2010 р. 10 клас Українська мова icon

2010 р. 10 клас Українська мова
Скачати 106.35 Kb.
Назва2010 р. 10 клас Українська мова
Дата конвертації17.09.2013
Розмір106.35 Kb.
ТипДокументи

Завдання

для іспитів з української мови та літератури для учасників

XVI обласного конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт членів

Луганського територіального відділення Малої академії наук України

(2010 р.)


10 клас

Українська мова

I рівень (по 2 бали кожне завдання)

 1. У якому рядку всі дієприслівники недоконаного виду:

а) посивівши, воюючи, розбивши, миючи;

б) виконуючи, сяючи, ховаючи, згортаючи;

в) крокуючи, зотлівши, керуючи, волаючи;

г) співаючи, благаючи, розчистивши, віддаючи. 1. Позначте речення, у якому перед словом як ставиться кома:

а) Мелашка була потрібна в господі як робітниця.

б) Дівчина сяяла як кущ калини.

в) Усі дівчата як дівчата.

г) Промені як вії сонячних очей. 1. Написання якого слова не відповідає нормам правопису:

а) бар’єр;

б) іньєкція;

в) пан’європейський;

г) мавпячий. 1. У якому рядку правильно вжитий прийменник:

а) пливти по течії;

б) ударити по м’ячу;

в) екзамен по історії;

г) добрий по натурі; 1. Віднайдіть слово, у якому неправильно позначено наголос. Підкресліть його.

Дочка, старий, придане, темно. 1. Іменник курчатко належить до якої відміни:

а) першої;

б) другої;

в) третьої;

г) четвертої. 1. У котрому рядку допущені помилки при спрощенні приголосних:

а) щасливий, вартісний, цілістний, кістлявий;

б) під’їзний, захисний, пізній, ненависний;

в) совісний, первісний, фашистський, шістнадцять. 1. У котрому рядку подано правильні форми вищого найвищого ступенів порівняння прикметників:

а) сильніший за всіх, старезний, найкоротший;

б) більш товстіший, дорожчий, самий радісний;

в) найбагатший, архіважливіший, найменш розкішніший. 1. У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників другої відміни:

а) сторожа, мака, барвінку, полину;

б) заліку, кодексу, замка, товару;

в) маку, щавлю, плода, Дністра. 1. Котрі з поданих слів є числівниками?

 1. Кільканадцять. 2. Втретє. 3. Декілька. 4. Десятеро. 5. Потроєний.

6. Двадцятка. 7. Багато. 8. Цілком. 9. Нуль. 10. Цілий.

а) 2, 4, 6, 7, 9;

б) 3, 4, 6, 7, 9;

в) 1, 3, 4, 7, 9.


ІI рівень (по 3 бали кожне завдання)

 1. Котра з моделей зайва? З’єднати стрілкою відповідники.а) […], (як…).

1. Ніхто не бачить і не чує, як сирота плаче і горює.

б) […], та […].

2. Хто під кимось яму копає, той у неї сам попадає.

в) (Хто…), […].

3. Капуста гарна, та калач голий.

г) […] – […].

4. Сидить пес на сіні: сам не їсть і другому

не дає.

ґ) […]: […]. 1. Утворіть і запишіть слова з префіксом пре- чи при-

а) гарний ________________________________

б) смачний _______________________________

в) думати ________________________________ 1. Перекладіть українською мовою. Запишіть.

а) шипеть –

б) когти –

в) карман –

г) горный –

д) гадкий –

е) погибать – 1. Утворіть від поданих слів нові слова, що відповідають на питання який?дерево –

торф –

соловей –

риба –

камінь –

хлопець – 1. Знайдіть речення, у якому неправильно вжито слово неділя:

а) Вербна неділя – назва християнського свята.

б) Одна неділя має сім днів.

в) Від неділі до неділі – все в одному ділі.

г) Була неділя, тихий час дозвілля. 1. Який тип мовлення оберете, щоб розповісти товаришеві, чому Ви любите свою домашню тварину? ______________________________________________________ 1. Доберіть фразеологізм-антонім до поданого:

хоч лопатами загрібай – _________________________________________________ 1. Що таке звертання? Дайте визначення і наведіть 3 приклади.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приклади: ______________________________________________________________


ІIІ рівень (по 4 бали кожне завдання)

 1. Скласти речення, розміщуючи слова в прямому порядку. 1. Стояла, уздовж, хмара, дорога, густа.

_______________________________________________________________________

 1. Сяйво, місячне, пробивалось, крізь, віти, густі, і, на, землю, лягало.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. Танули, клубочки, хмар, пухнасті, в, небі.

_______________________________________________________________________

 1. Ясної, душі, туман, золотавий, прозорий, клубочиться, над, ланом, житнім.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Закінчіть фразу: 1. Ну що б, здавалося, слова…

_______________________________________________________________________

 1. Любіть Україну...

_______________________________________________________________________

 1. Учітеся, читайте…

_______________________________________________________________________

 1. І оживе добра слава…

_______________________________________________________________________ 1. Доповніть подані речення порівняннями. Підкресліть слова, вжиті у переносному значенні.

 1. Сонце ніжно голубило землю, як ___________________________________.

 2. Озеро поблискує на сонці, ніби ____________________________________.

 3. Озвався грім, ніби _______________________________________________.

 4. Тоненькі берізки взялися за руки і пішли в танок, наче ________________. 1. Відредагуйте речення: 1. Мені подобаються фарби осіннього лісу.

____________________________________________________________________

 1. Невірні рішення приносять велику шкоду.

____________________________________________________________________

 1. Кожна людина має свою крапку зору.

____________________________________________________________________

 1. Вибачаюсь, мені час іти.

____________________________________________________________________ 1. Уведіть подані слова в речення:

а) робітник_____________________________________________________________

б) працівник_____________________________________________________________

в) співробітник__________________________________________________________


Українська література

I рівень (по 2 бали кожне завдання)

 1. Який період у творчості Кобзаря дослідники називають його зоряним часом?

___________________________________________________________________ 1. Хто з названих діячів не брав участі у перекладі Біблії українською мовою?

а) П. Куліш;

б) Панас Мирний;

в) І. Нечуй-Левицький;

г) І. Пулюй. 1. Скільки творів увійшло до «Кобзаря» Т. Шевченка 1840 року видання?

_____________ 1. Про кого з персонажів у творі І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» селяни говорили, що це «чоловік гордий та жорстокий, з його буде добрий посіпака»?

а) Омелько Кайдаш;

б) Карпо;

в) Лаврін. 1. До якого жанру давньоруського письменства належить «Повчання» Володимира Мономаха:

а) церковно-ораторської прози;

б) паломницької літератури;

в) повчальної літератури;

г) житійної літератури. 1. Вірші І. Франка «Гімн», «Гріє сонечко», «Народе мій» об’єднує мотив:

а) приходу весни як передбачення перетворень у суспільстві;

б) ролі поета й поезії в житті суспільства;

в) незламної віри у світле майбутнє;

г) заклик до передових людей сіяти в народі «золоте зерно» прогресивних ідей. 1. У поемі «Мойсей» в алегоричній притчі-казці про те, як дерева обирали собі короля, І. Франко висловлює погляд на:

а) трагічну долю митця, якого не розуміє суспільство;

б) пророка-вождя народу, що прагне дістати свободу;

в) проблему самотності людини в епоху тоталітаризму;

г) конфлікт між бажанням і обов’язком у житті людини. 1. У катрені використано:

  ^ О ця займанщина душі!

  Спіши – з дороги і в дорогу.

  Годуй голодну все тривогу

  І спогади не воруши.

  В. Стус.


  а) парне римування;

  б) кільцеве римування;

  в) перехресне римування;

  г) внутрішню риму;

  д) монориму.


 2. Визначте, хто з названих нижче письменників є представником сентименталізму?

а) І. Вишенський;

б) І. Котляревський;

в) І. Нечуй-Левицький;

г) Г. Квітка-Основ’яненко. 1. Засновником нової української прози вважають:

а) І. Котляревського;

б) Т. Шевченка;

в) Г. Квітку-Основ’яненка;

г) Панаса Мирного.


ІI рівень (по 3 бали кожне завдання)

 1. Відтворіть цитату, замінивши крапки потрібним словом:

« .............................. – ніби розсипане намисто з перлів, що перекочуються з місця на місце й мерехтять, приваблюючи своїм блиском» (І. Франко). 1. Корифеями українського театру називаємо:

а) Марію Заньковецьку;

б) Наталю Ужвій;

в) Миколу Садовського;

г) Івана Карпенко-Карого;

д) Михайла Старицького;

е) Марка Кропивницького. 1. У «Веснянках» І. Франка звучать мотиви:

  а) фольклорні;

  б) міфологічні;

  в) інтимні;

  г) філософські;

  д) пейзажні;

  е) громадянські.


 2. Упишіть до таблиці назву твору, героєві якого «Котляревський без надобності» (без лапок):
 1. Укажіть твори, автором яких є Павло Грабовський:

а) «Гріє сонечко»;

б) «До Русі-України»;

в) «Орли»;

г) «До українців»;

д) «Народе мій, замучений, розбитий». 1. Укажіть автора поданих рядків.

а) ^ Діамант дорогий на дорозі лежав, –

Тим великим шляхом люд усякий минав…

_________________________

б) Нема на світі України,

Немає другого Дніпра…

_________________________

в) Встань, орачу, встань!

Сій в щасливий час

Золоте зерно!

_________________________ 1. Упишіть до таблиці віршовий розмір (одним словом), який використано у наведеному нижче уривку:

^ Хто мене виведе з цього Єгипту,

З краю неволі, з оселі роботи?

Син чоловічий, обранець господній?

Дух, що з’явився в огні?
ІIІ рівень (по 4 бали кожне завдання)

 1. Поясніть вислів «Шукайте папороті цвіт у своїй душі».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Закінчіть думку про причину трагедії Мойсея (за однойменним твором І. Франка):

«Пророк перестає бути справжнім вождем, коли________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________» 1. Що символізує образ діамантової корони у повісті І. Франка «Перехресні стежки»?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Закінчіть строфу, укажіть назву твору та його автора:

^ Ще не вмерла України

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Твір «_____________________________»


Автор_____________________________ 1. Укажіть тему своєї науково-дослідницької роботи. Запишіть 4 тези, необхідні для її розкриття.

Тема «________________________________________________________________»


Тези:

 1. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 1. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 1. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 1. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________Схожі:

2010 р. 10 клас Українська мова iconПідсумкові контрольні роботи з української мови проводяться за посібниками: «Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи»
«Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Українська мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Українська мова....
2010 р. 10 клас Українська мова icon2010 р. 11 клас Українська мова
Який із наведених фразеологізмів не може бути в одному синонімічному ряду з іншими?
2010 р. 10 клас Українська мова icon2010 р. 9 клас Українська мова
Позначте рядок, у якому обидва іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -у(ю)
2010 р. 10 клас Українська мова iconМетодичний супровід проведення державної підсумкової атестації
Авраменко О. М. Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація. – К; Грамота, 2010
2010 р. 10 клас Українська мова iconКонкурс «Українська мова мова єднання»
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації інформує, що Причорноморська Академія мовних технологій...
2010 р. 10 клас Українська мова iconУкраїнська мова 3 клас

2010 р. 10 клас Українська мова iconУкраїнська мова 7 клас відповіді

2010 р. 10 клас Українська мова iconВідповіді 9 клас Українська мова

2010 р. 10 клас Українська мова iconУкраїнська мова 8 клас відповіді

2010 р. 10 клас Українська мова iconКалендарне планування з української мови ( 4 клас, І семестр)
Мова і мовлення Українська мова. Висловлювання про мову. Збагачення мови новими словами. Утворення нових слів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи