Рівень стандарту icon

Рівень стандарту
Скачати 113.31 Kb.
НазваРівень стандарту
Дата конвертації28.12.2012
Розмір113.31 Kb.
ТипУрок

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 10-11 КЛАСІВ:

РІВЕНЬ СТАНДАРТУ

Календарно-тематичне планування уроків української мови для 10-11 класів складено за програмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль) „Українська мова. 10-11 класи: Рівень стандарту” (уклад. М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В. Нікітіна).

10 КЛАС

з/п

Дата проведення

Тема уроку

Примітки

Вступ

1.
Функції мови й мовлення. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості.
^ Культура мовлення і спілкування

2.
Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Поняття культури мовлення і спілкування. Професійне спілкування. Контактне й дистантне спілкування. Вербальні й невербальні засоби спілкування.
3.
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Усний переказ прочитаного тексту на професійну тему.
4.
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Мовленнєва діяльність, види її. Вимоги до культури мовлення (змістовність, логічна послідовність, виразність, точність, доречність, правильність).
5.
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Етичні норми мовленнєвої культури. Етика професійного спілкування.
6.
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Усний переказ із творчим завданням.
7.
Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Письмовий переказ із творчим завданням.
8.
^ Тематична контрольна робота № 1. Контрольний тест.
Поглиблення й систематизація найважливіших відомостей

з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова,

словотвору, морфології, стилістики

9.
Рівні мовної системи. Функціонування в тексті основних одиниць мови.
10.
Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови.
11.
^ Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту науково-популярного підстилю.
12.
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Тематичні виписки (тези, конспект) прочитаної науково-популярної статті за профілем (письмово).
13.
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Розгорнуте повідомлення в науковому стилі за попередньо складеним планом (тезами, конспектом) (усно).
14.
Складні випадки правопису ненаголошених голосних, знака м’якшення, апострофа. Стилістичні засоби фонетики.
15.
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Твір-нарис про людину – видатного представника певної професії (винахідника, ученого, дослідника, конструктора) (письмово).
16.
Творення слів. Абревіатури в науковому стилі. Стилістичні засоби словотвору.
17.
Тематична контрольна робота № 2. Контрольний тест.
18.
Лексикологія. Зміни в лексичній системі української мови. професійна лексика. Терміни.
19.
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 10. Переклад науково-навчальних текстів (за профілем).
20.
Словники й довідкова література. Електронні словники.
21.
Урок розвитку комунікативних умінь № 11. Усний переказ прослуханого монологічного висловлювання.
22.
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Письмовий переказ прослуханого монологічного висловлювання.
23.
Система частин мови. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, стилістичні особливості їх.
24.
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Бібліографія. Реферат.
25.
Особливості вживання назв за професією, посадою, званням тощо. Кличний відмінок..
26.
Тематична контрольна робота № 3. Контрольний тест.
Орфографічно-пунктуаційний практикум

27.
Складні випадки правопису іменних частин мови.
28.
Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Ділові папери: доручення, офіційний лист, анотація.
29.
Написання імен по батькові, прізвищ.
30.
Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Синхронний переклад з голосу текстів на професійну тематику.
31.
Складні випадки правопису прислівників.
32.
Тематична контрольна робота № 4. Контрольний тест.
33.
Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту професійної тематики.
^ Повторення в кінці року

34.
Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Виступ під час бесіди, дискусії, полеміки.
35.
Підбиття підсумків за рік.

11 КЛАС

з/п

Дата проведення

Тема уроку

Примітки

Вступ

1
Українська мова у світі. Українська діаспора.
^ Культура мовлення і комунікація

2
Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування. Усне й писемне ділове спілкування
3
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Комунікація в професійній сфері. Особистість і комунікативна діяльність. Етика професійного спілкування.
4
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Міжкультурна комунікація і професійна діяльність. Символіка в міжмовній комунікації.
5
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Усний переказ тексту на професійну тему із творчим завданням.
6
^ Контрольна робота № 1. Контрольний тест.
Поглиблення й систематизація найважливіших відомостей

із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики

7
Словосполучення й речення, синтаксичні зв’язки в них. синтаксичні норми.
8
Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень.
9-10
^ Уроки розвитку комунікативних умінь № 5-6. Контрольний переказ тексту із творчим завданням.
11
Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень.
12
^ Контрольна робота № 2. Контрольний тест.
13
Основні пунктограми в простому і складному реченні. Синтаксичний і пунктуаційний аналіз.
14
^ Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту наукового стилю.
15
Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту.
16
Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування тексту. Способи зв’язку речень у тексті.
17
Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Основні види переробки тексту.
18
^ Контрольна робота № 3. Контрольний тест.
Основи риторики

19
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Риторика як наука й мистецтво. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж.
20
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Підготовка промови. Конспект публічного виступу.
21-22
^ Уроки розвитку комунікативних умінь № 9-10. Контрольний твір на морально-етичну тему.
23
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 11. Полеміка в професійному спілкуванні. полемічні прийоми.
24
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Етика полемічної майстерності.
25
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Виступ на семінарах, зборах, конференціях. переговори.
26
^ Контрольна робота № 4. Контрольний тест.
Орфографічно-пунктуаційний практикум

27
Основні пунктограми в простому ускладненому реченні. Пунктуаційний аналіз речення.
28
^ Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Переклад текстів різних типів і жанрів мовлення. Синхронний переклад тексту на професійну тематику, сприйнятого на слух.
29
Основні пунктограми у складному реченні. Пунктуаційний аналіз складного речення.
30-31
^ Уроки розвитку комунікативних умінь № 15-16. Контрольний переказ тексту на професійну тему із творчим завданням.
32
Складні випадки вживання орфограм у самостійних і службових частинах мови.
33
Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту професійної тематики.
Повторення в кінці року

34
Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу. Звіт про виконану роботу.
35
Підбиття підсумків за рік.


Схожі:

Рівень стандарту iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. Рівень стандарту 2010
...
Рівень стандарту iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. Рівень стандарту 2010
...
Рівень стандарту iconПрограма для знз. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005; 10-11 класи Програми для профільного навчання учнів знз: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. Тернопіль: Мандрівець, 2011
...
Рівень стандарту iconПрограмма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень
Методичні рекомендації щодо викладання інваріантної складової з екології на 2013/2014 н р
Рівень стандарту iconЗаступник директора з нвр директор І семестр І семестр
Гудима А. А., Пашко К. О., Герасимів І. М., Фука М. М. Захист Вітчизни: Підруч для учнів 10 кл загальноосвіт навч закл. (рівень стандарту,...
Рівень стандарту iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас Рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Рівень стандарту iconУкраїнська література 10-11 класи Рівень стандарту, академічний рівень
України, досягнення належного рівня сформованості вміння прилучатися через художню літературу до фундаментальних цінностей, культури,...
Рівень стандарту iconКалендарно-тематичне планування з астрономії
Підручник: Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт навч закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М. П. Пришляк; за заг...
Рівень стандарту iconПрограма (рівень стандарту, академічний рівень)
Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя...
Рівень стандарту icon10-11 класи (рівень стандарту, академічний рівень)
Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи