Завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011н р.) icon

Завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011н р.)
Скачати 99.64 Kb.
НазваЗавдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011н р.)
Дата конвертації02.05.2013
Розмір99.64 Kb.
ТипДокументи

Завдання

для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011н.р.)

9клас.


І. Тести – 10 балів (кожен тест – 1 бал)

1. Суспільно-шкідливий протиправний вчинок, здійснення якого передбачає юридичну відповідальність, це -:

А. недотримання традиції;

Б. некультурна поведінка;

В. правопорушення;

Г. необережність.

2. Укажіть дату прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

А. 20 листопада 1989р.;

Б. 4 листопада 1950 р.;

В. 10 грудня 1948 р.;

Г. 16 грудня 1966 р .

^ 3. Укажіть категорію осіб, на яку в Україні поширюється військовий обов’язок:

А. усі особи чоловічої статі, що проживають в Україні;

Б. усі особи чоловічої статі віком від 18 до 45 років;

В. чоловіки – громадяни України, здатні до військової служби за станом здоров’я та віком;

Г. усі особи чоловічої статі, що проживають в Україні і не мають судимості.

^ 4. У випадку народження дитини сім‘ю може створити особа, яка:

А. досягла 14-ти річного віку;

Б. незалежно від віку;

В. у залежності від того, чи перебуває вона у шлюбі;

Г. має достатньо коштів для її утримання.

^ 5. Визначте, коли відкривається спадщина.

А. у день видачі свідоцтва про право на спадщину;

Б. у день складання заповіту спадкодавцем;

В. у день, коли цього забажають спадкоємці.

^ 6. Визначте, у який спосіб визначається місце проживання дитини, яка досягла 10 років:

А. за спільною згодою батьків та самої дитини;

Б. за згодою батьків;

В. визначається самою дитиною;

Г. визначається судом.

^ 7. Визначте форму представницької демократії.

А. вибори депутатів обласних рад;

Б. громадські ініціативи;

В. діяльність депутатів обласних рад;

Г. місцевий референдум.

^ 8. Визначте дію, для здійснення якої достатньо мати часткову цивільну дієздатність:

А. самостійно розпорядження своєю стипендією;

Б. складання заповіту;

В. самостійне укладання договору банківського вкладу;

Г. придбання квитків у кінотеатрі.

^ 9. Позначте структурний елемент правовідносин

А. суб’єкт ;

Б. суб’єктивна сторона;

В. об’єктивна сторона;

Г. предмет.

10. Укажіть, яка форма заповіту вимагається законодавством України, недотримання якої має наслідком недійсність такого заповіту:

А. усна форма;

Б. письмова форма;

В. нотаріальна письмова форма;

Г. письмова за допомогою комп’ютерного набору та за згодою батьків.


ІІ. Дайте визначення поняттям – 6 балів (по 2 бали за кожне поняття):

„споживач”, „підзаконний акт”, „обов’язок”.


ІІІ. Знайдіть відмінності між втратою громадянства та виходом з громадянства – 5 балів.


ІV. Складіть схему «Форми народовладдя» 5 балів.


^ V. Творче завдання: Чому право посідає важливе місце у житті суспільства незважаючи на існування значної кількості інших норм? – 8 балів.


VІ. Вирішіть правову ситуацію – 30 балів (по 10 балів за кожну ситуацію):

Задача 1.

Новіков Олександр, який є рідним сином М.М. Новікова, подав заяву про реєстрацію шлюбу з Новіковою Аліною. Під час реєстрації з’ясувалось, що укласти шлюб бажають рідна дитина усиновлювача та усиновлена ним дитина. Орган державної реєстрації актів цивільного стану відмовив у реєстрації шлюбу. Дайте правовий аналіз ситуації згідно з чинним законодавством України.

Задача 2.

27 січня 2010 р. студент Петров придбав в магазині мобільний телефон з гарантійним строком один рік. 15 березня 2010 р. телефон зламався і Петров здав його до магазину для гарантійного ремонту. Повернули телефон з ремонту 4 квітня. У листопаді 2010 р. телефон знову ремонтували 17 днів. 28 січня 2011 р. Петров звернувся до магазину з вимогою повернути йому гроші, тому що вже втретє приходиться ремонтувати одну й ту поломку. В магазині йому відмовили, посилаючись на закінчення гарантійного строку. Дайте правовий аналіз запропонованої ситуації.

Задача 3.

16-річний Данило разом із 14-річним Ігорем розпивали спиртні напої на подвір’ї школи і були притягнені до відповідальності працівниками міліції. Видом покарання став штраф. Визначте вид юридичної відповідальності, підстави та правомірність притягнення підлітків до відповідальності. Охарактеризуйте склад та ознаки правопорушення.


10 клас.


І. Тести – 10 балів (кожен тест – 1 бал)

^ 1. Система органів та інститутів, які гарантують і захищають нормальне функціонування громадянського суспільства, це :

А. Соціальна держава;

Б. Правова держава;

В. Демократична держава;

Г. Громадянська держава.

^ 2. Оберіть правильне закінчення висловлювання, яке пояснює суть конституційного права людини на свободу і особисту недоторканість:

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням:

А. прокурора;

Б. слідчого;

В. суду;

Г. начальника відділу міліції.

^ 3. Укажіть слово , яке пропущене у наведеному висловлюванні.

Законодавство України передбачає безкоштовне загальне використання природних ресурсів, а _______________ користування природними ресурсами здійснюється тільки на платній основі.

А. індивідуальне;

Б. корпоративне;

В. спеціальне;

Г. незаконне

4. Укажіть, який вид цивільно-правової відповідальності правопорушника настає у разі скоєння ним дорожньо-транспортної пригоди та завдання в її результаті певних збитків потерпілій особі.

А. договірна відповідальність;

Б. часткова відповідальність;

В. позадоговірна відповідальність;

Г. відповідальність без вини.

^ 5. Укажіть дату набуття чинності Сімейного кодексу України:

А. 10 січня 2002 р.;

Б. 16 січня 2003 р.;

В. 1 січня 2004 р.;

Г. 1 січня 2006 р.

6. Із наведеного переліку укажіть дату, яку на законних підставах можна святкувати як „день народження фірми «Попелюшка»”:

А. день, коли учасниками було затверджено статут фірми;

Б. день, коли була придумана назва фірми;

В. день державної реєстрації фірми;

Г. день фактичного початку підприємницької діяльності фірми.

^ 7. Позначте методи державного управління.

А. стимулювання;

Б. переконання;

В. спонукання;

Г. адміністрування.

8. Визначте покарання, яке належить до основних:

А. конфіскація майна;

Б. виправні роботи;

В. позбавлення спеціального звання;

Г. позбавлення військового звання;

^ 9. Укажіть ознаки, за якими відрізняють парламентську республіку від президентської:

А. наявність посади президента;

Б. наявність посади прем’єр-міністра;

В. обсяг повноважень президента;

Г. джерело формування складу уряду;

Д. порядок виборів президента.

^ 10. Укажіть пропущене в наведеному висловлюванні.

Згідно зі ст. 136 Кодексу законів України про працю розпорядження власника або уповноваженого ним органу про покриття шкоди, заподіяної працівником, може бути звернено до виконання _______ з дня виявлення заподіяної шкоди.

А. не пізніше трьох тижнів;

Б. не пізніше семи днів;

В. не пізніше двох тижнів;

Г. не пізніше десяти днів.


ІІ. Дайте визначення поняттям – 6 балів (по 2 бали за кожне поняття):

„демократія”, „позивач”, „злочинна недбалість”.


ІІІ. Знайдіть відмінності між недієздатністю та неосудністю – 5 балів.


ІV. Складіть схему «Система органів внутрішніх справ України» – 5 балів.


V. Творче завдання: Уявіть себе аналітиками, завдання яких є з’ясувати :чому люди вчиняють злочини? Чи людина народжується злочинцем, чи стає ним? Якщо стає, то чому? – 8 балів.


^ VІ. Вирішіть правову ситуацію – 30 балів (по 10 балів за кожну ситуацію):

Задача 1.

Іван та Олег уклали між собою договір, відповідно до якого Іван передав у власність Олегові 200 кілограм муки вищого сорту, а Олег зобов’язувався через 50 днів повернути Іванові 200 кілограм муки вищого сорту. Студент-юрист Петро вважає, що цей договір є двостороннім, оскільки кожна сторона має і право, і обов’язок. Іванові належить право вимоги щодо повернення 200 кілограм муки через 50 днів з моменту укладення договору (це одночасно є обов’язком Олега), а обов’язок полягає в тому, щоб не вимагати дострокового повернення речі (це одночасно є правом Олега). Студент-юрист Василь вважає, що цей договір є одностороннім, оскільки одній стороні договору належить тільки право, а другій тільки обов’язок. Вирішіть спір. Свою відповідь обґрунтуйте.

Задача 2.

20 травня 2009р. Кіндрат уклав трудовий договір із заводом «Будіндустрія». Однією з умов цього договору було встановлення випробування для працівника строком на один місяць. 18 червня 2009 р. Кіндрат не вийшов на роботу у зв’язку з хворобою, а 19 червня його було звільнено роботодавцем як такого, що не витримав випробувального строку. Кіндрат, вважаючи, що звільнення незаконно, звернувся з позовом до суду про поновлення на роботі. Свої позовні вимоги обґрунтував тим, що згідно ч.3 ст.46 КЗпП, не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності. Суд у задоволенні позову відмовив. Свою відмову суд мотивував тим, що згідно із ст.28 КЗпП розірвання трудового договору з працівником під час випробувального строку не можна визнати таким, що проводиться з ініціативи роботодавця, оскільки працівник при прийнятті на роботу, даючи згоду на випробування, фактично дає згоду і на розірвання з ним договору, якщо протягом випробувального строку буде встановлено невідповідність його роботі, на яку його прийнято. Чи правомірним є рішення суду? Свою відповідь обґрунтуйте.

Задача 3.

Ковальов, знаючи, що на території заводу знаходиться велика партія шиферу, запропонував Деруну викрасти його. Наумов пообіцяв надати в розпорядження Деруна автомашину. Після цього Дерун домовився з працівником заводської охорони про те, що той не буде перешкоджати викраденню шиферу. Вночі Дерун вивіз 300 листів шиферу і реалізував його. Дайте юридичний аналіз запропонованої ситуації.


Завдання

для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011н.р.)

11клас.


І. Тести – 10 балів (кожен тест – 1 бал)

^ 1. Визначте галузь права, яка належить до комплексних галузей.

А. цивільне право;

Б. адміністративне право;

В. трудове право;

Г. торгове право.

^ 2. Оберіть правильне закінчення нижче наведеного висловлювання:

Суб’єктами політичних прав і свобод в Україні є:

А. громадяни України, які досягли 18-річного віку;

Б. усі громадяни України;

В. усі, хто на законних підставах проживає в Україні;

Г. громадяни України та іноземні громадяни (крім біженців).

^ 3. Визначте нормативно-правовий акт, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України.

А. закон України;

Б. постанова Кабінету Міністрів України;

В. наказ Міністерства оборони України;

Г. Указ Президента України.

^ 4.Укажіть, протягом якого строку діють майнові права інтелектуальної власності на твір, створений автором Петренко.

А. протягом життя громадянина Петренка;

Б. протягом його життя і 70 років по смерті Петренка;

В. по смерті автора - протягом життя його спадкоємців першої черги;

Г. від 5 до 10 років залежно від твору.

^ 5. Об’єктами сімейних правовідносин можуть бути:

А. події у сімейному житті;

Б. особисті немайнові права;

В. дії;

Г. речі.

6.Укажіть, протягом якого максимального строку від дати надходження документів для реєстрації має бути проведена державна реєстрація фізичної особи-підприємця.

А. протягом одного календарного місяця;

Б. не більше трьох робочих днів;

В. максимальний строк для прийняття такого рішення не встановлений;

Г. не більше двох робочих днів.

^ 7. Відмінними ознаками примусових заходів виховного характеру та заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх є:

А. одні з них застосовуються виключно судами, інші – цілим рядом органів адміністративної юрисдикції;

Б. одні з них можуть бути застосовані до осіб з14 до 18 років, а інші можуть застосовуватися з 16 до 18 років;

В. одні з них, на відміну від інших, можуть передбачати певне обмеження правоздатності.

^ 8. Спільними об’єктами посягання для пограбування і розбою є:

А. право власності;

Б. життя і здоров’я потерпілих;

В. громадський порядок;

Г. громадська безпека.

^ 9. Землі природно-заповідного фонду можуть перебувати у:

А. комунальній власності;

Б. державній власності;

В. приватній власності.

10. Можуть здійснюватися такі види використання об’єктів тваринного світу:

А. мисливство;

Б. промисел;

В. рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин;

Г. використання корисних властивостей життєдіяльності тварин;

Д. добування диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи неволі.


ІІ. Дайте визначення поняттям – 6 балів (по 2 бали за кожне поняття):

„державний службовець”, „зобов’язання”, „добросусідство”.


ІІІ. Знайдіть відмінності між шахрайством і договором позики – 5 балів.


ІV. Складіть схему «Судова система України (за законом України «Про судоустрій і статус суддів»)» – 5 балів.


^ V. Творче завдання: запропонуйте шляхи попередження насильства в підлітковому середовищі – 8 балів.


VІ. Вирішіть правову ситуацію – 30 балів (по 10 балів за кожну ситуацію):

Задача 1.

Бажаючи уникнути відрахування з ВНЗ за академічну заборгованість студент Волков вирішив потрапити до лікарні, щоб таким чином отримати академвідпустку. З цією метою Волков попросив свого друга Васильченка поранити його з мисливської рушниці, написавши перед цим відповідну записку. Васильченко вистрілив у Волкова, але ця травма призвела до паралічу правої руки. Дайте юридичний аналіз запропонованої ситуації.

Задача 2

15 травня 2007 року між Кіндратом та заводом «Торчприлад» у письмовій формі було укладено трудовий договір строком на три роки. Однією з умов було передбачено право роботодавця на розірвання трудового договору у випадку розголошення працівником комерційної таємниці. 20 липня 2010 року Кіндрата було звільнено з роботи за цією підставою. Він звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі як незаконно звільненого, але суд у задоволенні позову відмовив. Чи є правомірним рішення суду? Свою відповідь обґрунтуйте.

Задача 3

Василь і Ганна, які перебували у шлюбі між собою, подали до органу державної реєстрації актів цивільного стану (далі ОДРАЦС ) заяву про розірвання шлюбу. 27 лютого 2011 року Василь пішов на полювання, а 1 березня його знайшли мертвим. Заповіту він не залишив. Крім Ганни у Василя ще були 20 річна донька та 10 річний син від першого шлюбу. За Василем залишилося спадкове майно вартістю 300 тис. гривень, а на підприємстві з нього не встигли стягнути при його житті тисячу гривень за завдану ним майнову шкоду підприємству. Крім того Василь 26 лютого 2011 року пошкодив сусідову огорожу, заподіявши при цьому збитків на суму 500 гривень. Як буде розподілена спадщина між спадкоємцями? Свою відповідь обґрунтуйте з посиланням на норми чинного законодавства.Схожі:

Завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011н р.) iconЗавдання для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011 н р.)
Укажіть офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує правові норми
Завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011н р.) iconНа участь команди м. Прилуки у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з
За рішенням оргкомітету І журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади на ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з правознавства направляються...
Завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011н р.) iconЗавдання для проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

Завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011н р.) iconЗавдання для проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

Завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011н р.) iconЗавдання для проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства
Стаття 2 Конституції України проголошує, що територія України в межах існуючого кордону є
Завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011н р.) iconПро підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства у 2011-2012 навчальному році
«Про проведення ІІ етапу та участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2011-2012 н р.», 17 грудня...
Завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011н р.) iconЗавдання для проведення ІIІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

Завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011н р.) iconЗавдання для проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства
Який вид соціальних норм регулює поведінку людей виключно з точки зору порядності, доброчесності, поваги до особистості?
Завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011н р.) iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіаді з правознавства беруть участь учні 9-11 класів
Завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (2010-2011н р.) iconРезультати учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи