11 клас Теоретичний тур icon

11 клас Теоретичний тур
Скачати 235.99 Kb.
Назва11 клас Теоретичний тур
Дата конвертації02.05.2013
Розмір235.99 Kb.
ТипДокументи

11 клас

Теоретичний тур

 1. Поясніть особливості географічного розташування зони тайги в Євразії та розкрийте причини зміни порід дерев у цій зоні при русі з заходу на схід. 1. Розкрийте сутність понять науково-технічна та інформаційно-технологічна революція. Поясніть, чому в епоху НТР змінилося співвідношення між виробничою і невиробничою сферами економіки.Запропонуйте власний прогноз щодо динаміки зміни структур господарства провідних країн світу в ХХІ столітті.
 1. Назвіть і охарактеризуйте фактори, що найбільше впливають на спеціалізацію господарств країн світу. Розкрийте їх дію на прикладі України, Канади, Бразилії, Великобританії, Саудівської Аравії.^ Практичний тур

1.Опишіть алгоритм визначення висоти дерева на відкритій місцевості.

Виміряти висоту дерева (В), яке росте на відкритій місцевості, можна за довжиною тіні, яку воно відкидає. Для цього треба спочатку виміряти довжину тіні людини або якогось предмета (а), висота якого (А) відома, і довжину тіні від дерева (в).Складаємо пропорцію – А:а=В:в. Щоб знайти висоту дерева треба В=(А×в):а.

8 балів

2. Складіть схему «Типологія країн світу», у якій покажіть класифікацію суверенних держав і залежних територій відповідно до рівня їх економічного розвитку. Наведіть приклади держав до кожного виділеного типу.

Держави і території (близько 240)

 1. Суверенні держави (193)

І. Високорозвинені (30)

Країни «великої вісімки» - США, Німеччина

Індустріально розвинені країни Західної Європи –Данія, Ісландія

Переселенські країни – Австралія, Нова Зеландія

Країни середнього розвитку – Іспанія, Мальта

ІІ. Країни, що розвиваються(приблизно130)

Нові індустріальні –Тайвань, Бразилія

Нафтодобувні – Іран, Ірак

Дрібні острови –Барбадос, Сейшельські о-ви

Країни середніх можливостей –більшість країн Лат.Америки, Африки

Найменш розвинені країни – Чад, Ефіопія

ІІІ. Країни з перехідною економікою

Монголія, республіки СРСР, країни Центральної Європи

ІV.Країни планової економіки:

з елементами ринкової економіки Китай,В’єтнам

з централізованою керованою економікою КНДР, Куба

 1. Залежні території (близько 40)

І. Мають статус колоній – Гібралтар, Бермудські острови

ІІ. Не мають офіційно колоніального статусу - Мартініка, Гренландія

3.На контурній карті світу розставте цифри, що відповідають певним географічним об’єктам (їх характеристика надається нижче) і поряд з цифрами надпишіть назви цих об’єктів.

 1. Найдовший у світі льодовик (льодовик Ламберта у Антарктиді)

 2. Країна, у якій найбільша кількість озер (Фінляндія)

 3. Найглибше море в Світовому океані (Філіпінське)

 4. Найглибша улоговина на суходолі (Мертве море, - 392 м)

 5. Найтепліше море (Червоне)

 6. Річка, яка має найбільшу дельту (Ганг, 80 тис.км)

 7. Країна, яка володіє найбільшими запасами нафти (Саудівська Аравія)

 8. Країна, яка володіє найбільшими запасами газу (Росія)

 9. Країна, яка володіє найбільшими запасами вугілля (Китай)

 10. Країна, яка володіє найбільшими запасами марганцевих руд (Україна)

 11. Країна, найбільш забезпечена лісовими ресурсами (Фінляндія, 77% її площі вкрито лісом)

 12. Найбільша міська агломерація світу (Токіо, 35 млн.чол)

Бліц-тур

1.Дайте визначення понять

Самум - сухий гарячий вітер, сильна піщана буря, нерідко з грозою. Спостерігається весною і влітку в пустелях Північної Африки.

Нівелір – геодезичний прилад для визначення перевищень точок земної поверхні за допомогою горизонтального променя.

Колонія країни, населення яких позбавлене державності, економічної і політичної самостійності, а еконьомічні ресурси контролюються владою іноземної держави

Кондомінімум спільне здійснення влади над однією територією кількома державами

2.Внесіть у таблицю короткі відомості про Китай

з/п

Параметри характеристики держави

ВідповідьРегіон світу

Східна АзіяТип країни за географічним положенням

Приморська країнаТип країни за економічним розвитком

Країна планової економіки з елементами ринковоїФорма правління

РеспублікаДержавний устрій

Унітарна державаНаціональна структура населення

Ханьци 93%Релігійна структура населення

Конфуціанство, буддизмНалежність населення до мовної групи

Китайсько-тібетська^ Належність країни до міжнародних організацій (п’ять)

ООН (Рада Безпеки, Всесвітню організацію охорони здоров'я та Міжнародну організацію громадянської авіації, Міжнародний валютний фонд, Всесвітній банк) СОТ, Всесвітній фонд дикої природи, Міжнар.рух Червоного Хреста і Черв. Напівмісяця^ Особливості урбанізації

Низький рівень урбанізації у Західному Китаї , швидкі темпи цього процесу у Східному Китаї.^ Найбільші міста

Шанхай,Пекін, Тьньцзін, Ухань, ХарбінСтолиця держави

Пекін^ 10 клас

Теоретичний тур

 1. Назвіть п’ять міжнародних організацій, діяльність яких пов’язана з вирішенням проблем в Україні та світі. Охарактеризуйте їх функції.

10 балів

 1. На прикладі території України охарактеризуйте прояви зональних закономірностей географічної оболонки. Розкрийте суть кожної закономірності.

12 балів

 1. Уявіть, що ви – член експедиції з вивчення мінеральних вод України. Складіть умовний звіт про мінеральні води, які ви досліджували та розкажіть про господарське значення мінеральних вод та перспективи їх використання.

12 балів


Практичний тур

 1. Опишіть алгоритм визначення ширини річки у разі відсутності містка (кроками або травинкою). 8 балів

Кроками.

Вибрати на протилежному березі який небудь предметний об’єкт А (дерево чи камінь) і стати навпроти нього (точка В).Позначити камінцем точку В і йти під прямим кутом до лінії АВ вздовж берега певну кількість кроків (наприклад 30), відмітити отриману таким чином точку С. Пройти таку ж кількість кроків (30) у тому ж напрямку і відмітити нову точку D. Рухаючись під прямим кутом до отриманої лінії ВD, найти точку Е, з якої вибраний предмет А і рейка в точці С будуть видні на одній прямій. Виміряти відстань DЕ, яка буде дорівнювати відстані АВ, тобто ширині річки. 1. Складіть схему «Державний лад країн світу», у якій укажіть існуючі форми правління і державного устрою. У схему включіть приклади держав до кожної виділеної групи. 10 балівДержавний лад

Форми правління

І. Республіки:

президентські – США, Франція

парламентські –Німеччина, Італія

парламентсько-президентські та президентсько-парламентські (Польща , Україна)

ІІ.Монархії:

конституційні – Великобританія, Японія

абсолютні –Бруней, Кувейт + теократичні монархії : Ватикан, Саудівська Аравія

ІІІ. Держави у складі Британської співдружності:

Канада, Австралія, Ямайка

ІV. Джамахірія (народовладдя) - Лівія


Державний устрій

І.Федеративні держави:

федерації - Росія

конфедерації - Швейцарія

ІІ.Унітарні держави без автономних одиниць:

Великобританія, Франці, Італія,Україна, Китай 1. На контурній карті світу розставте цифри, що відповідають певним географічним об’єктам (їх характеристика надається нижче) і поряд з цифрами надпишіть назви цих об’єктів. 12 балів

 1. Найменша за площею країна в Європі (Ватикан, 0,44 км2)

 2. Найдовша і найвужча країна світу (Чілі)

 3. Країна з найбільшою густотою населення (Мальта, 1250 чол на км2)

 4. Країна з найбільшим приростом населення з урахуванням міграції (Ліберія)

 5. Країна з найбільшим від’ємним приростом (зменшенням) населення (Чорногорія)

 6. Країна з найнижчою часткою населення молодшої вікової групи (Гонконг)

 7. Країна з найвищою часткою населення у віці 60 років і більше (Іспанія, 44%)

 8. Країна з найбільшим перевищенням частки чоловіків у населенні (Об’єднані Арабські Емірати)

 9. Країна з найбільшою часткою міського населення (Бельгія, 97,2 %)

 10. Найбільша у світі затока (Бенгальську)

 11. Найбільше високогірне озеро (Тітікака)

 12. Країна, у якій найбільша кількість озер (Фінляндія)

Бліц-тур

 1. Дайте визначення понять (12 балів)

Курвіметр - механічний прилад для вимірювання на картах і планах довжин звивистих ліній.

Профіль місцевості - проекція на горизонтальну площину сліду перерізу місцевості вертикальною площиною у заданому напрямі.

Вічна мерзлотагірські породи у верхній частині земної кори і грунти з температурою нижче 0°С, до складу яких входить вода в мерзлому стані.

Територіальні водисмуга моря чи океану вздовж узбережжя, що перебуває під суверенітетом прибережної держави і входить до складу її національної території. Територіальні води завширшки становлять 12 миль (приблизно22,2 км). 1. ^ Внесіть у таблицю короткі відомості про Саудівську Аравію (12 балів)

з/п

Параметри характеристики держави

ВідповідьРегіон світу

Південно-Західна АзіяТип країни за географічним положенням

Приморська державаТип країни за економічним розвитком

Країна, що розвивається, нафтодобувна країнаФорма правління

Абсолютна теократична монархіяДержавний устрій

Унітарна державаНаціональна структура населення

Араби , 90%Релігійна структура населення

Іслам, більшість мусульмани сунітиНалежність населення до культуро-мовної сім’ї

Семітсько-хамітськаНалежність до міжнародних організацій (п’ять)

ОПЕК, Ліга арабських держав, ООН (Міжнародний валютний фонд, Всесвітній банк Всесвітню організацію охорони здоров'я та Міжнародну організацію громадянської авіації ) СОТ, Міжнар.рух Червоного Хреста і Черв. НапівмісяцяОсобливості урбанізації

70 % жителів у містах, показник зростаєСтолиця держави

Ер-Ріяд,Найбільші міста

Ер-Ріяд, Джидда, Медина, Мекка9 клас

Теоретичний тур

^ 1.Охарактеризуйте структуру зайнятості населення України. Які, на вашу думку, найважливіші проблеми зайнятості характерні для нашої держави сьогодні.

10 балів

^ 2.Спростуйте або доведіть твердження, що «Україна – держава з ідеальним географічним положенням».

12 балів

3.Уявіть собі, що ви очолюєте експертну групу, якій доручено вибрати місце для створення водосховища на гірській річці і спорудження на ній відповідної греблі. Обґрунтуйте, які карти будуть потрібні експертній групі для оцінки місцевих природних умов і для вирішення конкретних завдань при розробці зазначеного проекту.

12 балів


Практичний тур

1.Розв’яжіть задачу ( 8 балів)

Визначити напрямок (азимут) на предмети, що розташовані під Сонцем о 17 год 40 хв (за літнім часом).

Розв’язання:

 1. Визначаємо час, протягом якого Сонце рухалось по небосхилу від напрямку на південь. Напрямок на південь о13.00 дорівнює 180°:

17 год 40 хв -13год = 4 год 40 хв

 1. Визначаємо на скільки градусів перемістилося Сонце від південного напрямку за 4 год 40 хв:

4 год 40 хв = 280 хв;

280 хв: 4 хв = 70°

або 4 год = 60° (1 год – 15°), 40 хв :4 хв = 10° (60° + 10° = 70°)

 1. Визначаємо напрямок на Сонце о 17.40:

180° + 70° = 250°

Відповідь. Азимут на предмети, розташовані у напрямку Сонця о 17.40, дорівнюватиме 250°.

2.Розв’яжіть задачу.( 10 балів)

Кількість населення міста на початок року складала 181 тис. жителів, а частка чоловіків дорівнює 57 %. Обчисліть кількість чоловіків і жінок; середню кількість жінок, що припадає на 1000 чоловіків.

Розв’язання:

Обчислимо кількість населення чоловіків (КНч) і кількість населення жінок (КНж). Все населення,181 тис. - це 100%, населення чоловіків – х тис., - це 57%. Складаємо пропорцію: 181тис./ 100% = х тис./57%. Тоді КНч =181000×57/100 = 103 170 (чол.) –складають чоловіки від загальної кількості населення. Знаючи, що КН = КНч + КНж , маємо КНж = КН - КНч. або 181 000 – 103 170 = 77 830 (чол.) – кількість жінок у місті. Тепер КНж / КНч×1000 і отримуємо середню кількість жінок, що припадає на 1000 чоловік.

3.Опишіть алгоритм складання схематичного плану ділянки місцевості полярним способом ( 12 балів)

У полюсі (точці, з якої буде проводитись зйомка) встановлюється планшет на штативі. Обирається масштаб. На листку паперу проводиться лінія північ – південь. Планшет орієнтується за сторонами горизонту доти, поки стрілка північ – південь на плані не співпаде з таким самим напрямком компаса.

Позначаємо на плані своє місцезнаходження за допомогою шпильки. Кладемо на планшет візирну лінійку таким чином, щоб вона своїм краєм торкалася шпильки. Потім спрямовуємо верхнє ребро лінійки почергово на ті об’єкти на місцевості, які ми хочемо зобразити на плані, і креслимо на планшеті лінії візування на кожний предмет. Рулеткою вимірюємо відстань до кожного об’єкта, відкладаємо ці відстані в масштабі плану на планшеті й викреслюємо умовні знаки, які позначають кожний з предметів. Стираємо лінії візуванння.

Бліц - тур

1.Дайте визначення понять (12 балів)

Густота населення – це величина, яка відображає відношення кількості населення до площі території, на якій воно проживає.

Статева структура населенняце співвідношення кількості чоловіків і жінок.

Сальдо міграційрізниця між еміграцією та імміграцією.

Адміністративно-територіальний поділсистема територіальної організації, що створена для полегшення управління державою.

2. Дайте короткі відповіді на запитання.

 1. Назвіть країну з найбільшою чисельністю українців та осіб українського походження (українська діаспора). Росія

 2. Скільки областей України, розташовані по обидва боки Дніпра.6

 3. Назвіть найвисокогірніше озеро в Україні. Бребенескул

 4. Кількість селищних рад в Україні (приблизна)10279

 5. Назвіть область України з найбільшою кількістю міст. Донецька

 6. Назвіть адміністративні області України, що відповідають історико - географічній області Таврія. АР Крим і південь Херсонської обл.

 7. Укажіть назву плоских безлісих вершин у Карпатах. Полонини

 8. Назвіть країну, з якою Україна має найкоротший кордон. Словаччина

 9. Назва проекції, у якій виконані топографічні карти території України. Поперечна циліндрична рівнокутна проекція (Гауса-Крюгера).

 10. Назвіть найбільшу за площею адміністративну область України. Одеська

 11. Укажіть назву етнографічної групи українців, що сформувалась на території передгірних і гірських районів Галичини та частині гірського Закарпаття. Бойки

 12. Назвіть область, яка має найвищий рівень зареєстрованого безробіття. Тернопільська

12 балів

3.Заповніть таблицю за зразком

Назва області

Межує на заході

Межує на сході

Географічний об’єкт, який знаходиться в межах області

Луганська область

Донецька, Харківська області

Росія

Луганський природний

заповідник

^ Закарпатська область

Словаччина, Угорщина

Івано-Франківська

Чорногорський масив

Житомирська

Рівненська, Хмельницька

Київська

Словечансько-Овруцький кряж

Одеська

Молдова

Омивається водами Чорного моря

оз.Сасик(Кундук)

Волинська

Польща

Рівненська

Шацькі озера

Миколаївська

Одеська

Херсонська, Дніпропетровська

Гирло річки Південний Буг

Харківська

Сумська, Полтавська

Луганська, Донецька

Печенізьке водосховище

12 балів

8 клас

Теоретичний тур

^ 1.Розкажіть про сучасні географічні дослідження України. Поясніть, чим зумовлені основні напрямки сучасних географічних досліджень в Україні.

10 балів

^ 2. У чому полягають природні переваги і недоліки розташування України на Землі.

12 балів

3.Дайте визначення поняття «топографічна карта» та коротко охарактеризуйте її складові.

12 балів

Практичний тур

^ 1.Розв’яжіть задачу.(8 балів)

Визначте площу парку Щорса, зображеного на плані м. Луганська з масштабом 1:10 000

Поділити об’єкт на геометричні фігури, краще на квадрати. Площу обчислити за формулою S=а2n, де а – сторона квадрата, виражена в масштабі карти, а n – кількість квадратів, які потрапляють у межі вимірювального контуру. При цьому число n підраховують як суму двох чисел: кількості квадратів, що повністю потрапили в контур, і половини кількості квадратів, що частково перекриваються об’єктом (тобто лежать вздовж його контуру).

^ 2.Розв’яжіть задачу.(10 балів)

Київський поясний час – 23 год 16 хв. Визначте поясний час населеного пункту, що знаходиться на меридіані 132° сх.д.

Меридіан 132° не є серединним. Визначаємо номер годинникового поясу: 132 : 15 = 8. Залишок 12° - це більше, ніж 7°30', а значить, меридіан 132° сх..д. знаходиться у наступному, 9-му поясі. Визначаємо різницю в поясному часі між населеним пунктом і Києвом: 9 - 2 = 7год. Визначаємо поясний час населеного пункту: 23 год 16 хв + 7 год = 6 год 16 хв наступного дня.

3.Опишіть алгоритм «читання» особливостей рельєфу на топографічній карті . (12 балів)

Читання рельєфу за картою — це вміння визначити вигляд (форму) нерівностей місцевості, абсолютні й відносні висоти точок, напрями і крутість схилів.

На топографічних картах рельєф зображується горизонталями. Го­ризонталі можна розглядати як лінії перерізу нерівностей місцевості горизонтальними площинами, проведеними через однакові проміжки за висотою. Відстань між сусідніми січними площинами називається висотою перерізу. Різниця висот сусідніх горизонталей також дорівнює висоті перерізу. Висота перерізу рельєфу позначається на карті під лінійним масштабом.

Крім основних горизонталей, проведених на карті через вказані висоти перерізу, в окремих місцях наносяться додаткові напівгоризонталі через половину основної висоти перерізу. Горизонталі проводяться суцільною коричневою лінією, напівгоризонталі — штриховою. Напівгоризонталі дозволяють більш точно відтворити рельєф у тих місцях поверхні, де його подробиці не відображаються при основній висоті перерізу.

Відлік абсолютних висот на картах України, як і решти країн колишнього СРСР, ведеться від рівня Балтійського моря. Абсолютні висоти підписані на окремих горизонталях, біля вершин окремих гір і горбів, а також якихось об'єктів, наприклад, розгалужень доріг, колодязів, джерел тощо. На берегових лініях річок, ставків, озер даються відмітки урізів води, які показують абсолютну висоту водної поверхні в даній точці.

Щоб правильно читати рельєф за топографічною картою, треба знати такі властивості горизонталей:

1. Усі точки, які лежать на одній горизонталі, мають однакову абсолютну висоту. Вона відрізняється від висоти точок сусідньої горизонталі на висоту перерізу рельєфу.

Знаючи це, можемо встановити абсолютну висоту будь-якої точки, яка не обов'язково лежить на позначеній горизонталі.

Усі горизонталі, що замикаються в межах аркуша карти, позначають підвищення (гору чи горб) або пониження (улоговину) в рельєфі. Відрізнити ці форми рельєфу, як і дізнатися про напрям їх схилів, можна за цифровими підписами горизонталей і відмітками окремих висот, за розташуванням водойм, а також за берґ-штрихами . Бергштрихи — короткі риски, перпендикулярні до горизонталей і спрямовані від них у бік зниження схилу.

Чим більше горизонталей на схилі, тим він вищий. Отже, за кількістю горизонталей можна визначити перевищення одних точок місцевості над іншими.

Чим ближче горизонталі одна до одної, тим схил крутіший, а чим дальше одна від одної — тим пологіший.

Найкоротша відстань між двома горизонталями — перпендикуляр до них. Вона відповідає напряму найбільшої крутості схилу в даному місці

Крутість схилів на карті визначають за допомогою шкали, яка міститься під південною рамкою топографічних карт справа від масштабу. Внизу, вздовж основи цієї шкали, цифри позначають крутість схилів у градусах; на перпендикулярах до основи відкладено в масштабі карти відстані між сусідніми горизонталями .

Для визначення крутості схилу треба виміряти на карті циркулем-шмірювачем (або смужкою паперу) відстань між двома сусідніми го­ризонталями, що зображають схил, прикласти цей відрізок до шкали і прочитати внизу, яка крутість схилу у градусах.

Бліц-тур

1.Дайте визначення понять. (12 балів)

Картографічна генералізаціяцілеспрямований відбір та узагальнення об’єктів реальної дійсності під час виготовлення картографічних творів відповідно до їх призначення, масштабу та особливостей території, зображеної на карті.

Атлас – систематизований збірник географічних карт, об’єднаних спільною програмою в єдиний цілісний картографічний твір.

Географічні інформаційні системи – автоматизовані системи зберігання, аналізу, подання просторових даних у вигляді тексту, карт, графіків.

Державний кордон – це горизонтальна лінія і вертикальна поверхня, що проходить над нею. Вони визначають межі держави – її суходолу, вод, надр, повітряного простору.

2. Дайте короткі відповіді на запитання.

 1. Метод дослідження, за допомогою якого відображається просторове розташування і взаємозв’язок природних об’єктів, явищ або процесі, називають картографічним.

 2. Закарпатська область приєдналася до складу УРСР у 1945 році.

 3. Назва «Україна» з’явилась у Хвіст. в «Київському літописі».

 4. Міста України, які мають особливий державний статус Київ, Севастополь.

 5. Якщо у точці 9° пд.ш. 78° сх.д. місцевий час 13.40, то у точці 41° пн.ш.,78° сх.д. місцевий час також 13.40.

 6. Карта з масштабом 1:45 000 відноситься до великомасштабних.

 7. Території у приполярних широтах зображують на картах за допомогою нормальної азимутальної проекції.

 8. Однакова форма клітин градусної сітки між одними й тими паралелями показує відсутність спотворень форм.

 9. Найближчий до полюса пункт в Україні с.Грем’яч

 10. По річці Західний Буг проходить кордон України з Польщею

 11. Родовища кам’яного вугілля на Донбасі відкрив Капустін Г.Г.

 12. Основоположником української наукової географії є С. Рудницький

3. Заповніть таблицю.

Проекція

Допоміжна поверхня

Вигляд градусної сітки

Місця найменшого спотворення

Використання карт

Азимутальна

Плоска поверхня

Прямі лінії по центру карти, дуги з віддаленням від центру

У точці дотику глобуса до площини

Карта півкуль, полярних територій, Африки

Циліндрична

Циліндр

Прямі лінії

По лінії дотику глобуса з площиною

Для створення карт територій, що прилягають до екватора, оглядових карт

Конічна, поліконічна

Один чи кілька вкладених конусів

Меридіани – прямі лінії, що відходять від єдиного центру, паралелі - дуги

Уздовж однієї чи двох паралелей у середній частині карти

Конічні – для територій у середніх широтах; поліконічні – карт світу^ 7 клас

Теоретичний тур

1. Температура води на окремих ділянках Перуанської і Аляскинської течії приблизно однакова і становить 15°С. Чому ж одна з них вважається холодною, а інша – теплою? Як впливають ці течії на клімат прибережних територій , які вони омивають.

12 балів

^ 2. Що спільного у серединно-океанічних хребтів Індійського, Атлантичного та Тихого океанів?

12 балів

3. Зображення Давіда Лівінгстона можна знайти на вікнах кафедрального собору в Малаві. Де розташована країна Малаві? Чим пояснити, що шотландського дослідника ХІХ ст. й дотепер шанують в африканській країні.

10 балів

Практичний тур

^ 1.Намалюйте схему рельєфу дна Світового океану. Позначте на схемі найглибшу точку в океані і вкажіть її назву.

8 балів

2.Розв’яжіть задачу.

На 180-му меридіані – понеділок, 1 вересня, 9.00 за місцевим часом. Визначте день тижня, дату і місцевий час у цей момент у Луганську.

10 балів

3.На контурній карті світу розставте цифри, що відповідають певним географічним об’єктам (їх характеристика надається нижче) і поряд з ними напишіть назви цих об’єктів. 12 балів

 1. Третій за розмірами океан на планеті (Індійський)

 2. Найбільші коралові острови (Великий Бар’єрний риф)

 3. Найдовша гірська споруда в океані (Серединно-Атлантичний хребет)

 4. Точку земної кулі, де була зареєстрована найвища температура повітря (м.Тріполі, +58)

 5. Місцевість, яка отримує рекордно велику кількість опадів на Землі.(с.Черапунджи)

 6. Море, яке має найменшу солоність (Балтійське).

 7. Затока, у якій спостерігаються найвищі приливи у Світовому океані (Фанді)

 8. Найдовша річка Європи (Волга)

 9. Річка, яка має найбільший у світі басейн (Амазонка)

 10. Найглибше озеро земної кулі (Байкал)

 11. Рівнина, на якій спостерігаються найбільші за площею болота (Західно-Сибірська рівнина)

 12. Територія, де реєструється найменша абсолютна вологість повітря (Антарктида)

Бліц - тур

1.Дайте визначення понять (12 балів)

Методи географічних досліджень – способи, за допомогою яких вивчаються ті чи інші об’єкти, явища, процеси природи чи суспільства.

Місцевий чассистема відліку часу на основі реального сонячного часу для кожного пункту на земній кулі (час певного меридіана).

Платформа материкавелика відносно стабільна ділянка материка, яка має кристалічний фундамент і осадовий чохол.

Перехідні кліматичні поясикліматичні пояси, у які повітняні маси потрапляють із суміжних основних поясів, змінюючись за сезонами: влітку переважають повітряні маси основного поясу, розміщеного південніше, а взимку – розташованого північніше.


2.Заповніть таблицю за зразком.

Назва кліматичного поясу

Особливості повітряних мас

Кліматичні показники та умови

Екваторіальний

Панують екваторіальні повітряні маси; переважають висхідні рухи повітря

^ Низький атмосферний тиск, високі температури повітря (+26°С, +28°С);велика кількість опадів

Субтропічний

Улітку панують тропічні повітряні маси, узимку - помірні

^ Зміна кліматиних сезонів: літо – сухе і жарке, зима – прохолодна і волога

Помірний

Панують помірні повітряні маси; переважають західні вітри; утворюються фронтальні процеси, циклони, антициклони

Чітко виражені чотири пори року; значні амплітуди температур найтеплішого й найхолоднішого місяців року; кількість опадів залежить від віддаленості території від океану

^ Субарктичний (суантарктичний)

Улітку панують помірні повітряні маси, узимку – арктичні (антарктичні)

Літо коротке, відносно вологе, прохолодне; зима сувора і суха

Субекваторіальний

^ Улітку панують екваторіальні повітряні маси, узимку - тропічні

Два чітко виражені кліматичні сезони: вологий (панують екваторіальні повітряні маси) та сухий (переважають тропічні повітряні маси)

12 балів

3.Заповніть схему класифікації географічних карт.

Групи карт

1.За охопленням території:

 1. карти світу чи півкуль

 2. карти материків і океанів та їх частин

 3. карти країн, областей

2.За масштабом:

 1. великомасштабні (1:200 000 і більше)

 2. середньомасштабні (від 1:200 000 до 1:1 000 000)

 3. дрібномасштабні (менше 1: 1 000 000)

3.За змістом:

 1. тематичні (зміст визначається певною метою)

 2. загальногеографічні

4.За призначенням:

 1. військові

 2. туристичні

 3. навчальні

 4. науково-довідкові

 5. проектні

 6. навігаційно- дорожні та інші.Схожі:

11 клас Теоретичний тур iconДокументи
1. /Теоретичний тур/10-11 клас/10-11 клас_2 вар_теор_я_украхнська мова.doc
2.
11 клас Теоретичний тур iconВитяг 9 клас-і тур 9 клас-іі тур 9 клас заг 9 клас витяг 10 клас-і тур 10 клас-іі тур 10 клас заг 10 клас витяг 11 клас І тур 11 клас ІІ тур 11 клас заг 11 клас витяг
Всеукраїнської олімпіади з математики учнів шкіл Полтавської області в 2013-2014 н р
11 клас Теоретичний тур icon10-11 клас 2 тур (теоретичний)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
11 клас Теоретичний тур iconIii етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології 2012 Теоретичний тур. Тести А, Б. 11 клас

11 клас Теоретичний тур icon9 клас Теоретичний тур Тестові завдання
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
11 клас Теоретичний тур icon7 клас Теоретичний тур Тестові завдання
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
11 клас Теоретичний тур icon2012 жовтень Біологія 11 клас Теоретичний тур
Як довести той факт, що різні раси людини належать до одного й того самого виду Людина розумна?
11 клас Теоретичний тур iconЗавдання ІІІ етапу 51-ї Всеукраїнської хімічної олімпіади 02. 2014 р., м. Київ) Теоретичний тур. 9 клас
При розв’язуванні всіх задач використовуйте цілочисельні значення відносних атомних мас елементів
11 клас Теоретичний тур icon7 клас Теоретичний тур
Перший відомий людству глобус Землі відрізнявся від сучасного. Ким і коли він був створений? Поясніть, які материки були на ньому...
11 клас Теоретичний тур icon7 клас Теоретичний тур. І. Тест Чи існує різниця між поняттями «материк» і «континент»
Критерії оцінювання: поняття «географія» 2б, схема зв’язків – 5 б, приклади зв’язків – 10б, характеристика зв’язків – 6б, оригінальність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи