Реферат на тему: \" Функції державних податкових інспекцій на місцях\" icon

Реферат на тему: " Функції державних податкових інспекцій на місцях"




Скачати 56.13 Kb.
НазваРеферат на тему: " Функції державних податкових інспекцій на місцях"
Дата конвертації07.08.2013
Розмір56.13 Kb.
ТипРеферат

http://zakon.at.ua/

Коломийський коледж права і бізнесу


Реферат


на тему:

Функції державних податкових інспекцій на місцях”


Виконав: студент

групи БЕ-41 Кіс Ю.В.

Викладач: Неміш Д.В.


Коломия 2000



До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі – органи державної податкової служби).

Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях Києві та Севастополі підпорядковуються Державній податковій адміністрації України.

Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах. міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової адміністрації, якого призначає на посаду та звільнює з посади президент України за поданням прем’єр-міністра України.

Заступник Голови Державної податкової адміністрації України призначається на посаду і звільнюється з посади Кабінетом міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України визначаються Кабінетом міністрів України.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, які призначають на посаду і звільнюють з посади Кабінетом міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України.

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції очолюють начальники, які призначаються на посаду і звільнюються з посади Головою Державної податкової адміністрації України за поданням голів відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах, Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в установах банків.


Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції виконують такі функції:

1) здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки, інші платежі;

2) забезпечують облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;

3) контролює своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевірка достовірності цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів;

4) здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законністю валютних операцій, додержанням установленого порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги, а також за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;

5) ведуть облік векселів, що видаються суб’єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та щомісяця подають інформацію про це місцевих органам державної статистики; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб’єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати векселів із зазначених операцій;

6) забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених цим законом та іншими законодавчими актами України за порушення податкового законодавства допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;

7) аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень податкового законодавства;

8) проводить перевірки фактів приховування і зниження сум податків, інших платежів;

9) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності подання та достовірності документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;

10) передають відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

11) подають до судів і арбітражних судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угоди недійсними і стягненням в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках – коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна;

12) проводять роботу, пов’язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;

13) контролюють дотримання виконавчими комітетами сільських селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасність і повноту перерахування цих сум до бюджету;

14) розглядають звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень, з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій;

15) подають відповідним фінансовим органам та органам Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

16) здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

17) роз’яснюють через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі;

18) виконують функції, передбачені пунктом 17 статті 8, а також інші функції, пов’язані із здійсненням відповідними підрозділами податкової міліції повноважень, передбачених статтею 21 цього закону.


Посадові особи органів державної податкової служби зобов’язані дотримуватись Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та повною мірою використовувати надані їм права.

За невиконання або неналежне виконування посадовими особами органів державної податкової служби своїх обов’язків вони притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріального відповідальності згідно з чинним законодавством. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів державної податкової служби, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

Посадові особи органів державної податкової служби зобов’язані дотримуватись комерційної та службової таємниці.


Державна податкова адміністрація України має право скасувати рішення інших органів державної податкової служби, а державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкової інспекції у містах з районними поділом (крім міст Києва та Севастополя) – рішення нижче стоячих державних податкових інспекцій у разі їх невідповідності актам законодавства. Цей порядок не застосовується щодо рішень податкової міліції.



Схожі:

Реферат на тему: \" Функції державних податкових інспекцій на місцях\" iconАдреси податкових інспекцій Чернівецької області, для подачі декларацій про майновий стан і доходи

Реферат на тему: \" Функції державних податкових інспекцій на місцях\" iconРеферат на тему: «Нептун»
Нептун − восьма планета від Сонця, велика планета Сонячної системи, яка відноситься до планет − гігантів. Її орбіта перетинається...
Реферат на тему: \" Функції державних податкових інспекцій на місцях\" iconРеферат на тему: Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний І воєнний час правила поведінки І дії під час пожежі
Для запобігання виникненню пожеж кожний грома­дянин зобов'язаний суворо додержувати встановлених правил щодо їх попередження у житлових...
Реферат на тему: \" Функції державних податкових інспекцій на місцях\" iconРеферат на тему: Мовне законодавство в Україні. План природа І функції мови. Місце української мови серед мов світу
Що таке мова? Відповісти на це питання однозначно непросто, хоча такі спроби було зроблено ще вченими давніх Греції, Риму, Китаю,...
Реферат на тему: \" Функції державних податкових інспекцій на місцях\" iconЯкі громадяни зобов’язані подавати річну податкову декларацію?
Статтею 67 Конституції встановлено, що кожен громадянин зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених...
Реферат на тему: \" Функції державних податкових інспекцій на місцях\" iconРеферат на тему: Трудове право та право соціального забезпечення про істотні умови трудового договору та проблеми, пов’язані з переведенням і переміщенням працівників
Він може залишатися на своєму робочому місці і лише нові функції, що доручають йому виконувати, засвідчують факт переведення на іншу...
Реферат на тему: \" Функції державних податкових інспекцій на місцях\" iconВиправляємо неправильно зареєстровану податкову накладну
Згідно із статтею 201 Податкового кодексу України податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових...
Реферат на тему: \" Функції державних податкових інспекцій на місцях\" iconФрагмент уроку на тему: Перетворення графіків функції. Мета
Любі Друзі! Сьогодні ми з Вами будемо продовжувати формувати вміння і навички перетворення графіків функції
Реферат на тему: \" Функції державних податкових інспекцій на місцях\" iconРеферат на тему: Види ринків План Суть і значення ринку. Умови виникнення ринку, його функції. Ринок природних ресурсів
Відбулося це через розвиток суспільного поділу праці, постання економічно самостійних, юридично незалежних господарських суб’єктів...
Реферат на тему: \" Функції державних податкових інспекцій на місцях\" iconРеферат на тему: Функції менеджменту план сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту. Взаємозв’язок загальних І конкретних функцій менеджменту
Цей процес передбачав підвищення ефективності всіх видів діяльності на засадах мінімізації витрат і оптимізації результатів, що зумовило...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи