Інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем icon

Інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем
НазваІнформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем
Дата конвертації28.11.2012
Розмір90.5 Kb.
ТипІнформації
1. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/011-2_~1.DOC
2. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/02. Передмова 5-7.doc
3. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/03. Розд.1 - 8-32.doc
4. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/04. Розд.2 - 33-48.doc
5. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/05. Розд.3 - 49-104.doc
6. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/06. Розд.4 -105-120.doc
7. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/07. Розд.4 - 121-125.doc
8. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/08. Розд.4 -126-137.doc
9. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/09. Розд.5 -138-176.doc
10. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/10. П-слямова 177-182.doc
11. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/11. Б-бл-ограф-я 183.doc
12. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/12. Вих.дан.doc
13. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/1 Салов В.. ОСНОВИ ПЕДАГОГ_КИ ВИЩОф ШКОЛИ (Навчальний пос_б/3САЛОВ~1.ОСН/~$02. Передмова 5-7.doc
14. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/00 Стандарт Зм_ст 1-4.doc
15. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/000 ПЕРЕДМОВА 5-7.doc
16. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/001 КМСОНП 8-20.doc
17. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/02 РОБОЧА ПРОГРАМА 21-22 .doc
18. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/03 Практика 23-27.doc
19. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/04 ЛЕКЦ_Я 28-36 .doc
20. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/05 ПЗ 37-39.doc
21. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/06 ЛР 40-44.doc
22. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/07 СЕМ_НАРИ 45-51.doc
23. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/08 РГ 52-56.doc
24. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/09 РФ 57-61.doc
25. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/10 КП 62-68.doc
26. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/11 ОргДА 69-74.doc
27. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/12 Держ Екз 75-79 .doc
28. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/13 КР спец_ал 80-86.doc
29. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/14 КР маг 87-96.doc
30. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/15 Правила оформлення 97-118.doc
31. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/16 ДЖЕРЕЛА, 119 .doc
32. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/~$ Стандарт Зм_ст 1-4.doc
33. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Вих_дн_ Дан_ 139.doc
34. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+1 ДОДАТОК 120-121.doc
35. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+2 ДОДАТОК 122-123.doc
36. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+3 ДОДАТОК 124-125.doc
37. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+4 ДОДАТОК 126-127.doc
38. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+5 ДОДАТОК 128.doc
39. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+6 ДОДАТОК 129-130.doc
40. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+7 ДОДАТОК 131-132.doc
41. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/2 Стандарт НГУ НМЗ-05/Додатки/+8 ДОДАТОК 133-136.doc
42. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/3 DSTU-3008-95/DSTU-3008-95.doc
43. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/4 Програма дисц ПВШ/Анотац_я ПВШ.doc
44. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/4 Програма дисц ПВШ/Програма ПВШ.doc
45. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/5 ККР/ККР до ПВШ.doc
46. /PVSH/Розд. матер_ал маг_страм/6 Титул та завдання на КР маг_стра/Титул та завдання на КР маг_стра.doc
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Д овго сам учися, коли хочеш навчати інших
1. загальна характеристика вищої освіти
2 управління навчально-методичною діяльністю вищого навчального закладу
3. технології проектування педагогічного процесу
Навчальний процес Форми навчання Форми реалізації програм підготовки Навчальний час студента
Перший проректор П.І пілов
Основи педагогіки вищої школи види навчальних занять; обсяг часу на викладання (аудиторне навантаження студента)
5. технології навчання
Зростаюча роль освіти
Закон України "Про вищу освіту" від 17. 01 2002 р. №2984-iii. Кузнецов Б. А. Введение в техническое творчество (Первые шаги в науке): Учеб пособие. К.: Умк во, 1988. 88 с. 6
Володимир Олександрович Салов
Міністерство освіти І науки України національний гірничий університет сво нгу нмз-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу стандарт вищої освіти Національного гірничого університету Дніпропетровськ
Методичні рекомендації до всіх видів навчальної діяльності студентів повинні містити інформацію щодо засобів та процедури контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел інформації
I. організація та програми навчального процесу за курсами організація навчального процесу загальні питання
Cво нгу нмз-05 робочі програми дисциплін
Програма практики методичні матеріали для студентів на кожен курс навчання, що передбачає проходження практики, розробляються випускаючими кафедрами за рубрикацією та на підставі даного розділу
Іі. Методичне забезпечення навчальної дисципліни лекції загальні положення
5. практичні заняття загальні положення 1 Терміни та їх визначення
6. лабораторні заняття загальні положення 1 Терміни та їх визначення
Cво нгу нмз-05 семінари загальні положення 1 Терміни та їх визначення
8 Загальні положення 1 Дидактичні цілі
Інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем
Рішення по застосуванню відповідних операцій; евристичними, що передбачають процедуру конструювання рішень
Іii. Методичне забезпечення державної атестації 11. Організація державної атестації випускників
12. державний екзамен 12 Загальні положення
Методичні рекомендації для студентів розробляються випускаючими кафедрами за рубрикацією та на підставі матеріалу даного розділу
Методичні рекомендації для студентів розробляються випускаючими кафедрами за рубрикацією та на підставі матеріалу даного розділу
Cво нгу нмз-05 IV. Правила оформлення нормативно- методичних матеріалів
Закон України "Про вищу освіту" від 17. 01 2002 р. №2984-iii. Левківський К. М., Салов В. О. Навчальна книга. Рекомендації до створення: Посібник. Дніпропетровськ: нгу, 2002. 58 с
Салов
Студентів напряму підготовки 0903 гірництво І-ІІ курсів навчання
Гірничий факультет кафедра транспортних систем І технологій
Гірничий факультет кафедра підземної розробки родовищ матеріали методичного забезпечення державної атестації
Розрахунково-граіфчне завдання №7 з дисципліні “Теоретичні основи електротехніки”
Реферат з дисципліни "Філософія" " характеристика напрямків у буддизмі: хінаяна (тіхеравада), махаяна, тантризм, дзен-буддизм"
Курсовий проект з дисципліни “Транспорт гірничих підприємств”
Національний гірничий університет
Юридичний факультет
Державний стандарт україни документація. Звіти у сфері науки І техніки структура І правила оформлення дсту 3008-95 Видання офіційне держстандарт україни
Дисципліни “Основи педагогіки вищої школи”
Програма навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи"
Контрольна робота напрям підготовки
Юридичний факультет

CВО НГУ НМЗ-059. РЕФЕРАТИ


9.1. Загальні положення

9.1.1. Терміни та їх визначення.

Реферат (від. лат. refero - повідомляю) – індивідуальне завдання, що містить стислий виклад у письмовому вигляді змісту джерел інформації з визначеної теми дисципліни.


9.1.2. Дидактичні цілі

Дидактичними цілями реферату є формування:

 • понятійно-аналітичного рівня знань;

 • загальнокультурного рівня студентів;

 • уміння самостійно аналізувати різноманітні суспільно-політичні та культурні явища сучасності, висловлювати своє ставлення до них;

 • методів ведення обґрунтованої полеміки;

 • умінь самостійно аналізувати, систематизувати, класифікувати та узагальнювати суттєву наукову інформацію;

 • техніки публічного оприлюднення (доповіді) результатів аналітичних оглядів джерел інформації.


9.1.3. Тематика

Тематику рефератів розробляє кафедра, за якою закріплена дисципліна.

Теми рефератів присвячується найбільш складним питанням дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу навчання. Редакція теми реферату повинна бути лаконічною, містити предмет та задачу досліджень.

Завдання на підготовку реферату - аналіз і узагальнення джерел інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції.

Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем.


9.1.4. Організація виконання реферату

Реферат виконується студентом самостійно за консультаціями викладача.

Захист реферату здійснюється в процесі презентації його основних положень на семінарі або при співбесіді з викладачем.

Відповідальність за організацію підготовки рефератів несе кафедра, що зобов’язана створити відповідні умови для їх виконання та захисту, методичне та інформаційне забезпечення.

Студент при виконанні реферату повинен:

 • обрати і узгодити з викладачем тему;

 • отримати завдання;

 • самостійно підготувати реферат з опорою на методичне та інформаційне забезпечення;

 • систематично відвідувати консультації;

 • сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки керівника;

 • подати реферат на перевірку керівнику;

 • презентувати основні положення реферату на семінарі.

Викладач повинен:

 • видати тему та завдання на реферат з визначеним термінами виконання;

 • управляти підготовкою реферату;

 • скласти графік консультацій (не менш ніж дві на тиждень);

 • дотримуватись графіка консультацій;

 • перевірити та оцінити якість реферату;

 • провести підготовку студента до презентації реферату на семінарі.

Завідувач кафедри повинен:

 • організувати методичне та інформаційне забезпечення виконання рефератів;

 • контролювати виконання графіку консультацій викладачів кафедри;

 • розглядати на засіданнях кафедри стан підготовки рефератів;

 • вирішувати суперечливі питання, що виникають між викладачем та студентом.


9.1.5. Методичне та інформаційне забезпечення

Конкретизація вимог до структури та змісту реферату подаються у відповідних методичних рекомендаціях.

Методичні рекомендації розробляються кафедрами, розглядаються і погоджуються з методичними комісіями за напрямами підготовки або спеціальностями та затверджуються Навчально-методичним управлінням.

Зміст методичних рекомендацій не повинен входити в протиріччя з даним стандартом.

Інформаційне забезпечення має відповідати переліку рекомендованої літератури, що подана в методичних рекомендаціях.


9.2. Типова структура методичних рекомендацій студентам з виконання реферату

Рекомендації доцільно викладати у послідовності, що подана нижче.


1. Цілі реферату

Викладаються як конкретизація цілей за п. 9.1.2.


2. Організація виконання реферату

Викладаються як конкретизація цілей за п. 9.1.24.


3. Структура реферату та вимоги до складових


Структура реферату

Вступна частина:

 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • вступ.

Основна частина:

 • розділи реферату;

 • висновки;

 • перелік посилань.

Додатки


Титульний аркуш виконується відповідно до зразка, що поданий у Додатку 5.


Зміст розташовують з нової сторінки. До змісту включають: послідовно перелічені назви всіх розділів та підрозділів, перелік посилань, додатки тощо і номери сторінок, що містять початок матеріалу. Зміст складають, якщо методичні рекомендації містять не менш ніж два розділи, або один розділ і додаток.


Вступ розташовують з нової сторінки. Вступ містить обґрунтування практичної та теоретичної актуальності проблеми, зазначеної для вивчення. У вступі необхідно сформулювати основне питання дослідження та цілі й завдання, які витікають із нього. У вступі доцільно також подати термінологічні особливості реферату.

Основні розділи. У рекомендаціях щодо підготовки та написання розділів визначають етапи роботи над рефератом та викладають зміст та обсяг кожного етапу:


 • пошук джерел інформації на обрану тему;

 • складання плану реферату;

 • опрацювання джерел інформації;

 • написання реферату.


Приклад.

Пошук джерел інформації. Пошук матеріалу варто починати із загального ознайомлення з темою шляхом перегляду відповідного розділу підручника. Далі необхідно уважно проглянути рекомендовані джерела. З використанням предметних і алфавітних каталогів бібліотек, бібліографічних довідників та електронних ресурсів підібрати додаткову інформацію щодо проблематики реферату. До реферування варто залучати першоджерела.

Деякі електронні каталоги інформаційних ресурсів:


Складання плану реферату. На підставі одержаних уявлень про стан питання складається попередній план реферату, який бажано узгодити з викладачем та остаточно визначити джерела інформації для реферування.

План реферату уточнюється протягом всього терміну роботи над рефератом. Остаточний варіант трансформується у зміст реферату.

Опрацювання джерел інформації. Зміст реферату повинен відповідати обраній темі (тим аспектам проблеми, що міститься у назві теми). Наприклад, для теми “Основні напрямки сучасного ісламу. Іслам і сьогодення”, треба розкрити саме сучасні проблеми цієї релігії, а не давати детальний огляд історії її виникнення та характеристику культової практики. Тема “Характеристика напрямків у буддизмі: хінаяна (тіхеравада), махаяна, тантризм, дзен-буддизм” не потребує розгорнутого аналізу міфологічних сюжетів раннього буддизму, а повинна бути розкрита з точки зору визначення відмінностей між відповідними релігійними течіями.

Відібрана література уважно вивчається з обов’язковим цитуванням ключових моментів та принципових положень. Тези джерел доцільно виписувати окремо з кожного питання плану реферату. Важливо також визначити методики, що використовують автори джерел для розв’язання проблеми. Особливу увагу необхідно приділити об’єктивності оцінки точок зору, що аналізуються. На цьому етапі виділяють довідково-інформаційний апарат, зазначаючи бібліографічний опис джерела.

Ефективним видом записів є конспектування - стислий виклад змісту прочитаного, що забезпечує повноту відображення змісту джерел інформації. Способи конспектування:

 • текстуальний, що представляє собою виклад змісту словами автора, тобто дослівне виписування цитат з досліджуваного тексту;

 • вільний, що є коротким викладом прочитаного своїми словами;

 • комбінований, складання якого вимагає вдумливого читання, творчого підходу до викладу змісту прочитаного, щоб вибрати необхідні цитати, а інший текст викласти своїми словами, виразивши його точний зміст у короткій формі.

При роботі з джерелом інформації можуть виникнути власні думки, узагальнення, доповнення, запитання, які необхідно включати в конспект із відповідною позначкою.

Написання реферату. Розділи реферату повинні бути об’єднані загальною метою, органічно пов’язані між собою. При написанні тексту доцільно опрацювати специфічні терміни, використовуючи спеціальні словники. В тексті реферату необхідно вживати терміни, властиві даній науці, уникаючи незвичних понять і символів, складних граматичних зворотів.

Основна вимога до тексту - структурованість, лаконізм і логічна послідовність викладу матеріалу, ясність та чіткість мови, відсутність складних зворотів та граматичних помилок.

Доцільно включати до реферату схеми та таблиці, якщо вони допомагають розкрити основний зміст проблеми та скорочують обсяг реферату.


Висновки. У висновках подаються підсумки щодо вирішення завдань, сформульованих у вступі. Тобто подається самооцінка ступені досягнення мети. Висновки мають відповідати поставленим завданням.


Перелік посилань (перелік джерел, на які є посилання в основній частині), наводять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті реферату. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання). За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять в окремому переліку посилань в кінці додатку.


Додатки. У додатках подають матеріал, який є необхідним для повноти реферату і не може бути розміщений в основній частині через великий обсяг (додаткові ілюстрації або таблиці, додатковий перелік джерел, що може викликати інтерес).


4. Бібліографічний список

Подається перелік джерел інформації, що рекомендовані для підготовки реферату.


5. Вимоги до оформлення

Подаються з використанням матеріалу розділу ІV даного стандарту.


6. Оцінювання реферату

Подаються критерії оцінювання у вигляді переліку припущених недоліків, що знижують оцінку якості виконання реферату.

Вимоги до реферату, що мають забезпечити максимальну оцінку:

 • відповідність змісту реферату обраній темі;

 • творчий підхід до суті проблеми;

 • залучення до аналізу першоджерел;

 • якість джерельної бази;

 • структурованість матеріалу, лаконізм і логічна послідовність викладу матеріалу, ясність та чіткість мови, відсутність складних зворотів та граматичних помилок;

 • повнота відображення змісту джерел інформації;

 • відповідність висновків автора завданню реферату;

 • об’єктивність в оцінці точок зору, що аналізуються;

 • якість оформлення;

 • самостійність виконання (діагностується при захисті реферату).


Схожі:

Інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем iconЕтапи реалізації науково-методичної проблеми
Підбір і вивчення літератури. Всебічне ознайомлення з висвітленням обраної теми в науці, зіставлення особистого досвіду з досвідом...
Інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем iconМетодичні рекомендації Впровадження нових інформаційних технологій в практику роботи
Щоб оволодіти певним багажем знань, студент має добре орієнтуватися у інформаційному просторі, вміти працювати з різними джерелами...
Інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” Тема курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право”
Не допускається виконання курсової роботи за однією і тією ж темою двома чи більше студентами. Тому при виборі теми з тематики курсових...
Інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем iconІнформації Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках
Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією,...
Інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем iconІнформації відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках
Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією,...
Інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем iconІнформації Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках
Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією,...
Інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем iconТема Політична наука: предмет і методи
Використовуючи нижче названу літературу, студент має опрацювати і засвоїти тему за наступним планом
Інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем iconТема Загальні положення науки «Етика»
Використовуючи нижче названу літературу, студент має опрацювати і засвоїти тему за наступним планом
Інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем iconАктуальність поглядів а. С. Макаренка на проблему педагогічної техніки сучасного вчителя

Інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем icon1. Основні методи автоматизованого реферування Реферування
Реферування – це інтелектуальний творчий процес, що потребує осмислення, аналітико-синтетичної переробки інформації та створення...
Інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, визначення та аргументація власної позиції. Студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем iconІнформація щодо цільового банку теми; визначення основних понять, що вивчаються в ній; короткий зміст теми

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи