Світова література 7 клас icon

Світова література 7 клас
Скачати 252.4 Kb.
НазваСвітова література 7 клас
Дата конвертації28.12.2012
Розмір252.4 Kb.
ТипДокументи
1. /Календарно-тематичне планування 7 клас.docСвітова література 7 клас


Календарне планування на 20010/2011н.р.за программою для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи

Світова література 7 клас

(70 год., 2 год. на тиждень)(8 год. — тематична атестація; резервний час — 8 год.)Тема уроку

Рівень компетентностей учня

Дата


Вступ (2 год.)Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини.


Учень:

 • висловлює судження про роль літератури у формуванні життєвих цінностей людини (література як скарбниця духовних / мораль­них і естетичних багатств людства; її пізнавальне значення; ста­новлення і розвиток особистості під час читання тощо);

 • називає прочитані твори, які справили на нього найбільший емоційний вплив;

 • розрізняє художній світ твору та реальний світ життя, наводить приклади їх невідповідності;

 • порівнює образи Джипа – головного героя оповідання Г.Веллса і Маленького Принца;

 • обґрунтовує особистий вибір літературних героїв для насліду­вання або ненаслідування.

Позакласне читання №1. Книги, що найбільше вразили. Г. Веллс. Світ очима дитини в оповіданні. «Чарівна крамниця».

Тема1. Героїчні пісні та балади у світовій літературі (Билини, фольклорні балади)

(7 год.)

Давньоруські билини про Іллю Муромця.

Легендарна історія Київської Русі як сю­жетна основа билин.

 • пояснює, що головним героєм давньоруських билин є богатир, патріот своєї землі, захисник слабких і ображених.

 • доводить прикладами з тексту, що в билинах оспівується почут­тя власної гідності людини;

 • виразно читає і аналізує давньоруську билину.

 • розповідає про шляхетного розбійника Робіна Гуда, захисника бідних і ображених людей;

 • визначає і підтверджує цитатами з балади риси характеру Ро­біна Гуда: сміливість, шляхетність, почуття власної гідності та справедливості тощо;

 • виразно читає і аналізує англійську народну баладу про Робіна Гуда;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в ба­ладі, аргументує свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

 • виразно читає та аналізує середньовічну сербську баладу (епічну пісню) «Смерть матері Юговичів», звертаючи увагу на її напруже­ний драматизм, трагічний сюжет, традиційний епічний мотив; вжи­вання повторів, символіку чисел, монологи-звертання матері тощо.

 • виконує письмову творчу роботу, узагальнює в ній своє бачення вивченої теми.

 • виконує письмову творчу роботу, узагальнює в ній своє бачення вивченої теми.

Втілення в билинах уявлень про патріотизм, героїзм, ідеальних народ­них героїв.

Фольклорні балади про Робіна Гуда

Легенди про шляхетного розбійника Робіна Гуда – втілення мрії англійського народу про захисника від несправедливості

Історичне тло балад. Багатогранність образу Робіна Гуда, його друзі та вороги.

Сербська народна балада «Смерть матері Юговичів», її стриманий напружений дра­матизм

Ознаки фольклорної балади у творі. Серб­ські епічні пісні й українські козацькі думи.

Теорія літератури. Поняття про фольклорну баладу.

Розвиток мовлення№1. Підготовка до написання контрольного твору (класного)

Контрольний твірЗошити
Тематична


Тема 2. Героїчні пісні та балади у світовій літературі (Літературні балади)( 12 год.)

Особливості жанру літературної балади. Ф.Війон. «Балада прикмет».

Теорія літератури. Поняття про літературну баладу.

 • виразно читає «Баладу прикмет» і аналізує її, звертаючи увагу на глибокий філософський сенс твору, відчуття складності, супе­речливості людської індивідуальності, внутрішнього сипу лю­дини;

 • пояснює роль вживання в тексті засобів художньої виразності: антитези, анафори (єдиного початку віршів – «Я знаю...»), епі­фори (єдиної кінцівки – «...я знаю все й не знаю лиш себе») та ін., які сприяють емоційності й композиційній стрункості твору, підкреслюють завершеність думки;

 • виділяє у творі антитези («шляхи» – «манівці», «небо щастя» – «сліз долина», «палац» – «хатина» та ін.) і пояснює їхню роль: створення протилежних образів, які є втіленням багатогранності і суперечливості буття; надання віршовому рядку особливої енергійності.


Ф.Шіллер. «Рукавичка». Утвердження самоцінності людського жит­тя в баладі.

 • характеризує поведінку Кунігунди і Деларжа;

 • висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в баладі, аргументує свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;

 • виразно читає і аналізує баладу «Рукавичка».


Й.В.Ґете. «Вільшаний король» Переплетіння психологічного, фантастич­ного та реального в баладі.

 • виразно читає (в тому числі в особах: «від імені» батька, сина й вільшаного короля) баладу «Вільшаний король» і аналізує її, звертаючи увагу на співіснування, переплетіння в ній реального (батько з сином у лісі, вітер, шум дерев) і фантастичного (віль­шаний король, його доньки і т. д.) світів;

 • визначає головну думку твору, різні варіанти її інтерпретації, а саме: за страхом хлопчика, його мареннями криється: а) одвічна боротьба життя зі смертю; б) зіткнення романтичного (фантас­тичного) та реалістичного світосприйняття;

 • висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в баладах, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.


Розвиток мовлення№2. Творче прочитання балади Гете.

 • залучається до рольової гри, працює над різножанровими інтерпретаціями балади Гете (зб.«Мої Вільшані Королі»).


Літописне джерело балади О.Пушкіна «Пісня про віщого Олега». Поетизація давньоруської минувшини в ба­ладі Пушкіна «Пісня про віщого Олега».

Теорія літератури. Початкове поняття про трагічне.

 • розповідає, що в основу «Пісні про віщого Олега» лягла давня легенда про смерть київського князя від свого коня;

 • робить висновок про зацікавленість Пушкіна історією Київської Русі;

 • згадує вступ до поеми «Руслан і Людмила» (5 клас).

Зіткнення людини зі своєю долею, взаємини пророка з земним воло­дарем. Піднесеність поетичної мови твору.

 • визначає тема та ідею балади О. Пушкіна;

 • характеризує мову художнього твору;

 • виразно читає і аналізує «Пісню про віщого Олега»;


Р.Л. Стівенсон. «Вересовий трунок» як героїчна балада. Фольклорні традиції у творі.

 • розповідає про історичне тло балади (боротьба піктів проти іно­земних загарбників);

 • виразно читає і аналізує баладу Р. Л. Стівенсона «Вересковий мед»


Уславлення в баладі подвигу в непри­миренній боротьбі з іноземними загарбни­ками.

 • висловлює власне судження про поведінку старого пікта, який пожертвував сином і власним життям, але не відкрив іноземцям таємниці верескового меду


А.Міцкевич. «Альпухара» (із поеми «Конрад Валленрод») Мужність і нескореність перед ворогом як провідна думка балади.


Для вивчення напам’ять. 1 – 2 балади (за вибором учня).


 • виразно читає баладу «Альпухара» і аналізує її, звертаючи увагу на історичну основу твору (події реконкісти в Іспанії) та її художнє переосмислення (зміщення звичних акцентів: маври – загарбники, іспанці – борці за визволення, переплетіння вигад­ки і правди), силу духу Альманзора – короля мусульманського, психологізм (неприваблива поведінка приречених іспанців «бен­кет між трупів», «здобич паюють, поділюють бранців» та ін.), використання художніх засобів тощо;

 • находить у тексті антитези («смерть чи покора», «вмер, смі­ючись»), епітети (сміх жахливий, пекельний, страшний), мета­фори («п’ють, утопаючи в винах», «сміхом вуста зазміїлись») і пояснює їх роль в образній системі твору; висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в баладах, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.


Позакласне читання №2. Уславлення патріотизму в баладі «Світязь».

 • виразно читає баладу і аналізує її;

 • висловлює свої міркування у ракурсі «патріотизм – пам’ять народу».


Фантастичні елементи та особливості пейзажу. Національний колорит у творі.

 • характеризує фантастичні елементи та особливості пейзажу в баладі;

 • порівнює ідейно-тематичний план балад Р.Л.Стівенсона («Вересовий трунок») і А.Міцкевича («Світязь»);


Контрольна робота №2

 • виразно читає фрагменти з твору з урахуванням мелодики.

Зошити
Тематична


3. Героїчне минуле в літературі (8 год.)В. Скотт як засновник жанру історичного роману. Зображення в романі «Айвенго» боротьби англосаксів з норманами в XII ст. і усобиць норманів.

Теорія літератури. Поняття про історичний роман.

 • сприймає великий за обсягом текст цілісно;

 • визначає головну тему твору: зображення боротьби англосаксів з норманами в XII ст. і усобиць норманів (принц Джон і король Ричард, усобиці феодальної знаті, які справді мали місце в іс­торії);

 • переказує близько до тексту ключові епізоди роману «Айвенго».

Історія і доля люди­ни. Широка панорама життя середньовічної Англії.

 • висловлює судження про вплив реальних історичних подій, со­ціального статусу і національності на долю людини.

Айвенго – головний герой роману В.Скотта. Його відданість, чесність, бла­городство

 • характеризує образ Айвенго;

 • порівнює концепцію художнього тексту і творів кіномистецтва.

Образи рицарів. Зрада, відданість і запорука в романі «Айвенго».

 • характеризує образи Айвенго, Седріка Сакса, Бріана де Буагільбера та ін..

Ровена та Ребека – дві різні долі.

Порівняльна характеристика літературних героїв.

 • характеризує образи Ровени й Ре беки;

 • вчиться усно та письмово виконувати порівняльну характеристику літературних героїв.

Ідея віротерпимості й національної толерантності в романі.

 • пояснює втілення у тексті ідеї віротерпимості й національної толерантності.
Історичний колорит і романтика пригод у творі В.Скотта.

 • наводить приклади зображення панорами життя середньовічної Англії (історичного колориту) в романі.

Перемога добра, краси і справед­ливості над жорстокістю та підступністю.

 • висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в романі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

Контрольна робота №3


Зошити
Тематична


4. Україна та її історія в літературі (10 год.)М.В.Гоголь. Зв’язок митця з Україною. Історична повість «Тарас Бульба».

Теорія літератури. Поняття про повість.

 • розповідає про зв’язки Гоголя з Україною та її культурою;

 • переказує близько до тексту ключові епізоди повісті «Тарас Бульба»;

 • сприймає великий за обсягом текст цілісно.

Картини природи в творі. Доля жінки-козачки в повісті.

 • пояснює роль пейзажів у творі;

 • характеризує образ матері в повісті Гоголя;

 • презентує своє враження у вигляді полімистецької асоціації-проекті.

Козацька доба, зображена у творі.

 • порівнює відомості про козацьку добу, отримані на уроках історії України та зарубіжної літератури.

Бойове товариство, побут і звичаї запорожців.

Учень:

 • розповідає про бойове товариство, побут і звичаї запорожців на основі тексту повісті.

Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козака.

 • характеризує образ Тараса Бульби, звертаючи увагу на втілення в ньому кращих рис запорозького козака і визначення цією домі­нантою інших його якостей: ставлення до дружини, синів, побуту;

 • висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

Майстерність розкриття характерів героїв. Образи Остапа і Андрія. Проблема вибору: зрада і кохання чи самовідданість ідеї захисту рідної землі.

 • порівнює образи Остапа («добрий козак») і Андрія (неоднознач­ність: з одного боку, нестійкість моральних позицій, зрада, а з другого – любов до матері, ставлення до коханої, усвідомлення злочину і прийняття смерті як справедливої кари);

Зображення в повісті лю­бові до України, героїзму, мужності й рат­ної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю.

 • визначає ідейний зміст твору: зображення любові до Батьківщи­ни, героїзму та подвигу, мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю.

Р.М.Рільке. «Пісня про Правду». Уславлення боротьби за незалежність у творі. Україна та її історія очима ав­стрійця Рільке.

 • розповідає про зв’язки Рільке з Україною;

 • наводить приклади художніх образів, пов’язаних з Україною, і характеризує їх.

Роль народної пісні в оповіданні.

Теорія літератури. Поняття про національний колорит.

 • знаходить ознаки українського національного колориту в творі;

 • висловлює судження про роль народної пісні в будові опові­дання.

Контрольний твір


Зошити
Тематична


5. Пригоди та фантастика (9год.)Дж.Свіфт. «Мандри Лемюеля Гуллівера» (ч. І). Фантастичні елементи та комічні ефекти при зображені Гуллівера у країні ліліпутів

 • переказує зміст твору;

 • сприймає великий за обсягом текст цілісно.

Сатиричне зображення в повісті англійської дійсності XVIII ст.

Теорія літератури. Поняття про засоби комічного. Сатира.

 • аналізує твір, звертаючи увагу на сатиричне зображення англій­ської дійсності XVIII ст.: Ліліпутія – це Англія крізь зменшу­вальне скло сатири.

Державний ус­трій, закони та звичаї Ліліпутії. Війна між Ліліпутією та Блефуску, її причини й на­слідки.

 • розповідає про державний устрій, закони та звичаї Ліліпути, війну між Ліліпутією та Блефуску, її причини й наслідки, життя Гуллівера у ліліпутів;

 • порівнює старовинні та сучасні закони ліліпутів; знаходить у тексті приклади сатиричного змалювання подій і героїв;

Ліліпутія – Англія крізь зменшувальне скло сатири. Визначальні риси характеру Гуллівера.

 • висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору цитатами з тексту.

Артур Конан Дойль (1859–1930). «Соба­ка Баскервілів».

Теорія літератури. Поняття про літературний детектив.

 • переказує зміст твору і аналізує ключові епізоди;

 • характеризує фабулу твору (причиново-наслідковий перебіг подій) з огляду на ознаки детективної літератури.

Захоплива інтрига – основа детективного твору.

 • доводить твердження про те, що захоплива інтрига – основа детективного твору.

Шерлок Холмс і доктор Ватсон – класичний детективний дует. Всесвітня по­пулярність творів про Шерлока Холмса.

 • характеризує образи Шерлока Холмса і доктора Ватсона, звер­таючи увагу на їхню взаємодоповнюваність (класичний детек­тивний дует);

 • пояснює причини всесвітньої популярності творів про Шерлока Холмса.

Позакласне читання№3. Конан-Дойль А. Пригоди Шерлока Холмса
Контрольна робота №5Зошити
Тематична


Тема 6. Краса чистих людських взаємин (7 год.) О’Генрі. «Останній листок». Взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів.

Теорія літератури. Поняття про новелу, її характерні оз­наки (напружений, динамічний сюжет; несподіваний фінал).

 • переказує зміст твору і аналізує його, звертаючи увагу на його ідейний зміст: взаєморозуміння та прагнення зробити добро ін­шому як засіб подолання життєвих негараздів, жанрові особли­вості, роль деталі тощо.

Втілення в образі Бермана найкращих людських рис: готовності до не­показної самопожертви та любові до ближ­нього. Гуманізм твору.

 • висловлює судження про гуманізм твору..

 • висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в нове­лі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

Д.Олдрідж. «Останній дюйм». Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей.

 • переказує текст оповідання, визначаючи ключові епізоди;

 • визначає епізод найвищої напруги в творі;

 • розмірковує про своєрідність вирішення проблеми стосунків батьків і дітей в оповіданні.

Формування характеру Деві в надзви­чайних обставинах. Необхідність боротьби «до останнього дюйма», а також подолання «останнього дюйма», що розділяє людей, – провідна думка оповідання.

 • формулює головну думку твору: необхідність боротьби «до ос­таннього дюйма», а також подолання «останнього дюйма», що розділяє людей;

 • доводить твердження про те, що екстремальна ситуація допома­гає розкрити сутність людини.

Позакласне читання №4. Чехов А. Гумористичні оповідання

РЗМ №3. Письмовий відгук на твір

Контрольна робота №6Зошити
Тематична


Тема 7. Література проти війни (5 год.)О.Твардовський. «Я був вбитий під Ржевом...». Поетизація подвигу у Великій Вітчизняній війні простих солдатів, які полягли «в без­іменних болотах», «на безіменних висотах», але врятували від фашизму Батьківщину і людство.

 • виразно читає вірш Твардовського і аналізує його, звертаючи увагу на особливості втілення теми Великої Вітчизняної війни;

 • пояснює провідну думку твору: «Я був вбитий під Ржевом» – воїн загинув, але врятував Батьківщину («Та у мертвих без­мовних є відрада одна: полягли за вітчизну – й врятувалась вона»);

 • висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

«На карб не ставте дотепер мені...». Проблема історичної пам’яті й мо­ральної відповідальності перед тими, хто поліг на війні.

 • виразно читає вірш Твардовського і аналізує його, звертаючи увагу на особливості втілення теми Великої Вітчизняної війни;

 • пояснює провідну думку твору: «На карб не ставте дотепер мені...» – ліричний герой не винен у тім, що «інші полягли на тій війні», але він, живий, відчуває якусь внутрішню провину перед ними («але ж, але ж, але ж...»);

 • висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

Г.Белль. «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...». Засудження війни в творчості Белля. Герой «Подорожнього…» як жертва війни.

 • переказує оповідання близько до тексту і аналізує його, звер­таючи увагу на засудження війни у творчості Белля (внутрішній монолог юнака про лжепатріотизм; причини, які спонукали його піти на фронт; картини смертей, поранень під час бою тощо), засоби зображення психологічного стану скаліченого юнака (повтори, поступове впізнавання добре знайомого при­міщення і т. д.);

Високий антивоєнний і гуманістичний па­фос твору.

 • визначає провідну думку твору: війна протиприродна й анти­гуманна;

 • висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в оповіданні, аргументуючи свою точку зору прикладами і цита­тами з тексту.

РЗМ №4. Усний переказ оповідання
Тема 8. Мистецтво бути Людиною (4год.)М.Шолохов. «Доля людини». Трагічна доля однієї людини як втілення трагедії всього народу під час Другої світо­вої війни.

 • переказує близько до тексту і аналізує оповідання, зокрема, пояс­нює сенс його назви.

Вміння Андрія Соколова залишатися справжньою людиною і патріотом у найскладніших і найдраматичніших жит­тєвих випробуваннях.


 • характеризує образ Андрія Соколова, акцентуючи увагу на ви­пробуваннях, які йому довелося пройти, а також на тому, що в усіх найскладніших і ай драматичніших життєвих випробуван­нях він залишився справжньою людиною;

 • знаходить спільне (засудження війни) в оповіданнях німця Белля і росіянина Шолохова.

 • знаходить ключові епізоди у художніх творах, простежує наскрізні мотиви

Р.Кіплінг. «Якщо...». Уславлення сильної особистості, здатної за будь-яких умов і обставин залишатися Лю­диною, протистояти ницим смакам і думкам юрби, залишатися гідним у стосунках із мож­новладцями, робити добрі справи, не хи­зуючись цим.

Теорія літератури. Поняття про анафору.


Для вивчення напам’ять. Р. Кіплінг «Якщо...» (закінчений уривок за вибором учня).

 • виразно читає вірш і аналізує його, звертаючи увагу на втілення в ньому складності й суперечливості буття, перевагу високих моральних і етичних цінностей над нетривкими матеріальними здобутками;

 • визначає провідну думку твору: Людиною має право називатися лише той, хто в будь-яких ситуаціях прагне і вміє залишатися самим собою, йти своїм шляхом у житті, не втрачати почуття гідності ані перед юрбою, ані перед королем, робити добрі спра­ви, не хизуючись цим;

 • називає головні художні засоби втілення авторського задуму: а) ана­фору («якщо»); б) антитезу, яка втілена передовсім у контрас­тивній лексиці («вистоїш» – «упали духом», «юрба» – «король» та ін.);

 • висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються у вірші, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

Р.Кіплінг. «Якщо...». Уславлення сильної особистості, здатної за будь-яких умов і обставин залишатися Лю­диною, протистояти ницим смакам і думкам юрби, залишатися гідним у стосунках із мож­новладцями, робити добрі справи, не хи­зуючись цим.

Контрольна робота з теми №7-8


Зошити
Тематична
Підсумок ( год.)


Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.

 • називає авторів вивчених протягом року творів і знає їх зміст;

 • узагальнює та систематизує вивчений протягом року матеріал і висловлює власні судження про роль літератури у формуванні шкали життєвих цінностей і пріоритетів людини.

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.
Резерв
Резерв


Вчитель світової літератури: _______________________


Затверджено: „__“ вересня 2010 року. Заступник директора з навчально-виховної роботи _____________


Затверджено: „__“ січня 2011 року. Заступник директора з навчально-виховної роботи ___________Схожі:

Світова література 7 клас iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предмета „Світова література в основній і старшій школі
Змінити назву шкільного навчального предмета «Зарубіжна література» на «Світова література»
Світова література 7 клас iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предмета "Світова література" у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
Міністерства освіти і науки від 17. 06. 10 №587, замінивши позицію "Зарубіжна література" графи "Навчальні предмети" позицією "Світова...
Світова література 7 клас iconСвітова література
Міністерства освіти і науки від 05. 07. 2010 р. №666 «Про зміну назви навчального предмета», назву шкільного предмета «Зарубіжна...
Світова література 7 клас icon6 клас Світова література
Ковбасенко Ю. І., Ковбасенко Л. В. Зарубіжна література: 6 кл. Стаття підручника „Світ, який відкриває книга” [5-6]
Світова література 7 клас iconКаталог матеріалів учасників районної виставки педагогічних інновацій та передового педагогічного досвіду "Освіта Віньковеччини на шляхах реформування"
Світова література, 6 клас. Плани-конспекти уроків з теми "Література і моральне вдосконалення людини"
Світова література 7 клас iconСвітова література
Головною метою вивчення предмета «Світова література» в загальноосвітніх навчальних закладах є виховання в молоді високої читацької...
Світова література 7 клас iconСвітова література
Головною метою вивчення предмета “Світова література” в загальноосвітніх навчальних закладах є виховання в молоді високої читацької...
Світова література 7 клас icon7 клас Світова література
РМ. Твір „Втілення суперечливих рис українського козацтва в образі Тараса Бульби”
Світова література 7 клас icon9 клас Світова література
Генріх Гейне – німецький поет-романтик. «Книга пісень» видатне явище німецького романтизму
Світова література 7 клас icon5 клас Світова література
Дати відповіді на запитання підручника на с. 189; повторити поняття про тему, ідею, сюжет та композицію літературного твору
Світова література 7 клас icon6 клас Світова література
Виписати цитати до характеристики головного героя. Підготуватися до характеристики образу Робінзона
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи