кваліфікації відповідно до заявок, рівень захворюваності дітей (у ДНЗ), відвідування, організація харчування, оздоровлення, стан діловодства, охорона праці, обладнання навчальних кабінетів, приміщень, залучення додаткових джерел фінансування, передплата фахових видань, підготовка закладів до нового навчального року, збереження енергоносіїв тощо).

6.1.9. Критерії оцінювання за підсумками тематичних перевірок управління освіти Енергодарської міської ради:

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

10-12 балів

7-9 балів

від 6 до 2 балів

від 0 до -12 балів


6.1.10. Критерії оцінювання проектів стратегії розвитку, концепції розвитку, річних планів роботи закладів:

Рекомендовано до впровадження без змін

10-12 балів

Рекомендовано до впровадження з врахуванням зауважень

7-9 балів6.1.11. Критерії оцінювання матеріально-методичної бази кабінетів, закладів (згідно з підсумковими наказами управління освіти):

Визнано найкращими

12 балів

Відзначено високий рівень

10-11 балів

Достатній рівень

7-9 балів

Середній рівень

4-6 балів

Потребує значного покращення

  1. бали


6.1.12. За шкалою від «1» до «12» балів оцінюються такі питання організації навчально-виховного процесу в ДНЗ:


 • Виконання дітоднів:

%

100-96

95-91

90-86

85-81

80-76

75-71

70-66

60-56

65-61

55-51

50-46

45-41

до 40

бали

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
 • Відвідування закладу однією дитиною за квартал (пропуски):

Дні

0-1,9

2-2,5

2,6-3

3,1-3,5

3,6-4

4,1-4,5

4,6-5

5,1-5,5

5,6-6

6,1-6,5

6,6-7

7,1-7,5

Більше 7,6

бали

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
 • Заборгованість (дебіторська, кредиторська) по батьківській платі на 1 дитину:

грн.

0

0,1-1,5

1,6-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

Більше 51

бали

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
 • Виконання натуральних норм харчування:

%

100

99-91

90-81

80-71

70-61

60-51

50-41

40-31

30-21

20-0

бали

12

10

8

6

4

2

-6

-8

-10

-12


6.1.13. За кожен випадок травмування школярів, вихованців під час навчально-виховного процесу, скоєного учнями закладу правопорушення, отримання керівником дисциплінарного стягнення, приписів СЕС, прокуратури тощо закладу нараховується «-2» бали.

6.2. Якщо навчальний заклад не взяв участі у тому чи іншому заході або не надав вчасно необхідної інформації чи звіту, у рейтинг за цим показником йому виставляється «0» балів.

6.3. Якщо той чи інший показник не може бути врахованим до рейтингу певного навчального закладу, то у таблицю за цим показником такому закладу виставляється « - ».


Додаток 1


^ БАЗОВА ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


№ з/п

Напрям, показники експертизи

Бали

Коефіціент

Підсумковий бал
І. Загальні питання


1.

Перспективне і поточне планування роботи навчального закладу (проекти стратегії розвитку, концепції розвитку, річні плани роботи закладу)


2.

Виконання плану курсів підвищення кваліфікації відповідно до заявок


3.

Готовність закладу освіти до початку нового навчального року


4.

Збереження контингенту


5.

Наповнюваність класів (груп)


6.

Рівень захворюваності дітей (у ДНЗ)


7.

відвідування уроків, занять (ЗНЗ,ПНЗ), виконання дітоднів (ДНЗ)8.

Організація харчування


9.

Оздоровлення


10.

Стан діловодства


11.

Охорона праці


12.

Обладнання навчальних кабінетів, приміщень


13.

Залучення додаткових джерел фінансування


14.

Передплата фахових видань


15.

Збереження енергоносіїв


16.

Підтримка в актуальному стані комплексу «Курс» (ЗНЗ, ДНЗ)


17.

Ефективне використання веб-сайту навчального закладу


18.

Оплата послуг батьками (для ДНЗ)

ІІ. Конкурси, олімпіади, змагання, акції


19.

Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових предметів


20.

Конкурс-захист наукових робіт учнів-членів МАН


21.

Інтерактивні конкурси («Кенгуру», «Левеня», «Лелека», «Бобер», «Геліантус», «Руссий медвежонок», «Соняшник» тощо)


22.

Інтелектуальні конкурси (ім. П.Яцика, «Об’єднаємось ж, брати мої», краєзнавча конференція, «Найкращий читач» та ін.)


23.

Міська спартакіада


24.

Конкурси, турніри військово-спортивного спрямування («Козацький гарт», ЮІР та ін.)


25.

Творчі конкурси («Веселі нотки», огляд-конкурс художньої самодіяльності, конкурси малюнків та ін.)

ІІІ. Науково-методична та дослідно-експериментальна діяльність


26.

Конкурс «Учитель року», «Методист року», «Психолог року» , «Вихователь року» тощо


27.

Конкурс впроваджених проектів


28.

Підготовка матеріалів для фахових журналів, інші публікації


29.

Розробка авторських програм, посібників, методичних рекомендацій


30.

Участь в експериментально-дослідницькій діяльності


31.

Участь педегогічних працівників в семінарах, конференціях, «круглих столах» , інших методичних заходах міського, обласного, загальнодержавного рівня

IV. Стан виконавської дисципліни (інформації на виконання листів, розпоряджень, наказів, статистична звітність тощо)


32.

- за даними працівників управління освіти


33.

- за даними методистів НМЦ

V. Тематичні перевірки за планом роботи управління освіти


34.

35.

36.

37.

38.
Загальна кількість балів

Кількість показників

Середній бал

МісцеСхожі:

Положення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів м. Енергодара Загальні положення iconПро затвердження Положення про рейтингову оцінку діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
Затвердити положення про рейтингову оцінку діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та про матеріальне стимулювання шкіл та...
Положення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів м. Енергодара Загальні положення iconПоложення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів м. Кривого Рогу Загальні положення
Кривого Рогу є здійснення моніторингу якості освіти, створення атмосфери здорової конкуренції в освітньому середовищі, вироблення...
Положення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів м. Енергодара Загальні положення iconПоложення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів району (додаток 1). Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Захарченко В. О. Начальник відділу освіти О.І. Токаренко
Започаткувати щорічне проведення рейтингової оцінки діяльності навчальних закладів району
Положення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів м. Енергодара Загальні положення iconПоложення про рейтингову систему оцінки організації та результативності діяльності навчальних закладів Красилівського району. Кондратюк Л. Ф. План наради керівників навчальних закладів 03. 03. 2012 року
Про підсумки роботи дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у 2011 році та пріоритетні напрями роботи навчальних...
Положення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів м. Енергодара Загальні положення iconПоложення про опорний навчальний заклад м. Енергодара Загальні положення
Цим Положенням визначені умови надання навчальному закладу статусу опорного навчального закладу м. Енергодара, його нормативно-правове,...
Положення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів м. Енергодара Загальні положення iconПоложення про розробку та впровадження адаптованих та авторських навчальних програм в освітніх закладах м. Енергодара Енергодар 2012 Положення
Метою Положення є запровадження єдиних вимог до порядку розробки, експертизи та впровадження адаптованих та авторських навчальних...
Положення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів м. Енергодара Загальні положення iconПоложення про міський конкурс-огляд психологічних кабінетів Загальні положення
Психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів – це спеціально обладнане приміщення для здійснення професійної...
Положення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів м. Енергодара Загальні положення iconПоложення про громадського інспектора з охорони дитинства загальноосвітніх навчальних закладів відділу освіти Христинівської райдержадміністрації загальні положення
Громадський інспектор з охорони дитинства загальноосвітніх навчальних закладів – це спеціаліст з соціальної та виховної діяльності,...
Положення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів м. Енергодара Загальні положення iconПоложення про громадського інспектора з охорони дитинства загальноосвітніх навчальних закладів загальні положення
Громадський інспектор з охорони дитинства загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів – це педагогічний працівник, який має...
Положення про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів м. Енергодара Загальні положення icon1. загальні положення
Положення суоп 04-07 вста­новлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи