Закон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту» icon

Закон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту»
НазваЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту»
Дата конвертації28.12.2012
Розмір43.5 Kb.
ТипЗакон

ПЕРЕЛIК НЕОБХIДНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ КАБIНЕТУ IНФОРМАТИКИ

Загальна нормативно-правова база


 1. Закон України «Про освіту».

 2. Закон України «Про загальну середню освіту».

 3. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.

Документація кабінету інформатики


 1. Положення про навчальні кабінети.

 2. Положення про кабінет інформатики.

 3. Паспорт кабінету інформатики.

 4. Правила користування кабінетом інформатики учнями.

 5. Графік роботи кабінету.

 6. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики.

 7. Інвентарна книга матеріальних цінностей.

 8. Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП).

 9. Перелік електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП).
 1. Перспективний план роботи кабінету інформатики (на 5 років).

 2. План роботи кабінету на навчальний рік.

 3. Наказ МОН «Про затвердження вимог до специфікації НКК кабінетів інформатики та ІКТ навчання для навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

 4. Акт уведення в експлуатацію НКК.

 5. Паспорт НКК.

 6. Схема ЛОМ класу.

 7. Схема ЛОМ школи.

 8. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабіне­том інформатики та ІКТ.

Санітарно-гігієнічні вимоги


 1. Санітарні норми для кабінету інформатики.

 2. Санітарний паспорт кабінету інформатики.

Техніка безпеки та охорона праці


 1. Правила пожежної безпеки для закладів, установ i організацій системи освіти України.

 2. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

 3. Акт введення в експлуатацію кабінету інформатики (офор­млюється під час створення чи переобладнання кабінету. До складу комісії також входять представники відповідних органів державно­го нагляду: охорони праці, пожежної безпеки, СЕС).

 4. Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті інформатики, який оформлюється перед початком нового навчального року.

 5. Акт перевірки заземлення.

 6. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

 7. Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

 8. Інструкція з охорони праці, пожежної безпеки під час прове­дення занять у комп'ютерному класі.

 9. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті.
 1. Правила поведінки в кабінеті інформатики школи.

 2. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.

 3. Журнал проведення інструктажу з техніки безпеки в ком­п'ютерному класі.

 4. Програма первинного інструктажу з питань охорони праці з учнями в кабінеті.

 5. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

 6. Посадова інструкція для вчителя інформатики.

 7. Функціональні обов'язки вчителя інформатики та інформа­ційно-комунікаційних технологій.

 8. Комплекси фізкультурних пауз (зняття зорової та статичної втоми).

 9. План евакуації з кабінету в аварійних ситуаціях.

 10. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів.

Навчально-методичне забезпечення кабінету Викладання інформатики


 1. Державний стандарт базової повної i середньої освіти. Освітня галузь «Технологія».

 2. Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. — Запоріжжя: Прем'єр, 2003. — 304 с.

 3. Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофiльної підготовки.— К.: BHV, 2009.

 1. Інформатика. Навчальна програма для учнів 10–12 класів ЗНЗ. Академічний рівень.

 2. Інформатика. Навчальна програма для учнів 10–12 класів ЗНЗ. Рівень стандарту.

 3. Інформатика. Навчальна програма для учнів 9 класу ЗНЗ.

 4. Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8—12 класів ЗНЗ.

 5. Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 200_/200_ навчальному році.

 6. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-мето­дичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти i науки України, для використання в основній i старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 200_/200_ навчальному році.
 1. Підручники та навчальні посібники, науково-методичні i на­уково-популярні журнали.

 2. Матеріали педагогічного досвіду.

 3. Розробки уроків та позаурочних заходів.

 4. Інструкції до лабораторних та практичних робіт.

 5. Тематична картотека засобів навчання i навчального облад­нання.

 6. Методичні рекомендації щодо облаштування i використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів.

 7. Історія розвитку інформатики.

 8. Стенди постійної i змінної експозиції, таблиці.

Стенди


Постійної експозиції:

 • державна символіка;

 • портрети видатних учених галузі;

 • правила поведінки учнів у кабінеті;

 • розклад роботи кабінету;

 • правила безпеки життєдіяльності;

 • правила протипожежної безпеки;

 • основні етапи розвитку галузі з обов'язковим видаленням здобутків української науки i техніки;

 • довідкові матеріали, перелік основних клавіатурних кома­ндних комбінацій тощо (у вигляді плакатів i таблиць);

 • схема ЛОМ кабінету;

 • схема ЛОМ навчального закладу;

 • зразки апаратних складових обчислювальних систем.

Змінної експозиції:

 • матеріали до тем, що вивчаються;

 • матеріали про вчених;

 • матеріали про новітні розробки в галузі інформаційно-ко­мунiкацiйних технологій;

 • результати експериментальної i дослідницької роботи учнів;

 • кращі роботи учнів.

(Матеріали експозицій зманюються під час переходу до вивчен­ня нової теми.)

Оплата праці


 1. Порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах.

 2. Інструкція про порядок нарахування заробітної плати працівникам освіти.

Позаштатні ситуації


 1. Порядок надання першої допомоги.

 2. Дії в позаштатних ситуаціях.Схожі:

Закон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр
України в XXI столітті, записано: «Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей І молоді, розвиток у них творчих...
Закон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України «Про освіту» (ст. 51 п. 1, ст. 57 п. 1); Закон України «Про загальну середню освіту» (ст п. 1); Закон України «Про охорону праці» (ст. 43); Закон України «Про Цивільну оборону України» (частина перша преамбула)
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
Закон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України "Про освіту". Закон України "Про загальну середню освіту". Кодекс Законів про працю України. Закон України "Про охорону праці"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Закон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України „Про освіту", Закон України „Про загальну середню освіту", Закон України „Про позашкільну освіту" Про Державну національну програму "Освіта"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №1722-р «Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний...
Закон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України від 04 червня 2010 року. Про освіту: Закон України від 23 травня1991 №1060 XII. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. 159с. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року №651 XIV
Конституція України: Прийнята на п ятій сесії Верховної Ради України 28. 06. 1996р. – К
Закон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання й виховання; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні. Повинен вміти
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України Про загальну середню освіту Розділ I. Загальні положення стаття Законодавство України про загальну середню освіту Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України

Закон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту»
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Закон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту» icon«Залучення позабюджетних коштів для зміцнення матеріально-технічної бази та інноваційного розвитку школи» Конституція України та Закон України «Про загальну середню освіту»
Конституція України та Закон України «Про загальну середню освіту» визначають, що держава забезпечує доступність і безоплатність...
Закон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту» iconПосадові обов’язки вчителя світової літератури
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи