Відповіді тестові завдання icon

Відповіді тестові завдання
Скачати 95.02 Kb.
НазваВідповіді тестові завдання
Дата конвертації02.05.2013
Розмір95.02 Kb.
ТипДокументи

ВІДПОВІДІ

Тестові завдання

9 клас

10 клас

11 клас

№ з/п

відповідь

№ з/п

відповідь

№ з/п

відповідь

1

г

1

в

1

b

2

в

2

в

2

a

3

а

3

в

3

b

4

в

4

а

4

d

5

б

5

б

5

d

6

б

6

г

6

a

7

г

7

б

7

d

8

а

8

г

8

b

9

г

9

б

9

d

10

а

10

б

10

b

11

в

11

г

11

d

12

а

12

г

12

c

13

г

13

а

13

a

14

а

14

в

14

c

15

б

15

в

15

c

16

а

16

б

16

c

17

в

17

б

17

a

18

б

18

а

18

d

19

а

19

а

19

c

20

в

20

г

20

a


9 КЛАС

Задача 1

Розв’язання: необхідно звернути увагу, що рівень інфляції не враховується, тому що обсяг виробництва дається в штуках. Задача розв'язується аналогічно попередньої.

IQ = . IL – зайнятих робітників = , інфляція не враховується.

I продуктивності = . Продуктивність праці зросла на 66%.

Задача 2

Розв’язання: За даними завдання попиту лінійна QD = a – bP:

Розрахуємо коефіцієнти лінійної функції попиту

еD =; еD=b*P/Q; отсюда b = еD* Q/P

b = 2×40/10 = 8;

З лінійної функції попиту знаходимо а коефіцієнт а; a; a = 40×3 = 120.

Отже, функція попиту має вигляд QD = 1208P.

Знаходимо надлишок споживача, на малюнку це площа трикутника РdР*Е

Рd = 120-8Р = 0; 8Р = 120; р = 120/8 =15


Надлишок споживача 20(15 – 10)= 100.


P


Рd


P* E


Q*

Задача 3

Враховуючи, що маргарин та масло є товарами – замінниками, зниження ціни на масло приводить до зменшення попиту на маргарин на 10%. Тому нова функція попиту буде мати вигляд Qd1 = 0,9(10 – Р) або Qd1 = 9 – 0,9Р.

Молоко є ресурсом для вироблення маргарину, тому підвищення цін на молоко приводить до зниження пропозиції маргарину на 20%. Нова функція пропозиції буде мати вигляд Qs1 = 0,8(4Р – 5) або Qs1 = 3,2Р – 4.

Рівновага досягається при рівності величин попиту та пропозиції Qd = Qs.

Визначаємо рівноважну ціну і рівноважний обсяг до змін.

10 – Р = 4Р – 5, отримуємо РЕ = 3 грн.; QЕ = 7 т

Визначаємо нову рівноважну ціну і новий рівноважний обсяг.

9 – 0,9Р = 3,2Р – 4, отримуємо РЕ = 3,17 грн.; QЕ = 6,15 т

Таким чином, абсолютна зміна рівноважної ціни складає 3,17 – 3 = 0,17 грн.

Абсолютна зміна рівноважного обсягу складає 6,15 – 7 = - 0,85 т

9 КЛАС

^ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

1. Неспівпадіння цін можливе в ситуаціях встановлення податку на товар, або надання субсидії виробникам. У випадку встановлення податку на виробників товару ціна попиту перевищує ціну пропонування на величину податку. У випадку надання виробникам товару субсидії ціна пропонування перевищує ціну попиту на величину субсидії.


2. У паперових грошах номінальна вартість і реальна ціна не збігаються.

10 КЛАС

Задача 1

Розв’язання:Оптимальний обсяг виробництва визначається за рівністю MR і MC.

MC = (TC)’ = (6 + 8 х Q – 0,5 х Q2)’ = 8 – Q

TR = pQ, оскільки функція попиту на продукцію монополіста Q = 12 – р, то р = 12 х Q. Це означає, що TR = (12 - Q) х Q = 12 х Q – Q2. Таким чином, MR = (TR)’ = (12 х Q – Q2)’ = 12 – 2 х Q

MR = MC => 12 – 2 х Q = 8 – Q => Q = 4 одиниці продукції. Ціна, за якою продаватиметься продукція р = 12 – Q => р = 12 – 4 = 8 грн.


Задача 2

Розв’язання:Річний прибуток при простому нарахуванні 10000 • d • n;

Річний прибуток з щомісячним нарахуванням по складному відсотку M0·((1+d)n – 1)

З умови рівності річних прибутків слідує рівняння: 10000 · d · n = M0·((1+d)n – 1)

Вирішимо його відносно М0 при однакових d = 0,02 и n = 12:

M0 = == 8955 грн..

Річний дохід обох вкладників 10000•0,02•12 = 2400 грн. Але, якщо перший зробив вклад 10000 грн., то другий досяг того ж результату, вклавши лише 8955 грн., тобто на 10,45% менше.

Відповідь. Дохід кожного вкладника склав 2400 грн., проте другий клієнт отримав його за меншу на 10,45% ціну.

.

^ 10 КЛАС

3.Задача

Розв’язання: Використовуючи відомі дані, запишемо рівняння бюджетного обмеження для товару х:

(1)

Це рівняння представляє собою функцію попиту на товар х, за умови, якщо значення х та у максимізують функцію корисності споживача.


Запишемо умову максимізації корисності для двох товарів:


(2)


2. Граничні корисності товарів х та у можна знайти взявши похідну від функції загальної корисності по х та у відповідно:


MUx=1, MUy=


Підставивши отримані значення в умову максимізації корисності отримуємо:


(3)


Підставимо отримане значення (3) в рівняння (1). Отримаємо:


, або (4)


Зрозуміло, що рівності (4) повинні бути додатними, оскільки споживач не може споживати від’ємну кількість товару. Для цього необхідно, щоб виконувалась нерівність >0, або Px<30. В іншому випадку споживання товару х буде дорівнювати 0.


3. Отже, тепер ми маємо всі необхідні дані для того, щоб записати функцію попиту на товар х. Вона представляє собою систему:

Відповідь:, при Px<30; в іншому випадку х = 0.


10 КЛАС

^ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯРозв’язання: При зниженні ціни на товар з Р1 до Р2, кількість товару, що може бути продана чистим монополістом зростає з Q1 до Q2. Додатковий дохід, що чого отримує чистин монополіст у даному випадку, складає Р2*(Q2-Q1). При цьому він несе додаткові збитки від зниження ціни, які становлять Q1*(Р1-Р2).

^ 2. Творче завдання

Динаміка граничних витрат у короткостроковому періоді визначається динамікою змінних витрат: MC = f (TC), а враховуючи, що FC – const, MC = f (VC).

11 клас

1.Задача

Розв’язання: Рівень інфляції Y=12% або y = 0,12

Грошовий еквівалент 4000 грн. склав = = 3571 грн.42 коп.

Якщо юрист міг спочатку купити 400 ед. по 10 грн. за штуку, то за ціною 1,2 грн. він може придбати на 4000 грн. лише 357 ед. Втрати полягають в тому, що він «не докупив» 43 од. потрібного йому товару. У грошовому вираженні втрати полягають в тому, що 357 од. він міг спочатку придбати лише за 3570 грн., а на 430 грн. купити ще щось.

У результаті, юрист може придбати на 4000 грн. товару менше, ніж розраховував. Купівельна спроможність грошей впала в 1,12 разів, а інфляційний податок (чисті втрати) склав 4000 – 3571,42 = 428 грн.58 коп. Відповідь. Інфляція «вкрала» у вчителя 428 грн.58 коп.; його гроші «подешевшали» на 12%.

2. Задача

1) конкурентна галузь вироблятиме за умови Р=МС; 100-Q = 0; Qс = 100;

2) фірмa-монополіст вироблятиме за МR=МС:

TR = (100-Q) * Q = 100 Q –Q2; МR= TR'(Q) = 100 - 2 Q; Qm = 50.


11 клас

3.Задача

Розв’язання:

  1. Сукупний попит на гроші є сумою операційного та спекулятивного попиту.Операційний попит визначаємо з рівняння обміну: MV=PY;

^ PY (номінальний ВВП) заданий умовою=1800, тому MV=1800.

Реальний ВВП (Yp) =Номінальний ВВП/Дефлятор ВВП=1800/2=900 млрд. грн.

Операційний попит на гроші: млрд. грн.

Сукупний попит на гроші:

Грошове пропонування становить:млрд. грн.

Рівновага грошового ринку: ; 400 – 4000 r = 300;

.

  1. Внаслідок стимулювальної політики грошове пропонування становитиме:

млрд. грн.

Рівновага грошового ринку: 400 – 4000 r = 350;

.

Рівноважна процентна ставка знизиться з 2,5 до 1,25%.


^ 1. Творче завдання

Збільшення податкових надходжень і зменшення трансфертів

2. Творче завдання

Природна монополія, виникає завдяки економії від масштабу, яка проявляється на всіх рівнях виробництва. Якби в галузі було дві фірми, кожна з яких виробляла б половину випуску, то середні витрати кожної фірми були б вищими, ніж у монополії. Тоді ринковий механізм сприяв би об’єднанню фірм, оскільки один продавець завдяки економії від масштабу виробляв би з меншими витратами. Отже, природна монополія є наслідком вільної дії ринкових сил. Для суспільства було б марнотратством розпорошувати подібне виробництво між багатьма конкурентними фірмами. Тому існування природної монополії є економічною необхідністю, вона утворює ринкову структуру, яка забезпечує мінімізацію витрат.


Схожі:

Відповіді тестові завдання iconВідповіді до завдань ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки в 2011/2012 н р. Відповіді на тестові завдання
Розв’язання: 1) 50 – 30 = 20 зменшиться випуск інвестиційних товарів при переході від т. С до т. D (2бали)
Відповіді тестові завдання iconЗагальна характеристика змісту і структури комплекту завдань-тестів з біології ( Всеукраїнська олімпіада)
Бланки для відповідей на тестові завдання (один – на тестові завдання групи а І б; другий – на тестові завдання групи В)
Відповіді тестові завдання iconУвага! Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил
Увага! Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил: акуратно обведіть кружечком номер однієї (на Вашу думку, правильної)...
Відповіді тестові завдання iconУвага! Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил
Увага! Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил: акуратно обведіть кружечком номер однієї (на Вашу думку, правильної)...
Відповіді тестові завдання iconУвага! Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил
Увага! Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил: акуратно обведіть кружечком номер однієї (на Вашу думку, правильної)...
Відповіді тестові завдання iconУвага! Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил
Увага! Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил: акуратно обведіть кружечком номер однієї (на Вашу думку, правильної)...
Відповіді тестові завдання iconВідповіді на тестові завдання з історії для 9 класу всесвітня історія

Відповіді тестові завдання iconБерезень 2013 Завдання Біологія 8 клас Тестові завдання групи а (правильним є один варіант відповіді)
У клітинах ендосперму пирію повзучого міститься 42 хромосоми. Скільки хромосом містять клітини коренів цієї рослини: а 84; б 42;...
Відповіді тестові завдання iconІ. Тестові завдання
Оберіть варіант відповіді, у якому перелічені рослини, які належать до однієї родини
Відповіді тестові завдання iconКонтрольна робота з географії для учнів 10-11класу.(Відповіді) Тестові завдання б а в в а б г а в 10. Б практичний тур Річка

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи