Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2010 / 2011 навчальний рік VІІІ icon

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2010 / 2011 навчальний рік VІІІ
Скачати 86.36 Kb.
НазваЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2010 / 2011 навчальний рік VІІІ
Дата конвертації02.05.2013
Розмір86.36 Kb.
ТипДокументи

ЗАВДАННЯ

ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії

2010 / 2011 навчальний рік

VІІІ клас

 1. Чому герб на щиті рицаря був не тільки символом, а й життєвою необхідністю?

 2. Чому мовою спілкування у Візантії була грецька, а мова законів – латина?

 3. Сьогодні часто вживаються слова грецького або латинського походження: диктатор, олігархія, тріумф, колонія, плебеї та ін. Поясніть, яке значення вони мали в елліністичному світі? Чи змінили вони своє призначення зараз?

4. Про яку подію йдеться й коли вона відбулась?

«Василій Іванович, великий князь московський, взяв град Смоленський. Король Сигизмунд...послав проти нього свого воєводу князя Костянтина Івановича Острозького, старосту луцького й брацлавського, з хоробрими воїнами литовськими й руськими. І стали князь із воїнами литовськими проти великої ворожої армії, і ударили, і погубили вісімдесят тисяч, а інших у полон взяли».

5. Чи правильними є наведені твердження про Хотинську війну?

 1. Маючи підтримку з боку козацтва на чолі з П. Сагайдачним, польський король у 1621 р. розпочинає воєнні дії проти Османської імперії та завдає поразки турецькій армії під Цецорою й Хотином.

 2. ^ Перемога козацького війська на чолі з П. Сагайдачним у битвах під Цецорою й Хотином поклали край нападам Кримського ханства на українські землі.

А. Обидва твердження правильні. ^ В. Тільки перше твердження правильне.

Б. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження неправильні.

6. Виникнення фільварків на українських землях було обумовлено

^ А. зростанням економічної значимості цехового виробництва та його ролі у торгівлі,

Б. неефективністю використання у господарстві кріпацької праці,

^ В. конкуренцією з боку мануфактурного виробництва у країнах Західної Європи,

Г. зростаючим попитом на зерно на внутрішньому й зовнішньому ринках.

7. Братства в історії України – це

 • корпоративні об’єднання ремісників суміжних спеціальностей у містах, де панувало магдебурзьке право,

 • благодійні товариства української шляхти, які за власні кошти у ХVІ столітті будували православні храми,

 • об’єднання реєстрового козацтва й духовенства, що у ХV-ХVІ ст. здійснювали контроль за діяльністю вищих православних церковних ієрархів,

 • релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці ХVХVІІ ст.

8. Про виникнення якого явища у театральному мистецтві йдеться у наведеному фрагменті?

«У братських школах, академіях учні писали вірші, а потім проголошували їх. Виконавці виходили на сцену й декламували текст, поєднаний загальною темою. Шкільні вистави присвячувались християнським святам, впливовим особам, важним подіям. Вистава довго тривала, тому тим, хто приходив подивитись, давали відпочинок, пропонуючи їх увазі у перервах між діями спектаклю театралізовані сценки народно-побутової тематики».

А. комедія,

Б. містерія,

Г. інтермедія.

9. «Відкриття Америки Іспанією: неминучість чи випадковість?» За такою проблемою вам запропонували невеличке оповідання для нового видання історичної енциклопедії. Розкрийте ваше бачення даної проблеми.

10. Ви  учасник обговорення теми «^ Велике князівство Литовське: держава литовців, литвинів чи русинів?». У вигляді тез викладіть й обґрунтуйте власну позицію.


ЗАВДАННЯ

ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії

2010 / 2011 навчальний рік

ІХ клас

 1. Чи згодні ви з тим, що Генріха ІV Бурбона називають «першим королем Нового часу»?

 2. Сьогодні часто вживаються слова грецького або латинського походження: диктатор, олігархія, тріумф, колонія, плебеї та ін. Поясніть, яке значення вони мали в елліністичному світі? Чи змінили вони своє призначення зараз?

 3. Укажіть прізвище діяча, якому належать наступні факти біографії:

«У 1812 році під час російсько-французької війни, з дозволу генералгубернатора, сформував на Полтавщині український козачий полк. Упродовж 1817-1821 рр.  директор Полтавського театру».

^ А. І.Котляревський;

Б. П. Гулак-Артемовський;

В. М. Садовський;

Г. І. Карпенко-Карий.

 1. Назвіть п’ять подій кінця ХVІІІ – початку ХІХ століть, які, на ваш погляд, мали найважливіше значення для розвитку української історії. Визначте, чому?

 2. Чому кава вважалась у Північній Америці напоєм патріотів, а чай – напоєм зрадників?

 3. Згідно з теорією «великих хвиль» М.Кондратьєва, ритм ХІХ століття був заданий у 1789 році Французькою революцією. Чи згодні ви з цим твердженням? Розкрийте своє ставлення.

 4. Поява «нової України»: коли й з якими процесами пов’язують дослідники вітчизняної історії дане явище? Обґрунтуйте власну думку.

 5. «Тріумф і трагедія Наполеона Бонапарта»  за такою темою вам запропонований виступ на історичних читаннях. Подайте свій виступ у вигляді схеми.

 6. У формі таблиці розкрийте зміст і форми модернізаційних трансформацій суспільства на межі ХVІІІ і ХІХ століть.

 7. «Пробудження націй»: феномен ХІХ століття чи незалежний від часу етап розвитку народів світу? Обґрунтуйте власну позицію.ЗАВДАННЯ

ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії

2010 / 2011 навчальний рік

Х клас

 1. Наведіть сучасні назви даних країн і міст:

Брест-Литовськ –

Ревель –

Царицин –

Ворошиловград –

Сполучене Королівство Британія –

Османська імперія –

Австро-Угорщина –

Трансільванія –

 1. Складіть хронологічну таблицю завершення громадянської війни на українських землях.

 2. У яких мирних договорах, серед іншого, визначалась державна приналежність Північної Буковини, Східної Галичини й Західної Волині у 1920-х роках:

 1. Сен-Жерменський.

 2. Севрський.

 3. Тріанонський.

 4. Нейїський.

 5. Ризький.

 1. Сьогодні часто вживаються слова грецького або латинського походження: диктатор, олігархія, форум, тріумф, колонія, плебеї та ін. Поясніть, яке значення вони мали в елліністичному світі? Чи змінили вони своє призначення зараз?

 2. Назвіть три історичні особи початку ХХ століття, які, на вашу думку, мали найбільший вплив на розвиток європейського суспільства. Свій вибір обґрунтуйте.

 3. Назвіть час і місце перших світових (міжнародних) виставок. Що, на вашу думку, спричинило їх проведення? Чому саме у той час і у тому місці вони проводились?

 4. Ю. Бачинський у своїй книзі «Ukraina irredenta» висловив:

^ А. Ідею перетворення Австро-Угорщини на федерацію чотирьох країн – Австрії, Угорщини, Польщі та України.

Б. Пропозицію надання автономії Східній Галичині в межах федеративного Австро-Угорського Союзу.

^ В. Переконаність у необхідності об’єднання східних і західних українців у власній незалежній державі.

Г. Ідею об’єднання Східної Галичини та Північної Буковини в окремий автономний коронний край.

Чим пояснював автор власні пропозиції щодо майбутнього українського народу?

 1. До якого періоду Української революції можна віднести наведені документи:

1. «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської та зберігаючи її єдність, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими допомогти Республіці Російській стати федерацією рівних і вільних народів».

2. «Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських й селянських депутатів; ...у центрі – Всеукраїнському з’їзду рад..., його Центральному виконавчому комітету...Україна проголошується республікою рад».

 1. Вас запросили взяти участь в обговоренні питання «Гетьманат П. Скоропадського: продовження козацьких традицій чи новизна під старою назвою?». Викладіть вашу позицію у вигляді тез.

 2. За масштабами й наслідками завойовницькі походи Александра Македонського й монгольська навала були найграндіознішими у свою добу, але вони не класифікуються дослідниками як світові. Чому саме ХХ століття породило світові війни?ЗАВДАННЯ

ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії

2010 / 2011 навчальний рік

ХІ клас

 1. Сьогодні часто вживаються слова грецького або латинського походження: диктатор, консул, форум, олігархія, тріумф, колонія, плебеї та ін. Поясніть, яке значення вони мали в елліністичному світі? Чи змінили вони своє призначення зараз?

 2. Наведіть сучасні назви даних країн і міст:

Петроград –

Проскурів –

Комунарськ –

Станіслав –

Сталіно –

Ковно –

Валахія –

 1. Синхронізуйте події вітчизняної й світової історії

  Історія України

  Дата

  ^ Світова історія
  25 квітня 1943 р.  16 квітня 1944 р.  6 травня 1945 р.  21 квітня 1946 р.  24 квітня 1949 р.
 2. Коли відбулась описана нижче подія?

«На подарованому Хрущовим «Лінкольн-зефірі» Патон дістався дерккрана. А далі – пішки по вимостках зі шпалами. У червні всі пролітні споруди було змонтовано, всі зварювальні роботи на мосту успішно завершено. То була перемога. Перемога всього його великотрудного життя. Для випробування моста Патона, по ньому пустили бронетанкову колону легендарних «Т-34», до яких він теж доклав руки й серце».

^ А. Перша половина 1940-х рр;

Б. Друга половина 1940-х рр;

В. Перша половина 1950-х рр;

Г. Друга половина 1950-х рр.

 1. Охарактеризуйте завдання, крім воєнно-стратегічних, які вирішували рейди партизанських з’єднань на Правобережну Україну в 1943 році.

 2. У вигляді таблиці розкрийте зміст політики совєтізації західних областей України доби повоєнної відбудови.

  ^ Галузь суспільного життя

  Суть перетворень

  Наслідки


 3. Розкрийте японський фактор у радянській та світовій політиці у переддень і на початку Другої світової війни.

 4. Вам запропоновано написати матеріал до Енциклопедії новітньої історії «Мюнхен у долі українського національного руху». У вигляді невеличкої статті викладіть власні погляди на задану тему.

 5. Представте особисту позицію щодо теми «Велич і трагедія Карпатської України» у формі схеми.

 6. Визначте у вигляді тез свої аргументи («pro» і «contra») у дискусії за темою «Країни Східної Європи у 1944-1945 роки: визволення чи окупація?»До уваги членів журі районних / міських олімпіад


Завдання №№ 1-3 оцінюються 7 балами

Завдання №№ 4-6 оцінюються 9 балами

Завдання №№ 7-10 оцінюються 15 балами

Загальна максимальна кількість балів – 108.Схожі:

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2010 / 2011 навчальний рік VІІІ iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік
Закінчіть речення: «Велика хартія вольностей» 1215 р обмежувала»
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2010 / 2011 навчальний рік VІІІ iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік
Виконайте завдання та правильні відповіді обведіть кружечком або занесіть до табличок. Кожна правильна відповідь у завданнях 1-6...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2010 / 2011 навчальний рік VІІІ iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік
Виконайте завдання та правильні відповіді обведіть кружечком або занесіть до табличок. Кожна правильна відповідь у завданнях 1-6...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2010 / 2011 навчальний рік VІІІ iconЗавдання для II етапу Всеукраїнської олімпіади з географії та краєзнавства на 2010/2011 навчальний рік 11 клас
Виберіть із перелічених державу з найменшим показником природного приросту населення
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2010 / 2011 навчальний рік VІІІ iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік
...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2010 / 2011 навчальний рік VІІІ iconЗавдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів 9 класу 2010/2011 навчальний рік Луганська область І тур
Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2010 / 2011 навчальний рік VІІІ iconЗавдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011 -2012 н р. 10 клас І. Тестові завдання (по 0,5 б.)
Співвіднесіть імена історичних діячів та факти їх біографій (за правильну відповідь – 3 б.)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2010 / 2011 навчальний рік VІІІ iconПро підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії у 2011-2012 навчальному році
«Про проведення ІІ етапу та участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2011-2012 н р.», 4 грудня...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2010 / 2011 навчальний рік VІІІ iconЗавдання ІII етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів 9 класу 2009/2010 навчальний рік Луганська область
Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2010 / 2011 навчальний рік VІІІ iconЗвіт про проведення І,іі етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2010 / 2011 навчальному році І. Відомості про учасників олімпіади: Класи
Олімпіаду проведено у відповідності до „Положення про Всеукраїнські учнівські Олімпіади з базових і
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи