Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр icon

Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Скачати 79.94 Kb.
НазваЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Дата конвертації02.05.2013
Розмір79.94 Kb.
ТипДокументи

Завдання

III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії 2009-2010 рр.


10 клас

Теоретичний тур


 1. Яка частина Африки (Північна чи Південна) більш волога? Чому? Як характер зволоження впливає на географічну зональність Північної та Південної Африки? ………… (12 балів)


Відповідь. Більш волога – Південна Африка. Північна Африка має більшу площу, і межує з великим масивом суші материка Євразія. Пасати, які тут переважають, проходять здебільшого над сушею й несуть сухе тропічне повітря. Південна Африка має менші розміри й знаходиться під більшим впливом вологого морського повітря. Опади випадають в основному на схилах гірських масивів, і їх кількість закономірно зменшується зі сходу на захід.

Природні зони в Північній Африці мають переважно широтний напрямок, а в Південній – субмеридіональний і меридіональний (як результат різного зволоження при океанічних і внутрішніх частин Південної Африки).

Критерії оцінки. За визначення більш вологої частини материка Африка – 2 бали; за пояснення різного ступеня зволоженості – 5 балів. За визначений взаємозв’язок характеру зволоження та географічної зональності – 5 балів. Усього – 12 балів.


 1. Які геополітичні чинники, на Вашу думку, і для чого необхідно враховувати Україні при формуванні зовнішньої політики?

(12 балів)

Відповідь. Такими геополітичними чинниками є:

 • Наявність спільних кордонів з ЄС та Росією. Росія – велика держава, з якою Україна пов’язана історично, має тісні економічні. та етнокультурні зв’язки. Росія – це й ринок сировини, особливо – енергоносіїв, і ринок збуту для українських товаровиробників.

 • Порівняна близькість до найстарішого центру світового господарства – Західної Європи.

 • Транзитне суходільне транспортно-географічне положення між Росією та Західною Європою, країнами Балтії та Азово-Чорноморським басейном – на перетині потоків сировини та готової продукції, потоків робочої сили тощо.

 • Наявність морського транспортного виходу через чорноморські протоки у Світовий океан.

 • Слов’янська ідентичність сусідніх народів – східних, західних та південних слов’ян.

Критерії оцінки: по 2 бали за кожний з чинників; за якісну інтерпретацію цих чинників – додатково 2 бали. Усього – 12 балів.


3. Назвіть відомі Вам федеративні країни світу (не менше десяти). Які чинники сприяють утворенню такої форми державного устрою? Наведіть відповідні приклади. Які головні риси мають федеративні країни на відміну від унітарних? (12 балів)


Відповідь. Федерація – це форма державного устрою, при якій декілька суб’єктів (територіальних одиниць), що мають певну юридичну самостійність, утворюють одну союзну державу. На сьогодні у світі таку форму державного устрою мають більш як 20 держав світу, які охоплюють 1/3 населення світу. Наприклад, в Європі – Німеччина, Австрія, Швейцарія (конфедерація), Бельгія, Росія; в Азії – Індія, Малайзія, ОАЄ, Пакистан, М’янма; в Африці – Нігерія, ПАР, Коморські острови; в Америці – США, Бразилія, Мексика, Канада, Аргентина, Венесуела; Австралія, Федеративні штати Мікронезії.

Чинниками виникнення федерацій можуть бути: а) геополітичні (спільне протистояння зовнішнім загрозам); б) екологічні (реалізація переваг об’єднання територій і створення більш широкого ринку); в) етнотериторіальні (визнання прав компактного розміщення етнічних меншин, тощо); г) необхідність політичної мобілізації соціально-територіальних груп населення.

Головні особливості федерацій:

а) вони мають дві ланки територіальної структури державного управління (федеративний рівень та рівні окремих суб’єктів). Території окремих суб’єктів федерації мають різні назви (у США – штати, у Канаді – провінції, у Німеччині – землі і т.д.);

б) гарантії самостійності двох рівнів управління в межах їх компетенції, для його суб’єктів, зазвичай наділяються правом прийняття своїх конституцій;

в) наявність хоча б однієї сфери діяльності, у якій нижча регіональна ланка не залежить від вищої загальнонаціональної. Таким чином кожний суб’єкт федерації має свою правову і судову системи, компетенція між федерацією та її суб’єктами розділяється за конституцією країни;

г) федерація має єдині збройні сили, загальний федеративний бюджет, союзне громадянство.

Деякі федерації мають у союзному парламенті палату, що представляє інтереси членів федерації (наприклад, у Росії).

Але в деяких сучасних федеративних країнах роль загально-федеральних органів влади настільки велика, що їх фактично можна розглядати як унітарні. Наприклад, конституції таких країн як США, Канада, Аргентина, Німеччина, Швейцарія не визнають за членами федерації права виходу з неї.

Критерії оцінки. Визначення та перелік країн з федеративним устроєм – 4 бали; визначення чинників утворення федерацій – 4 бали; визначення головних рис федеративної держави – 4 бали. Усього – 12 балів. Не буде помилкою, якщо учні проявляючи свою обізнаність, у першій частині відповіді дадуть визначення конфедерації.

Практичний тур


 1. За станом на 01.01.1990 р. чисельність населення Луганської області складала 2866,9 тис. осіб, а на 01.01.2009 р. – вже 2331,8 тис. осіб. Обчисліть середньорічні темпи приросту чисельності населення за вказаний період. Якою буде чисельність населення Луганської області на початку 2011 року, якщо середньорічні темпи приросту будуть залишатися незмінними?

Для розв’язання задачі використайте наступні умовні позначення:

Н1990 – чисельність населення в 1990 р.; Н2009 – чисельність населення в 2009 р.

ТПН1990-2009 – темпи приросту населення за 1990 – 2009 рр.

СТПН1990-2009 – середньорічні темпи приросту населення за 1990 – 2009 рр.

(5 балів)


Розв’язання задачі


Темпи приросту чисельності населення знаходимо за формулою:

1) ТПН1990-2009 = (ЧН2009– ЧН1990) : ЧН1990 × 100 %.

ТПН1990-2009 = (2331,8 – 2866,9) : 2866,9 × 100 % = -18,6 %

Для обчислення середньорічних темпів приросту отриману величину ділимо на кількість років указаного періоду, тобто на 19.

2) СТПН1990-2009 = ТПН1990-2009 : кількість років

СТПН1990-2009 = -18,6 : 19 = - 0,98 %, або приблизно -1 %.

3) В абсолютному вимірі це 1-відсоткове скорочення буде складати близько 23 тис. осіб на рік, тобто на початок 2011 р. чисельність населення Луганської області складатиме:

2331,8 тис. осіб – 23 тис. осіб × 2 = 2285,8 тис. осіб.


Критерії оцінки задачі:

1 бал – виконання задачі розпочато (зроблено стислий запис умови задачі);

2 бали – записана відповідь, розв’язання відсутнє;

3 бали – зроблено спробу розв’язати задачу, виконано кілька правильних логічних кроків на шляху розв’язання задачі;

4 бали – задача розв’язана правильно, але містить деякі неточності в записах або малюнках, що не вплинуло на кінцевий результат;

5 балів – задача розв’язана правильно, супроводжуються докладним поясненням, містить необхідні обґрунтування, малюнки, схеми тощо.


 1. Визначте напрямок та швидкість вітру, якщо в пункті А атмосферний тиск дорівнює 1022 мб, у пункті В – 968 мб, а відстань між цими пунктами становить 1200 км. (5 балів)


^ Розв’язання задачі.

Для визначення швидкості вітру треба здійснити такі розрахунки:

а) визначити різницю в атмосферному тискові в пунктах А і В

(1022 мб – 968 мб = 54 мб);

б) визначити, як змінюється атмосферний тиск на кожні 100 км (одиниця виміру, прийнята в метеорології):

1200км– 54 мб

100км – х мб

___________

х=

в) щоб дізнатися швидкість вітру, одержану величину треба помножити на коефіцієнт 3.

Маємо: 4,5∙3=13,5 м/с.

Вітер буде дмухати від пункту А до пункту В, тобто, з області з високим тиском до області з низьким тиском.

^ Критерії оцінки задачі:

1 бал – виконання задачі розпочато (зроблено стислий запис умови задачі);

2 бали – записана відповідь, розв’язання відсутнє;

3 бали – зроблено спробу розв’язати задачу, виконано кілька правильних логічних кроків на шляху розв’язання задачі;

4 бали – задача розв’язана правильно, але містить деякі неточності в записах або малюнках, що не вплинуло на кінцевий результат;

5 балів – задача розв’язана правильно, супроводжуються докладним поясненням, містить необхідні обґрунтування, малюнки, схеми тощо.


 1. Об’єднана Європа є одним з найбільших у світі споживачів нафти. Нанесіть на контурну карту країни, що забезпечують поставки нафти до європейських країн, а також шляхи транспортування нафти. Виділить країни, що входять до складу ОПЕК. … (10 балів)

До найбільших експортерів нафти до країн ЕС належать Росія, країни Перської затоки (Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Кувейт), країни Північної Африки (Лівія, Алжир) та Нігерія, частина нафти постачається з Мексики та Венесуели. Норвегія не є членом Євросоюзу, тому вона також може бути названа постачальником нафти до країн Об’єднаної Європи. Усі ці країни, крім Росії та Норвегії, є членами ОПЕК.

Основні шляхи транспортування – морськими судами а) навкруги Африки; б) через Суецький канал і далі – Середземне море; з Росії – по нафтогонах через Країни Балтії, Білорусь та Україну; з Мексики та Венесуели – морем.

Критерії оцінювання:

за визначення країн – експортерів нафти до Євросоюзу – 5 балів (по 0,5 балів за країну);

за визначення країн-членів ОПЕК – 3 бали;

за визначення шляхів транспортування – 2 бали. Усього – 10 балів.


Тести (14 балів)


^ Виконайте тестові завдання, указавши варіант однієї, на Вашу думку, правильної відповіді на кожне з 14 завдань. За правильну відповідь – 1 бал.

 1. Основним показником, що характеризує рівень урбанізованості території, є:

а) кількість міського населення; в) кількість міських агломерацій;

б) частка міського населення; г) кількість великих міст.

 1. Населення країн Північної Європи сповідує:

а) іслам; б) католицизм; в) протестантизм; г) православ’я.

 1. Найбільший з островів Японського архіпелагу:

а) Хонсю; б) Кюсю; в) Сікоку; г) Хоккайдо.

 1. Даунтаун – це ...

а) частина міста з малоповерховою забудовою;

б) частина міста, що розміщена на нижчій, ніж інша територія, висоті;

в) хащові райони міста, які заселені мешканцями з найнижчими доходами;

г) центральна ділова частина міста.

 1. Речовина, яка робить найбільший внесок у зруйнування озонового шару Землі:

а) вуглекислий газ; б) сірководень; в) фреон; г) сірчаний газ.

 1. Скільки разів перейменовували обласний центр найсхіднішої області України:

а) 2; б) 3; в) 4; г) не перейменовували жодного разу?

 1. Яка із запропонованих вікових пірамід буде характеризувати країну, що розвивається?а) б) в) г)

 1. Назвіть місто, у якому розташована штаб-квартира НАТО:

а) Нью-Йорк; б) Страсбург; в) Брюссель; г) Гаага?

 1. Туристи йшли через ліс за азимутом 270° (як показав магнітний компас). Визначте, за яким азимутом вони будуть повертатися:

а) 90°; б) 180°; в) 270°; г) 360°?

 1. Яка з країн НЕ входить до субрегіону Східна Азія:

а) Китай; б) Японія; в) Монголія; г) Таїланд?

 1. Яка послідовність міст у напрямку із заходу на схід є правильною:

а) Вінниця; Біла Церква; Черкаси; Кременчук;

б) Черкаси; Вінниця; Біла Церква; Кременчук;

в) Вінниця; Черкаси; Кременчук; Біла Церква?

12. Який відсоток суходолу вкрито льодовиками:

а) 3 %; в) 8 %; б) 10 %; г) 15 %?

13. Які класифікаційні одиниці виділені на ландшафтній карті України:

а) класи, типи, види; в) райони, підрайони, ареали;

б) зони, підзони, райони; г) країни, провінції, області?

14. НЕ входить до країн «великої сімки»:

а) Німеччина, б) Італія; в) Канада; г) Росія.


Розподіл балів за блоками:

теоретичний – 36;

практичний – 20;

тестовий – 14.

Загальна кількість балів – 70.Схожі:

Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Прочитайте вірша та визначте, про який материк у ньому йдеться? Назвіть особливості органічного світу цього материка. Як би Ви ці...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Охарактеризуйте розміщення населення, у тому числі міського та сільського, по території України. Під впливом яких факторів сформувалась...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр
Важливе місце посідає рекреація (туризм). Ці спільні риси в господарських комплексах обох країн визначаються природними, соціально-економічними...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „географічна оболонка”. Схарактеризуйте етапи її розвитку. Як називається останній етап розвитку географічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „географічна оболонка”. Схарактеризуйте етапи її розвитку. Як називається останній етап розвитку географічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Чим відрізняється постіндустріальна структура економіки країн від індустріальної? Поясніть, як І чому в епоху нтр змінюється співвідношення...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Чим відрізняється постіндустріальна структура економіки країн від індустріальної? Поясніть, як І чому в епоху нтр змінюється співвідношення...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „міжнародні економічні відносини”. Які виділяють форми міжнародних економічних відносин? Які риси зовнішньоекономічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Дайте визначення поняття „міжнародні економічні відносини”. Які виділяють форми міжнародних економічних відносин? Які риси зовнішньоекономічної...
Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр iconЗавдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2010-2011 рр
Визначте зміни, що відбулися в структурі промисловості України в пострадянський період. Які з них, на Вашу думку, не є прогресивними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи