Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області icon

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області
Скачати 40.21 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області
Дата конвертації17.09.2013
Розмір40.21 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області

2011/2012 н. р.


Мета олімпіади: розвиток у школярів інтересу до наукової діяльності щодо вирішення екологічних проблем, підвищення творчої активності учнів та пропаганда екологічних знань.

В олімпіаді братимуть участь учні 10-11 класів. ІІ етап олімпіади включає два тури: перший – тестування (перевірка знань з екології), другий – захист екологічного проекту (олімпіада проходить в один день).

Тестування триває 90 хвилин та включає дві групи тестів: перша група А – це тести з однією правильною відповіддю, оцінюється 1 балом, друга група тестів Б – це тести з декількома правильними відповідями, оцінюється 2 балами. Максимальна кількість балів за тести – 60 (20+40) балів.

Проекти можуть бути з будь-якої природничої дисципліни –біології, географії, хімії, фізики, але повинні мати екологічне спрямування.

 • ^ Загальний обсяг тексту проекту становить до 15 сторінок комп'ютерного набору (формат А 4, шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5), не враховуючи малюнків, таблиць, графіків та інших додатків.

^ Складові частини проекту подають у такій послідовності:

 • титульний аркуш (назва навчального закладу, тема проекту, прізвище, ім’я та по-батькові учня та наукового керівника /вчителя, рік виконання);

 • зміст (перераховуються всі розділи проекту);

 • вступ;

 • основну частину (поділену на етапи/розділи, підрозділи тощо);

 • висновки (висвітлення результатів дослідження);

 • додатки (за потреби);

 • список використаних джерел (для кожного літературного джерела зазначити: автора, назву, місто та рік видання, кількість сторінок; розміщення джерел відбувається в алфавітному порядку за прізвищами авторів).

Вступна частина проекту повинна мати кілька обов'язкових складових частин, які можна виділити в тексті!

^ Актуальність теми — це коротке обгрунтування необхідності й своєчасності проведеного дослідження, виконання якого зумовлено необхідністю розв'язання певних екологічних потреб міста/району, розробки рекомендацій щодо охорони природи і раціонального природокористування тощо. Автор повинен чітко сформулювати основну суть наукової чи практичної проблеми, яка буде розв'язуватися.

^ Мета дослідження — це те, чого прагне досягти учень-дослідник у своїй науково-дослідницькій праці. Як правило, її формулюють одним реченням. У цьому формулюванні вказують обрану наукову проблему та шляхи її розв'язання. Мета дослідження знаходить відображення в назві науково-дослідницької роботи/проекту.

^ Завдання дослідженняце його складові частини (окремі кроки), виконання яких обумовлює досягнення поставленої мети. Зазвичай завдання формулюють у формі їх перерахування через дефіс (або цифровою нумерацією), із застосуванням слів і словосполучень:

 • вивчити...; проаналізувати...; виявити...; обґрунтувати...; розробити; показати роль...

Як правило, кількість завдань відповідає кількості підрозділів дослідження; кожному завданню повинен відповідати певний висновок у кінці роботи.

^ Об'єкт та предмет дослідження: предмет і об'єкт дослідження співвідносяться між собою як часткове і ціле (загальне). Об’єкт – це природні компоненти, комплекси певної території, фізико-географічні, соціально-екологічні явища тощо. Предмет дослідженняце визначення найбільш значущих властивостей і зв'язків об'єкта, важливих для проведення дослідження. Виділяється саме та його частина властивостей об'єкта, на який спрямовується основна увага дослідника. Предмет дослідження відображається у формулюванні його мети і в назві науково-дослідницької роботи.

^ Методи дослідженняце певна послідовність підходів та операцій, які необхідно виконати для досягнення поставленої мети. Методика — це сукупність методів і прийомів здійснення будь-якого екологічного дослідження. Перераховувати застосовані методи потрібно не відірвано від змісту роботи, а коротко зазначаючи, що саме досліджувалося тим чи іншим методом.

Членам журі доцільно заздалегідь до захисту ознайомитись з екологічними проектами щодо відповідності їх чинним критеріям оцінки.

Критерії оцінки та захисту екологічного проекту:

 • актуальність теми та обґрунтованість її вибору;

 • практична значущість;

 • об'єктивність результатів;

 • повнота і якість виконаного дослідження;

 • аргументованість висновків;

 • оригінальність;

 • якість оформлення;

 • ступінь самостійності;

 • володіння матеріалом під час захисту;

 • чіткість і лаконічність викладення суті роботи;

 • аргументованість відповідей на запитання;

 • якість ілюстративного матеріалу до доповіді.

Кожний пункт оцінюється за 5-бальною шкалою. Максимальна кількість балів за захист проекту – 60 балів.


Електронна презентація екологічного проекту має враховувати

такі вимоги:

Матеріал викладається стисло, з максимальною інформативністю тексту, у чіткому порядку, без нагромаджень.

Інформація ретельно структурується.

Важлива інформація (висновки, визначення, правила тощо) подається крупним планом, бажано з ілюстраціями.

Другорядна інформація розміщується внизу сторінки.

Для унаочнення інформації використовуються діаграми, схеми тощо.

Графіки, схеми, малюнки, ілюстрації повинні органічно доповнювати текст.

Графіки, схеми тощо повинні мати чітке пояснення.

Рядок має містити 6-8 слів. Усього на слайді має бути приблизно 6-8 рядків, загальна кількість слів не повинна перевищувати 50-ти.

У заголовках повинні бути і великі, і малі літери.

Слайди мають бути не надто яскравими, бажано витриманими в одному стилі.Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики в Луганській області 2012/2013 н р

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області в 2010-2011 навчальному році
Відповідно до наказу мон україни №891 від 21. 09. 2010 р в 2010/2011 навчальному році вперше буде проведено олімпіаду з екології,...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з екології Зміст Рекомендації щодо організації та оцінювання теоретичного туру
Рекомендації щодо створення мультимедійного супроводу доповіді (презентації) для захисту проекту
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з екології в 2011/2012 навчальному році Зміст Рекомендації щодо організації та оцінювання теоретичного туру
Рекомендації щодо створення мультимедійного супроводу доповіді (презентації) для захисту проекту
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з екології в 2011/2012 навчальному році Зміст Рекомендації щодо організації та оцінювання теоретичного туру
Рекомендації щодо створення мультимедійного супроводу доповіді (презентації) для захисту проекту
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області iconМетодичні рекомендації щодо проведення районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології, яка буде проведена 30 листопада. 2013 р
Надсилаємо Вам методичні рекомендації щодо проведення районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології, яка буде проведена...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області iconРішення щодо збереження навколишнього середовища
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ і ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2011/2012 навчальному році Федченко С. Г., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освiти
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області iconМетодичні рекомендації щодо проведення другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту Олена Аксьонова
Методичні рекомендації щодо організації та проведення другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області iconРішення щодо збереження навколишнього середовища; формування екологічної культури школярів
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи