Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр icon

Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Скачати 83.59 Kb.
НазваЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Дата конвертації02.05.2013
Розмір83.59 Kb.
ТипДокументи

Завдання

III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії 2009-2010 рр.


8 клас

Теоретичний тур


 1. Прочитайте вірша та визначте, про який материк у ньому йдеться? Назвіть особливості органічного світу цього материка. Як би Ви ці особливості пояснили?

Там расцветают в октябре сады,

Там в январе, а не в июле лето.

Там протекают реки без воды

(Они в пустыне пропадают где-то).

Там в зарослях следы бескрылых птиц.

Там кошкам в пищу достаются змеи, рождаются зверята из яиц.

И там собаки лаять не умеют.

Деревья сами лезут из коры, там кролики страшней, чем наводненье.

Спасает юг от северной жары…

(Галина Усова)


Відповідь. Цей материк – Австралія.

Для органічного світу Австралії характерний бідний видовий склад рослинного та тваринного світу, відсутність хижаків, велика кількість ендеміків, які зустрічаються тільки в межах Австралії.

Основна причина: Австралія давно відокремилась від інших материків і тривалий час її органічний світ розвивався ізольовано за майже повною відсутністю хижаків у тваринному світі. Значний вплив на розвиток органічного світу мають і сучасні природні (перш за все – кліматичні) умови.

^ Критерії оцінки. За правильне визначення материка – 2 бали; визначені особливості органічного світу – 5 балів; пояснення цих особливостей – 5 балів. Усього – 12 балів.


2. У кам’яновугільних пластах Донбасу зустрічаються відбитки рослин, що росли в нашому краї в давні часи. Поясніть, що це за рослини, в яких умовах вони росли й як давно? Чому їх відбитки зустрічаються не на земній поверхні, а на великих глибинах? Яким був клімат у ті часи в нашій місцевості?


Відповідь. Цими рослинами можуть бути хвощі, плауни, папороті тощо.

Ростуть вони лише за великої вологості та високої температури.

У нашій місцевості вони росли близько 300 млн. років тому, тобто, в палеозої.

Коли змінювалися кліматичні умови, рослини гинули, нагромаджувалися в депресіях (це могли бути болота, озера тощо), їх затягувало мулом, піском, глиною, вони «консервувалися», утворювали щось на кшталт «гербарію», але самі вони не збереглися, залишилися лише їх відбитки.

Клімат був вологий, екваторіальний.

^ Критерії оцінки: За запитання «Чому їх відбитки зустрічаються не на земній поверхні, а на великих глибинах?» – 4 бали, за усі інші 4 запитання – по 2 бали. Усього – 12 балів.


 1. ^ Що таке «бризи» та «мусони»? Що між ними спільного?


Відповідь. Бризи – вітри, які формуються на узбережжях водоймищ (море, озеро, ставок тощо) і змінюють свій напрям двічі на добу у зв’язку із зміною тиску повітря вдень і вночі над поверхнею водоймища та суходолу. Денні бризи дмуть з водоймища (море, …), уночі – навпаки.

Мусони – вітри, які змінюють свій напрям двічі на рік у зв’язку із сезонною зміною атмосферного тиску над океаном та сушею: літні мусони дмуть з океану на сушу, зимові – навпаки.

Мусони і бризи мають схожі причини формування: неоднаковий тиск повітря над суходолом і водоймою внаслідок різного їх нагрівання протягом певного часу (доби – бризи, року – мусони). За суттю бризи – це своєрідна мікромодель мусонів.

^ Критерії оцінки. За визначення бризів та мусонів – по 4 бали за кожне, за порівняння вітрів – 4 бали. Усього – 12 балів.


Практичний тур


1. У наведеному списку містяться назви природних об’єктів та явищ, характерних для різних районів світу: сельва, джунглі, ваді, самум, крік, хамада, ері, чорнозем, атол, чинук, пампа, прерія, оазис, парамос, планктон, дюна, бархан, скреб. Розділить усі слова на групи залежно від материків, до яких вони мають відношення, та заповніть таблицю. Урахуйте, що деякі слова можуть бути віднесені до декількох груп.


Материк

Природні об’єкти або явища

Африка

ваді, самум, хамада, ерг, оазис, бархан

Євразія

джунглі, ваді, хамада, ерг, чорнозем, оазис, дюна, бархан, самум

Австралія

крік, дюна, бархан, скреб

Північна Америка

чинук, прерія, чорнозем.

Південна Америка

сельва, пампа, парамосЕрг – піщана пустеля в Півн. Африці. Розміщується, зазвичай, у знижених формах рельєфу, порівняно із глинистими та кам’янистими пустелями – більш зволожена, зустрічаються колодязі та джерела, біля яких зосереджені оазиси.

Хамада, гамада (араб), – назва кам’янистої пустелі в Сахарі. „Х”. поширені на плато, що складені щільними породами. Термін використовується також для позначення кам’янистих пустель взагалі.

Са́мум – шквалистий гарячий вітер з піщаною чи пиловою бурею в пустелях Аравії та Північної Африки.

Ваді (араб. وادي сухе русло) – це сухі долини з крутими (іноді майже прямовисними) схилами в пустелях Північної Африки та Аравії. Зароджуються внаслідок ерозійної діяльності тимчасових, зазвичай зливових потоків, і розвиваються в подальшому за рахунок вітрових (еолових) процесів. Їх борти часто прорізані вузькими ущелинами, долина поглиблена, розширена. На відміну від рік не мають терас і загального ухилу дна. Ваді завершуються безстічними западинами з дуже крутими схилами, які виповнені інколи потужною товщею пролювію. На бортах і дні ваді поширені засолені останцеві озера. Довжина ваді може сягати кількох сотень км.

Джунглі – густі, часто переплетені ліанами деревинно-чагарникові зарості в поєднанні з бамбуковими заростями та високою трав’янистою рослинністю. Характерні для вологих мусонних областей тропіків. Етимологія слова „джунглі“ походить з санскриту, у якому слово „джангал“ означає непрохідні зарості. Англійці, що жили в Індії запозичили це слово, перетворивши його на англ. Jungle і застосовували його спочатку тільки для позначення бамбукових болотистих лісів Хіндустана і дельти Ганга.

Крік – тимчасовий водотік або пересихаюча річка в Австралії.

Скреб – чагарники низькорослих (1-2 м) вічнозелених ксерофітних чагарників із слабко розвиненою трав’янистою рослинністю в субтропічній і частково тропічній південно-західній і центральній частинах Австралії. Скреби оздоблюють з півдня австралійську зону саван і саванових рідколісь. У скребах переважають чагарникові евкаліпти і акації. Скребами вкриті величезні площі, майже позбавлені річок, і озер.

Чинук (англ. chinook, від назви індіанського племені „чинук”) – південно-західний фен на східних схилах Скелястих гір у Канаді та США, а також на прилеглих до них ділянках прерій. Супроводжується дуже різким (іноді на 20-30°) підвищенням температури повітря, що сприяє посиленому таненню снігів, прискореному дозріванню плодів тощо. Спостерігається в усі пори року, але найчастіше – взимку. „Ч” називають також вологе південно-хзахідне повітря з Тихого океану на західне узбережжя США.

Прерія (фр. Prairie) – північноамериканська форма степу, вегетаційна зона на Середньому Заході США і Канади. Сьогодні прерії представляють величезні штучно зрошені території, які використовуються в сільськогосподарських цілях.

Сельва – бразильська назва вологих періодично затоплюваних екваторіальних лісів (гілей) в Південній Америці. Важкі для пересування, відрізняються значним видовим різноманіттям. Синонім Амазонського дощового лісу.

Пампа або пампаси (від кеч. pampa – «рівнина») – родючі південноамериканські рівнини із степовою рослинністю, що вкривають аргентинські провінції.

Парамос (парамо) (ісп., голий степ, пустка) – висотний ландшафтний лугово-степовий пояс у горах Південної Америки. Характеризується поєднанням ксерофітних та інших злаків і поодиноких низькорослих дерев. Подібні ландшафти зустрічаються в горах Центральної Америки та Східної Африки.


^ Критерії оцінки: за правильно (без помилок) побудований ряд – 1 бал. Усього – 5 балів.


2. Визначте масштаб карти, якщо відомі географічні координати двох міст (це Київ та Одеса) та виміряна на карті відстань між ними.

м. Київ широта 50° 27′ довгота 30°30′

м. Одеса широта 46°27′ довгота30°42′

Відстань між містами на карті 22 см.

Вважати, що об’єкти знаходяться на одній довготі.


Рішення

Якщо об’єкти знаходяться приблизно на одній довготі, то фактичну відстань між ними можна визначити за довжиною дуги меридіана, тобто за різницею широт:

1) 50°27′ – 46°27′ = 4° × 111 км = 444 км

2) Складаємо пропорцію: 22 см відповідає 444 км на місцевості

1 см карти відповідає Х км на місцевості

Х = 444 / 22 = 20 км , тобто, в 1 см – 20 км, або 2 000 000 см

Відповідь: масштаб карти 1: 2 000 000

Усього – 5 балів.

Критерії оцінки задачі:

1 бал – виконання задачі розпочато (зроблено стислий запис умови задачі);

2 бали – записана відповідь, розв’язання відсутнє;

3 бали – зроблено спробу розв’язати задачу, виконано кілька правильних логічних кроків на шляху розв’язання задачі;

4 бали – задача розв’язана правильно, але містить деякі неточності в записах або малюнках, що не вплинуло на кінцевий результат;

5 балів – задача розв’язана правильно, супроводжуються докладним поясненням, містить необхідні обґрунтування, малюнки, схеми тощо.


3. ^ Нанесіть на контурну карту відомі Вам орографічні елементи України, позначте найвищі гірські вершини.

На карті мають бути точно нанесені як мінімум: низовини – Поліська, Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська; височини – Придніпровська, Приазовська. Подільська, Волинська, Донецька, Передкарпатська; гори – Карпати, Кримські; гірські вершини – г. Говерла (2064 м) та Роман-Кош (1545 м).

При оцінюванні завдання, що виконувалось на контурній карті, ураховується правильність (відповідність завданню), повнота, точність нанесення географічних об’єктів, картографічна грамотність, охайність. Критерії оцінки: за правильно визначені та зображені об’єкти (у т.ч. висоти) – 8 балів (приблизно 0,5 балів за об’єкт); за картографічну культуру (акуратність, правильно виконані надписи) 2 бали. Усього – 10 балів.


^ Тести (14 балів)


Виконайте тестові завдання, указавши варіант однієї, на Вашу думку, правильної відповіді на кожне із 14 завдань. За правильну відповідь – 1 бал.

 1. Антарктика – це:

а) прибережні океанічні води разом з островами біля Антарктиди;

б) прибережні океанічні води разом з островами і материком Антарктида;

в) єдиний материк, який повністю розташований у полярних широтах;

г) єдиний материк, частина якого лежить у полярних широтах.

 1. ^ Держава, з якою Україна має лише сухопутні кордони:

а) Російська Федерація; б) Румунія; в) Болгарія; г) Угорщина.

 1. Час, однаковий для всіх пунктів, розташованих на даному меридіані, називають:

а) поясним; б) місцевим; в) всесвітнім; д) декретним.

 1. Перші географічні відомості про Україну належать:

а) давнім римлянам; б) давнім грекам; в) скіфам; д) кіммерійцям.

 1. Яка з географічних назв є зайвою:

а) терикони; б) яри; в) вимоїни; г) селі?

 1. ^ Що в першу чергу впливає на утворення різних поясів атмосферного тиску у поверхні землі:

а) рельєф; б) нерівномірний розподіл сонячного тепла залежно від широти місцевості;

в) обертання Землі; г) нерівномірне прогрівання океану та суші?

 1. ^ Який з термінів є зайвим:

а) негри; б) самбо; в) метиси; г) мулати?

 1. Який із вказаних масштабів карти найбільш детально відображає місцевість:

а) 1 : 60 000; б) 1 : 100 000; в) 1 : 500 000; г) 1 : 1 000 000?

 1. Виберіть море з найменшим показником солоності:

а) Середземне море; б) Карське море; в) Чорне море; г) Японське море.

 1. Що з приведеного нижче списку характеризується найбільш молодою земною корою:

а) Східно-Африканський розлом; б) Східно-Тихоокеанське підняття;

в) Канадський щит; г) басейн Амазонки?

 1. ^ Чисельність населення України у 2008 р. складала:

а) 50 млн. осіб; б) 52 млн. осіб; в) 48 млн. осіб; г) 46 млн. осіб?

12. Головна причина виникнення теплих і холодних течій у Світовому океані:

а) приливи й відливи; в) рельєф морського дна;

б) постійні вітри землі; г) геомагнітні впливи?

 1. Яка з річок тече виключно територією України:

а) Дніпро; б) Дністер; в) Південний Буг; г) Сіверський Донець?

 1. В якій області географії проявив себе Абрахам Ортелій:

а) океанологія; б) метеорологія; в) геологія; г) картографія?


Розподіл балів за блоками:

теоретичний – 36;

практичний – 20;

тестовий – 14.

Загальна кількість балів – 70.Схожі:

Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Яка частина Африки (Північна чи Південна) більш волога? Чому? Як характер зволоження впливає на географічну зональність Північної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Охарактеризуйте розміщення населення, у тому числі міського та сільського, по території України. Під впливом яких факторів сформувалась...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Важливе місце посідає рекреація (туризм). Ці спільні риси в господарських комплексах обох країн визначаються природними, соціально-економічними...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „географічна оболонка”. Схарактеризуйте етапи її розвитку. Як називається останній етап розвитку географічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „географічна оболонка”. Схарактеризуйте етапи її розвитку. Як називається останній етап розвитку географічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Чим відрізняється постіндустріальна структура економіки країн від індустріальної? Поясніть, як І чому в епоху нтр змінюється співвідношення...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Чим відрізняється постіндустріальна структура економіки країн від індустріальної? Поясніть, як І чому в епоху нтр змінюється співвідношення...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „міжнародні економічні відносини”. Які виділяють форми міжнародних економічних відносин? Які риси зовнішньоекономічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „міжнародні економічні відносини”. Які виділяють форми міжнародних економічних відносин? Які риси зовнішньоекономічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Визначте зміни, що відбулися в структурі промисловості України в пострадянський період. Які з них, на Вашу думку, не є прогресивними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи