Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області в 2010-2011 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області в 2010-2011 навчальному році
Скачати 34.36 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області в 2010-2011 навчальному році
Дата конвертації17.09.2013
Розмір34.36 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області

в 2010-2011 навчальному році


Відповідно до наказу МОН України № 891 від 21.09.2010 р. в 2010/2011 навчальному році вперше буде проведено олімпіаду з екології, метою якою є розвиток у школярів інтересу до наукової діяльності щодо вирішення екологічних проблем, підвищення творчої активності учнів та пропаганда екологічних знань.

В олімпіаді–2010 братимуть участь учні 10-11 класів. ІІ етап олімпіади відбудеться ^ 18 грудня 2010 р., включає два тури: перший – тестування (перевірка знань з екології), другий – захист екологічного проекту (олімпіада проходить в один день).

Тестування триває 90 хвилин та включає дві групи тестів: перша група А – це тести з однією правильною відповіддю, оцінюється 1 балом, друга група тестів Б – це тести з декількома правильними відповідями, оцінюється 2 балами. Максимальна кількість балів за тести – 60 (20+40) балів.

Проекти можуть бути з будь-якої природничої дисципліни –біології, географії, хімії, фізики, але повинні мати екологічне спрямування.

 • ^ Загальний обсяг тексту проекту становить до 15 сторінок комп'ютерного набору (формат А 4, шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5), не враховуючи малюнків, таблиць, графіків та інших додатків.

^ Складові частини проекту подають у такій послідовності:

 • титульний аркуш (назва навчального закладу, тема проекту, прізвище, ім’я та по-батькові учня та наукового керівника /вчителя, рік виконання);

 • зміст (перераховуються всі розділи проекту);

 • вступ;

 • основну частину (поділену на етапи/розділи, підрозділи тощо);

 • висновки (висвітлення результатів дослідження);

 • додатки (за потреби);

 • список використаних джерел (для кожного літературного джерела зазначити: автора, назву, місто та рік видання, кількість сторінок; розміщення джерел відбувається в алфавітному порядку за прізвищами авторів).

Вступна частина проекту повинна мати кілька обов'язкових складових частин, які можна виділити в тексті!

^ Актуальність теми — це коротке обгрунтування необхідності й своєчасності проведеного дослідження, виконання якого зумовлено необхідністю розв'язання певних екологічних потреб міста/району, розробки рекомендацій щодо охорони природи і раціонального природокористування тощо. Автор повинен чітко сформулювати основну суть наукової чи практичної проблеми, яка буде розв'язуватися.

^ Мета дослідження — це те, чого прагне досягти учень-дослідник у своїй науково-дослідницькій праці. Як правило, її формулюють одним реченням. У цьому формулюванні вказують обрану наукову проблему та шляхи її розв'язання. Мета дослідження знаходить відображення в назві науково-дослідницької роботи/проекту.

^ Завдання дослідженняце його складові частини (окремі кроки), виконання яких обумовлює досягнення поставленої мети. Зазвичай завдання формулюють у формі їх перерахування через дефіс (або цифровою нумерацією), із застосуванням слів і словосполучень:

 • вивчити...; проаналізувати...; виявити...; обґрунтувати...; розробити; показати роль...

Як правило, кількість завдань відповідає кількості підрозділів дослідження; кожному завданню повинен відповідати певний висновок у кінці роботи.

^ Об'єкт та предмет дослідження: предмет і об'єкт дослідження співвідносяться між собою як часткове і ціле (загальне). Об’єкт – це природні компоненти, комплекси певної території, фізико-географічні, соціально-екологічні явища тощо. Предмет дослідженняце визначення найбільш значущих властивостей і зв'язків об'єкта, важливих для проведення дослідження. Виділяється саме та його частина властивостей об'єкта, на який спрямовується основна увага дослідника. Предмет дослідження відображається у формулюванні його мети і в назві науково-дослідницької роботи.

^ Методи дослідженняце певна послідовність підходів та операцій, які необхідно виконати для досягнення поставленої мети. Методика — це сукупність методів і прийомів здійснення будь-якого екологічного дослідження. Перераховувати застосовані методи потрібно не відірвано від змісту роботи, а коротко зазначаючи, що саме досліджувалося тим чи іншим методом.

Членам журі доцільно заздалегідь до захисту ознайомитись з екологічними проектами щодо відповідності їх чинним критеріям оцінки.

Критерії оцінки та захисту екологічного проекту:

 • актуальність теми та обґрунтованість її вибору;

 • практична значущість;

 • об'єктивність результатів;

 • повнота і якість виконаного дослідження;

 • аргументованість висновків;

 • оригінальність;

 • якість оформлення;

 • ступінь самостійності;

 • володіння матеріалом під час захисту;

 • чіткість і лаконічність викладення суті роботи;

 • аргументованість відповідей на запитання;

 • якість ілюстративного матеріалу до доповіді.

Кожний пункт оцінюється за 5-бальною шкалою. Максимальна кількість балів за захист проекту – 60 балів.Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області в 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з екології в 2011/2012 навчальному році Зміст Рекомендації щодо організації та оцінювання теоретичного туру
Рекомендації щодо створення мультимедійного супроводу доповіді (презентації) для захисту проекту
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області в 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з екології в 2011/2012 навчальному році Зміст Рекомендації щодо організації та оцінювання теоретичного туру
Рекомендації щодо створення мультимедійного супроводу доповіді (презентації) для захисту проекту
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області в 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2010-2011 навчальному році
Міністерства освіти І науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області в 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області
Мета олімпіади: розвиток у школярів інтересу до наукової діяльності щодо вирішення екологічних проблем, підвищення творчої активності...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області в 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2011/2012 навчальному році Федченко С. Г., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освiти
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області в 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2011/2012 н р
Хорольський районний методичний кабінет направляє методичні рекомендації Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області в 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики в Луганській області 2012/2013 н р

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області в 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2011/2012 навчальному році Будна С. М., методист Центру
У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2011/2012 навчальному році беруть участь учні 6-11 класів. Початок...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області в 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з екології Зміст Рекомендації щодо організації та оцінювання теоретичного туру
Рекомендації щодо створення мультимедійного супроводу доповіді (презентації) для захисту проекту
Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області в 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2010-2011 навчальному році

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи