Українська мова. 6 клас icon

Українська мова. 6 клас




Скачати 157.51 Kb.
НазваУкраїнська мова. 6 клас
Дата конвертації28.12.2012
Розмір157.51 Kb.
ТипДокументи
1. /Укр мова 6 клас.docУкраїнська мова. 6 клас

Українська мова. 6 клас.







№ уроку

Зміст програмового матеріалу


Дата



ТЕМА 1. (2г). Вступ.







1

Краса і багатство української мови.







2

Зв’язне мовлення №1. Повторення вивченого про мовлення. Загальні уявлення про ситуацію спілкування та її складові.







ТЕМА 2. (16г). Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого. Лексикологія.







3

Словосполучення і речення. Головні і другорядні члени речення.







4

Однорідні члени речення. Просте і складне речення.







5

Звертання. Вставні слова. Розділові знаки у реченнях зі звертаннями і вставними словами.







6

Пряма мова. Діалог.







7

Текст, його тема, основна думка. Будова тексту. «Відоме» і «нове» в реченнях тексту. типи і стилі мовлення.







8

Зв’язне мовлення №2 (у). Особливості побудови опису природи. Докладний переказ тексту художнього стилю з елементами опису природи.







9

Зв’язне мовлення №3. Поняття про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Оголошення.







10

Зв’язне мовлення №4 (у). Особливості побудови опису приміщення. Докладний переказ тексту художнього стилю з елементами опису приміщення.







11

Групи слів за їх походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник української мови.







12

Запозичені (іншомовного походження). Словник іншомовних слів.







13

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.







14

Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені. Діалектні слова.







15

Професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми.







16

Офіційно-ділова лексика.







17

Зв’язне мовлення №5. Ділові папери. План роботи.







18

Контрольна робота №1 (тестування). Створення діалогів етикетного характеру.







ТЕМА 3. (14г ). Словотвір. Орфографія.







19

Змінювання і творення слів.







20

Зв’язне мовлення №6 (п). Докладний переказ розповідного тексту з елементами опису природи.







21

Основні способи словотворення. Словотвірний словник.







22

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників.







23

Зміни приголосних при творенні слів: прикметників із буквосполученням –чн- (-шн-).







24

Зв’язне мовлення №7 (у). Твір-опис приміщення у художньому стилі.







25

Зв’язне мовлення №8 (у). Створення діалогів, відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій.







26-27

Зміни приголосних при творенні слів: прикметників із суфіксами -цьк-, -зьк-, -ськ- та іменників із суфіксами –цтв (о), -зтв (о), -ств (о).







28

Зв’язне мовлення №9 (п). Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.







29

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.







30

Контрольна робота. Письмовий переказ.







31

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-, напів-. правопис складноскорочених слів.







32

Контрольна робота №2.(тестування). Контрольне читання мовчки.







ТЕМА 4. (73г.). Морфологія. Орфографія.







33

Загальна характеристика частин мови.







ТЕМА 4.1 (22г). Іменник.







34

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники – назви істот і неістот.







35

Іменники – загальні і власні назви. Велика літера і лапки у власних назвах.







36

Рід іменників. Іменники спільного роду.







37

Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.







38

Відмінки іменників, їхні значення. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників І відміни.







39

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку.







40

Літери –а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.







41

Зв’язне мовлення №10 (п). Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі.







42

Контрольний диктант.







43

Відмінювання іменників ІІ відміни з кінцевою літерою –р.







44

Відмінювання іменників ІІІ відміни.







45

Відмінювання іменників ІV відміни.







46

Зв’язне мовлення №11(у). Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі.







47

Незмінювані іменники.







48

Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини.







49

Особливості творення іменників. Не з іменниками.







50-51

Літери е, и в суфіксах –ечк-, -ечок, -ичок, -ичк-.







52

Літери е, и, і в іншомовних суфіксах.







53

Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.







54

Зв’язне мовлення №12 (у). Вибірковий переказ тексту наукового стилю.







55

Контрольна робота №3 (тестування). Створення монологічних висловлювань.







ТЕМА 4.2 (20г ). Прикметник.







56

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксично роль.







57-58

Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.







59-60

Зв’язне мовлення №13-14(п). Твір-роздум про вчинки людей на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.







61-62

Ступені порівняння прикметників, їх творення.







63

Повні й короткі форми прикметників.







64

Прикметники твердої й м’якої груп. Відмінювання прикметників.







65

Зв’язне мовлення №15(п). Докладний переказ художнього тексу з елементами опису приміщення.







66

Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники.








67-68

Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, цьк-, -зьк-.







69

Написання не з прикметниками.







70

Зв’язне мовлення №16(у). Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація. Складний план готового тексту; простий план власного висловлювання.







71

Контрольна робота. Письмовий твір.








72

Букви н та нн у прикметниках.







73

Написання складних прикметників разом і через дефіс.







74

Написання прізвищ прикметникової форми.







75

Контрольна робота №4 (тестування). Контрольне аудіювання.







ТЕМА 4.3. (12г). Числівник як частина мови.







76

Числівник: загальне значення , морфологічні ознаки , синтаксична роль.







77

Числівники кількісні й порядкові. Прості. складні й складені числівники.







78

Відмінювання кількісних числівників.







79

Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників , порядкових числівників.







80

Зв’язне мовлення №17. Усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі.







81

Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках.







82

Зв’язне мовлення №18(п).Твір-опис природи за картиною у художньому стилі.







83

Правопис числівників. Правильне вживання числівників на позначення дат, часу (годин).







84


Зв’язне мовлення №19 п). Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.







85

Контрольна робота. Письмовий переказ.







86

Творення числівників. Написання разом порядкових числівників з –тисячний.







87

Контрольна робота №5 (тестування). Створення монологічних висловлювань.










ТЕМА 4.4.. (18г).Займенник як частина мови. Повторення в кінці року







88

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників.







89

Особові займенники. Зворотний займенник себе.







90

Питальні та відносні займенники, їх відмінювання.







91

Зв’язне мовлення №20 (п). Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.







92

Заперечні займенники. Ні у заперечних займенниках.







93

Неозначені займенники. Дефіс у неозначених займенниках.







94

Зв’язне мовлення №21. Усний твір-оповідання за жанровою картиною.







95

Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання.







96

Уживання займенників для зв’язку речень у тексті.







97

Контрольний диктант.







98

Лексикологія.







99-100

Зв’язне мовлення №22-23(п). Твір-оповідання на основі побаченого.







101

Словотвір і орфографія.







102-103

Морфологія і орфографія.







104

Контрольна робота №6 (тестування). Виразне читання текстів науково-популярного стилю







105

Зв’язне мовлення №24 (у). Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі.









Схожі:

Українська мова. 6 клас iconПідсумкові контрольні роботи з української мови проводяться за посібниками: «Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи»
«Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Українська мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Українська мова....
Українська мова. 6 клас iconКонкурс «Українська мова мова єднання»
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації інформує, що Причорноморська Академія мовних технологій...
Українська мова. 6 клас iconУкраїнська мова 3 клас

Українська мова. 6 клас iconУкраїнська мова 7 клас відповіді

Українська мова. 6 клас iconУкраїнська мова 8 клас відповіді

Українська мова. 6 клас iconВідповіді 9 клас Українська мова

Українська мова. 6 клас iconКалендарне планування з української мови ( 4 клас, І семестр)
Мова і мовлення Українська мова. Висловлювання про мову. Збагачення мови новими словами. Утворення нових слів
Українська мова. 6 клас iconПерерозподіл підручників 3 клас «Українська мова». «Літературне читання»

Українська мова. 6 клас icon1. Українська мова серед інших мов світу
Окремi дослiдники вважають її однiєю з найстарших мов Європи. Українська мова є старшою за латинську та грецькі мови, а за кількістю...
Українська мова. 6 клас iconУкраїнська мова 11 клас Профільний рівень
Мова як особлива система знаків, її місце серед інших знакових систем. Проблеми взаємодії мови і культури, мови і соціуму. Роль мови...
Українська мова. 6 клас iconУкраїнська мова 4 клас (спец клас для дітей з помірною розумовою відсталістю)
Кобєлєва Л. Ф., учителька початкових класів Донецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №28 Донецької обласної ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов