Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень надія мікула єврорегіони: досвід та перспективи icon

Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень надія мікула єврорегіони: досвід та перспективи
НазваНаціональна академія наук України Інститут регіональних досліджень надія мікула єврорегіони: досвід та перспективи
Сторінка1/38
Дата конвертації02.05.2013
Розмір3.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Національна академія наук України
Інститут регіональних дослідженьНАДІЯ МІКУЛА

Єврорегіони:
досвід та перспективиЛьвів-2003

УДК: 339.92:332.1


Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. – Львів: ІРД НАН України, 2003. – 222 с.


У монографії на основі аналізу діяльності єврорегіонів на внутрішніх та зовнішніх кордонах ЄС, кордонах країн Центрально-Східної і Північної Європи та України дається оцінка перспективам розвитку таких міжтериторіальних утворень за участі у них областей України. Пропонуються методичні підходи щодо формування транскордонної статистики та оцінки ефективності функціонування єврорегіонів.

Для наукових працівників, аспірантів, викладачів ВУЗів, керівників державних органів влади та органів місцевого самоврядування, митниць, всіх, хто займається питаннями регіональної політики та транскордонного співробітництва


Рецензенти:

Мокій А.І. – доктор економічних наук, професор

^ Козоріз М.А. – доктор економічних наук, професор


ISBN 966-02-2880-5


Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту регіональних досліджень НАН України.


© Мікула Н.А., 2003.

Зміст


Зміст 3

Вступ 6

Вступ 6

Розділ 1
Транскордонне співробітництво
та єврорегіони 9


Розділ 2
Ініціативи та програми
Європейського Союзу
для підтримки розвитку
транскордонного співробітництва 25


Ініціатива INTERREG (1990-1999) 25

^ INTERREG ІІІ (2000-06) 28

PHARE CBC 30

PHARE CREDO 32

CADSES 33

TACIS CBC 35

CARDS та MEDA 35

LACE 35

2004-2006: "Програми розвитку сусідських відносин" 35

Після 2006:
"Новий інструмент розвитку сусідських стосунків" 35

^ Розділ 1
Єврорегіони на внутрішніх кордонах ЄС 35


"Єврегіо" (D / NL) 35

"Регіо Паміна" (D / F) 35

Єврегіо "Рейн-Ваал" (NL / D) 35

"Кент – Норд-Пас-де-Кале" (UK / F) 35

Асоціація "Екстрамадура-Алентежіо" (E / P) 35

Висновки 35

^ Розділ 2
Єврорегіони на зовнішніх кордонах ЄС 35


"Регіо" (F / D / CH) 35

Єврорегіон "Про Європа Віадріна" (D / PL) 35

Єврорегіон "Шпреє-Найсе-Бобер" (D / PL) 35

Єврорегіон "Найсе-Ниса-Ніса" (D / PL / CZ) 35

Єврорегіон "Померанія" (D / PL / S) 35

"Західний Ниугат – Паннонія Єврегіо" (A / H) 35

Єврорегіон "Балтика" (S / RUS / PL / LT / LV / DK) 35

Єврорегіон "Крушногір’я / Ерцгебірге" (CZ / D) 35

Єврорегіон "Ельба / Лаба" (D / CZ) 35

Єврорегіон "Нестос-Мєста" (GR / BG) 35

Єврорегіон "Карелія" (F / RU) 35

Висновки 35

^ Розділ 3
Єврорегіони країн
Східної Європи, Балтії та СНД 35


Єврорегіон "Дунай-Марош-Тиса" (HU / RO / YU) 35

Єврорегіон "Бескиди" (PL / CZ / SK) 35

Єврорегіон "Прадєд" (CZ / PL ) 35

Єврорегіон "Сілезія" (PL / CZ) 35

Єврорегіон "Тєшинська Сілезія" (PL / CZ) 35

Єврорегіон "Глаценсіс" (PL / CZ) 35

Єврорегіон "Немунас-Німен-Нєман" (LT / PL / BY) 35

Єврорегіон "Татри" (PL / SK) 35

Висновки 35

^ Розділ 4
Єврорегіони за участю областей України 35


Асоціація "Карпатський єврорегіон" 35

Єврорегіон "Буг" 35

Єврорегіон "Нижній Дунай" 35

Єврорегіон "Верхній Прут" 35

Висновки 35

^ Розділ 5
Перспективи розвитку єврорегіонів
в Україні 35


Обґрунтування доцільності створення
єврорегіону "Сян" 35

Розділ 6
Основні методичні підходи до оцінки діяльності єврорегіонів 35


Джерела статистичної інформації для прикордонних та транскордонних регіонів 35

Загальні статистичні дані 35

Висновки 35

Висновки 35

Висновки 35

Додаток 1

Статут
Міжрегіональної Організації
"Карпатський єврорегіон" 35

Додатки 35

Додатки 35

Додаток 2

Статут
Транскордонного Об’єднання
"Єврорегіон Буг" 35

Додаток 3

Статут
Єврорегіону "Нижній Дунай" 35

Додаток 4

Статут Єврорегіону "Верхній Прут" 35Вступ


Транскордонне співробітництво відіграє важливу роль для прикордонних територій України, які стали об’єктом регіональної політики ЄC. Узагальнення досвіду транскордонної співпраці країн – членів ЄС і їх сусідів – важлива база для реалізації стратегії України щодо вступу до ЄС.

Динаміка розвитку єврорегіональної співпраці свідчить про значну її активізацію, пов’язану, передусім, з реалізацією загальноєвропейської мети – розмивання кордонів між країнами – членами Європейського Союзу і вирівнювання диспропорцій розвитку периферійних та центральних регіонів у кожній з держав.

За роки, що минули з моменту здобуття Україною незалежності, стратегічний курс на інтеграцію до Європейського Союзу став визначальним чинником суспільно-політичних перетворень у державі. Європейський вибір втілив у собі прагнення української нації повернутися до європейської сім’ї народів. Нині європейський вибір здійснюється в Україні на основі Стратегії та Програми інтеграції до Європейського Союзу.

У Посланні Президента України до Верховної Ради "Європейський вибір" стверджується, що завдання створення реальних передумов для набуття Україною повноправного членства в ЄС повинно стати "стрижнем стратегії економічного та соціального розвитку на найближчі десять років". На виконання цього завдання мають бути спрямовані всі інституційні перетворення, політика економічних, соціальних та гуманітарних реформ1

Європейська Рада у жовтні 2002 року схвалила документ "Ініціатива щодо нових сусідів", у якому були визначені деякі принципи бачення нових відносин з країнами, що матимуть спільний кордон з ЄС:

  • розширення дає важливу можливість розвинути відносини з новими сусідами ЄС на основі спільних політичних та економічних цінностей;

  • існує потреба у формулюванні амбіційного, довгострокового та інтегрованого підходу щодо кожної з трьох країн – України, Молдови, Білорусі з метою сприяння демократичним та економічним реформам, сталому розвиткові та торгівлі для забезпечення більшої стабільності і добробуту на нових кордонах ЄС та за їхніми межами;

  • Ініціатива має ґрунтуватися на диференційованому підході з урахуванням особливостей політичної та економічної ситуації в кожній з цих трьох країн, їх потенціалу та цілей;

  • розвиток відносин між цими країнами залежатиме від подальшої імплементації реформ, їхнього поважання міжнародних зобов’язань і спільних цінностей демократії, верховенства права та прав людини;

  • ЄС заохочує подальший розвиток транскордонного співробітництва, зокрема, боротьбу проти організованої злочинності та нелегальної міграції і регіональне співробітництво з країнами-сусідами в Східній Європі і між ними;

  • досвід ініціативи буде вивчений Європейською Радою для можливого використання окремих його елементів у відносинах з партнерами в інших прикордонних регіонах.

Регіональна інтеграція, а саме співпраця суміжних територій сусідніх держав, отримала значну підтримку з боку ЄС як в методичному так і у фінансовому планах. Велику зацікавленість у цих процесах виявили країни Центрально-Східної Європи – Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі тощо, які побачили реальну можливість через транскордонне співробітництво прискорити входження у ЄС та зменшити негативні чинники, що при цьому виникають.

Комісар з питань розширення Європи Гюнтер Ферхойген зауважив, що "Розширення відкриває нові можливості для Євросоюзу щодо інтенсифікації існуючого рівня співробітництва із його сусідами, сприяння розвитку стабільності, процвітання і безпеки поза новими кордонами Союзу. Досвід, який набули нові члени Євросоюзу зараз вони можуть розділити із своїми сусідами, поза зовнішніми кордонами ЄС"2.

Розвиток транскордонного співробітництва при збереженні специфіки самобутності і індивідуальності кожної зі сторін в значній мірі дозволяє успішно вирішувати локальні проблеми, максимально використовуючи національний потенціал і поступово згладжуючи рецидиви периферійності у соціально-економічному розвитку окремих територіально-адміністративних одиниць на благо їх населення і держав у цілому, сприяючи зусиллям ЄС з реалізації завдання переходу від "Європи країн – до Європи регіонів". Транскордонне співробітництво, передусім, направлене на подолання негативних наслідків наявності кордонів між державами та відіграє важливу роль як інструмент зменшення негативних наслідків, що виникають у зв’язку з розширенням ЄС.

Основною організаційною формою транскордонного співробітництва є єврорегіони, практика функціонування яких в останні роки показала свою ефективність у справі ліквідації бар’єрів для вільного руху людей, товарів, послуг, капіталів. Сьогодні у Європі налічується понад 180 єврорегіонів і їх кількість продовжує зростати.

З середини 80-х років проявляється значна зацікавленість вчених до проблематики транскордонного співробітництва. Наукові дослідження проблем транскордонного співробітництва здійснюють багато вітчизняних науковців: О. Амоша, П. Бєлєнький, Б.Буркінський, З.Бройде, О.Вишняков, С.Гакман, М. Долішній, В. Євдокименко, Є.Кіш, М.Лендьел, Н.Луцишин, П.Луцишин, Ю. Макогон, A. Мельник, A. Moкій, В.Пила, С. Писаренко, І.Студенніков та з інших країн: з Польщі – П. Еберхардт, Р.Федан, Т. Коморніцкі, T. Лієвські, З. Макєла, M. Ростішевскі А., Стасяк, З. Зьоло; з Болгарії – Б.Борісов, М. Іліева, з Росії – С.Романов, В. Білчак, Л. Вардомський, Й. Зверев, із Словаччини – П.Кузьмішин, Ю.Тей та інші.

Проблематика більшості досліджень стосується конкретних прикордонних територій та діяльності єврорегіонів, ефективність яких є досить різною. Зрозуміло, що на даний час у транскордонних регіонах виникає безліч спільних проблем у екологічній, транспортній, економічній, культурно-освітній, соціальній та інших сферах, для вирішення яких необхідно об’єднувати зусилля. Виникають також питання методологічного плану щодо організації транскордонного співробітництва, передусім, у формі єврорегіонів. Потреба отримання відповіді на питання: "Як, яким чином найкраще об’єднатися для вирішення проблем, враховуючи, що вони виникають на територіях суміжних незалежних держав?" стало передумовою узагальнення досвіду єврорегіональної співпраці в країнах ЄС, Центральної та Східної Європи, Балтії та СНД, викладеного у цій книзі.

При аналізі використані матеріали Асамблеї європейських регіонів, Європейської Комісії, інформація, розміщена на веб-сторінках єврорегіонів, публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, інформація обласних державних адміністрацій України тощо.

Автор висловлює щиру подяку всім приватним особам та організаціям, що сприяли в отриманні необхідної в роботі інформації, передусім, Оксані Вовк, члену української делегації у Конгресі місцевих та регіональних органів влади Європи (м. Київ), Оксані Музичук, директору Агентства регіонального розвитку та європейської інтеграції (м. Львів), Зіновію Бройде, директору ДНТЦ "Екоресурс" (м. Чернівці), Сергію Гакману, докторанту (м. Чернівці), Ігору Студеннікову, експерту інституту Схід-Захід (м. Одеса), Володимиру Демченко, зав. сектора ІРД НАН України.

Автор висловлює глибоку вдячність професору, доктору економічних наук Петру Юхимовичу Бєлєнькому за творче спілкування та наукові консультації.

Особливу подяку автор висловлює академіку НАН України Мар’яну Івановичу Долішньому, директору Інституту регіональних досліджень НАН України, за творчу підтримку та надання можливості опублікування цієї книжки.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38Схожі:

Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень надія мікула єврорегіони: досвід та перспективи iconУкраїнської держави
М.І. Козюбра (Конституційний суд України); д-р іст наук, проф. О. В. Кузьминець (Національна академія внутрішніх справ України);...
Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень надія мікула єврорегіони: досвід та перспективи iconБєлєнький п. Ю., Мікула н. А., Матвєєв є. Е. Конкурентність на транскордонних ринках
Бєлєнький П. Ю., Мікула Н. А., Матвєєв Є. Е. Конкурентність на транскордонних ринках. – Львів: Інститут регіональних досліджень нан...
Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень надія мікула єврорегіони: досвід та перспективи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини напн україни національний центр «мала академія наук україни» київський міський будинок учителя круглий стіл
«актуальні питання залучення обдарованих учнів до дослідницької діяльності з використанням мережевих технологій»
Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень надія мікула єврорегіони: досвід та перспективи iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини національний центр «мала академія наук україни» круглий стіл
Запрошуємо Вас взяти участь у круглому столі, якій відбудеться 20 січня 2012 р у м. Києві, в приміщенні Інституту обдарованої дитини...
Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень надія мікула єврорегіони: досвід та перспективи iconIii міжнародний медичний форум. Інновації в медицині – здоров'я нації!
України, Національна академія медичних наук України, Національна академія наук України, Всеукраїнська Асоціація Головних Лікарів...
Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень надія мікула єврорегіони: досвід та перспективи iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини національний центр «мала академія наук україни» міжнародна науково-практичнa конференція обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави
Робота конференції планується за Робота конференції планується за наступними напрямками
Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень надія мікула єврорегіони: досвід та перспективи iconМіністерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини напн україни національний центр «мала академія
...
Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень надія мікула єврорегіони: досвід та перспективи iconНаціональна академія наук україни київський університет права кафедра підприємницького права
Укладач: Загрішева Надія Володимирівна, ст викладач кафедри підприємницького права
Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень надія мікула єврорегіони: досвід та перспективи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
Вавіна Л. С. – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки...
Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень надія мікула єврорегіони: досвід та перспективи iconНаціональна академія наук україни інститут мовознавства ім. О. О. Потебні
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи