20 технологій, які змінять наш світ icon

20 технологій, які змінять наш світ
Скачати 50.14 Kb.
Назва20 технологій, які змінять наш світ
Дата конвертації30.12.2012
Розмір50.14 Kb.
ТипДокументи

20 ТЕХНОЛОГІЙ, ЯКІ ЗМІНЯТЬ НАШ СВІТ


У середині минулого століття переважала думка, що, використовуючи свої суто специфічні засоби і методи, географія може досить глибоко зрозуміти закони розвитку природного середовища, не звертаючись до проблем людства. Але часи змінилися, суспільство стало усвідомлювати, що воно живе в природі, є її часткою і, праг­нучи навколишній світ змінити на краще, змінює, часом невпізнан­но. Людина в прагненні змін на краще заміщує природні елементи і об'єкти штучними, надаючи їм нових якостей, які природа не в змозі задовольнити. Практично уже не існує природних ландшафтів. Вони змінюються природно-технічними системами. Технології, які були прогресивними ще декілька років тому, відмирають, або від них відмовляються і створюють нові. Процес, який ми називаємо НТР, став перманентним, тобто постійним, неперервним, його не можна, принаймні сьогодні, обмежити відтинком часу і поставити крапку. Завдяки глобалізації, цей процес дуже швидко поширюється світом і кардинально змінює міжнародний географічний поділ праці.

Пропонуємо Вашій увазі бюлетень Массачусетського технологічного інституту, де згада­но 10 технологій, які вже незабаром можуть вплинути на розвиток цивілізації. Не менший інтерес становить опублікований раніше в тому самому виданні список десяти технологій, які, на думку екс­пертів журналу, навпаки, незабаром можуть зникнути.


ВИНИКНУТЬ:

1. «ПОРІВНЯЛЬНА ВЗАЄ­МОДІЯ» — розшифрування взає­модії окремих елементів у клітинах організму й застосування цих знань у медицині, сільському господарст­ві, біохімії тощо.

2.«НАНОМЕДИЦИНА» - зок­рема, введення ліків безпосередньо у хвору клітину.

3.«ЕПІГЕНЕТИКА» — серед її можливостей, наприклад, виявлен­ня особливої схильності до того або іншого виду раку на основі ДНК - тесту, а також вплив на конкретні ділянки ДНК за допомогою тих або інших реагентів.

4. «КОГНІТИВНЕ (ІНТЕЛЕК­ТУАЛЬНЕ) РАДІО». Уразливість бездротового зв'язку — перешкоди. Щоб усі теле- й радіостанції, стіль­никові телефони, комп'ютери, під­ключені до бездротового інтернету тощо не заважали одне одному, вчені мають намір розширити вико­ристовуваний для комунікацій діапазон електромагнітних хвиль, а та­кож «навчити» електронні пристрої аналізувати ситуацію й вибирати найоптимальніший спосіб зв'язку.

5. «ЯДЕРНЕ ПЕРЕПРОГРАМУВАННЯ» — спосіб клонувати клітини, використовуючи джерела біологічного матеріалу (альтернати­ва — технології використання стов­бурових клітин, спричиняє серйозні етичні проблеми).

6. «ДИФУЗІЙНЕ ЗОБРАЖЕН­НЯ» — найдосконаліший приклад технології сканування головного мозку з метою діагностики й тера­пії таких невиліковних поки що за­хворювань, як шизофренія, хвороба Альцгеймера та ін.

7. «БЕЗПЕЧНИЙ ІНТЕРНЕТ» - гарантія захисту користувачів від шахраїв, що зловживають інформацією.

8. «НАНОБІОМЕХАНІКА» - детальний аналіз людського тіла як механізму і процесів взаємодії окре­мих клітин.

9. «БЕЗДРОТОВИЙ ВСЕСВІТ» — спосіб «спілкування» різних електронних пристроїв (напри­клад, електронний «мозок» одного автомобіля, взаємодіючи з «моз­ком» іншого, може передбачити зіткнення).

10. «КРЕМНІЙ, ЩО РОЗТЯГУЄТЬСЯ (ГНУЧ­КИЙ)» — нові види й форми цієї речовини (основи сучасних електронних схем) зроблять революцію в ін­формаційних технологіях.

Експерти вважають: «технологічна революція» не­минуче призведе до серйозного зламу у відносинах між державами, методах керування майже всіма сферами людської діяльності, тому суспільству доведеться шука­ти вихід із найскладніших ситуацій.


ЗНИКНУТЬ:

1. «ЯДЕРНА ЗБРОЯ». Із завершенням «холодної війни» стратегічні ядерні сили втратили політичне значення; а високоточна зброя, нові види вибухо­вих речовин применшили актуальність використання тактичної ядерної зброї. Крім того, на світовій арені з'явилися нові ядерні держави (зокрема Індія й Пакистан), здатні застосувати свої ядерні потенціали з вищою ймовірністю, ніж «старожили ядерного клубу»: США, Росія, Великобританія, Франція й Китай. У ре­зультаті ядерна зброя перестає бути «фактором стри­мування». Непридатна вона й у боротьбі з терориста­ми, злочинними угрупованнями і т. ін., а ризик того, що хтось Із них зможе заволодіти ядерною зброєю, занадто високий.

2. «ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРПЇ ШЛЯХОМ СПА­ЛЮВАННЯ ВУГІЛЛЯ». Вугілля було головним пали­вом світової промислової революції ХVIII - ХІХ ст. На вугіллі працювали перші парові машини, кораблі, локо­мотиви й автомобілі. Воно і нині залишається одним із найпопулярніших видів палива у світі — його запаси досить великі, вугілля легко добувати, зберігати й транспортувати; з нього легко добувати енергію. Але шкода від спалювання вугілля колись пе­реважить його пріоритети. Вугілля як паливо стає причиною «кислот­них дощів», продукти його згорян­ня є одним з основних факторів глобального потепління. Шахти й розрізи несумісні з природним бла­гополуччям. Шахтарі часто гинуть, а вугільний пил викликає серйозні захворювання. У майбутньому роз­винені країни можуть відмовитися від використання вугілля.

Поки спостерігається зворотна тенденція — стрімке зростання цін на нафту змушує усе більше країн робити ставку на розвиток вугільної енергетики.

3. «ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ». На зміну сучасному транспорту вже не­забаром прийдуть технології й пристрої, які використо­вують дешеве Й безпечніше паливо, що не завдає шко­ди навколишньому середовищу.

4. «ЛАМПИ РОЗЖАРЮВАННЯ». Головні недоліки таких ламп — недовговічність і неекономічність. Їх за­мінять світлодіоди.

5. «ПРОТИПІХОТНІ МІНИ». Більшість держав світу вже відмовилася від виробництва й використан­ня протипіхотних мін, жертвами яких стають не солдати, а мирні жителі, що підриваються на них навіть через десятиліття після завершення війни. По суті, такі міни сьогодні застосовують лише під час терорис­тичних актів.

6. «ПІЛОТОВАНІ КОСМІЧНІ КОРАБЛІ». На су­часних космічних кораблях людина зазнає не завжди безпечного впливу перевантажень і невагомості, а та­кож радіації, що негативно позначається на стані ба­гатьох органів і тканин організму. Крім того, вони за­надто ненадійні. Висадка людини на Місяць обійшлася у сотні разів дорожче, ніж усі місячні експедиції роботів-дослідників. Безпілотні космічні кораблі стають усе «розумнішими», здатними виконувати практично будь-які завдання. На думку багатьох експертів, май­бутнє — за безпілотною космонавтикою, особливо три­валими будуть польоти до далеких планет.

7. «В'ЯЗНИЦІ». Сьогодні людей, що переступили закон, ізолюють від суспільства. Однак, як свідчить сві­това статистика, лише 20 % тих, хто побував у в'язниці, не допускають рецидивів. Набагато частіше в'язниці стають своєрідною школою для злочинців з обміну досвідом, сприяють підвищенню їхньої «кваліфікації». Розвиток технологій уже незабаром уможливить інші види контролю за людиною, що вчинила незначний злочин.

8. «ІМПЛАНТАЦІЯ». Уживляння чужих матеріалів у людський організм приречене. Біологи й медики нав­чаться управляти метаболізмом людського організму й виправляти помилки природи гуманнішим чином, на­приклад, «вирощуючи» заміну ушкодженим органам і тканинам поза організмом (серце, су­дини) або навіть усередині нього (зуби).

9. «ДЕТЕКТОРИ НЕ­ПРАВДИ». Існує багато простих способів «об­дурити» навіть найсу­часніший поліграф. Але незабаром у мозку вияв­лять «центри неправди» і навчаться зчитувати в них «правдиву» інфор­мацію. Це становить величезну небезпеку, але, на жаль, цього не уникнути. Питання лише в тому, чи зуміє людство вирішити по­роджені цими технологіями складні етичні проблеми й знайти форми захисту особистості.

10. «ЦИФРОВІ ВІДЕОДИСКИ (БУВ)». Ця техноло­гія , як і багато інших способів зберігання інформації, уже незабаром стане такою архаїчною, як і попередник — відеокасета, що протрималася лише два десятиліт­тя... На зміну прийдуть інші носії інформації — дешевші й зручніші.

Чи треба пояснювати, як ці нововведення змінять життя?Схожі:

20 технологій, які змінять наш світ icon10 технологій, які змінять стиль роботи. Частина друга Як саме технології будуть змінювати наше робоче середовище в наступному десятилітті
Даніеля Бурруса І відомих футуристів Дженніфер Джаррат І джона Б. Махаффі із Leading Futurists llc поділитися своїми думками про...
20 технологій, які змінять наш світ icon10 технологій, які змінять стиль роботи. Частина перша Як саме технології будуть змінювати наше робоче середовище в наступному десятилітті
Даніеля Бурруса І відомих футуристів Дженніфер Джаррат І джона Б. Махаффі із Leading Futurists llc поділитися своїми думками про...
20 технологій, які змінять наш світ iconЕстремальні задачі з фізики
По Лейбніцу наш світ найкращий із існуючих світів, і тому його закони керуються екстремальними принципами
20 технологій, які змінять наш світ iconВикористання комп’ютерних технологій і можливості Internet в навчально-виховному процесі
Сьогодні, коли навколо йде безперервна комп'ютеризація, ми захоплюємося красою і багатством створеного Людиною-Творцем Комп'ютерного...
20 технологій, які змінять наш світ iconМетодична розробка виховного заходу «грінченко – наш земляк» Підготувала
Використання електронних засобів навчання, новітніх інформаційних технологій, які покладені в основу виховного заходу, дозволяють...
20 технологій, які змінять наш світ iconУмови проведення II етапу VIII всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт" VІІІ всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт 2011»
Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт 2011» (далі чемпіонат) проводиться в рамках Тижня всеукраїнських і міжнародних...
20 технологій, які змінять наш світ iconУправління освіти міської ради науково – методичний центр
Дитину має оточувати світ творчості, світ краси, світ фантазії та історичної правди
20 технологій, які змінять наш світ iconПрограма гуртка «Світ мультимедіа технологій»
Вставка малюнка, діаграми, графіки, звука, гіперпосилання. Демонстрація презентації
20 технологій, які змінять наш світ iconКонцепція пілотного Проекту «LearnІn smart навчання»
Тому, відповідно до чинних державних цільових програм, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в наш час є національним...
20 технологій, які змінять наш світ iconВикористання інформаційних технологій на уроках фізики в основній школі
Комп’ютеризація в наш час охопила усі сфери діяльності і вже входить в одну із самих консервативних областей освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи