Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас
Скачати 118.13 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас
Дата конвертації27.12.2012
Розмір118.13 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів
Англійська мова


10-11 класів

Академічний рівень


АНГЛІЙСЬКА МОВА (академічний рівень)

10-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна
компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична

ФонетичнаОсобистісна


Публічна


Освітня

Моя родина, друзі, я

-стосунки у родині;

-стосунки з однолітками;

-характер людини

Дозвілля

- спорт;

- проведення вільного часу;

^ Навколишній світ

-люди і

природа,

-екологічні проблеми;

Наука і технічний прогрес


Англомовний світ і Україна

- культура і мистецтво;

-види мистецтва;

-видатні митці;

-музеї, виставки, галереї


Освіта

- в англомовних країнах та в Україні;

-вибір професії


- описувати людей, предмети, події, явища;
- характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;

- висловлювати жаль, співчуття;
- порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
- розповідати про свої захоплення, уподобання;

- запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
- пропонувати щось, аргументувати та приймати або відхиляти пропозицію;
- висловлювати власні враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим та прочитаним


Have you ever had …?

Let’s go to …

We could see…

I’d rather go to …

That sounds …

Well, I suppose he must be…

Women aren’t as …as….

I’m sorry to …

Do you drink….?

I’m sorry, sir…

How do you get there?

Where is…?

Which street is …?

That’s the way it goes…

Good heavens!

Do you think we should…?

What are you going to do…?

What are you doing …?

What about/How about going to…?Якості особистості

Види особистісних стосунків

Спортивні події

Спортивне обладнання

Національні страви

Смаки й уподобання

Природні катаклізми


Види мистецтва


Шкільне обладнання


Сучасні засоби комунікації


Комп’ютерне обладнання, та основні операції


Освітні заклади


Сучасні професії

Present/Past/Future Tenses;

Will, going to;

Article;

Reported Speech;

Relative Clauses;

Questions Forms;

Gerund;

Embedded questions;

As…as

A lot of/a lot

Word order: adjectives;

Інтонація форм ввічливості

Інтонація розділових запитань

Транскрипційні знаки

Дифтонги

-знання про правила поведінки та норми етикету в родині;

- знання про моделі вербальної та невербальної поведінки підлітків;

- знання про особливості навчальної поведінки старшокласників у різних країнах;

- знання про звичаї та традиції дозвілля в Україні та англомовних країнах;

- знання про історичні та культурні цінності України та англомовних країн;

- знання про заходи з охорони довкілля в Україні та англомовних країнах;

- знання про соціокультурне розмаїття;

- знання про толерантне ставлення до міжетнічних стосунків.-вміння коректно сприймати новий досвід та ділитися своїм власним;

-працювати ефективно в групові та парній видах роботи;

-вміння правильно використовувати словник та граматичний посібник під час самостійної роботи;

-уважно слідкувати за презентовани матеріалом та занотовувати важливі факти

-вміти самостійно працювати над проектним завданням

-вміння самостійно та відповідально вирішувати стандартні завданя ,максимально використовуючи наявні засоби та форми навчання;

-вміння за ситуацією вживати досвід та набуті мовні та мовленнєві навички;

^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ


На кінець 10-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення-розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого, наданого у нормальному темпі аудіо запису(до 4% незнайомих слів та порізнених граматичних явищ)

-сприймати найголовніші моменти

розмови, диспуту або дискусії;


-вміти без попередньої підготовки послідовно та логічно відповідно до запропонованої мовної ситуації робити розгорнуте повідомлення;

-вміти своїми словами передавати зміст почутого або прочитаного у формі опису, розповіді;

-давати почутому/прочитаному свою оцінку

-робити підготовлене коротке повідомлення ;

-вміти стисло розповідати про поджії та висловлювати свою думку;

-самостійно добирати додатковий мовний матеріал

Обсяг висловлень 18-20 раз

-вміти без попередньої підготовки брати участь в діалозі, вступати в бесіду на відому тему;

-вміти підтримати бесіду або дискусію;

-вміти коректно реагувати на вимоги, прохання, новини, висловлювати жаль, давати поради;

-вміти висловити свою власну ідею, аргументуват її

Висловлення кожного — не менше 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.


-вміти читати про себе з повним розумінням текстів розмовною мовою;

-розуміти нескладні автентичні різнопланові тексти;

- розуміти та знаходити необхідну інформацію під час читання адекватно до його цілей

Обсяг –1600 друкованих знаків

-вміти написати короткий твір з теми;

-вміти написати есе, особисті та офіційні листи, доповіді;

-вміти стисло в письмовій формі передати зміст прочитаного чи почутого;

Обсяг не менше 18 речень

-вміти заповнити формуляр або певний тип анкети;

-вміти оформити пункти плану;

-вміти робити для себе нотатки^ АНГЛІЙСЬКА МОВА (академічний рівень)

11-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

ФонетичнаОсобистісна


Публічна


Освітня

Моє місце в світі

-здоровий спосіб життя в родині;

-захист прав дитини;

-гендерні стосунки.

Дозвілля

-особистісні пріоритети;

- відпочинок на природі;

- улюблені розваги молоді в Україні та англомовному світі


Мистецтво

-культура і види мистецтва;

-видатні митці;

-музеї і виставки;

-молодь і мистецтво.


^ Сучасний англомовний світ

- загальні відомості про Канаду, Австралію та Нову Зеландію

Шкільне життя

- міжнародні освітні програми;

-досвід навчання за кордоном;

-плани на майбутнє;

- вибір професії.


^ Наука і технічний прогрес.

- видатні науковці та наукові премії;

-техногенні катастрофи;

-наукові відкриття і досягнення;

-науковий пошук і фантастика.

- описувати людей, предмети, події, явища;
- характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;

- висловлювати жаль, співчуття;
- порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
- розповідати про свої захоплення, уподобання;

- запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
- пропонувати щось, аргументувати та приймати або відхиляти пропозицію;
- висловлювати власні враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим та прочитаним


In my opinion…

I see what you mean.

He’s sorry to …..

How long have you… …there?

Are you…angry/nervous/hungry?-Yes, a bit…

It would be best to stay off…

I wonder if you can help me?

In my opinion we should …

Did you have a good holiday?

I am fond of…ing

If the weather is… they’ll go….

Have you been away?

Don’t worry…

Have you got …greatest hits?

Why? What happened?

What do you mean?

What would you like to do…?

I have no idea/have a bad idea…


Норми поведінки та спілкування


Повсякденна діяльність і типові види відпочинку підлітків


Мистецтво


Наукова та технічна термінологія


Міжнародні організації


Освітні програми

Active and Passive Voice;

-ing form or infinitive;

- Gerundial and Infinitive Constructions

-Conditionals I/II/III;

-Participle I/II;

-Modal verbs;

-Reported speech;

-Phrasal verbs;

-Articles;

-Word order;

-Word building.

Голосні дифтонгові звуки

Наголос та інтонація

Наголос

Інтонація зацікавленості


- знання про зразки здорового способу життя в Україні та англомовних країнах

- знання про толерантне та зацікавлене ставлення до представників англомовної культури;

- знання про культурау дозвілля молоді в Україні та англомовних країнах

- вміння презентувати Україну в міжнародному контексті;

- знання про здатність використовувати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;

- вміння порівнювати наукові здобутки;

-знання про толерантне ставлення до соціокультурного розмаїття: гендерні стосунки.

- знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову корисну інформацію

-використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;

-усвідомлювати особисті лінгвістичні здібності та недоліки-

-обгрунтовувати свої цілі, використовуючи різні мовні стратегії

-використовувати допоміжну літературу

-розуміти спеціфічну постановку питання та проблеми, вміння вирішити її за допомогою технічних засобів навчання та здобутого досвіду співпраці з викладачем та учнями

^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ


На кінець 11-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення-вміти вилучати основну інформацію з аудіо уривків на передбачувані побутові сюжети

-сприймати основні моменти дискусії (мова співрозмовника чітка нормативна)

-брати участь в обговорюваннях./диспутах та дискусіях

-розуміти послідовність подій при аудіюванні

-прослуховуюси текст, вміти оцінити правдивість інформації

-здійснювати необхідні інтеракції в процесі висловлення без зайвих зусиль

Час звучання 3-4 хвилини

-вміти розповісти про себе, про свою родину та друзів;

-вміти зробити стислі пояснення до ідеї / плану

-вміти висловити свої переконання , думки, згоду або незгоду у відповідь на отриману інформацію4

-вміти зацікавлено обговорювати запропоновані теми

Обсяг висловлення -20 фраз

-вміти знайти та передати пряму/фактичну інформацію та отримати додаткову

-вміти досить легко спілкуватися у конструктивних ситуаціях та коротких бесідах

-вміти здійснити певні інтеракції без надмірних зусиль-

-вміти обмінюватися думками та інформацією на знайомі теми у повсякденних ситуаціях

-вміти підтримати бесіду, висловлюючи та захищаючи свою власну точку зору

-вміти здійснити мовлене вий контакт, висловлюючи побажання, сгоду, співчуття

Обсяг висловлення-13 реплік

-читати та розуміти тексти на сучасні теми про життя підлітків, газетні статті про події в світі та в нашій країні,

-розуміти висловлення побажань та почуттів в особистих листах

-вміти знаходити та вилучати потрібну інформацію з описом подій в гахетних/.журнальних статтях та брошурах

Обсяг—1900 друкованих одиниць

-вміти передавати в письмовій формі зміст побаченого/почутого/прочитаного;

-вміти письмово обґрунтувати або спростувати певну думку

-вміти висловити особисте ставлення до подій, людей, речей,місць

-вміти письмово передавати інформацію адекватно цілям, завданням спілкування-

Вміти правильно оформляти письмове повідомлення залежно від його форм
Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. Академічний рівень 2010
Підручник: Й. Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шатько «Інформатика, 10 клас», рівень академічний, Київ, «Генеза»,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. Академічний рівень 2010
Підручник: Й. Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шатько «Інформатика, 10 клас», рівень академічний, Київ, «Генеза»,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів іноземна мова 10-11 класів Рівень стандарту англійська мова 10-й клас
...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова 10-11 класів Академічний рівень 10 клас Сфери спилкування
Живопис (відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень 10-й клас
Живопис відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас Рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Навчальні програми з іноземних мов (англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи