Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту icon

Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту
Скачати 265.78 Kb.
НазваВихідний № у страхувальника № аркуша звіту
Дата конвертації20.10.2013
Розмір265.78 Kb.
ТипДокументи
1. /ПРИЛОЖЕНИЕ ь4 С ЯНВАРЯ 2013/таблица_1 дод4 .doc
2. /ПРИЛОЖЕНИЕ ь4 С ЯНВАРЯ 2013/таблица_2-4дод4.doc
3. /ПРИЛОЖЕНИЕ ь4 С ЯНВАРЯ 2013/таблиця_5 дод4.doc
4. /ПРИЛОЖЕНИЕ ь4 С ЯНВАРЯ 2013/титульний 4.doc
Таблиця Відомості про трудові відносини осіб
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України
Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту
Додаток до таблиці 1 звіту за місяць 20 року

Вихідний № у страхувальника _____________№ аркуша звіту ____________


1. Звіт за місяць:


Рік:

2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний
номер облікової картки платника податків3. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду УкраїниСтрахувальник ______________________________________________________________


(найменування страхувальника або прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи - підприємця)

4. Код основного виду економічної діяльності,

відповідно до якого встановлено клас професійного ризику


.
5. Клас професійного ризику виробництва


Бюджетна установа

Підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств УТОГ, УТОСКількість створених нових робочих місць __________.Підприємство, організація громадської організації інвалідів

Підприємство суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010)


(позначка “х” вноситься у клітинку відповідного варіанта)


Міністерство, інший центральний орган

виконавчої влади_____________________________

Середньооблікова кількість штатних


працівників за звітний період, осіб___________________,

Місцезнаходження (місце проживання) __________ ____________________________ тел.______________

Організаційно-правова форма господарювання _______________________________

у тому числі: працівників, яким відповідно до чинного

законодавства встановлено інвалідність, осіб __________,працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню __________.

реєстрації страхувальника_________________________


Штатна чисельність працівників ____________.


Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру____________________

Назва банку __________________________________

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати _______________________,

у тому числі:

чоловіків _____________________

жінок ________________________

(показники кількості працівників зазначаються в цілих одиницях)

МФО ________________________________________

п/рахунку _________________________________Обрана система оподаткування _____________Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

з/п

Назва показника


Сума (грн.)
1

2


3
1

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього1.1

сума нарахованої заробітної плати1.2

сума винагород за договорами цивільно-правового характеру1.3

сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця1.4

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фондів соціального страхування, усього, у тому числі:1.4.1

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на виробництві2

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1+ р. 2.2 + р. 2.3)2.1

Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього

(р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6+ р. 2.1.7)2.1.1

роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 - 49,7%)
1

2

3
2.1.2

бюджетними установами (36,3%)2.1.3

роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (45,96 %)2.1.4

підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)2.1.5

підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)2.1.6

підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5 %)2.1.7

підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (33,2%)2.2

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 2.2.1 + р. 2.2.2 + р. 2.2.3)2.2.1

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 34,7%2.2.2

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3%)2.2.3

Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахована підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 3.1 розділу33 КВЕД ДК 009:2010), 33,2%2.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього (р. 2.3.1 + р. 2.3.2 + р. 2.3.3 + р. 2.3.4)2.3.1

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі 33,2 %2.3.2

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)2.3.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3%)2.3.4

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5%)3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 )3.1

на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6 + р. 3.1.7)3.1.1

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76%-49,7%))3.1.2

на суми заробітної плати, нарахованої бюджетними установами (р. 2.1.2 х 36,3 %)3.1.3

на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (р. 2.1.3 х 45,96 %)3.1.4

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.1.4 х 8,41 %)3.1.5

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.1.5 х 5,3 %)3.1.6

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 закону) працюючим інвалідам (р. 2.1.6 х 5,5 %)3.1.7

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (р. 2.1.7 х 33,2%)3.2

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 3.2.1 + р. 3.2.2 + р. 3.2.3)3.2.1

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами (р. 2.2.1 х 34,7%)3.2.2

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахованих підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.2.2 х 5,3%)3.2.3

на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нараховані підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) (р. 2.2.3 х 33,2%)3.3

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 3.3.1 + р. 3.3.2 + р. 3.3.3 + р. 3.3.4)3.3.1

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3.1 х 33,2 %)3.3.2

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.3.2 х 8,41 %)3.3.3

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.3.3 х 5,3 %)1


2

3
3.3.4

на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 закону) працюючим інвалідам (р. 2.3.4 х 5,5 %)4

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, з якої утримано єдиний внесок, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3 )4.1

Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)4.1.1

осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)4.1.2

найманих працівників – інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (2,85 %)4.1.3

працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих Законів України (6,1 %)4.2

Сума винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 2,6% (відповідає значенню р. 2.2)4.3

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 2 %5

Утримано єдиний внесок, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5)5.1

р. 4.1.1х 3,6 %5.2

р. 4.1.2 х 2,85 %5.3

р. 4.1.3 х 6,1%5.4

р. 4.2 х 2,6 %5.5

р. 4.3 х 2%6

Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)6.1

Донараховано єдиний внесок (крім сум, зазначених у р. 6.2)6.1.1

36,76-49,7%6.1.2

36,3%6.1.3

45,96 %6.1.4

8,41%6.1.5

5,3%6.1.6

5,5%6.1.7

34,7%6.1.8

33,2%6.2

Донараховано єдиний внесок за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику виробництва6.3

Додатково утримано єдиний внесок3

6.3.1

3,6 %6.3.2

2,85%6.3.3

6,1%6.3.4

2,6%6.3.5

2%6.4

Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок


Зміст помилки
7

Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)7.1

Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2)7.1.1

36,76-49,7%7.1.2

36,3%7.1.3

45,96%7.1.4

8,41 %7.1.5

5,3%7.1.6

5,5%7.1.7

34,7 %7.1.8

33,2 %7.2

Зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику виробництва7.3

Зменшено утримань7.3.1

3,6 %

1

2

3
7.3.2

2,85%7.3.3

6,1%7.3.4

2,6%7.3.5

2%7.4

Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок


Зміст помилки8

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 – р. 7)


у тому числі

8.1

р. 3.1.1 + р. 6.1.1 – р. 7.1.1 (36,76–49,7%)
8.2

р. 3.1.2 + р. 6.1.2 – р. 7.1.2 (36,3%)
8.3

р. 3.1.3 + р. 6.1.3 – р. 7.1.3 (45,96%)
8.4

р. 3.1.4 + р. 3.3.2 + р. 6.1.4 – р. 7.1.4 (8,41%)
8.5

р. 3.1.5 + р.3.2.2 + р. 3.3.3 + р. 6.1.5 – р. 7.1.5 (5,3%)
8.6

р. 3.1.6 + р. 3.3.4 + р. 6.1.6 – р. 7.1.6 (5,5%)
8.7

р. 3.2.1 + р. 6.1.7 – р. 7.1.7 (34,7%)
8.8

р. 3.1.7 + р. 3.2.3 + р. 3.3.1 + р. 6.1.8 – р. 7.1.8 (33,2%)
8.9

р. 5.1 + р. 6.3.1– р. 7.3.1 (3,6%)
8.10

р. 5.2 + р. 6.3.2 – р. 7.3.2 (2,85%)
8.11

р. 5.3 + р. 6.3.3 – р. 7.3.3 (6,1%)
8.12

р. 5.4 + р. 6.3.4 – р. 7.3.4 (2,6%)
8.13

р. 5.5 + р. 6.3.5 – р. 7.3.5 (2%)
8.14

р. 6.2 – р. 7.2Дата формування у страхувальника

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р
КерівникМ.П.

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
(підпис)
(прізвище та ініціали)


Головний бухгалтер


(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Схожі:

Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconВихідний № у страхувальника 2 Продовження додатка 4
Підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств утог, утос
Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconНайменування страхувальника Реєстраційний номер страхувальника в органі фсс з твп
У зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconНайменування страхувальника Реєстраційний номер страхувальника в органі фсс з твп
У зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconМодульна аплікація «Айстра»
«центр аркуша», «вертикальне і горизонтальне розміщення аркуша»; продовжувати знайомити з рослинним світом рідного краю та будовою...
Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconТема. Берізка(Обривна аплікація) Мета
Обладнання: зразок готової роботи, репродукції картин художників на тему «Золота осінь»; для кожної дитини — білий аркуш, клей-олівець,...
Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconЗадача Сума (3 бали) у стандартному вхідному потоці дано чотири дійсні числа у стандартний вихідний потік вивести їх суму із чотирма знаками після коми
Формат вихідних даних. У стандартний вихідний потік вивести шукане число. Якщо таких чисел декілька, то вивести будь-яке
Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconЗадача Сума (3 бали) у стандартному вхідному потоці дано чотири дійсні числа у стандартний вихідний потік вивести їх суму із чотирма знаками після коми
Формат вихідних даних. У стандартний вихідний потік вивести шукане число. Якщо таких чисел декілька, то вивести будь-яке
Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconРішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу Товариства та звіту Ревізійної комісії. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих протягом 2011р. Затвердження висновків Ревізійної комісії
Звіт органів управління Товариства про проведену за звітний період роботу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової...
Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconЄдиний соціальний внесок (Порядок №22-2) Завантаження інформації по працівникам через dbf-файли в арм звіт страхувальника (з іншого програмного забезпечення)
Завантаження інформації по працівникам через dbf-файли в арм звіт страхувальника (з іншого програмного забезпечення)
Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconЗразок оформлення титульного аркуша

Вихідний № у страхувальника № аркуша звіту iconАкт n про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом
Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи