Закон україни про статус народного депутата України icon

Закон україни про статус народного депутата України
НазваЗакон україни про статус народного депутата України
Сторінка1/4
Дата конвертації24.07.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про статус народного депутата України


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 3, ст. 17 )


{ Вводиться в дію Постановою ВР

N 2810-XII ( 2810-12 ) від 21.11.92, ВВР, 1993, N 3, ст. 18 }


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 123/94-ВР від 26.07.94, ВВР, 1994, N 34, ст.315

N 181/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 40, ст.363

N 276/95-ВР від 07.07.95, ВВР, 1995, N 35, ст.270

N 358/95-ВР від 05.10.95, ВВР, 1995, N 34, ст.268

N 369/97-ВР від 18.06.97, ВВР, 1997, N 35, ст.221

N 548/97-ВР від 25.09.97, ВВР, 1997, N 50, ст.303

N 24/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, N 20, ст.105

N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.35 }


{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішеннях Конституційного

Суду

N 4-рп/99 ( v004p710-99 ) від 19.05.99

N 4-рп/2000 ( v004p710-00 ) від 11.04.2000 }


{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням

Конституційного Суду

N 8-рп/2000 ( v008p710-00 ) від 10.05.2000

Законом

N 2015-III ( 2015-14 ) від 05.10.2000, ВВР, 2000, N 48, ст.408 }


{ В редакції Закону

N 2328-III ( 2328-14 ) від 22.03.2001, ВВР, 2001, N 42, ст.212 }


{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного

Суду

N 4-рп/2002 ( v004p710-02 ) від 20.03.2002 }


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 56-IV ( 56-15 ) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 35, ст.264

N 144-IV ( 144-15 ) від 12.09.2002, ВВР, 2002, N 43, ст.314 }


{ Офіційне тлумачення Закону див. в Рішеннях Конституційного

Суду

N 5-рп/2003 ( v005p710-03 ) від 05.03.2003

N 7-рп/2003 ( v007p710-03 ) від 10.04.2003

N 12-рп/2003 ( v012p710-03 ) від 26.06.2003

N 16-рп/2003 ( v016p710-03 ) від 14.10.2003 }


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1520-IV ( 1520-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 22, ст.315

N 2131-IV ( 2131-15 ) від 22.10.2004, ВВР, 2005, N 9, ст.173

N 2210-IV ( 2210-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.100

N 2784-IV ( 2784-15 ) від 08.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.445

N 3173-IV ( 3173-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 22, ст.180

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }


{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }


{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

- зміни діють по 31 грудня 2008 року }


{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }


{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 12-рп/2008 ( v012p710-08 ) від 25.06.2008 }


{ Офіційне тлумачення Закону див. в Рішенні Конституційного

Суду

N 12-рп/2008 ( v012p710-08 ) від 25.06.2008 }


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 895-VI ( 895-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.318

N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511

N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535

N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42, N 43,

N 44-45, ст.529

N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160

N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011

N 4282-VI ( 4282-17 ) від 22.12.2011 }


Цей Закон визначає статус (права, обов'язки і

відповідальність) народного депутата України у Верховній Раді

України та за її межами, встановлює правові і соціальні гарантії

здійснення народним депутатом України своїх депутатських

повноважень.


Розділ I


^ ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


Стаття 1. Народний депутат України


1. Народний депутат України (далі - народний депутат) є

обраний відповідно до Закону України "Про вибори народних

депутатів України" ( 1665-15 ) представник Українського народу у

Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку

депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені

Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України.


2. Народний депутат здійснює свої повноваження на постійній

основі.


3. При виконанні своїх повноважень народний депутат керується

Конституцією України, законами України та загальновизнаними

нормами моралі.


4. Держава гарантує народному депутату забезпечення

необхідними умовами для здійснення ним депутатських повноважень.


5. Звання народного депутата із зазначенням порядкового

номера скликання Верховної Ради України зберігається за ним

довічно, за винятком дострокового припинення повноважень народного

депутата відповідно до пунктів 1-4, 6 статті 4 цього Закону.


Стаття 2. Строк повноважень народного депутата України


1. Повноваження народного депутата починаються після

складення ним присяги на вірність Україні перед Верховною Радою

України з моменту скріплення присяги особистим підписом під її

текстом.


Народний депутат не може брати участі у засіданнях Верховної

Ради України та її органів, а також здійснювати інші депутатські

повноваження до того часу, поки він не скріпить присягу особистим

підписом під її текстом. Відмова скласти та підписати присягу має

наслідком втрату депутатського мандата.


2. Повноваження народного депутата припиняються з моменту

відкриття першого засідання Верховної Ради України нового

скликання.


Стаття 3. Несумісність депутатського мандата з іншими

видами діяльності


1. Народний депутат не має права:


1) бути членом Кабінету Міністрів України, керівником

центрального органу виконавчої влади;


2) мати інший представницький мандат чи одночасно бути на

державній службі;


3) обіймати посаду міського, сільського, селищного голови;


4) займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною

роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності,

а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків

народного депутата час;


5) залучатись як експерт органами досудового слідства,

прокуратури, суду, а також займатися адвокатською діяльністю;


6) входити до складу керівництва, правління чи ради

підприємства, установи, організації, що має на меті одержання

прибутку.


2. Народний депутат зобов'язаний додержуватись інших вимог та

обмежень, які встановлюються законом.


3. Народний депутат, призначений (обраний) на посаду, що є

несумісною з депутатським мандатом, і повноваження якого не

припинено в установленому законом порядку, допускається до

виконання обов'язків за такою посадою не раніше дня подання ним до

Верховної Ради України заяви про складення повноважень народного

депутата України. ( Статтю 3 доповнено частиною третьою згідно із

Законом N 2784-IV ( 2784-15 ) від 08.07.2005 )


Стаття 4. Дострокове припинення повноважень народного

депутата України


Повноваження народного депутата припиняються достроково у

разі:


1) особистої письмової заяви про складення депутатських

повноважень;


2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;


3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;


4) припинення його громадянства або виїзду на постійне

проживання за межі України;


5) смерті;


6) порушення вимог частини першої статті 3 цього Закону.


Стаття 5. Порядок дострокового припинення повноважень

народного депутата України


1. Рішення про дострокове припинення повноважень народного

депутата відповідно до пунктів 1-5 статті 4 цього Закону

приймається у десятиденний строк за поданням комітету, до

компетенції якого входять питання депутатської етики, більшістю

від конституційного складу Верховної Ради України.


2. У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського

мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата

припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.


Комітет, до компетенції якого входять питання депутатської

етики, розглядає відповідні матеріали і подає висновок Голові

Верховної Ради України, який у десятиденний строк звертається до

суду або повертає матеріали комітету з обгрунтуванням відмови у

зверненні до суду. За дорученням Голови Верховної Ради України до

суду з питання дострокового припинення повноважень народного

депутата також може звернутися Перший заступник чи заступник

Голови Верховної Ради України. { Абзац другий частини другої

статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI

( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1

розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від

07.07.2010 }


Комітет, до компетенції якого входять питання депутатської

етики, у разі повернення Головою Верховної Ради України матеріалів

з обгрунтуванням відмови у зверненні до суду розглядає їх і у

випадку незгоди з ними вносить пропозицію про розгляд цього

питання на засіданні Верховної Ради України.


За рішенням Верховної Ради України Голова Верховної Ради

України зобов'язаний звернутися до суду для вирішення питання про

дострокове припинення повноважень такого народного депутата.

Верховна Рада України своїм рішенням також може зобов'язати

звернутися до суду з питання про дострокове припинення повноважень

народного депутата Першого заступника чи заступника Голови

Верховної Ради України. { Абзац четвертий частини другої статті 5

із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від

07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII

"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }


3. У разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради

України відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )

повноваження народних депутатів припиняються з моменту відкриття

першого засідання Верховної Ради України нового скликання.


Стаття 6. Діяльність народного депутата України у Верховній

Раді України


Народний депутат у порядку, встановленому законом:


1) бере участь у засіданнях Верховної Ради України;


2) бере участь у роботі депутатських фракцій (груп);


3) бере участь у роботі комітетів, тимчасових спеціальних

комісій, тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною Радою

України;


4) виконує доручення Верховної Ради України та її органів;


5) бере участь у роботі над законопроектами, іншими актами

Верховної Ради України;


6) бере участь у парламентських слуханнях;


7) звертається із депутатським запитом або депутатським

зверненням до Президента України, органів Верховної Ради України,

Кабінету Міністрів України, керівників інших органів державної

влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників

підприємств, установ та організацій, розташованих на території

України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності у

порядку, передбаченому цим Законом і законом про регламент

Верховної Ради України ( 1861-17, 547-17 ).


Стаття 7. Взаємовідносини народного депутата України з

виборцями


1. Народний депутат постійно підтримує зв'язки з виборцями у

порядку, встановленому законом.


Народні депутати, обрані в одномандатних виборчих округах,

зобов'язані підтримувати зв'язок з виборцями своїх округів.

Народні депутати, обрані в багатомандатному загальнодержавному

виборчому окрузі, здійснюють зв'язок з виборцями, які мешкають на

території України, у порядку персонального представництва,

визначеному депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради

України відповідно до закону.


2. Народний депутат відповідно до закону розглядає звернення

виборців, а також від підприємств, установ, організацій, органів

державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань

громадян, вживає заходів для реалізації їх пропозицій і законних

вимог, інформує виборців про свою депутатську діяльність під час

особистих зустрічей з ними та через засоби масової інформації.


3. Народний депутат відповідальний за свою депутатську

діяльність перед Українським народом як уповноважений ним

представник у Верховній Раді України.


Стаття 8. Депутатська етика


1. У своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватися

загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність,

поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та

посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків,

що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України,

державу.


2. Неприпустимим є використання народним депутатом свого

депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі,

правам і свободам людини і громадянина, законним інтересам

суспільства і держави.


3. Народний депутат не повинен використовувати депутатський

мандат в особистих, зокрема корисливих, цілях.


Стаття 9. Депутатське посвідчення і нагрудний знак

народного депутата України


1. Після набуття депутатських повноважень народний депутат

одержує депутатське посвідчення та нагрудний знак народного

депутата України. Форма депутатського посвідчення затверджується

Постановою Верховної Ради України. Нагрудний знак має форму і

кольори Державного Прапора України з надписом золотистим кольором

^ "НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ".


2. Нагрудним знаком народний депутат користується протягом

строку здійснення своїх повноважень.


3. Посвідчення народного депутата має спеціальну вкладку, в

якій виписані основні права народного депутата.


4. Після закінчення строку повноважень народний депутат має

право користуватися депутатським посвідченням у випадках,

передбачених законом.


Розділ II


^ ПРАВА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ


Глава 1


Права народного депутата України

у Верховній Раді України


Стаття 10. Загальні положення


1. Народний депутат має право ухвального голосу щодо всіх

питань, що розглядаються на засіданнях Верховної Ради України та

її органів, до складу яких його обрано.


Кожний народний депутат у Верховній Раді України та її

органах, до складу яких його обрано, має один голос.


Народний депутат може брати участь у роботі будь-якого органу

Верховної Ради України з правом дорадчого голосу, якщо інше не

передбачено законом.


2. Народний депутат реалізує на засіданнях Верховної Ради

України та в роботі її органів надані йому права відповідно до

Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього та інших законів

України.


3. Народний депутат бере особисту участь у засіданнях

Верховної Ради України чи її органів, до складу яких його обрано.


4. При опрацюванні і прийнятті законопроектів, постанов та

інших актів Верховної Ради України поправки, пропозиції та

зауваження, внесені народним депутатом, розглядаються і по них

приймаються рішення щодо їх врахування чи відхилення.


5. Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за

результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України

та її органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.


6. Голосування та позиція, висловлена народним депутатом в

роботі Верховної Ради України та її органів, не може бути

предметом розгляду у Верховній Раді України та її органах.


Стаття 11. Права народного депутата України на пленарних

засіданнях Верховної Ради України


Народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради

України має право у порядку, передбаченому законом про регламент

Верховної Ради України ( 1861-17, 547-17 ):


1) обирати і бути обраним на посади Голови Верховної Ради

України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради

України;


2) обирати і бути обраним до органів Верховної Ради України;


3) пропонувати питання для розгляду Верховною Радою України

або її органами;


4) виступати із законодавчою ініціативою у Верховній Раді

України;


5) звертатися із депутатськими запитами, вимагати відповіді

на них;


6) брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам,

головуючому на засіданні;


7) виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій і з мотивів

голосування;


8) висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке

розглядається на засіданні;


9) висловлювати думку щодо кандидатів, які обираються чи

призначаються на посади, звільняються з посад Верховною Радою

України, а також щодо яких Верховна Рада України надає згоду на

призначення і звільнення з посад;


10) порушувати питання про заміну головуючого на пленарному

засіданні Верховної Ради України;


11) порушувати питання про довіру складу органів, утворених

Верховною Радою України, а також посадовим особам, яких обрано,

призначено на посади або щодо призначення на посади яких Верховною

Радою України надано згоду у випадках, передбачених Конституцією

України ( 254к/96-ВР );


12) порушувати питання про перевірку діяльності підприємств,

установ, організацій, розташованих на території України і щодо

яких є дані про порушення ними законодавства України, про

створення з цією метою тимчасових слідчих комісій;


13) передавати для внесення до протоколу і стенографічного

бюлетеня засідання текст свого виступу, окремої думки, заяви,

пропозиції і зауваження з питань, що розглядаються Верховною Радою

України.


Народні депутати попередніх скликань, крім тих, повноваження

яких припинено достроково у зв'язку з набранням законної сили

обвинувальним вироком щодо них або за рішенням суду у разі

невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата, мають

право бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях Верховної

Ради України на гостьових місцях.


Стаття 12. Право законодавчої ініціативи народного

депутата України


1. Народний депутат має право законодавчої ініціативи, яке

реалізується у формі внесення до Верховної Ради України:


1) законопроекту;


2) проекту постанови;


3) іншої законодавчої пропозиції.


2. Порядок внесення законопроекту, проекту постанови чи іншої

законодавчої пропозиції на розгляд Верховної Ради України та

порядок їх розгляду визначаються законом про регламент Верховної

Ради України ( 1861-17, 547-17 ).


Стаття 13. Право народних депутатів України об'єднуватися в

депутатські фракції (групи)


1. Народні депутати мають право об'єднуватися в депутатські

фракції та депутатські групи.


2. Депутатські фракції (групи) утворюються, реєструються,

діють, а також припиняють свою діяльність відповідно до закону про

регламент Верховної Ради України та інших законів України.


3. Організація роботи депутатських фракцій (груп) регулюється

законами та прийнятим відповідно до них Положенням про депутатську

фракцію (групу).


4. Народний депутат має право бути членом лише однієї

зареєстрованої депутатської фракції (групи).

{ Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 13 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/2008 ( v012p710-08 ) від

25.06.2008 }


{ Положення частини п'ятої статті 13 втратило чинність, як

таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного

Суду N 12-рп/2008 ( v012p710-08 ) від 25.06.2008 }

5. Народний депутат має право вільно вийти зі складу

депутатської фракції (групи).


{ Положення частини шостої статті 13 втратило чинність, як

таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного

Суду N 12-рп/2008 ( v012p710-08 ) від 25.06.2008 }

6. Народний депутат може не входити до жодної зареєстрованої

депутатської фракції чи депутатської групи.


7. Народний депутат як член депутатської фракції (групи) має

право:


1) обирати та бути обраним до керівних органів депутатської

фракції (групи);


2) брати участь у затвердженні Положення про депутатську

фракцію (групу);


3) пропонувати питання для розгляду депутатською фракцією

(групою);


4) вносити пропозиції до питань, які розглядаються на

засіданні депутатської фракції (групи), виступати з обгрунтуванням

своїх пропозицій;


5) брати участь в обговоренні будь-якого питання, яке

розглядається на засіданні депутатської фракції (групи).


8. Діяльність народного депутата у депутатській фракції

(групі) визначається цим Законом, законом про регламент Верховної

Ради України та Положенням про депутатську фракцію (групу).


Стаття 14. Права народного депутата України в органах

Верховної Ради України


1. Народний депутат за погодженням з відповідною депутатською

фракцією може бути обраний членом одного комітету Верховної Ради

України і бути одночасно членом однієї тимчасової слідчої та

однієї тимчасової спеціальної комісій. При цьому Верховна Рада

України забезпечує пропорційне обрання народних депутатів до

складу відповідних комітетів.

{ Частина перша статті 14 в редакції Закону N 895-VI ( 895-17 )

від 15.01.2009 }


{ Частину другу статті 14 виключено на підставі Закону

N 895-VI ( 895-17 ) від 15.01.2009 }


3. Порядок здійснення повноважень народних депутатів в

органах Верховної Ради України визначається Конституцією України

( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України.


4. Народний депутат, який є членом комітету, тимчасової

спеціальної чи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України,

має право:


1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях відповідного

комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії

будь-якого питання, що належить до їх компетенції, а також брати

участь в обговоренні питань, що вносяться на розгляд комітету,

тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії.


Кожна внесена народним депутатом пропозиція на його вимогу

має бути проголосована на засіданні відповідного комітету,

тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії Верховної

Ради України;


2) народний депутат має право отримувати від органів

державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників

підприємств, установ та організацій допомогу, необхідну для роботи

у складі тимчасових спеціальних чи тимчасових слідчих комісій

Верховної Ради України;


3) викласти свою окрему думку як додаток до рішення комітету,

тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії Верховної

Ради України.


Стаття 15. Право народного депутата України на

депутатський запит


1. Народний депутат має право на сесії Верховної Ради України

звернутися із запитом до Президента України, до органів Верховної

Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а

також до керівників підприємств, установ та організацій,

розташованих на території України, незалежно від їх

підпорядкування і форм власності.


2. Депутатський запит - це вимога народного депутата,

народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка

заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України,

до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України,

до керівників інших органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і

організацій, розташованих на території України, незалежно від їх

підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з

питань, віднесених до їх компетенції.

( Офіційне тлумачення положень частини другої статті 15 див. в

Рішеннях Конституційного Суду N 5-рп/2003 ( v005p710-03 ) від

05.03.2003, N 16-рп/2003 ( v016p710-03 ) від 14.10.2003 )


3. Депутатський запит вноситься у письмовій формі народним

депутатом, а у випадку, передбаченому пунктом 34 частини першої

статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ), також на вимогу

групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, і

розглядається на засіданні Верховної Ради України.

( Офіційне тлумачення частини третьої статті 15 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 16-рп/2003 ( v016p710-03 ) від 14.10.2003 )


4. Верховна Рада України приймає рішення про направлення

депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до

яких його звернуто, однією п'ятою від її конституційного складу.


Рішення про направлення запиту до Президента України на

вимогу народного депутата, групи народних депутатів чи комітету

Верховної Ради України має бути попередньо підтримане не менш як

однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України.

( Офіційне тлумачення абзацу другого частини четвертої статті 15

див. в Рішенні Конституційного Суду N 16-рп/2003 ( v016p710-03 )

від 14.10.2003 )


5. Президент України, керівники органів державної влади та

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і

організацій, до яких звернуто запит, зобов'язані повідомити

народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної

Ради України у письмовій формі про результати розгляду його (їх)

запиту у п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший,

встановлений Верховною Радою України, строк.


Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у

встановлений строк, Президент України, керівник відповідного

органу державної влади чи органу місцевого самоврядування,

підприємства, установи, організації, до якого звернуто запит,

зобов'язаний письмово повідомити про це Голову Верховної Ради

України та народного депутата, групу народних депутатів, комітет

Верховної Ради України, який вніс (які внесли) запит, і

запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного

місяця після одержання запиту.


6. Народний депутат має право брати безпосередньо участь у

розгляді внесеного ним запиту керівником органу державної влади чи

органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та

організації.


7. На вимогу народного депутата керівник органу державної

влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи

та організації, якому адресовано запит, зобов'язаний повідомити

народному депутатові про день розгляду порушених у запиті питань

завчасно, але не пізніше ніж за три дні до їх розгляду.


8. Відповідь на депутатський запит, внесений народним

депутатом, надається відповідно Голові Верховної Ради України і

народному депутату, який його вніс. Відповідь на депутатський

запит, внесений групою народних депутатів, комітетом Верховної

Ради України, надається відповідно Голові Верховної Ради України і

народному депутату, підпис якого під запитом значиться першим,

голові комітету Верховної Ради України. Відповідь надається в

обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної влади

чи органом місцевого самоврядування, до якого було направлено

запит, за підписом його керівника чи посадової особи, керівником

підприємства, установи та організації, об'єднання громадян, на

ім'я яких було направлено запит.


9. Народний депутат, представник групи народних депутатів,

комітет Верховної Ради України мають право дати оцінку відповіді

на свій депутатський запит. По відповіді на депутатський запит

може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше

однієї п'ятої від конституційного складу Верховної Ради України.


10. При обговоренні відповіді на депутатський запит на

засіданні Верховної Ради України повинні бути присутні у порядку,

встановленому законом про регламент Верховної Ради України

( 1861-17, 547-17 ), керівники, до яких звернуто запит. Вони

можуть уповноважувати інших осіб бути присутніми при обговоренні

відповіді на запит лише у виняткових випадках із вмотивованим

обгрунтуванням.


11. За результатами обговорення відповіді на депутатський

запит Верховна Рада України приймає відповідне рішення.


( Офіційне тлумачення статті 15 див. в Рішенні Конституційного

Суду N 4-рп/2002 ( v004p710-02 ) від 20.03.2002 )


Стаття 16. Право народного депутата України на

депутатське звернення


1. Народний депутат має право на депутатське звернення до

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх

посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій,

незалежно від форм власності та підпорядкування, об'єднань

громадян з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, і брати

участь у розгляді порушених ним питань.


Депутатське звернення - викладена в письмовій формі

пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади

та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників

підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити

певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань,

віднесених до їх компетенції.

( Офіційне тлумачення положень частини першої статті 16 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 5-рп/2003 ( v005p710-03 ) від

05.03.2003 )


2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх

посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій,

об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення,

зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і

дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення

народного депутата у визначений строк його повідомляють про це

офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду.

Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження,

не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.


3. Народний депутат, який направив звернення, може бути

присутнім при його розгляді, про що він повідомляє відповідний

орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх

посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій,

об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення.

Посадова особа, відповідальна за розгляд звернення народного

депутата, зобов'язана завчасно, але не пізніше ніж за день

повідомити народного депутата про час і місце розгляду звернення.


4. Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна

бути надіслана народному депутату не пізніш як на другий день

після розгляду звернення. Відповідь надається в обов'язковому

порядку і безпосередньо тим органом державної влади чи органом

місцевого самоврядування, до якого було направлено звернення, за

підписом його керівника чи посадової особи, керівником

підприємства, установи та організації, об'єднання громадян.


( Офіційне тлумачення статті 16 див. в Рішенні Конституційного

Суду N 4-рп/2002 ( v004p710-02 ) від 20.03.2002 )


  1   2   3   4Схожі:

Закон україни про статус народного депутата України iconЗакон України "Про об‘єднання громадян" Cт. 20. Права зареєстрованих об'єднань громадян Закон України "Про статус народного депутата України" Ст. Взаємовідносини народного депутата України з виборцями
Права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів...
Закон україни про статус народного депутата України iconЗакон україни про статус депутатів місцевих рад Цей Закон
Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України, цим Законом та іншими законами України
Закон україни про статус народного депутата України iconРішення №356 від 30 жовтня 2007 року Про звільнення заступника голови обласної ради І. Деньковича
Відповідно до п ч. 1 ст. 43 та ч. 2 ст. 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 5 ст. 36 Кодексу законів про...
Закон україни про статус народного депутата України iconПроект рішення про звернення до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України щодо висловлювань народного депутата України Ю. Болдирєва про від’єднання Галичини від території України
Про звернення до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України щодо висловлювань народного депутата України Ю. Болдирєва...
Закон україни про статус народного депутата України iconЗ/п Прізвище, ім’я, по-батькові
Верховна Рада України, помічник-консультант народного депутата України С. М. Кошина
Закон україни про статус народного депутата України iconРішення №29 «17» лютого 2012 року XVII сесія шостого скликання Про запит депутата міської ради шостого скликання Савчука В. В
Закону України «Про місцеве самоврядування», статті 21 Закону України «Про статус депутата місцевих рад», керуючись Законом України...
Закон україни про статус народного депутата України iconЗакон україни про Рахункову палату
Цей Закон згідно з Конституцією України визначає правові основи діяльності Рахункової палати, її статус, функції, повноваження та...
Закон україни про статус народного депутата України iconРішення №90 26 травня 2011 р м. Перемишляни Про затвердження Кодексу етики депутата Перемишлянської районної ради
Кодексу етики депутата Перемишлянської районної ради, враховуючи рекомендації постійних комісій та президії районної ради, керуючись...
Закон україни про статус народного депутата України iconПро звітування депутатів Львівської обласної ради VI скликання перед виборцями про свою роботу Розглянувши звернення депутата Львівської обласної ради Т. Батенка, відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
Розглянувши звернення депутата Львівської обласної ради Т. Батенка, відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів...
Закон україни про статус народного депутата України iconРішення № /2013 2013 року м. Заставна Про дострокове припинення повноважень депутата районної ради Гунчака М.І
Відповідно до поданої заяви депутата районної ради Гунчака М.І. від 11. 12. 2012 р., керуючись п. 2 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи