Українська мова. 6 клас icon

Українська мова. 6 клас
Скачати 157.51 Kb.
НазваУкраїнська мова. 6 клас
Дата конвертації28.12.2012
Розмір157.51 Kb.
ТипДокументи
1. /Укр мова 6 клас.docУкраїнська мова. 6 клас

Українська мова. 6 клас.№ уроку

Зміст програмового матеріалу


ДатаТЕМА 1. (2г). Вступ.1

Краса і багатство української мови.2

Зв’язне мовлення №1. Повторення вивченого про мовлення. Загальні уявлення про ситуацію спілкування та її складові.ТЕМА 2. (16г). Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого. Лексикологія.3

Словосполучення і речення. Головні і другорядні члени речення.4

Однорідні члени речення. Просте і складне речення.5

Звертання. Вставні слова. Розділові знаки у реченнях зі звертаннями і вставними словами.6

Пряма мова. Діалог.7

Текст, його тема, основна думка. Будова тексту. «Відоме» і «нове» в реченнях тексту. типи і стилі мовлення.8

Зв’язне мовлення №2 (у). Особливості побудови опису природи. Докладний переказ тексту художнього стилю з елементами опису природи.9

Зв’язне мовлення №3. Поняття про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Оголошення.10

Зв’язне мовлення №4 (у). Особливості побудови опису приміщення. Докладний переказ тексту художнього стилю з елементами опису приміщення.11

Групи слів за їх походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник української мови.12

Запозичені (іншомовного походження). Словник іншомовних слів.13

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.14

Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені. Діалектні слова.15

Професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми.16

Офіційно-ділова лексика.17

Зв’язне мовлення №5. Ділові папери. План роботи.18

Контрольна робота №1 (тестування). Створення діалогів етикетного характеру.ТЕМА 3. (14г ). Словотвір. Орфографія.19

Змінювання і творення слів.20

Зв’язне мовлення №6 (п). Докладний переказ розповідного тексту з елементами опису природи.21

Основні способи словотворення. Словотвірний словник.22

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників.23

Зміни приголосних при творенні слів: прикметників із буквосполученням –чн- (-шн-).24

Зв’язне мовлення №7 (у). Твір-опис приміщення у художньому стилі.25

Зв’язне мовлення №8 (у). Створення діалогів, відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій.26-27

Зміни приголосних при творенні слів: прикметників із суфіксами -цьк-, -зьк-, -ськ- та іменників із суфіксами –цтв (о), -зтв (о), -ств (о).28

Зв’язне мовлення №9 (п). Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.29

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.30

Контрольна робота. Письмовий переказ.31

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-, напів-. правопис складноскорочених слів.32

Контрольна робота №2.(тестування). Контрольне читання мовчки.ТЕМА 4. (73г.). Морфологія. Орфографія.33

Загальна характеристика частин мови.ТЕМА 4.1 (22г). Іменник.34

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники – назви істот і неістот.35

Іменники – загальні і власні назви. Велика літера і лапки у власних назвах.36

Рід іменників. Іменники спільного роду.37

Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.38

Відмінки іменників, їхні значення. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників І відміни.39

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку.40

Літери –а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.41

Зв’язне мовлення №10 (п). Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі.42

Контрольний диктант.43

Відмінювання іменників ІІ відміни з кінцевою літерою –р.44

Відмінювання іменників ІІІ відміни.45

Відмінювання іменників ІV відміни.46

Зв’язне мовлення №11(у). Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі.47

Незмінювані іменники.48

Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини.49

Особливості творення іменників. Не з іменниками.50-51

Літери е, и в суфіксах –ечк-, -ечок, -ичок, -ичк-.52

Літери е, и, і в іншомовних суфіксах.53

Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.54

Зв’язне мовлення №12 (у). Вибірковий переказ тексту наукового стилю.55

Контрольна робота №3 (тестування). Створення монологічних висловлювань.ТЕМА 4.2 (20г ). Прикметник.56

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксично роль.57-58

Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.59-60

Зв’язне мовлення №13-14(п). Твір-роздум про вчинки людей на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.61-62

Ступені порівняння прикметників, їх творення.63

Повні й короткі форми прикметників.64

Прикметники твердої й м’якої груп. Відмінювання прикметників.65

Зв’язне мовлення №15(п). Докладний переказ художнього тексу з елементами опису приміщення.66

Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники.
67-68

Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, цьк-, -зьк-.69

Написання не з прикметниками.70

Зв’язне мовлення №16(у). Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація. Складний план готового тексту; простий план власного висловлювання.71

Контрольна робота. Письмовий твір.
72

Букви н та нн у прикметниках.73

Написання складних прикметників разом і через дефіс.74

Написання прізвищ прикметникової форми.75

Контрольна робота №4 (тестування). Контрольне аудіювання.ТЕМА 4.3. (12г). Числівник як частина мови.76

Числівник: загальне значення , морфологічні ознаки , синтаксична роль.77

Числівники кількісні й порядкові. Прості. складні й складені числівники.78

Відмінювання кількісних числівників.79

Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників , порядкових числівників.80

Зв’язне мовлення №17. Усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі.81

Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках.82

Зв’язне мовлення №18(п).Твір-опис природи за картиною у художньому стилі.83

Правопис числівників. Правильне вживання числівників на позначення дат, часу (годин).84


Зв’язне мовлення №19 п). Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.85

Контрольна робота. Письмовий переказ.86

Творення числівників. Написання разом порядкових числівників з –тисячний.87

Контрольна робота №5 (тестування). Створення монологічних висловлювань.


ТЕМА 4.4.. (18г).Займенник як частина мови. Повторення в кінці року88

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників.89

Особові займенники. Зворотний займенник себе.90

Питальні та відносні займенники, їх відмінювання.91

Зв’язне мовлення №20 (п). Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.92

Заперечні займенники. Ні у заперечних займенниках.93

Неозначені займенники. Дефіс у неозначених займенниках.94

Зв’язне мовлення №21. Усний твір-оповідання за жанровою картиною.95

Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання.96

Уживання займенників для зв’язку речень у тексті.97

Контрольний диктант.98

Лексикологія.99-100

Зв’язне мовлення №22-23(п). Твір-оповідання на основі побаченого.101

Словотвір і орфографія.102-103

Морфологія і орфографія.104

Контрольна робота №6 (тестування). Виразне читання текстів науково-популярного стилю105

Зв’язне мовлення №24 (у). Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі.

Схожі:

Українська мова. 6 клас iconПідсумкові контрольні роботи з української мови проводяться за посібниками: «Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи»
«Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Українська мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Українська мова....
Українська мова. 6 клас iconКонкурс «Українська мова мова єднання»
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації інформує, що Причорноморська Академія мовних технологій...
Українська мова. 6 клас iconУкраїнська мова 3 клас

Українська мова. 6 клас iconУкраїнська мова 7 клас відповіді

Українська мова. 6 клас iconУкраїнська мова 8 клас відповіді

Українська мова. 6 клас iconВідповіді 9 клас Українська мова

Українська мова. 6 клас iconКалендарне планування з української мови ( 4 клас, І семестр)
Мова і мовлення Українська мова. Висловлювання про мову. Збагачення мови новими словами. Утворення нових слів
Українська мова. 6 клас iconПерерозподіл підручників 3 клас «Українська мова». «Літературне читання»

Українська мова. 6 клас icon1. Українська мова серед інших мов світу
Окремi дослiдники вважають її однiєю з найстарших мов Європи. Українська мова є старшою за латинську та грецькі мови, а за кількістю...
Українська мова. 6 клас iconУкраїнська мова 11 клас Профільний рівень
Мова як особлива система знаків, її місце серед інших знакових систем. Проблеми взаємодії мови і культури, мови і соціуму. Роль мови...
Українська мова. 6 клас iconУкраїнська мова 4 клас (спец клас для дітей з помірною розумовою відсталістю)
Кобєлєва Л. Ф., учителька початкових класів Донецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №28 Донецької обласної ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи