9 клас 1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне Рухомий блок … Виберіть вірне твердження icon

9 клас 1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне Рухомий блок … Виберіть вірне твердження
Скачати 51.66 Kb.
Назва9 клас 1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне Рухомий блок … Виберіть вірне твердження
Дата конвертації17.09.2013
Розмір51.66 Kb.
ТипДокументи

Завдання обласного конкурсу - іспиту з фізики

МАН- 2010 рік

9 клас


1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне


1.1. Рухомий блок … Виберіть вірне твердження

А) не дає виграшу у силі;

Б) можна дати виграш у роботі;

В) можна дати виграш у силі у 4 рази ;

Г) не дає виграшу у роботі.

1.2. На яку висоту треба підняти тіло масою 500 г, щоб потенціальна енергія збільшилась на 30 Дж?

А) 0,6 мм; Б) 0,3 м; В) 0,6 м; Г) 6 м.

1.3. Якою кількістю теплоти можна нагріти 300 г води від до .

А) 3000 Дж; Б) 6300 Дж; В)12600 Дж; Г) 25200 Дж.

^ 1.4. Який з теплообмінів відбувається переносом речовини?

А) теплопровідність; Б) випромінювання; В) конвекція; Г) теплопровідність та конвекція.

1.5. Яка з наведених речовин є діелектриком?

А) морська вода; Б) мідь; В) гума; Г) залізо.

^ 1.6. Між двома тілами існує електричне притягання. За якою умови це можливо?

А) тільки якщо заряди обох тіл є позитивними;

Б) тільки якщо заряди обох тіл є негативними;

В) тільки якщо заряди обох тіл мають протилежні знаки:

Г) тільки якщо заряди обох тіл мають протилежні знаки або заряд одного з тіл дорівнює нулю.

^ 1.7. Тіло має позитивний заряд. Який висновок можна у цьому зробити?

А) у тілі немає електронів;

Б) у тілі нестача електронів;

В) у тілі надлишок електронів;

Г) у тілі із заряджених частинок є тільки позитивні іони.

1.8. Перша з однакових кульок має заряд -5q, а друга – заряд +q. У скільки разів змініться кількість надлишкових електронів у першій кульці, якщо вона доторкнеться другої кульки?

А) зменшиться у 5 разів;

Б) зменшиться у 4 рази;

В) зменшиться у 2,5 рази;

Г) зменшиться у 2 рази.

^ 1.9. У скільки разів збільшиться електрична взаємодія між двома зарядами, якщо відстань між ними зменшиться в 9 разів.

А) у 3 рази; Б) у 9 разів; В) у 18 разів; Г) у 81 раз.

^ 1.10. У якому випадку сила електричної взаємодії між однаковими кулями на однаковій відстані буде максимальною?

А) заряди куль +q і +q;

Б) заряди куль +2q і + 1/3 q:

В) зменшиться куль +2q і -1/3 q;

Г) зменшиться куль +q і -q.

^ 1.11. У якому елементі електричного кола відбувається перетворення механічної енергії в електричну?

А) у резисторі; Б) у електричному двигуні; В) у генераторі електричного струму; Г) у вимикачі.

^ 1.12. Яка напруга на резисторі, якщо під час проходження через нього заряду 50 Кл виконується робота 600 Дж?

А) 0,08 В; Б) 1,2 В; В) 12 В; Г) 120 В.

1.13. Яка формула є записом закону Ома?

А) ; Б) ; В) ; Г) .

1.14. Резистори і ввімкнено в коло паралельно.

А) загальний опір 5 Ом ;

Б) загальний опір 1 Ом ;

В) напруга на другому більша ніж на першому;

Г) сила струму у першому більша ніж у другому.

^ 1.15. Через мідний дріт пропускають електричний струм:

А) сила струму обернено пропорційна прикладеній напрузі;

Б) опір дроту прямо пропорційний прикладеній напрузі;

В) якщо дріт укоротити його опір зменшиться;

Г) якщо дріт укоротити його опір збільшиться.

^ 1.16. Збільшується чи зменшується густина твердих тіл при нагріванні? Чому?

1.17. Кут між відбитими і заломленими променями 1100. Чому рівна сума кутів падіння і заломлення:

А); Б) ; В) ; Г) .

^ 1.18. Маса квадратної пластинки із стороною 5 см, товщиною 2 мм становить 30 г. Виберіть правильну відповідь:

А) об’єм пластинки більше ; Б) об’єм пластинки менше ; В) густина більше ; Г) густина менше .

^ 1.19. У якому випадку джерело струму можна вважати точковим?

А) Сонце освітлює Землю. Б) спостерігаємо сонячне затемнення;

В) світло від настільної лампи падає на книгу; Г) ліхтарі освітлюють вулицю.

^ 1.20.Щоб з допомогою збиральної лінзи одержати уявне зображення, предмет треба помістити…

А) у фокальній площині; Б) на відстані більшим ; В) між лінзою і ; Г) на відстані між та .


2-й рівень складності – 15 завдань по 3 бали кожне


2.1. У каністру налили 20 л бензину. Знайдіть масу бензину ().

2.2.Об’єм залізничної цистерни 30 м3. Скільки тон нафти доставить потяг з

50 цистерн ().

2.3. Визначити кут повороту годинної і хвилинної стрілок годинника за 30 хвилин. Обчислити відношення кутових швидкостей годинної і хвилинної стрілок.

2.4. На столику в купе поїзда, що рухається з швидкістю 100 км/год, лежить книжка. У стані руху чи спокою перебуває вона?


2.5. Відстань між містами дорівнює 360 км. Автомобіль проїхав перші 120 км за 2 години, а решту шляху – зі швидкістю 80 км/год. Визначити середню швидкість автомобіля.


2.6. Коли густина повітря більша улітку? узимку? – однакова.


2.7. Сирі дрова горять гірше, ніж сухі. Чому?


2.8. До джерела напругою 120 В підключають два опори. При їх послідовному з’єднанні сила струму дорівнює 3 А, а при паралельному – сила сумарного струму дорівнює 16 А. Визначити опори резисторів.


2.9. Дві електричні лампочки включені в мережу паралельно. Опір першої лампочки Ом, другої - Ом. Яка з лампочок споживає більшу потужність і у скільки разів?

2.10. У яких випадках середня швидкість рівномірного руху може обчислюватися як середнє арифметичне?

2.11. В електроосвітлювальну мережу ввімкнули електроприлади потужністю 2 кВт. Яку роботу виконує електричний струм протягом 10 годин.


2.12. Лампу, яка розрахована на 220В, включили в мережу напругою 110 В. У скільки разів змінилася потужність лампи в порівнянні з номінальною?


2.13. Дві однакові спіралі включили в мережу один раз послідовно, а другий – паралельно. У якому випадку виділяється більша кількість теплоти і у скільки разів?

2.14. Два точкових однакових заряди, розташовані на відстані 4 см один від одного, взаємодіють з силою 0,6 Н. Чому дорівнює кожний заряд?


2.15. Яка кількість теплоти віділлється за 20 хвилин у провіднику опором 200 Ом, сила струму якого 0,4 А.


3-й рівень складності – 10 завдань по 4 бали


3.1. За який час кран потужністю 10 кВТ рівномірно підніме вантаж вагою 20 кН на висоту 2000 см.


3.2. На малюнку показано хід променя .

Показати хід променя 2


3.3. На мал. показана світна точка і її зображення, яке дає лінза. Оптична вісь

лінзи NN’. Знайти положення лінзи і її фокусів. Збиральна чи розсіювальна лінза?


3.4. З пункту А в пункт В автомобіль рухався зі швидкістю 60 км/год, а повертався назад з В в А зі швидкістю 40 км/год. Яка середня швидкість автомобіля за час поїздки?


3.5. Для приготування чаю турист поклав у посудину 2 кг льоду при 0ºC. Яку мінімальну кількість бензину потрібно спалити, щоб вийшов окріп?


3.6. Дві електричні лампочки включені в мережу паралельно. Опір першої лампочки Ом, другої - Ом. Яка з лампочок споживає більшу потужність і у скільки разів?


3.7. З однакових резисторів 5 Ом потрібно одержати опір 2 Ом. Як їх варто з'єднати, щоб обійтися найменшим числом резисторів?


3.8. На двох лампах зазначено «220 В. 60 Вт» і «220 В, 40 Вт», яка потужність кожної лампи, якщо їх включити послідовно в мережу 220 В.


3.9. Яка площа поперечного перерізу мідного провідника сила струму в якому 0,05 А за напруги 5 В. Довжина провідника 400 м.


3.10. Як потрібно з’єднати чотири резистори, опори яких R1=0,5 Ом,

R2=2 Ом, R3=3,5 Ом, R4=4 Ом , щоб їх загальний опір був 1 Ом?Схожі:

9 клас 1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне Рухомий блок … Виберіть вірне твердження iconКлас 1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне
В може залежати, а може не залежати, дивлячись у якому агрегатному стані знаходиться тіло
9 клас 1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне Рухомий блок … Виберіть вірне твердження icon1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне Які сили діють між молекулами речовини? А тільки притягання; б
В може залежите, а може і не залежите, дивлячись у якому агрегатному стані знаходиться тіло
9 клас 1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне Рухомий блок … Виберіть вірне твердження iconЛогічні задачі Позакласна робота з математики
Уважно читайте кожне твердження. По-справжньому уважно. Звичайно кожне твердження містить щось таке, що дозволить вам спростувати...
9 клас 1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне Рухомий блок … Виберіть вірне твердження iconТема. Робота з клавіатурним тренажером
Виберіть українську мову натисненням на кнопку Клавіатура. Встановіть найнижчий рівень складності (Первачок)
9 клас 1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне Рухомий блок … Виберіть вірне твердження iconКожне з тестових завдань містить правильну відповідь. Знайдіть і підкресліть її!
Укажіть правильне твердження: «Товтри (Медобори), що окремими пасмами простягаються поперек Подільської височини, це»
9 клас 1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне Рухомий блок … Виберіть вірне твердження iconКлючі до завдань для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії на 2011-2012 н р
Вплив холодних течій – 3 бали, теплих – 3 бали, моделювання – 6 балів ( з них 2 бали за конкретно вказані гори та їх вплив)
9 клас 1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне Рухомий блок … Виберіть вірне твердження iconПравила формування тексту (12 балів) кількість пропусків між слова (2 бали) розділові знаки (2 бали) дужки, лапки (2 бали) абзац (2 бали) вирівнювання (2 бали)

9 клас 1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне Рухомий блок … Виберіть вірне твердження iconДіагностика комплексу неповноцінності Інструкція
Прочитайте кожен твердження, виберіть той варіант відповіді, який найбільше справедливий для Вас, випишіть номер твердження і кількість...
9 клас 1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне Рухомий блок … Виберіть вірне твердження iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 11 клас ( 36 балів ) І рівень складності (6 балів)
Доповніть речення: «Територія України в сучасних кордонах була визволена від німецько-фашистських загарбників …»
9 клас 1-й рівень складності – 20 завдань по 2 бали кожне Рухомий блок … Виберіть вірне твердження icon10 клас Українська мова 22 бали
Записати речення, розставивши пропущені розділові знаки.(1 бал) Побудувати його структурну схему (2 бали)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи