Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту icon

Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту
Скачати 57.89 Kb.
НазваПро затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту
Дата конвертації26.12.2012
Розмір57.89 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 510 від 12.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 вересня 2001 р.

за N 788/5979


Про затвердження Порядку видачі випускникам

позашкільних навчальних закладів свідоцтв

про позашкільну освіту


Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України "Про

позашкільну освіту" ( 1841-14 ) НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Порядок видачі випускникам позашкільних

навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту (додається).


2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,

управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій :

2.1 Довести до відома керівників позашкільних навчальних

закладів Порядок видачі випускникам позашкільних навчальних

закладів свідоцтв про позашкільну освіту.

2.2. Вжити заходів щодо фінансового забезпечення витрат,

пов'язаних з виготовленням свідоцтв для підпорядкованих

позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів місцевих

бюджетів.

2.3. Установити контроль за збереженням, обліком і видачею

свідоцтв про позашкільну освіту.


3. Директорам Національного еколого-натуралістичного центру

учнівської молоді (Вербицький В.В.), Українського державного

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (в.о. директора

Омельченко Д.Г.), Українського державного центру науково-технічної

творчості учнівської молоді (Ткачук В.В.):

забезпечити виготовлення свідоцтв про позашкільну освіту

згідно з встановленим зразком відповідно до потреб державних

позашкільних навчальних закладів.


4. Запровадити Порядок видачі випускникам позашкільних

навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту з 2002/2003

навчального року.


5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра Огнев'юка В.О.


Міністр В.Г. Кремень


Начальник департаменту

адміністративної роботи

і контролю А.В.Домашенко

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і

науки України

12.07.2001 р.

N 510


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 вересня 2001 р.

за N 788/5979


Порядок

видачі випускникам позашкільних навчальних закладів

свідоцтв про позашкільну освіту


1. Свідоцтва про позашкільну освіту видаються випускникам

позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування,

типів і форм власності (далі - позашкільні навчальні заклади), які

здобули відповідні знання, навички та вміння, передбачені

навчальними планами з певного напряму позашкільної освіти, склали

в установленому порядку кваліфікаційні іспити, на підставі рішення

педагогічної ради закладу за зразком, що додається.

Випускникам (вихованці, учні і слухачі) позашкільних

навчальних закладів, які склали кваліфікаційні іспити з двох і

більше напрямів позашкільної освіти (одночасно чи в різний час),

на підставі рішення педагогічної ради закладу також видаються

свідоцтва про позашкільну освіту.


2. Свідоцтва про позашкільну освіту видаються випускникам

позашкільних навчальних закладів безкоштовно.


3. Виготовлення свідоцтва про позашкільну освіту для

випускників державних і комунальних позашкільних навчальних

закладів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого

бюджетів.

Виготовлення свідоцтва про позашкільну освіту для випускників

приватних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок

коштів засновників (власників).


4. Бланки свідоцтв про позашкільну освіту виготовляються

друкарським способом на замовлення засновників (власників)

позашкільного навчального закладу.


5. Бланки свідоцтв про позашкільну освіту виготовляються

підприємством згідно з укладеною угодою, передаються довіреній

особі замовника (позашкільного навчального закладу) і зберігаються

в нього до дати вручення їх випускникам.

Видача їх реєструється у книзі обліку виданих свідоцтв.

До книги обліку заносяться такі дані:

порядковий реєстраційний номер, який складається з двох

чисел, записаних через дріб, - порядковий номер та рік видачі

свідоцтва про позашкільну освіту;

прізвище, ім'я, по батькові випускника позашкільного

навчального закладу, якому видано свідоцтво про позашкільну

освіту;

номер свідоцтва про позашкільну освіту відповідає порядковому

реєстраційному номеру;

назва гуртка, секції, відділення, відділу та інших творчих

об'єднань, навчальної програми;

дата видачі свідоцтва про позашкільну освіту із зазначенням

дати та номера рішення педагогічної ради;

підпис випускника, який отримав свідоцтво про позашкільну

освіту, або батьків чи осіб, які їх замінюють, якщо вихованці,

учні і слухачі не досягли 18 років;

підпис керівника позашкільного навчального закладу, яка

видала свідоцтво про позашкільну освіту.


6. Персональна відповідальність за збереження, облік і видачу

свідоцтв про позашкільну освіту покладається на керівника

позашкільного навчального закладу.


7. Зіпсовані бланки свідоцтв про позашкільну освіту

повертаються засновнику (власнику).

Списання зіпсованих документів відбувається із складанням

відповідного акта.


8. У разі втрати свідоцтва про позашкільну освіту випускник

позашкільного навчального закладу може одержати його дублікат

після подання відповідної заяви про видачу дубліката та сплати

коштів за його виготовлення.

Відомості про видачу дубліката заносяться до книги обліку

виданих свідоцтв про позашкільну освіту із зазначенням слова

"Дублікат".

При видачі дублікату свідоцтва про позашкільну освіту у

правому верхньому куті робиться помітка "Дублікат".


Начальник головного управління нормативного

забезпечення та взаємодії з регіонами Я.П. Корнієнко


Начальник департаменту

адміністративної роботи

і контролю А.В.Домашенко


Зразок Додаток

до пункту 1 Порядок видачі

випускникам позашкільних

навчальних закладів

свідоцтв про позашкільну

освіту


С В І Д О Ц Т В О

про позашкільну освіту

N __________


Видане_____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________________

про те, що він (вона) навчався

(лась) у __________________________

___________________________________

(назва навчального закладу)

___________________________________

(назва гуртка, секції, відділення,

відділу та іншого творчого

об'єднання)


з "__" ____20__р. до "__"___20__р.,


оволодів (ла) програмою ___________

___________________________________

(назва програми)


і склав (ла) кваліфікаційний іспит.


М.П. Директор


"____"________20__р.


Начальник департаменту

адміністративної роботи

і контролю А.В. Домашенко


Порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту

Джерело: http://www.iitzo.gov.ua/pozashkilna_osvita_normativna_baza_.htmlСхожі:

Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту iconПро затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту
Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв
Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту iconПро затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту
Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв
Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту iconПояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів
На виконання статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України від 24. 07. 2001 р. №553...
Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту iconНаказ №217 смт. Рожнятів Про організацію роботи з підготовки до видачі документів про освіту випускникам 2012 року
На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 10. 12. 2003 №811 «Про затвердження Положення про івс «Освіта» та Порядку...
Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту iconПро внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) наказ у ю
Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту iconПро внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) наказ у ю
Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту iconПро внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) наказ у ю
Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту iconПро внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) н а к а з у ю
Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту iconПро внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту" ( ) н а к а з у ю
Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту iconНаказ №105 с м. т. Станиця Луганська Про формування замовлення на документи про базову та повну загальну середню освіту
«Про загальну середню освіту», Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту для загальноосвітніх навчальних закладів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи