8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі icon

8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі
Назва8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі
Дата конвертації28.11.2012
Розмір63.5 Kb.
ТипДокументи
1. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/011-2_~1.DOC
2. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/02. Передмова 5-7.doc
3. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/03. Розд.1 - 8-32.doc
4. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/04. Розд.2 - 33-48.doc
5. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/05. Розд.3 - 49-104.doc
6. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/06. Розд.4 -105-120.doc
7. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/07. Розд.4 - 121-125.doc
8. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/08. Розд.4 -126-137.doc
9. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/09. Розд.5 -138-176.doc
10. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/10. П-слямова 177-182.doc
11. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/11. Б-бл-ограф-я 183.doc
12. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/12. Вих.дан.doc
13. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/~$02. Передмова 5-7.doc
14. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/00 Стандарт Зм_ст 1-4.doc
15. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/000 ПЕРЕДМОВА 5-7.doc
16. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/001 КМСОНП 8-20.doc
17. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/02 РОБОЧА ПРОГРАМА 21-22 .doc
18. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/03 Практика 23-27.doc
19. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/04 ЛЕКЦ_Я 28-36 .doc
20. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/05 ПЗ 37-39.doc
21. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/06 ЛР 40-44.doc
22. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/07 СЕМ_НАРИ 45-51.doc
23. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/08 РГ 52-56.doc
24. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/09 РФ 57-61.doc
25. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/10 КП 62-68.doc
26. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/11 ОргДА 69-74.doc
27. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/12 Держ Екз 75-79 .doc
28. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/13 КР спец_ал 80-86.doc
29. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/14 КР маг 87-96.doc
30. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/15 Правила оформлення 97-118.doc
31. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/16 ДЖЕРЕЛА, 119 .doc
32. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/~$ Стандарт Зм_ст 1-4.doc
33. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Вих_дн_ Дан_ 139.doc
34. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+1 ДОДАТОК 120-121.doc
35. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+2 ДОДАТОК 122-123.doc
36. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+3 ДОДАТОК 124-125.doc
37. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+4 ДОДАТОК 126-127.doc
38. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+5 ДОДАТОК 128.doc
39. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+6 ДОДАТОК 129-130.doc
40. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+7 ДОДАТОК 131-132.doc
41. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+8 ДОДАТОК 133-136.doc
42. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/3 DSTU-3008-95/DSTU-3008-95.doc
43. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/4 Програма дисц ПВШ/Анотац_я ПВШ.doc
44. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/4 Програма дисц ПВШ/Програма ПВШ.doc
45. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/5 ККР/ККР до ПВШ.doc
46. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/6 Титул та завдання на КР маг_стра/Титул та завдання на КР маг_стра.doc
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Д овго сам учися, коли хочеш навчати інших
1. загальна характеристика вищої освіти
2 управління навчально-методичною діяльністю вищого навчального закладу
3. технології проектування педагогічного процесу
Навчальний процес Форми навчання Форми реалізації програм підготовки Навчальний час студента
Перший проректор П.І пілов
Основи педагогіки вищої школи види навчальних занять; обсяг часу на викладання (аудиторне навантаження студента)
5. технології навчання
Зростаюча роль освіти
Закон України "Про вищу освіту" від 17. 01 2002 р. №2984-iii. Кузнецов Б. А. Введение в техническое творчество (Первые шаги в науке): Учеб пособие. К.: Умк во, 1988. 88 с. 6
Володимир Олександрович Салов
Міністерство освіти І науки України національний гірничий університет сво нгу нмз-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу стандарт вищої освіти Національного гірничого університету Дніпропетровськ
Методичні рекомендації до всіх видів навчальної діяльності студентів повинні містити інформацію щодо засобів та процедури контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел інформації
I. організація та програми навчального процесу за курсами організація навчального процесу загальні питання
Cво нгу нмз-05 робочі програми дисциплін
Програма практики методичні матеріали для студентів на кожен курс навчання, що передбачає проходження практики, розробляються випускаючими кафедрами за рубрикацією та на підставі даного розділу
Іі. Методичне забезпечення навчальної дисципліни лекції загальні положення
5. практичні заняття загальні положення 1 Терміни та їх визначення
6. лабораторні заняття загальні положення 1 Терміни та їх визначення
Cво нгу нмз-05 семінари загальні положення 1 Терміни та їх визначення
8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі
Інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем
Рішення по застосуванню відповідних операцій; евристичними, що передбачають процедуру конструювання рішень
Іii. Методичне забезпечення державної атестації 11. Організація державної атестації випускників
12. державний екзамен 12 Загальні положення
Методичні рекомендації для студентів розробляються випускаючими кафедрами за рубрикацією та на підставі матеріалу даного розділу
Методичні рекомендації для студентів розробляються випускаючими кафедрами за рубрикацією та на підставі матеріалу даного розділу
Cво нгу нмз-05 IV. Правила оформлення нормативно- методичних матеріалів
Закон України "Про вищу освіту" від 17. 01 2002 р. №2984-iii. Левківський К. М., Салов В. О. Навчальна книга. Рекомендації до створення: Посібник. Дніпропетровськ: нгу, 2002. 58 с
Салов
Студентів напряму підготовки 0903 гірництво І-ІІ курсів навчання
Гірничий факультет кафедра транспортних систем І технологій
Гірничий факультет кафедра підземної розробки родовищ матеріали методичного забезпечення державної атестації
Розрахунково-граіфчне завдання №7 з дисципліні “Теоретичні основи електротехніки”
Реферат з дисципліни "Філософія" " характеристика напрямків у буддизмі: хінаяна (тіхеравада), махаяна, тантризм, дзен-буддизм"
Курсовий проект з дисципліни “Транспорт гірничих підприємств”
Національний гірничий університет
Юридичний факультет
Державний стандарт україни документація. Звіти у сфері науки І техніки структура І правила оформлення дсту 3008-95 Видання офіційне держстандарт україни
Дисципліни “Основи педагогіки вищої школи”
Програма навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи"
Контрольна робота напрям підготовки
Юридичний факультет

CВО НГУ НМЗ-058. РОЗРАХУНКОВІ, ГРАФІЧНІ ТА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


8.1. Загальні положення


8.1.1. Дидактичні цілі

Розрахункові, графічні, розрахунково-графічні індивідуальні завдання виконуються з метою:

 • закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних за час навчання, при комплексному вирішенні конкретного фахового завдання.

 • розвитку здатностей щодо застосування знань;

 • формування умінь та навичок викладу розрахунків;

 • одержання навичок виконання технічних креслень.

Розрахункові, графічні, розрахунково-графічні при кредитно-модульній системі організації навчального процесу використовуються як форма контролю засвоєння певного модуля практичного заняття.


8.1.2. Тематика

Визначається робочою програмою дисципліни.


8.1.3. Організація виконання

Розрахункові, графічні, розрахунково-графічні індивідуальні завдання з окремих дисциплін виконуються студентом самостійно при консультуванні викладача.

Відповідальність за організацію виконання розрахункових, графічних, розрахунково-графічних індивідуальних завдань несе кафедра, яка зобов’язана створити відповідні умови для консультацій, методичне та інформаційне забезпечення.

Студент при виконанні індивідуального завдання повинен:

 • отримати завдання;

 • самостійно виконувати індивідуальне завдання з опорою на джерела інформації, що запропоновані;

 • відвідувати консультації;

 • сприймати зауваження та виконувати методичні вказівки викладача;

 • подати індивідуальне завдання на перевірку;

 • довести при підсумковій співбесіді з викладачем самостійність виконання завдання.

Керівник індивідуального завдання повинен:

 • видати завдання на індивідуальні завдання з визначеними термінами виконання та захисту;

 • скласти графік консультацій (не менш ніж дві на тиждень);

 • дотримуватись графіку консультацій;

 • контролювати хід та якість виконання та здачі індивідуального завдання;

 • інформувати на засіданні кафедри про хід виконання та здачі індивідуальних завдань;

 • перевірити та оцінити якість виконання індивідуального завдання;

 • оцінити якість виконання індивідуального завдання за визначеними критеріями;

 • довести до студентів результати виконання індивідуального завдання при співбесіді.

Завідувач кафедри повинен:

 • організувати методичне та інформаційне забезпечення виконання індивідуальних завдань;

 • контролювати виконання графіку консультацій викладачів кафедри;

 • розглядати на засіданнях кафедри стан виконання індивідуальних завдань;

 • вирішувати суперечливі питання, що виникають між викладачем та студентом.


8.1.4. Методичне та інформаційне забезпечення

Конкретизація вимог до розрахункових, графічних, розрахунково-графічних індивідуальних завдань подається в методичних рекомендаціях до їх виконання.

Методичні рекомендації розробляються кафедрами, розглядаються і погоджуються з методичними комісіями за напрямами підготовки або спеціальностями та затверджуються Навчально-методичним управлінням.

Зміст методичних рекомендацій не повинен входити в протиріччя з даними.

Інформаційне забезпечення має відповідати переліку рекомендованої літератури, що подана в методичних рекомендаціях.


8.2. Типова структура методичних рекомендацій для студентів

Рекомендації доцільно викладати у послідовності. що подана нижче.


Мета. Подається як конкретизація змісту розділу 8.1.2.


Вихідні дані та завдання. Завдання формулюються з максимальною конкретизацією результатів, що вимагаються.


Приклад.

Здійснити теоретичне дослідження роботи однофазної однополуперіодної схеми випряму (рис. 1).


Рис.1. Однофазна однополуперіодна схем випряму


Умови розрахунку:

а) трансформатор розглядається як джерело е.р.с. нульовим внутрішнім опором;

б) напруга   - синусоїдальна: ;

в) діоди VD1 и VD2 ідентичні; ВАХ діоду допускає наступну кусочно-лінійно апроксимацію: в прямому напрямку (). ВАХ має дві ділянки. Перша лінійна ділянка: початок при кінець – при 0,5B; 10 мА; друга лінійна ділянка: проміжна точка при 0,6B; 800 мА; у зворотному напрямку ВАХ має одну ділянку: проміжна точка при -30 B; = 0,1 мА;

г) задані діюче значення напруги на вторинній обмотці та .


Визначити:

а) діаграму струму через вторинну обмотку трансформатора;

б) діаграму напруги на діоді;

в) діаграму напруги на навантаженні;

г) за результатами розрахунку зробити висновки про роботу діоду як електронного ключа (указати полярність і величину напруги на вторинній обмотці трансформатору, при яких діод відкривається; величину остаточної напруги на діоді).


1. Організація виконання

Подається як конкретизація п.8.1.3.


2. Теоретичні положення

Подаються теоретичні відомості щодо ключових питань індивідуального завдання, типові приклади рішення найбільш складних питань.

Методичні поради подаються з посиланням на джерела, що наведені в бібліографічному списку.

Приклад.


Для виконання завдання схема за рис. 1 заміняється розрахунковою моделлю за рис. 2.


Рис. 2. Розрахункова модель однофазної однополуперіодної схеми випрямуТут ВАХ нелінійного елементу не ідентична ВАХ двох послідовно з’єднаних діодів VD1 и VD2. Далі в кожній точці з обраного набору точок на кривій виконується розрахунок моделі графічним методом з навантажувальною прямою [21].


3. Структура індивідуального завдання

Структура індивідуального завдання залежить від його виду. Наприклад, розрахункове індивідуальне завдання повинно містити: титульний аркуш, постановку задачі, зміст, основні розділи, висновки, перелік посилань, додатки.

Титульний аркуш. Зразок титульного аркуша індивідуального завдання подано в Додатку 4.

Постановка задачі. Подається у форматі “дано-визначити” відповідно до одержаного завдання.
Зміст складають, якщо індивідуальне завдання містить не менш ніж два розділи, або один розділ і додаток.

Основні розділи. Формулюються вимоги до змісту розділів. Для розрахункових завдань, зокрема, подається узагальнений алгоритм виконання кожного розділу з посиланням на відповідні джерела. Викладення алгоритму виконання індивідуального завдання, що передбачає лише підставлення значень відповідних параметрів неприпустимо.

Перелік посилань. Бібліографічний опис джерел, на які є посилання, наводять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті пояснювальної записки.

Додатки. У додатках подають матеріал, який є необхідним для повноти пояснювальної записки і не може бути розміщений в основній частині через великий обсяг.

Типи додатків:

 • додаткові ілюстрації або таблиці;

 • проміжні математичні докази, формули, розрахунки;

 • протоколи випробувань;

 • методики;

 • опис комп’ютерних програм тощо.


4. Питання для підготовки до захисту

Перелік складається з метою:

 • концентрації уваги студентів на найбільш актуальних питаннях певної тематики;

 • на прикладі поданих запитань привити студентам потребу та вміння всебічного вивчення й аналізу задачі досліджень;

 • ознайомити студентів з характерними запитаннями при захисті індивідуального завдання.


5. Бібліографічний список

Подається перелік джерел інформації, що необхідні для виконання індивідуального завдання.


6. Вимоги до оформлення індивідуального завдання

Подаються з використанням матеріалу розділу ІV даного стандарту.


7. Оцінювання виконання індивідуального завдання

Подаються критерії оцінювання у вигляді переліку припущених недоліків, що знижують оцінку якості виконання індивідуального завдання.

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку:

 • правильність рішень;

 • повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, рішення, оцінка рішення);

 • грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу;

 • оформлення відповідно до чинних стандартів;

 • наявність посилань на джерела інформації;

 • самостійність виконання (діагностується під час захисту).

Схожі:

8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі iconСтратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки Загальні положення
...
8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі iconПоложення про вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду загальні положення > Дійсне Положення визначає статус, цілі та задачі вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду, порядок його узагальнення
Передовий педагогічний досвід досвід, що відповідає сучасним вимогам, що відкриває можливості постійного удосконалювання, нерідко...
8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі iconПоложення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3
Загальні збори (конференція) організації молоді профспілкової організації, об’єднання 7
8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі iconПоложення (норми) проекту акта Закон України "Про стандартизацію" Розділ I загальні положення розділ I загальні положення стаття Основні терміни та їх визначення
Цей термін охоплює такі поняття як "стандарт", "кодекс усталеної практики" та "технічні умови"
8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі iconДидактичні принципи дистанційної освіти
Тому, можна зробити висновки, що необхідно доповнити і деталізувати традиційні дидактичні принципи відповідно до специфіки дистанційної...
8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі iconТема. Поняття про періодичну систему хімічних еле­ментів Д. І. Менделєєва Цілі уроку
Цілі уроку: ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва; сформувати початкові навички визначення...
8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі iconПоложення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Побут» м. Новоселиця 2011р. Розділ загальні положення 1
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Побут" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі iconПоложення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агроспецмонтаж" (далі – Положення) розроблено відповідно...
8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі iconУрок Які основні дидактичні частини комп'ютерного уроку?
Зун, снд); закріплення матеріалу повторення та застосування; контроль засвоєння; корекція; узагальнення; домашнє завдання. Усі дидактичні...
8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі iconУдк 378. 147: 37. 013. 42 Ірина Доброскок організаційно-дидактичні основи навчальної діяльності магістрів у внз
У статті розкриваються організаційно-дидактичні основи навчальної діяльності у внз. Аналізується механізм соціально-педагогічного...
8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі iconІнтелектуальна гра «Найрозумніший юний біолог» Цілі
Цілі: сприяти формуванню в учнів інтересу до біології, розширенню знань з біології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи