Конспект уроку на тему: «Загальні риси та особливості поширення водоростей» icon

Конспект уроку на тему: «Загальні риси та особливості поширення водоростей»
Скачати 429.46 Kb.
НазваКонспект уроку на тему: «Загальні риси та особливості поширення водоростей»
Сторінка1/2
Дата конвертації05.12.2012
Розмір429.46 Kb.
ТипКонспект
  1   2

План – конспект уроку на тему:


«Загальні риси та особливості поширення водоростей»


Мета: сформувати в учнів знання про водорості - групу нижчих, найдавніших, просто організованих рослин, їхні характерні ознаки: про особливості середовища життя, будови, життєдіяльності і розмноження, їх різноманітність.


Обладнання: гербарні зразки, таблиці, малюнки, живі об’єкти водоростей, електронний посібник «Відкрита біологія»


Методи: проблемна бесіда, розповідь, робота з живими рослинами та гербарними зразками, підручником, перегляд фрагментів електронного посібника «Відкрита біологія»


Тип уроку: засвоєння нових знань


Хід уроку


I Організаційний момент


II Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів


Які ви знаєте царства живого?

(Рослини, тварини, гриби, дроб’янки, віруси)

Які характерні ознаки представників царства Рослини, що їх відрізняє від представників інших царств? Учні виконують завдання:


Виберіть одну правильну відповідь:


1 Позначте основну особливість представників царства Рослини:

А ріст

Б розмноження

^ В фотосинтез

Г дихання


2 Позначте особливість, завдяки якій рослини – автотрофні організми:

А живляться готовими органічними речовинами

Б живляться за рахунок інших організмів

^ В самі створюють органічні сполуки з неорганічних


3 Позначте науку, яка вивчає рослини:

А зоологія

Б анатомія

В ботаніка


Виберіть кілька правильних відповідей:


4 Серед рослин є:

А неклітинні

^ Б одноклітинні

В колоніальні

Г багатоклітинні


5 царство рослини умовно поділяють на:

А вищі

Б водні

В нижчі


6 серед рослин є:

^ А однорічні

Б багаторічні

В дворічні

Г одноденні


Установіть відповідність:


1 Калина дерево

Подорожник кущ

Береза трава


2 Водорості вищі

Папороті нижчі

Покритонасінні найнижчі


3 морква однорічна рослина

чорнобривець багаторічна рослина

Дуб дворічна рослина

Отже, рослини переважно зелені, за способом живлення є автотрофи, отже здатні до фотосинтезу, є одноклітинними, багатоклітинними і колоніальними, за будовою тіла поділяються на нижчі і вищі, мають життєві форми-дерева, кущі і трави, можуть бути однорічними, дворічними і багаторічними рослинами.


II Мотивація пізнавальної діяльності:


За будовою тіла царство Рослини поділяють на вищі та нижчі рослини. Яка відмінність між ними? (Нижчі мають тіло, яке складається з однієї чи багатьох клітин, не мають тканин, органів). Вищі мають клітини, ткантнт, органи.

Які рослини належать до нижчих? (Водорості)

Cьогодні ми продовжимо мандрівку по царству Рослин і заглянемо в країну водоростей. Чим унікальні представники цієї країни? Які ознаки властиві водоростям, які їх відмінності від інших водяних рослин, якими відділами представлені водорості?


Тему уроку учні записують у зошити


III Вивчення нового матеріалу


Водорості. Про що говорить вам ця назва? (Так, це рослини, які переважно живуть у водному середовищі). У наших водоймах ви зустрінете велике різноманіття водяних рослин: очерет звичайний, рогіз широколистий, сусак, які ростуть по берегах водойм, а також ті що занурені у воду – пухирник звичайний, кушир, елодея канадська та багато інших (учні розглядають їх зображення на інтерактивній дошці). Але це не водорості. А які рослини належать до водоростей?


Перегляд електронного посібника «Відкрита біологія» (знайомство з жителями цієї країни).


Водорості – найдавніші представники царства Рослини. З’явилися на нашій планеті майже 800млн років тому. Їх відомо близько 50 000 тисяч видів. Є одноклітинні, колоніальні і багатоклітинні види. У наших прісних водоймах ви можете бачити різні рослини: очерет звичайний, рогіз широколистий, хвощі, а також ряску елодею, куширі, пухирник, а між ними поселилися прісноводні водорості. Їх тіло складається з однієї клітини чи багатьох клітин, можуть бути колоніальні форми, не утворює тканин, органів. Таке їх тіло називається слань, або талом. Будова їхньої слані може бути різноманітною. У водоростей немає коренів. Тому поживні речовини поглинають крізь оболонки клітин. В їх клітинах міститься хлорофіл Але часом зелений колір хлорофілу маскується додатковими пігментами. За проявом пігментів талому водорості поділяються на відділи: Зелені, Бурі, Діатомові, Червоні водорості, Харові, Золотисті, Жовто-зелені, Евгленові, Пірофітові водорості.(Показую представників різних відділів водоростей з електронного підручника «Відкрита біологія», живі екземпляри. Ми будемо з вами вивчати представників відділів Зелених, Бурих, Діатомових, Червоних водоростей.

Водоростям властиві різні способи розмноження: нестатеве, вегетативне, статеве. (учні записують схематично способи статевого розмноження у водоростей:

1 ізогамія

2 анізогамія

3 оогамія

Поширені у прісних, солоних водоймах, на суходолі (мал.129 с 142 підручника).У грунті, особливо верхньому його шарі, на глибині 1-10 см дуже багато водоростей. Водорості, що живуть у верхніх шарах грунту, - фотосинтезуючі. Вони утворюють грунти на скелях, у пустелях. Завдяки їм на безживних ділянках землі розвивається життя у вигляді бактерій, грибів.

Для водоростей характерний симбіоз-мутуалізм. Так одні з них можуть жити в організмі коралових поліпів, отримуючи захист від несприятливих впливів довкілля, а коралові поліпи без водоростей не можуть утворювати свій скелет. Також ще одним проявом симбіозу може бути паразитизм, коли в клітинах деяких водоростей поселяються бактерії, гриби, завдаючи їм шкоди.

Наука, що вивчає водорості –альгологія.


IV Узагальнення та систематизація знань


Висновок учні записують у зошит, в якому відзначають основні ознаки водоростей – наявність: талому, у клітинах хлорофілу, автотрофне живлення, переважно водне середовище існування, різні способи розмноження.


1 Поміркуйте: чому водорості не трапляються на глибинах понад 265 м?


2 Виконайте завдання:

Покажіть місце водоростей у системі живої природи

Імперія_____________

Над царство_________

Царство_____________

Під царство__________


3 Вставте пропущені слова


Сама назва «водорості» говорить про те, що ці рослини виростають у __________ ___________. Водорості є ________ організмами, мають __________, тому здатні самостійно створювати _________ ________ у процесі _________. Клітини водоростей мають клітинні _________з _____ і ________ і легко __________. У цитоплазмі клітин знаходиться ________ і ________ (один або декілька). Хроматофор – це -_______. У хроматофорах знаходяться _______ тільця - ___________. Навколо них накопичується __________. Водорості можуть бути _________ і ___________, іноді ______ розмірів, до кількох десятків _________. Водорості не мають __________ органів. Органи розмноження _______ і _________. В багатьох у життєвому циклі відсутнє чітке _______________. Розмножуються водорості ________ і ______ і _______ шляхом.


Слова для довідки: чергування поколінь, пластида, хлорофіл, ядро, водному середовищі, вегетативних, одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні, целюлози, пектину, вегетативним, нестатевим, статевим, автотрофними, піреноїди, одноклітинні, органічні речовини, спорангії, гаметангії, фотосинтезу, метрів, стінки, ослизнюються, хроматофор, білкові, крохмаль, великих.


4 Правильні твердження позначте знаком плюс, а неправильні – знаком мінус.


1 Водорості – найдавніші представники царства рослини.

2 тіло водорості називається слань

3 Водоростям властиве лише статевий спосіб розмноження

4 У клітинах водоростей переважає зелений пігмент хлорофіл

5 Для водоростей характерний мутуалізм і паразитизм.

6 Водорості поширені лише у водоймах


V Підсумок уроку, домашнє завдання:


опрацювати параграф 35 підручника, знати терміни і поняття, відповідати на питання с 143 підручника; виконати завдання - 1, 2 рівня складності -3 група, 3 рівня складності -2 група, 4 рівня складності - завдання для першої групи. Для всіх учнів пригадайте с 143 підручника


План – конспект уроку на тему: «Одноклітинні зелені водорості»


Мета: Ознайомити учнів з одноклітинними водоростями, їх будовою, живленням, розмноженням, ускладненням в будові одноклітинних організмів і появою перших рослин. Показати їх здатність утворювати органічні речовини за допомогою хлорофілу. Учити розпізнавати водорості і пояснювати їх будову; закріпити вміння і навички роботи з мікроскопом.


Обладнання : гербарні зразки водоростей, натуральні об’єкти, мікроскопи, таблиці, електронний посібник «Відкрита біологія»


Методи: розповідь, перегляд фрагменту з посібника, робота з тестовими завданнями, мікроскопом, таблицями


Тип уроку: комбінований


Хід уроку:

(проходить у формі подорожі)


Екскурсовод 1

Одним із найчисельніших відділів водоростей є Зелені водорості. Їх налічується близько 25 тисяч. Поширені в прісних і солоних водоймах, на зволожених ділянках суходолу, є на снігу, на льоду.

Давайте познайомимося з їх представниками.(мал. на електронному посібнику, малюнки підручника, гербарні зразки, натуральні об’єкти).Чому вони дістали таку назву? (Водорості, Зелені?) ( живуть у воді, нижчі, містять зелений пігмент хлорофіл).А що це все означає? (здатні до фотосинтезу).

Зазирнемо в наші мікроскопи. Наше знайомство розпочнемо з жительки прісної водойми – хламідомонади. (Учні розглядають і вивчають її будову).


Вчитель: Яка кількість клітин утворює тіло? (одна). Які органели для неї характерні? Для чого в неї джгутики? (для руху).Яка роль ядра? (збереження і передача спадкової інформації).Хлоропласт? (проводить фотосинтез), тобто сама створює органічні речовини, а в темряві гетеротрофно, поживні часточки проходять крізь пори клітинної оболонки. Піреноїд?(Збираються поживні речовини) Вічко? (сприймає світло) Скоротлива вакуоля?(регулює тиск всередині клітини). Як же вона відтворює собі подібних? (розглядають учні малюнок підручника, а також схему).

Отже, хламідомонада розмножується 2 способами – статево при несприятливих умовах, і нестатево за допомогою спор при сприятливих умовах).


Екскурсовод 2

Жителькою цієї країни є хлорела. Загляньмо в мікроскопи і познайомимося з нею ближче.

(учні розглядають і порівнюють будову хламідомонади і хлорели, складаючи таблицю для порівняння). Розмножується нестатевим способом – за допомогою нерухомих спор.

Чим же унікальна ця жителька?


Свої теоретичні дослідження провели мої помічники і про них вони нам повідомлять.


Екскурсовод 3: Хлорела - найбільш швидкоросла рослина. За добу може збільшувати свою вагу в з тисячі раз. При цьому поглинається величезна кількість вуглекислого газу й виділяється дуже багато кисню. Водорості очищали повітря настільки інтенсивно, що завоювали право польоту на космічному кораблі. Правда для підтримування «життєвого тонусу» бурхливо ростучих водоростей необхідне штучне освітлення, багато разів яскравіше ніж природне. Вміст вітаміну С в хлорелі майже такий самий як і в лимоні, білка в 4 рази більше, ніж в пшениці. Хлорела – рекордсмен щодо врожайності між культурними рослинами: з одного гектара площі можна дістати понад 40 тисяч тонн сухого концентрату.


Екскурсовод 4: В одному досліді хлорелу увели у черевну порожнину білих пацюків. Здавалося, що потрапивши в середовище без світла, води і повітря, водорость повинна швидко загинути, але цього не сталося. Зробивши розтин «заражених» пацюків, експериментатори знайшли на черевці вузлики з ущільнених хлорел. Вони були яскраво – зелені, а клітини їх стали у 8 разів більші, ніж у хлорел, що живуть у сприятливих умовах. Отже, хлорела – надзвичайна пристосованка до нових умов.


Екскурсовод 5.

Ще один житель цієї країни – вольвокс. Він живе у товщі води озер, боліт, калюж. Його колонія до 2 мм у діаметрі. Вона складається до 20 тисяч рухомих клітин, подібних до хламідомонади, які з’єднані між собою. Розмножується статевим і нестатевим способом (Учні розглядають зображення вольвокса на інтерактивній дошці)


Вчитель: Щоб жителі цієї країни були вдячні за нашу гостину давайте подякуємо їм і запросимо їх до нашої країни розумників. Для цього покажемо які ми були допитливі у них в гостях.


III Закріплення вивченого матеріалу


(Учні працюють з тестами по чотирьох рівнях)

1 група виконує завдання 3, 4 рівнів

2 група -2 рівня

3 група – 1, рівня


IV Домашнє завдання.


Опрацювати параграф 36 підручника.

Поміркуйте с. 166 підручника -1 група, 2 група – знати відповіді на питання в кінці параграфа, 3 група – знати представників одноклітинних зелених водоростей.


План – конспект уроку на тему: «Багатоклітинні зелені та діатомові водорості»


Мета: вивчити будову багатоклітинних зелених водоростей, їхні характерні ознаки, про особливості будови, життєдіяльності і розмноження їх, різноманітність; закріпити навички роботи з мікроскопом


Обладнання: таблиці, живі та гербарні зразки водоростей, комп’ютер,


Методи: бесіда, розв’язування тестових завдань, графічний диктант, гра «Мікрофон», зображення схем, самостійна робота, лабораторна робота, робота в групах


Тип уроку: комбінований


Хід уроку:


1 Організаційний момент


II Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів


Продовжимо нашу подорож до країни Багатоклітинних зелених та Діатомових водоростей. Щоб вирушити в дорогу збираємо валізи. І що в них покладемо? А покладемо знання про одноклітинні зелені водорості.


Давайте розв’яжемо завдання: (питання – на інтерактивній дошці)


1 позначте водорість, яка найчастіше зустрічається у воді під час «цвітіння» невеликих калюж або водойм:

^ А хламідомонада

Б улотрикс

В ламінарія


2 Укажіть стадію розвитку, на якій зимує хламідомонада:

А зріла форма

Б гамета

В зигота


3 червона світлочутлива пляма в тілі хламідомонади для:

^ А сприйняття світла

Б сприйняття температури

В сприйняття вологості


4 не має джгутиків:

А хламідомонада

Б хлорела

В ламінарія


5 колоніальна водорість:

А хламідомонада

Б хлорела

^ В вольвокс


6 Розмножується виключно статевим шляхом:

А хламідомонада

Б хлорела

В вольвокс

Графічний диктант, де правильні відповіді позначаються- I, а неправильні - _.


1Відомо близько 2 тис видів одноклітинних зелених водоростей

2 представниками одноклітинних Зелених водоростей є хламідомонада, хлорела, вольвокс.

3 В клітинах переважає хлорофіл

4 Хламідомонада – велетенська морська рослина

5 Скоротливі вакуолі регулюють тиск усередині клітини

6 червоне вічко допомагає хлорелі визначити освітленість

7 В ядрі зберігається спадкова інформація

8 Хламідомонада розмножується лише статевим способом

9 Хлорела розмножується статевим і нестатевим способом

10 Нестатеве розмноження хламідомонади проходить при несприятливих умовах

11 Статево хламідомонада розмножується при сприятливих умовах

12 Вольвокс – представник одноклітинних Зелених водоростей


(_I I_I_I_ _ _ _I) – відповіді для перевірки


Два учні працюють біля дошки, схематично зображуючи хлорелу – 1 учень, 2 учень –хламідомонаду, за їх схематичними малюнками 2 учні позначають складові клітин


Гра «Мікрофон» (Учні порівнюють представників одноклітинних Зелених водоростей)


1 В чому подібність хламідомонади і хлорели?

2 В чому відмінність хлорели та хламідомонади?


Учні виконують тестові завдання в групах по 4 рівнях ( взаємоперевіряють себе, вчаться оцінювати) – робота в групах


III Вивчення нового матеріалу


Валізи зібрали, тож вирушаємо у країну Багатоклітинних зелених та Діатомових водоростей.

Учні записують тему уроку «Багатоклітинні зелені та Діатомові водорості»

Що вам говорять ці назви?

Давайте в незнайомій нам країні дослідимо нитчасті водорості спірогіру та улотрикс.


Самостійна робота. ( Розгляд під мікроскопом цих водоростей.)


1 Порівняйте будову улотрикса і спірогіри. Зверніть увагу на форму і розміщення клітин.

2 Вивчіть одну клітину. Знайдіть оболонку, ядро, хроматофор. Зверніть увагу на розміщення хроматофора.

3 Замалюйте кусочок нитки і одну клітину і підпишіть їх будову

4 Порівняйте спірогіру з улотриксом. Що спільного в їх будові? Замалюйте кусочок нитки улотрикса.


Перегляд фрагменту електронного посібника


Давайте порівняємо будову хламідомонади і улотрикса і спірогіри.


Згадайте як розмножується хламідомонада. (2учні біля дошки, 1- схематично зображує нестатеве розмноження, а другий – статеве)

Улотрикс розмножується вегетативно (уривками нитки), нестатево (чотири джгутиковими спорами), статево (дводжгутиковими гаметами) Пояснення супроводжується схематичним малюнком на дошці.


Знайомство з різноманітним світом багатоклітинних водоростей продовжимо подорожуючи за комп’ютером ( посібник «Відкрита біологія»)


Яке ускладнення в будові іншого представника цих водоростей хари ви виявили?

(Так, зовні її слань нагадує вищі рослини –прямостояче «стебельце» на якому кільчасто розміщені «листочки». Кріпиться до субстрату за допомогою ризоїдів –коренеподібних ниток.

Ми з вами побачили різноманітний світ багатоклітинних зелених водоростей.


Отже, Зелені водорості – багаточисельна група рослин, які живуть у різних водоймах; при фотосинтезі із води вбирають вуглекислий газ, виділяють кисень, необхідний для дихання живих організмів.


Давайте познайомимося з цікавими в цій країні представниками діатомовими водоростями.


Продовжимо мандрівку за комп’ютером. (перегляд фрагменту електронного посібника «Відкрита біологія»)

Зверніть увагу на представників діатомових водоростей, де вони поширені, які ознаки притаманні представникам відділу Діатомових водоростей?

Після перегляду електронного фрагмента учні розглядають малюнок 136 с 148 підручника і виконують тестові завдання про діатомові водорості по 4 рівнях складності: I рівень – завдання 13 -18; II рівень – завдання 13 – 18; III рівень – 1, IV- 1 завдання


IV Узагальнення та систематизація знань


Щоб завершити мандрівку цією цікавою країною і розпрощатися з її жителями треба подякувати їм за знайомство і для цього вони пропонують нам виконати лабораторну роботу «Будова водорості»


Учні виконують вправи 1 – 5 с 149 підручника


1 Погляньте на зображення водяної квіткової рослини елодеї канадської. Чому цю рослину не можна назвати водорістю, хоча її тіло занурене повністю у воду?


2 До таблиці внесіть відомості про багатоклітинні зелені та діатомові водорості

Відділи рослин

Представники

Середовище життя

Особливості будови

Місце та роль у природі

Практичне значення

Багатоклітинні зелені
Діатомові


V Домашнє завдання: опрацювати параграф 37 підручника 3 група –знати представників багатоклітинних зелених та діатомових водоростей, розв’язати тестові завдання 1 -2 рівнів – 3 група; 2 група –розв’язати тестові завдання ш рівня;

1 група – розв’язати тестові завдання четвертого рівня складності


План –конспект уроку на тему: «Бурі та Червоні водорості»


Мета: познайомити з особливостями будови морських водоростей, їх значенням і застосуванням


Обладнання: гербарій морських водоростей; живі водорості, комп’ютер, « Електронний посібник «Відкрита біологія»


Тип уроку: вивчення нового матеріалу


Методи: робота з тестами по 4 рівнях складності в групах, дослідницька робота, презентація


Хід уроку:


I Організаційний момент


II Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів:

Сьогодні діти ми здійснимо мандрівку до морських стихій підводного царства. І для цього потрібно ретельно приготуватися.

Щоб не штормило нас море згадаймо особливості будови багатоклітинних водоростей в порівнянні з одноклітинними і вирішимо хто ж буде в нас капітаном нашого плавання

(2 учні біля дошки схематично зображують будову і підписують складові хламідомонади та спірогіри). А капітаном вийшов безпомилковий переможець.


А щоб підібрати команду пропонуємо питання (перевіряємо правильність виконання 4-х рівневих тестів).


III Мотивація пізнавальної діяльності

Які водорості живуть у морях? Як вони пристосувалися до життя? Які особливості їх будови? Яке їх значення у природі і для життєдіяльності людини?


IV Вивчення нового матеріалу


Учні записують тему в зошит « Бурі та Червоні водорості»

Як ви думаєте, чому вони так названі?

І щоб більше про них дізнатися будемо збиратися в дорогу, а для цього нам потрібно вибрати боцмана. А чи знає він їстівні водорості? Хто з вас хоче нагодувати нас цінною рослинною їжею? (Збирався у подорож і уважно дослідив це питання один із наших учнів; свою дослідницьку роботу він нам зараз представить. Учень презентує про цінність і значимість ламінарії –представника бурих водоростей)

(знайомство з презентацією учня)


В мандрівку готові, тож вирушаємо.


Які рослини представляють відділ бурих водоростей? Які особливості їх будови та способу життя? Яке їх значення в природі та для людини?


Зануримось в воду. (Перегляд фільму про бурі водорості за комп’ютером )

Визначаємо систематичне положення морської капусти, або ламінарії (один учень біля дошки)

Імперія – Клітинні

Надцарство –Еукаріоти

Царство –Рослини

Підцарство – Багатоклітинні

Відділ – Бурі водорості

Рід – Ламінарія

Вид – Ламінарія...

Учні відповідають на питання поставлені до перегляду фрагменту електронного посібника «Відкрита біологія» про Бурі водорості.


Зануримося глибше.

Презентує нам наступну зупинку подорожі одна русалка (презентація червоних водоростей)

Які характерні ознаки червоних водоростей? Які речовини вони запасають?


Зануримося ще глибше (перегляд фільму про червоні водорості)


Висновок: отже, Бурі та Червоні водорості – відділи, що об’єднують найскладніше організованих представників цих рослин.


І на завершення мандрівки водорості приготували нам тести. Тож пройдемось по них. (Учні виконують тестові завдання по 3 рівнях складності)


Домашнє завдання: опрацювати параграф 38; знати представників відділів Бурі та Червоні водорості, їх особливості – 3 група; вправи 1 – 4 –завдання для другої групи; 4 рівень тестових завдань – виконують учні першої групи

Провести дослідницьку роботу (добути папір із водоростей) – для допитливих


План – конспект уроку на тему: «Значення водоростей у природі та житті людини»


Мета: сформувати знання про місце та роль водоростей у природі, про значення у господарській діяльності людини


Обладнання: колекція продуктів, які отримують з водоростей (Йод, бром, агар-агар, ацетон, спирт, оцтова кислота, папір, сода, консерви із морської капусти), живі та гербарні екземпляри водоростей


Методи: бесіда, розповідь, робота в групах з тестами, підручником, таблицями, з мікроскопом, теоретичні і практичні дослідження учнів, складання схем, екологічна гра


Тип уроку: засвоєння нових знань


Хід уроку:


I Організаційний момент


II Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів

Перевірка виконання тестових завдань (Робота в групах – учні вчаться перевіряти правильність виконання завдань, оцінювати)


III Мотивація навчальної діяльності


Великий різноманітний світ водоростей, вони є різної будови: одноклітинні (хлорела, хламідомонада), багатоклітинні - улотрикс, спірогира, ламінарія і т. д.; колоніальні – вольвокс. Живуть водорості у різних середовищах – переважно у воді. Але чи тільки у воді? Завдяки широкій пристосованості до зовнішніх умов водорості поширені по всій земній кулі, утворюють різні екологічні угрупування: планктонні, бентосні, наземні, грунтові, гарячих джерел, на снігу та льоду, в солоних водоймах, у вапняковому субстраті. (проводиться екскурсія, на якій діти знайомляться з водоростями, їх екологічними угрупуваннями і збирають матеріал до уроку)

Яке ж значення водоростей у природі та вжитті людини?


IV Вивчення нового матеріалу

Діти записують тему уроку, а з неї виводять мету. (Учні заздалегідь готують повідомлення про значення водоростей у природі та житті людини і про свої теоретичні і практичні дослідження доповідають класу).

1 учень

Водорості як всі зелені рослини, з допомогою хлорофілу на світлі з участю вуглекислого газу і води створюють органічні речовини, при живленні вбирають вуглекислий газ і виділяють кисень. На дні і берегах морів відкладається органічна речовина.

Учитель доповнює:

Життя зародилось в океані приблизно 2 млрд років назад. Виділяючи кисень, водорості створили умови для життя інших живих організмів. В зв’язку з тим, що первісні моря відступали, деякі водорості опинились на суші і від них походять наземні рослини. Отже, водорості відіграли велику роль: від них походять всі наземні рослини, вони, виділяючи кисень дали можливість існувати тваринам, які населяють водні простори.


2 учень

Водорості, утворюючи у водоймах зарості, створюють умови для життя риб і інших тварин. Одноклітинними водоростями живляться рачки і інші дрібні маленькі тваринки, а ними живиться маленька рибка, а нею – більш велика риба. Всі вони дихають киснем, який виділяють водорості. «Немає водоростей – немає риби», говорять жителі Нормандії.


3 учень

Різноманітне використання людиною водоростей. Прибережні жителі використовують викинуті морем водорості, як цінне калійне добриво для полів і як корм тваринам. Від водоростей свині жирнішають, а корови дають більше і більш густого молока.


4 учень

Ламінарія (морська капуста) давно відома мешканцям Китаю і Японії як корисна поживна рослина, яку вживають в їжу для збереження і зміцнення здоров’я. Із неї виготовляють лапшу, пиріжки, голубці, їх добавляють у муку. Із неї роблять овочеву ікру, пюре, салати, консерви і навіть цукерки. Дослідженнями встановлено, що до складу морської капусти входять майже всі хімічні елементи морської води. Калій, натрій, магній, хлор, бром, йод, фосфор, сірка міститься в ній у вигляді мінеральних солей і складних органічних сполук. Ламінарія багата на вуглеводи (їх близько 60), глютамінову, аспарагінову, щавлеву, альгінову та інші кислоти. В слабкому розчині соляної кислоти ламінарія перетворюється в набухнявілу масу. Волога водорість виділяє липку рідину, яка витягується в нитки. Ця властивість залежить від наявності в водоростях альгінової кислоти. Із альгіна добувають спирт. Альгін має сильну клейку властивість. Альгін застосовують в текстильній промисловості при забарвленні тканин, одержанні кружев, фігурних зморшкуватих тканин. Альгінати використовують в кожевній промисловості і при виготовленні пластинок, фотоплівок, скла, яке не б’ється . Із ламінарії добувають йод, в ній міститься йоду більш ніж 0,5 процентів. Використовується ламінарія як лікарська та вітамінна речовина.


5 учень

В Японії широко використовується в харчуванні червона водорість - порфіра. З водоростей виготовляють безліч різних консервів. Одну із водоростей, яка живе в Північному морі – хондрус – в сухому вигляді використовують як ліки при захворюванні дихальних шляхів. Із інших червоних водоростей добувають агар – агар, який застосовують у всіх мікробіологічних лабораторіях світу, для одержання чистих культур мікробів. Без нього не може обійтися і харчова промисловість і навіть при виробництві кіноплівки. Кондитери і пекарі добавляють в тісто невелику кількість агар-агару, щоб довше не черствіли пиріжки, хліб.


6 учень

Біля узбережжя Балтійського моря росте червона водорість - фурцелярія. Використовують її для виготовлення цукерок, у тваринництві (для підгодівлі тварин).З неї добувають агар.

Смачна водорість філофора. Добувають її в Чорному морі на глибині 15- 40 м. З неї добувають агароїд – речовину, що застосовують у медицині і для виготовлення багатьох видів цукерок, мармеладу, морозива.

Водорості містять багато вітамінів, вуглеводів, деяку кількість йоду. Деякі водорості вживають проти цинги і туберкульозу.


7 учень

Іще в древньому Римі застосовували водорості для забарвлення тканин. Китайці при виготовленні фонариків покривали марлю клеєм із водоростей.

Із водоростей добувають папір.


8 учень (доповідає і демонструє свою дослідницьку роботу)

Водорості, головним чином кладофора, у вигляді тіни збирав на березі водойми, або можна витягувати граблями із дна. Тягнути необхідно повільно, тоді водорості не обриваються і тягнуться великою масою. Витягнуті водорості підсушував на заборі. Коли водорості висохнуть нарізав їх ножицями на дрібні кусочки, не більше 0,5 см, склав у металічну ступку, змочив водою і товк на протязі 10 -15 хвилин. Потім приготував миску з водою і дрібне металічне ситечко. Подрібнені водорості поклав на ситечко і опустив в миску з водою і добре розбовтав у воді над ситечком, і дав осісти. Добре збовтував для того, щоб водорості рівномірно осіли на поверхні сита. Коли маса осяде, ситечко обережно вийняв із води і вміст його прикриваю листком паперу, надавлюючи на папір, щоб віджати воду. Перевертаю ситечко і його вміст остається на папері. Отриманий листок покриваю іншим листком паперу. Кладу на рівну поверхню і прогладжую гарячим утюгом з обох сторін, поки папір не буде сухим. Обидва листки паперу акуратно відділяю від середнього, отриманого із водоростей. Краї обрізаю і одержую зелений листок паперу.


9 учень

Існує своєрідна морська агрономія, коли в морі вирощують і збирають урожай водоростей. В деяких країнах дослідили і нанесли на карти зарості водоростей і стали виконувати підводні покоси водоростей. Для цього придумали спеціальні жатки, які зрізають і піднімають на палубу корабля за 1 годину 25 т водоростей.


10 учень

Я досліджував наявність водоростей у грунті.

Взяв з поверхні трошки землі і насипав на дно колби з водою тонким шаром. Через місяць продовжив дослідження і виявив водорості. Отже, водорості живуть і в грунті і накопичують там органічні речовини.


11 учень

Я досліджував наявність водоростей на корі дерев.

Взяв з поверхні кори зелений наліт і дослідив його під мікроскопом. Побачив водорості. Отже вони живуть і на корі дерев, вбирають вуглекислий газ з повітря і збагачують повітря киснем.


V Закріплення вивченого матеріалу

Учні записують у вигляді схеми позитивну і негативну роль водоростей у природі та житті людини.


Екологічна гра

Діти називають мешканців водойм, створюють ланцюги живлення.

А фактором впливу виступає вчитель, який називає якийсь екологічний фактор, при цьому він впливає на дані екологічні ланцюги, які створили граючись діти. Діти пояснюють вплив факторів на живі організми, на порушення екологічних зв’язків.


VI Домашнє завдання: опрацювати параграф, працювати з тестами, організувати команди до участі в брей -рингу


Позакласний захід


Брей – ринг по темі «Водорості» (Інтелектуальна гра)


Участь у грі приймають три команди. Спочатку грають дві команди. Учні відповідають на поставлені їм питання. Яка команда набере більшу кількість балів – вона буде грати з третьою командою. Яка команда набере більшу кількість балів та й буде переможцем у грі.


Мета: розвивати зацікавленість учнів у здобутті нових знань, любити природу, бути спостережливим, допитливим, виховувати дбайливе ставлення до живих істот, цінувати значення водоростей у природі та житті людини.


Питання задаються по черзі, то одній команді, то другій.


Гра – це не просто забава, а водночас розумна та весела школа життя. В іграх закладена народна мудрість. Гра не лише розвиває фантазію, кмітливість, інтелект, а й учить справедливості, чесності. Біологічні ігри вчать берехливого ставлення до всього живого.


Друже мій, люби життя,

Люби людей, природу

А кривду кинь у забуття

Як камінь в чисту воду

Б.Лепський


I тур


Питання командам


1 Як називається тіло водорості?

(Талом)


2 Яка водорість росте швидко майже як бамбук?

(Гігантська бура водорість макроцистис)


3 Яку водорість називають морською капустою?

( Буру водорість ламінарію)


4 Що таке піреноїди?

(Білкові тільця у хроматофорах водоростей, навколо яких накопичується крохмаль, олія, інші речовини)


5 Яких водоростей називають багрянками? Чому?

(Червоні, тому що вони запасають багрянковий крохмаль)


6 Яка водорість є чудовим санітаром?

(Хлорела)


7 Які водорості приймають участь в утворенні коралових рифів?

(Червоні водорості – коралінові і деякі бурі водорості)


8 Які водорості іноді називають кам’яними і чому?

(Червоні, в оболонках їх клітин відкладається велика кількість карбонату кальцію)


9 У Японії розвинене промислове культивування водоростей. Які водорості вони культивують?

(Їстівні водорості – порфіри)


10 Ця водорість мешкає в льодовиках Кавказу і може забарвлювати сніг у криваво-червоний колір на значних площах. Що це за водорість?

(Гірська хламідомонада, яка запасає у своїх клітинах червоний пігмент гематохром. Скупчення їх і забарвлює сніг)


11 Яких водоростей називають рекордсменами глибини?

(Червоні водорості)


12 Із клітинних стінок яких водоростей добувають цінну речовину агар?

(З червоних водоростей)


13 Щоб не черствів хліб та хлібобулочні вироби в них добавляють речовину, яку добувають з червоних водоростей. Що це за речовина?

(Агар-агар)


14 Без якої водорості не було б морозива?

(Із бурих водоростей добувають альгінову кислоту, яка допомагає отримати однорідну масу і перешкоджає утворенню льоду)


II тур


Команда переможець змагається з третьою командою


1 Вона має великий вміст вітаміну С, майже такий самий як у лимоні. Що це за водорість?

(Хлорела)


2Яка водорість має більше білка у 4 рази, ніж у пшениці?

(Хлорела)


3 Яка водорість багата на йод?

(Бура водорість ламінарія)


4 Яка водорість здійснила подорож у космос?

(Хлорела, тому що вона дуже інтенсивно очищає повітря)


5 Ще 500 років тому жителям Китаю та Японії було наказано вживати в їжу водорість з метою збереження здоров'я. Що це за водорість?

(Ламінарія)


6 Які водорості мають найбільш складну будову талому?

(Бурі водорості)


7 Який грунт називають діатомовий?

(Грунт, який багатий на сполуки кремнію)


8 Які водорості витягують кремнезем із води і використовують його для побудови свого тіла?

(Діатомові)


9 Які водорості відіграли велику роль в утворенні нафти?

(Учені вважають, що діатомові та деякі інші водорості, що запасають олію, відіграли велику роль в утворенні нафти)


10 Яка водорість дає фантастичні врожаї за короткий період часу?

(Хлорела)


11 Чарльз Дарвін писав: «У берегів Південної Америки зарості водорості утворюють величезні підводні ліси Південної півкулі. Я можу порівняти їх тільки з наземними лісами

тропічних областей. І все-таки, якби в якій- небудь країні знищити ліс, то не думаю, щоб при цьому загинула хоча б приблизно така кількість видів тварин, як зі знищенням цієї водорості». Що це за водорість?

(Бура водорість макроцистис)


12 Експедиція Вітуса Беринга наближалася до кінця, але хвороба наступала. У всіх розхитувалися і випадали зуби. Переважна частина екіпажу загинула, загинув і сам Берінг. Вижила лише група моряків, які додавали до їжі водорості. Що врятувало людей?

(Водорості врятували життя моряків, тому що містять велику кількість вітамінів С, В, К)


13 У 1492 р. Х. Колумб на шляху до Америки перетнув Саргасове море Атлантики, яке не має берегів, а тільки обмежене круговою течією. Каравели мореплавців натрапили на перешкоду – острови, утворені водоростями. Яка водорість утворила такі острови?

(Саргасум)


14 Дуже цікава водорість часто трапляється в морях. Кущик її – із сланню стеблом, ризоїдами і пластинками, які нагадують перисті листки, - досягає півметра завдовжки. Але вся рослина – це одна велетенська клітина, хоч і з великою кількістю клітинних ядер. Досить найменшого поранення оболонки, як увесь вміст водорості виливається у воду. Що це за водорість?

(Водорість каулерпа)


Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість балів.


Тестові завдання по чотирьох рівнях складності з теми Водорості


Дані тести можуть бути використані вчителем при актуалізації опорних знань учнів, при закріпленні нового матеріалу, при повторенні, при узагальненні та систематизації знань, при перевірці засвоєння знань, а також при випереджаючому, самостійному засвоєнні знань учнями з даної теми. Тестові завдання III-IV рівнів складності дають можливість підготувати учнів до біологічних олімпіад


До параграфа 35


Загальні риси та особливості поширення водоростей


I рівень

1)Царство Рослини налічує понад :

А) 20 0000видів б) бО ОООвидів
  1   2Схожі:

Конспект уроку на тему: «Загальні риси та особливості поширення водоростей» iconКонспект уроку Визначте головну тему уроку. Зазвичай тема випливає з тематичного плану і навчальної програми з конкретного предмета
Вкажіть тип уроку: урок ознайомлення з новою інформацією або урок закріплення пройденого матеріалу, комбінований урок, повторювально-узагальнюючий,...
Конспект уроку на тему: «Загальні риси та особливості поширення водоростей» iconКонспект уроку з історії України 7 класу
...
Конспект уроку на тему: «Загальні риси та особливості поширення водоростей» iconКонспект відкритого уроку на тему
«Різноманітність та функції білків. Лабораторна робота Вивчення властивостей ферментів»
Конспект уроку на тему: «Загальні риси та особливості поширення водоростей» iconІсторично складена сукупність рослинних угруповань на певній території становить її
Установіть відповідність між назвою відділу водоростей та способами статевого розмноження, що притаманні цим відділам водоростей
Конспект уроку на тему: «Загальні риси та особливості поширення водоростей» iconКонспект відкритого уроку у 5 класі на тему: «Моя родина»
Обладнання: cd- плеєр, диск, роздатковий матеріал (карточки), кросворд, проектні роботи учнів “My family”
Конспект уроку на тему: «Загальні риси та особливості поширення водоростей» iconДокументи
1. /на допомогу вчителю 1/Баскетбол-1/Конспект в_дкритого уроку-8.doc
2. /на...

Конспект уроку на тему: «Загальні риси та особливості поширення водоростей» iconКонспект уроку зі світової літератури (6 клас) Тема уроку
Мета уроку: Допомогти учням зрозуміти причини деградації Скруджа; простежити зміни в характері і поведінці головного героя
Конспект уроку на тему: «Загальні риси та особливості поширення водоростей» iconКонспект уроку української літератури в 11 класі на тему: «Урок літератури рідного краю. Шкільна літературна творчість»
Обладнання: мультимедіа, роздавальний матеріал, книги письменників Волині, аудіозаписи, мультимедійна презентація
Конспект уроку на тему: «Загальні риси та особливості поширення водоростей» iconКонспект уроку Розв’язування задач (урок однієї задачі)
Такі уроки однієї задачі для закріплення знань слід проводити після того як вивчено одну або кілька тем. Конспект такого уроку пропонується,...
Конспект уроку на тему: «Загальні риси та особливості поширення водоростей» iconКонспект уроку-дослідження в 5 класі на тему:,,Той, що творить добро, творить саме життя
Дані матеріали можна використовувати класним керівникам 5-6 класів з метою виховання в учнів високих моральних якостей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи