Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р icon

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р
Скачати 125.25 Kb.
НазваЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р
Дата конвертації02.05.2013
Розмір125.25 Kb.
ТипДокументи

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н.р.

9 клас

І.Тестові завдання (10 питань з одним правильним варіантом відповіді, 10 балів):

1.Установіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню.

Частина норми права, у якій викладено зміст правил поведінки.

А. Диспозиція

Б. Санкція

В. Інкорпорація 9 ТГП(Нартов 15)

Г. Гіпотеза

2. Визначте складову правосуб’єктності

А. Правоздатність

Б. Правонаступність

В. Правосвідомість 9ТГП(Нартов 71)

Г. Правопорушення

^ 3 . Визначте форму представницької демократії.

А. Вибори народних депутатів

Б. Громадські ініціативи 9КП(Нартов 31 )

В. Діяльність народних депутатів

Г. Обговорення конституції та інших нормативно-правових актів

^ 4. Визначте орган виконавчої влади України.

А. Парламент України

Б. Верховний Суд України

В. Уряд України 9КП(Нартов 55)

Г. Президент України

^ 5. Визначте підставу набуття громадянства України

А.За територіальним походженням

Б. Внаслідок встановлення піклування над обмежено дієздатною особою

В. Внаслідок передачі дитини-сироти на виховання у школі-інтернат

Г. За родовим походженням 9КП(Машика 4)

^ 6. Укажіть, який документ фіксує факт вчинення адміністративного правопорушення.

А. Ухвала

Б. Рішення 9АП(ГДІ-2 ст.16)

В. Протокол

Г. Указ

^ 7. Позначте документ, який є необов’язковим при працевлаштуванні.

А. Резюме

Б. Трудова книжка

В. Заява 9ТП (ГДІ-2 ст.51)

Г. Паспорт

^ 8. Позначте тривалість щорічної відпустки для працівників віком до 18 років.

А. 24 дні

Б. 29 діб

В. 31 день 9ТП (ГДІ-2 ст.50)

Г. 56 днів

^ 9. Укажіть підставу для визнання шлюбу недійсним.

А. Заперечення батьків подружжя

Б. Досягнення 70-річного віку 9СП (ГДІ-2 ст.50)

В. Укладання шлюбу особою, яка не досягла шлюбного віку

Г. Наявність судимості

^ 10.Визначте покарання, яке може призначатися як основне, так і додаткове

А. Арешт

Б. Позбавлення права обіймати певні посади

В. Позбавлення спеціального звання 9(Нартов 84)

Г. Обмеження волі


ІІ. Дайте визначення понять (2 бала - кожне поняття 1 бал.):

«конвенція», «резюме»

Конвенция — (лат. conventioдоговор, соглашение) — разновидность международного договора, в котором прописанные нормы являются юридически-обязующими для сторон, подписавших эту конвенцию.


Резюме -Підр. Наровлянського 9 клас стор.____________

ІІІ. Дайте відповідь на питання (3 по 3 бали):

^ 1.Які обставини виключають юридичну відповідальність?


Необхідна оборона
Уявна оборона
Затримання особи, що вчинила злочин


Крайня необхідність

Фізичний або психічний примус

Виконання наказу або розпорядження

Діяння, пов'язане з ризиком

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

Неосудність

Підр. Наровлянського 9 клас стор.____________

^ 2.Визначте механізми захисту прав людини.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.


^ Далі: Підр. Наровлянського 9 кл.
3. Які обмеження на укладення шлюбу передбачені Сімейним кодексом України.


Стаття 26 Сімейного кодексу України

Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою
1. У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення.
2. У шлюбі між собою не можуть перебувати рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька.


3. У шлюбі між собою не можуть перебувати двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця.
4. За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.


5. У шлюбі між собою не можуть бути усиновлювач та усиновлена ним дитина.
Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстровано лише в разі скасування усиновлення.


Підр. Наровлянського 9 клас стор.____________


V. Розкрийте зміст правового принципу презумпції невинуватості (5балів)

1бал.- Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
1бал.-Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
1бал.-Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.


1бал.- Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
1бал.- Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.
У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.


(ст.61, 62 Конституції України, ст..2 ККУ) Підр. Наровлянського 9 клас стор.____________VІ. Поясніть правове явище «шлюбний договір».

^ Сімейний кодекс України Глава 10 ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. На укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом.
Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям,визначаються їхні майнові права та обов'язки. Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків.
Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми. Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені цим Кодексом, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.
За шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації.
Шлюбний договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.
Якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу.
Якщо шлюбний договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.
У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його дії, а також строки тривалості окремих прав та обов'язків.
У шлюбному договорі може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і після припинення шлюбу.
У шлюбному договорі може бути визначене майно, яке дружина, чоловік передає для використання на спільні потреби сім'ї, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу.
Сторони можуть домовитися про непоширення на майно, набуте ними за час шлюбу, положень статті 60 цього Кодексу і вважати його спільною частковою власністю або особистою приватною власністю кожного з них.
Сторони можуть домовитися про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу.


У шлюбному договорі сторони можуть передбачити використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб.
Сторони можуть включити до шлюбного договору будь-які інші умови щодо правового режиму майна, якщо вони не суперечать моральним засадам суспільства.
Якщо у зв'язку з укладенням шлюбу один із подружжя вселяється в житлове приміщення, яке належить другому з подружжя, сторони у шлюбному договорі можуть домовитися про порядок користування ним. Подружжя може домовитися про звільнення житлового приміщення тим з подружжя, хто вселився в нього, в разі розірвання шлюбу, з виплатою грошової компенсації або без неї. Сторони можуть домовитися про проживання у житловому приміщенні, яке належить одному з них чи є їхньою спільною власністю, їхніх родичів.
Сторони можуть домовитися про надання утримання одному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі на умовах, визначених шлюбним договором.Підр. Наровлянського 9 клас стор.____________


^ VІІ. Заповніть таблицю (10балів)

Критерії для порівняння

Приватна власність

^ Комунальна власність

Державна власність

Суб’єкти права власності(1бал)

Фізичні та юридичні особи

^ Територіальні громади

Держава Україна

Здійснюють право власності

(2бали)

Безпосередньо фізичні та юридичні особи

Безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядуван.

^ Від імені та в інтересах держави органи державної влади

Об’єкти

(2бали)

Будь які цінності як споживчого так і виробничого призначення, а також об’єкти інтелектуальної власності

Рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що знаходяться на території відповідних адміністративних одиниць, за винятком того, що є майном інш. власників

^ Майно, зокрема, грошові кошти, що належать державі України

Можливість відчуження об’єктів права власноті

(5бал.)

Може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування єх вартоситі. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду

^ Може бути засноване як виняток з мотивів суспільної необхідності. Шляхом приватизації

Шляхом приватизації. Але Верховна Рада затверджує перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизаціїVІІІ . Поясніть юридичні ситуації (20 балів, кожна ситуація-10 балів)

  1. Федір, повертаючись з роботи додому у стані сп’яніння, намагався кілька разів зупинити таксі, щоб на ньому доїхати до власного помешкання. Але таксисти, добре бачили стан, у якому перебував Федір і не зупинялися. Розлючений цим фактом Федір розбив вітрину на кіоску, проломив паркан біля парку, кинув каменем у автобус, що їхав вулицею, але промахнувся. На вимогу випадкового прохожого Петра припинити протиправні діяння, Федір ударом кулака повалив його на землю, а після цього бив його ногами в голову до тих пір, поки той не помер. Дайте кваліфікацію діяння Федора.

( Задача №57-Машика В.Т.- «Матеріали сайту») Дії Федора підлягають кваліфікації за ч. 1 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю) та п. 7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів).

Галузь права

(1б)
склад

правопорушення
Кваліфікація діяння (1б.)
об’єкт (2б.)

Суб’єкт (2б.)

Об’єктивна сторона (2б.)

Суб’єктивна сторона (2б.)
Кримінальне

право

Громадський порядок;

Право на життя


^ Федір(передбачаємо, що Федір осудний, досяг віку крим-14/16років, адміністративної-16 років відповідальності )

Дії: розбив вітрину на кіоску, проломив паркан біля парку, кинув каменем у автобус, що їхав вулицею; ударом кулака повалив випадкового прохожого на землю, а після цього бив його ногами в голову

^ Наслідки: випадковий прохожий помер.

Зв'язок: бив випадкового прохожого ногами в голову до тих пір, поки той не помер.Мета: помста

Вина: прямий умисел

Мотив: порушення громадського порядку; хуліганський мотив.

(хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю)

(умисне вбивство )

  1. Громадянин Польщі Сопілко народився у місті Перемишлі у 1938 році, яке того часу входило до складу польської держави, а з 1939 по 1941 рік входило до складу УРСР. З 1949 року він проживав у США. У 2001 році він подав заяву про набуття громадянства України і взяв зобов’язання припинити іноземне громадянство. У прийнятті до українського громадянства йому було відмовлено, оскільки він народився на території Польщі і тому працівники спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства прийшли до висновку, що Сопілко не може набути громадянства України за територіальним походженням. Чи згодні ви з ними? Свою відповідь обґрунтуйте.

(^ Підр. Наровлянського 9кл. стор.60, Закон України «Про громадянство України» ст..8)

Критерії аналізу

Кількість балів

Відповідь

Якою галуззю права врегульовується ситуація

2 бали

Конституційне права, інститут громадянства

Нормативна база

3 бали

Закон України «Про громадянство України»

Статья 8. Набуття громадянства Україні за територіальним походженням «Особа, яка сама або хоча б один з її батьків, дід чи баба, повнорідні брат чи сестра народилися або постійно проживали до 16 липня 1990 року на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України "Про правонаступництво України" ( 1543-12 ), а також на інших територіях, що входили до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, що взяв зобов'язання припинити іноземне громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її діти реєструються громадянами України.»

Аналіз ситуації

3 бали

Хоча Сопілко і народився на території Польщі, ця територія пізніше, хоч і недовго, входила до складу УРСР. А в ст..8 Закону України “Про громадянство України” не зазначається про те, що той, хто хоче набути громадянства України за територіальним походженням обов’язково мав народитися на території, яка колись входила до складу Української держави (наприклад УРСР) саме у той час, коли ця територія була “українською” (тобто входила до складу УКР, ЗУНР, Закарпатської України, УРСР). Тобто, для того, щоб мати підстави для набуття громадянства за територіальним походженням достатньо народитися або постійно проживати на території, яка в який-небудь історичний проміжок часу входила до складу Української держави.

(Відповідь В.Т.Машикі, автора задачі )

Висновок

2 бали

Сопілко може набути громадянство України за територіальним походженнямСхожі:

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р iconПро підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства у 2011-2012 навчальному році
«Про проведення ІІ етапу та участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2011-2012 н р.», 17 грудня...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р iconЗавдання для проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства
Стаття 2 Конституції України проголошує, що територія України в межах існуючого кордону є
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р iconЗавдання для проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р iconЗавдання для проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р iconЗавдання для проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства
Який вид соціальних норм регулює поведінку людей виключно з точки зору порядності, доброчесності, поваги до особистості?
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р iconЗавдання для проведення ІIІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р iconВідомість результатів учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р iconВідомість результатів учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи