М. Є. Салтиков-Щедрін Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку І творчої самореалізації кожного грома icon

М. Є. Салтиков-Щедрін Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку І творчої самореалізації кожного грома
Скачати 63.79 Kb.
НазваМ. Є. Салтиков-Щедрін Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку І творчої самореалізації кожного грома
Дата конвертації17.09.2013
Розмір63.79 Kb.
ТипДокументи
1. /Музичне мистецтво/Блоцька__._..docx
2. /Музичне мистецтво/Дронова_О.В..pdf
3. /Музичне мистецтво/Дубяга_Н.О..doc
4. /Музичне мистецтво/Золотарьова _.В..doc
5. /Музичне мистецтво/Коваленко_А._..doc
6. /Музичне мистецтво/Лопата Н.П.doc
7. /Музичне мистецтво/Мартинова_В.П..pdf
8. /Музичне мистецтво/Савчук_Л.М.pdf
9. /Музичне мистецтво/Семереченко_В.В..pdf
10. /Музичне мистецтво/Шишковський_В._..doc
11. /Музичне мистецтво/Щелкунова_Н.О..doc
12. /Музичне мистецтво/досв_д_ОД.docx
13. /Музичне мистецтво/коваленко_т.в..doc
14. /Музичне мистецтво/середа_о.л..docx
М. Є. Салтиков-Щедрін Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку І творчої самореалізації кожного грома
Презентація результатів роботи щодо виявлення, розвитку і вихованню обдарованих дітей
Опис педагогічного досвіду формування творчої особистості школяра засобами музичного мистецтва Учителя музики Писарівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Золотарьової Ірини Василівни Писарівка
Робота з обдарованими дітьми
Опис педагогічного досвіду вчителя музики вищої категорії комунального закладу «Алчевська гімназія» міста Алчевська Луганської області Лопати Наталі Петрівни
Презентація результатів роботи щодо виявлення, розвитку та виховання обдарованих дітей
Презентація результатів роботи
Сучасне життя вимагає удосконалення, модифікації, доповнення традиційних, напрацьованих форм і методів роботи з обдарованими дітьми
Управління освіти виконавчого комітету Ровеньківської міської ради
Презентація досвіду роботи з виявлення, розвитку та виховання обдарованих учнів. Проект «обдарована дитина»

Досвід щодо виявлення, розвитку та виховання обдарованих учнів.

У кожній людині сонце.

Тільки дайте йому світити.

Сократ

Талант сам по собі безцінний і набуває

забарвлення тільки в застосуванні.

М. Є. Салтиков-Щедрін

Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина, виховання обдарованих дітей і молоді».

Обдаровані діти – це майбутнє України, гордість і надія нашої країни. Розвиток і виховання обдарованих дітей вирішує проблему формування творчого потенціалу суспільства.

Протягом тривалого історичного розвитку людства мистецтво займало одне з провідних місць у системі формування особистості людини. Саме багатогранність мистецтва, невичерпність його можливостей відкриває новий шлях до формування обдарованої особистості.

Музика завжди визнавалася надзвичайним видом мистецтва, який відображає реальну дійсність в емоційних переживаннях і в наповнених почуттям ідеях, що виражаються через звуки особливого роду.

Музичне мистецтво на сьогоднішній період стає одним із засобів самореалізації особистості, його роль у виховані підростаючого покоління неухильно зростає, оскільки протидіяти явищам бездуховності, аморальності можна лише шляхом формування усвідомлення важливості та пріоритету загальнолюдських цінностей, вдосконалення творчого потенціалу.

Що ж таке обдарованість? «Обдарованість – якісно своєрідне сполучення здібностей, від якого залежить імовірність більшого чи меншого успіху під час виконання тієї чи іншої діяльності»(Б. Тєплов). Обдарованими називають тих, хто показує високий рівень здібностей або гарні результати в одній чи декількох галузях діяльності.

Музичною обдарованістю можна вважати своєрідне поєднання музичних здібностей особистості, емоційно-психологічного стану, креативності та свідомої наполегливої спрямованості до музичної діяльності, що дозволяє їй досягти значних успіхів у творчості.

Дослідженням проблеми обдарованості займалися Дж. Гілфорд, Ж. Піаже,

Р. Уайт, О. М. Матюшкін, К. К. Платонов, Г. В. Бурменська, І. С. Аверина,

В. А. Крутецький, Н. А. Садовська та ін..

Працюючи вчителем музичного мистецтва в школі, ставлю перед собою наступні завдання:

 • формування в учнів потреби та вміння самовдосконалюватись;

 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості учнів;

 • виховання впевненості у власних творчих силах;

 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб.

Свою роботу планую у чотири етапи:

 1. Виявлення обдарованих учнів.

 2. Створення банку даних «Музична обдарованість».

 3. Планування і організація роботи з обдарованими учнями:

а) створення умов для розкриття потенційних можливостей на уроках музичного мистецтва;

б) навчання в рамках вокального гуртка «Зіронька»;

в) індивідуальна робота з обдарованими учнями в позаурочний час.

4. Забезпечення участі обдарованих дітей у концертах, конкурсах, фестивалях, творчих звітах.

На початковому етапі роботи сприяю розвитку в школярів інтересу до музичного мистецтва; вивчаю їх психологічні та фізичні особливості за допомогою спостереження, діагностування, співбесіди, роботи з батьками; виокремлюю учнів, здібності яких заслуговують на увагу. За формою прояву обдарованість може бути явною або прихованою. Якщо явна обдарованість проявляється в діяльності яскраво та виразно, навіть за несприятливих умов, то прихована обдарованість реалізується в діяльності у менш виразній, замаскованій формі. Обдарованість може не проявлятися через особливості характеру дитини (сором’язливість), несприятливих умов середовища (відсутність певної діяльності для прояву обдарованості), індивідуальні умови розвитку. Дослідження

В. Штерна виявили цікавий факт: серед школярів, яких виключили зі школи за неуспішність, 20% були інтелектуально обдарованими. Це може служити прикладом прихованої обдарованості. Саме тому вважаю, що творчим кредо кожного вчителя повинно стати гасло: «Кожна дитина обдарована. Наше завдання – з’ясувати її обдарованість та допомогти реалізувати її».

На другому етапі створюю банк даних, які використовуються для подальшого планування роботи з обдарованими дітьми.

На третьому етапі планую роботу з обдарованими учнями на уроках музичного мистецтва, в рамках вокального гуртка «Зіронька» та індивідуальну роботу в позаурочний час. Сучасна школа вимагає пошуку таких методів навчання і втілення їх у навчальний процес, які стимулювали б рефлексію, самосвідомість, прийоми саморегуляції власних дій і поведінки. На навчальних заняттях з музичного мистецтва пропоную виконання таких завдань, як аналіз свого ставлення до музичного твору; визначення почуттів, що викликає музика; оцінку своїх творчих можливостей у виконанні творів; знаходження способів самовираження у створенні музичної композиції. Практика самоаналізу і самовираження є умовою формування творчої особистості, здатної до саморегуляції, самостійності й самоактуалізації. Не менш важливим у роботі вважаю метод імпровізації. Пропоную учням такі завдання, як створення ритмічного акомпанементу, складання мелодії на запропонований текст, доскладання фрагментів пісень та ін..

На останньому, четвертому, етапі забезпечую участь обдарованих дітей у шкільних та міських заходах: конкурсах, концертах, фестивалях, творчих звітах та ін..

У становленні особистості обдарованого учня істотну роль відіграє самооцінка. Діти з адекватною самооцінкою, яким властиві активність, бадьорість, життєрадісність, почуття гумору, комунікабельність, вміють бачити достоїнства і недоліки власної особистості, терпимі до критики.

Занижена самооцінка веде до песимістичного сприйняття навколишнього світу, самого себе. Такі діти пасивні, дуже чутливі, замкнуті, недовірливі і ранимі. Вони схильні до перебільшення своїх недоліків, невпевнені в своїх здібностях.

Учням з завищеною самооцінкою характерні зарозумілість, снобізм, нетактовність, прагнення будь-якою ціною завоювати аудиторію. Вони люблять критикувати інших, часто перебільшуючи власні можливості.

Враховуючи те, що діти з різним рівнем самооцінки мають різні особистісні якості, в своїй роботі використовую наступні підходи:

 • формую вміння самостійно й аргументовано оцінювати свої можливості, вміння і особистісні якості;

 • для успішної діяльності намагаюся створити доброзичливу атмосферу, але результати оцінюю реально, об’єктивно;

 • розвиваю критичне сприйняття дійсності;

 • стимулюю і підтримую ініціативу, самостійність, розвиваю терпимість і впевненість учнів, особливо з заниженою самооцінкою;

 • у роботі з учнями, які мають завищену самооцінку, вважаю недоречним акцентування на їх винятковості, проявляю стриманість в похвалі, вчу доводити починання до логічного завершення.

Позитивна мотивація, системна робота щодо виявлення, розвитку обдарованих дітей дали свої результати: виступи учнів на міських заходах (фестиваль солдатської пісні «Літопис мужності», фестиваль-конкурс патріотичної пісні «Голос серця», фестиваль дитячої та юнацької творчості «Діти – майбутнє України!») були оцінені грамотами і дипломами.

Узагальнюючи власний досвід, хочеться надати наступні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими учнями:

 • центральне завдання педагога в роботі з обдарованою дитиною є прищеплення смаку до серйозної творчої роботи;

 • робота з обдарованими учнями не повинна носити хаотичний, епізодичний характер, а має бути системною, спланованою на перспективу;

 • вдосконалюйте систему розвитку здібностей, а не запасу знань;

 • на уроках і в позаурочній діяльності активно використовуйте проблемно-дослідницький метод, розвиваючи пізнавальні та творчі здібності учнів;

 • поважайте й обговорюйте будь-яку ідею учня. Повірте,що дитині деколи дано зрозуміти і зробити те, що вам здається незбагненним;

 • заняття повинні проходити в сприятливій атмосфері, обов’язково створюйте ситуацію успіху;

 • розвивайте в собі почуття гумору, але пам’ятайте, що обдаровані діти дуже самолюбні, ранимі, з загостреною чутливістю – і не дуже вдалий жарт може їх надовго вибити з колії;

 • будьте доброзичливими, не критикуйте;

 • стимулюйте учня, хваліть, не бійтеся поставити оцінку на бал вище, а не навпаки;

 • дозволяйте школярам поводитися вільно і задавати питання. Якщо дитина чимось цікавиться, значить, вона думає, а якщо вона думає, значить, учитель дечого досяг;

 • пам’ятай, що учень - «…це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити» (К. Д. Ушинський)

Закінчити хочеться словами П. Сингаївського:

Учитись важко, а учить ще важче,

Але не мусиш зупинятись ти,

Як дітям віддаси усе найкраще,

То й сам сягнеш нової висоти.Схожі:

М. Є. Салтиков-Щедрін Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку І творчої самореалізації кожного грома iconРеферат на тему: Психологічне забезпечення навчально виховного процесу
України в ХХІ столітті” головною метою освітньо-виховного процесу вбачає у створенні умов для розвитку й самореалізації кожного громадянина...
М. Є. Салтиков-Щедрін Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку І творчої самореалізації кожного грома iconГубанова Н. В., Смірнова Я. В
Робота відділу дошкільної освіти в навчальному році була спрямована на розв’язання цілей І завдань дошкільної освіти, визначених...
М. Є. Салтиков-Щедрін Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку І творчої самореалізації кожного грома iconВпровадження базової програми " я у Світі"
Робота відділу дошкільної освіти в навчальному році була спрямована на розв’язання цілей І завдань дошкільної освіти, визначених...
М. Є. Салтиков-Щедрін Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку І творчої самореалізації кожного грома iconСтан освітньої галузі Підволочиського району
Національною доктриною, добиваються створення належних умов для здобуття дітьми якісної освіти та їх всебічного розвитку, розвитку...
М. Є. Салтиков-Щедрін Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку І творчої самореалізації кожного грома iconТема. Диференціація навчання на уроках математики
У національній доктрині розвитку освіти наголошено: “Мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для розвитку...
М. Є. Салтиков-Щедрін Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку І творчої самореалізації кожного грома iconУкраїнська мова в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин, російська мова та література, мови і літератури інших національних меншин
На сучасному етапі розвитку суспільства основним завданням державної освітньої політики є створення умов для розвитку особистості...
М. Є. Салтиков-Щедрін Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку І творчої самореалізації кожного грома iconРішення педагогічної ради (протокол №5 від 11 січня 2008 року) та з метою створення умов для розвитку творчої самореалізації учнів, виховання національної свідомості учасників навчально-виховного процесу Наказу ю
Відповідальним особам: учителям – предметникам, класним керівникам, керівникам спецкурсів системи «Азимут» забезпечити участь учнів...
М. Є. Салтиков-Щедрін Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку І творчої самореалізації кожного грома iconОрганізація роботи методичної ради
За сучасних умов розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система методичної роботи, головною метою якої є не лише...
М. Є. Салтиков-Щедрін Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку І творчої самореалізації кожного грома iconНаказ №102 Про проведення міського конкурсу «Учень року-2013»
Згідно з планом роботи відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради на 2013 рік, з метою створення сприятливих умов...
М. Є. Салтиков-Щедрін Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку І творчої самореалізації кожного грома iconНаказ №121 Про проведення міського конкурсу «Учень року-2012»
Згідно з планом роботи відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради на 2012 рік, з метою створення сприятливих умов...
М. Є. Салтиков-Щедрін Головною метою національної освіти, згідно з «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», є створення умов «для особистісного розвитку І творчої самореалізації кожного грома iconПоложення про організацію проведення творчого конкурсу за темою «таланти подільського краю» для учнів базових загальноосвітніх шкіл Вінницької області 1
Україні, Програма Міністерства освіти і науки України «Творча обдарованість», комплексна програма Вінницької облдержадміністрації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи