Рішення від 7 червня 2011 року №79 смт Олександрівка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" на 2011-2015 роки icon

Рішення від 7 червня 2011 року №79 смт Олександрівка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2011-2015 роки
Скачати 135.56 Kb.
НазваРішення від 7 червня 2011 року №79 смт Олександрівка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2011-2015 роки
Дата конвертації02.05.2013
Розмір135.56 Kb.
ТипРішенняСЬОМА СЕСІЯ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 7 червня 2011 року № 79

смт Олександрівка


Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2011-2015 роки


Відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року № 376 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" та від 3 серпня 1998 року № 1211 "Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", рішення сесії обласної ради від 18 лютого 2011 року № 88 "Про обласну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2011-2015 роки" та відповідно пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні"


^ РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:


1. Затвердити районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2011-2015 роки (додається).

2. Рекомендувати районній державній адміністрації під час внесення змін до районного бюджету на 2011 рік та формування показників районного бюджету на 2012, 2013, 2014, 2015 роки передбачити видатки на реалізацію цієї Програми.

3. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських та селищних рад:

- розробити та затвердити власні програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на 2011-2015 роки;


- під час внесення змін до місцевих бюджетів на 2011 рік та підготовки проектів місцевих бюджетів на 2012, 2013, 2014, 2015 роки передбачати необхідні кошти для забезпечення відповідних місцевих програм.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради:

з питань промисловості, енергетики, будівництва, транспорту, зв'язку, торгівлі та підприємництва;

з питань бюджету, фінансової діяльності та інвестиційної діяльності.


^ Голова районної ради В. Скляренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 7 червня 2011 року № 79


^ Районна програма

підтримки індивідуального житлового

будівництва на селі "Власний дім" на

2011-2015 роки


смт Олександрівка

2011 рік


Зміст

Стор.

1. Вступ

3


2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма


3

3. Мета, цілі та завдання програми


4

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, джерела фінансування, строки виконання програми


5

5. Результати виконання програми


6


6. Заходи програми


7

7. Координація та контроль за ходом виконання програми


7

Додатки

8

I. ВСТУП


Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" (далі – Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597 "Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі" та від 3 серпня 1998 року № 1211 "Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 4 серпня 1997 року № 256-р "Про створення обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", рішення сесії обласної ради від 18 лютого 2011 року № 88 "Про обласну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2011-2015 роки".

Ця Програма є узагальнюючим організаційно-економічним документом, що визначає можливість вирішення однієї із важливих і найбільш гострих проблем району – забезпечення упорядкованим житлом населення в сільській місцевості.


^ II. ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ

ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА


Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» – це середньостроковий, розрахований на період до 2015 року, організаційно-економічний документ, що визначає один із шляхів розв'язання однієї з найважливіших загальносуспільних проблем району – забезпечення житлом, орієнтований на створення відповідних житлових умов для всіх громадян району, в першу чергу для працівників соціальної сфери села, сільськогосподарських формувань та обслуговуючих галузей, із залученням для цих цілей коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних коштів.

Виняткова суспільна актуальність і доцільність впровадження Програми визначається такими факторами:

- низька забезпеченість сільських жителів району упорядкованим житлом;

- підвищення вартості житлового будівництва та недоступність його для більшості категорій сільського населення;

- низька завантаженість потужностей підприємств будівельної галузі.

Поліпшення житлово-побутових умов сільського населення є одним з найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного розвитку села. Більша частина сільського житлового фонду не відповідає сучасним вимогам через зношеність, застарілість архітектурно-планувальних рішень, низький рівень інженерної оснащеності.


Велика кількість сільських жителів у найбільш активному молодому віці виїжджає в міста та за кордон в пошуках роботи та нормальних умов проживання, що загострює проблему забезпеченості сільського господарства молодими кваліфікованими кадрами.

Обсяги будівництва житла на селі та його інженерного облаштування залишаються низькими головним чином через відсутність у селян необхідних грошових заощаджень.

Підставою для розроблення Програми є існування проблеми на рівні району та відповідність мети Програми пріоритетним напрямам державної політики, стратегічним завданням економічного та соціального розвитку Олександрівського району на період до 2015 року.

Позитивні зрушення у сільському господарстві району, впровадження нових форм господарювання та дотримання культури землеробства, на жаль, сьогодні ще не забезпечили належного поліпшення умов життя сільського населення.

Також не відновлюється діяльність підприємств і закладів сфери обслуговування, припинилося оновлення матеріальної бази соціальної інфраструктури села.

Усе це негативно позначається на соціально-демографічній ситуації на селі. Відповідно до статистичних даних головного управління статистики у Кіровоградській області, середньорічна чисельність постійного населення сільської місцевості Олександрівського району, протягом останніх років щороку зменшується (2008 рік – на 496 чол., 2009 рік – на 351 чол., 2010 рік – на 495 чол.). Станом на 1 січня 2011 року чисельність сільського населення району скоротилась відповідно до 1 січня 2008 року на 1342 особи. Відповідно статистичних даних в Олександрівському районі - найвищий темп скорочення сільського населення серед районів Кіровоградської області – 1,03%.

За період 2007-2010 років в сільській місцевості Олександрівського району введено в експлуатацію 12 житлових будинків загальною площею 1241 м2, при цьому їх вартість становила – 2396,0 тис грн., що складає 21,8% до загальної площі введених в експлуатацію житлових будинків та 18,7% до вартості будівництва в Олександрівському районі.

При цьому, середня вартість будівництва одного квадратного метру в Олександрівському районі склала: у 2007 році – 2563,0 грн., у 2008 році – 2752,0 грн., у 2009 році – 3124 грн., у 2010 році – 3328 грн.

Разом з цим, соціальне забезпечення села і його інфраструктури на даний час далекі від нагальних потреб. Станом на 1 січня 2011 року у сільській місцевості обліковується 12168 житлових будинків, при цьому 5244 будинки, або 43,1% мають індивідуальну систему опалення; 1761 будинок, або 14,5% - підключені до центральних мереж водопостачання; 1701 будинок, або 14,0% - мають центральне водовідведення.

Станом на 1 січня 2011 року в сільській місцевості на території Олександрівського району, згідно даних головного управління статистики у Кіровоградській області, на обліку перебуває 18 будинків незавершеного будівництва із середньою ступеню готовності 7%.


^ IІІ. МЕТА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ


Метою Програми є досягнення позитивних зрушень у забезпеченні сільського населення індивідуальним житлом, які стануть основою поліпшення демографічної ситуації і розвитку трудового потенціалу району.

^ Цілі Програми:

- сприяння реалізації державної політики з питань розвитку індивідуального житлового будівництва на селі;

- поліпшення житлових та соціально-побутових умов сільського населення району, інженерного облаштування села;

- закріплення кадрів, особливо молоді, в населених пунктах сільської місцевості району;

- сприяння виконанню програми «Центральний регіон – 2015», в частині підтримки сільських мешканців шляхом надання їм пільгових довгострокових кредитів на будівництво або придбання власного житла, поліпшення житлових умов в цілому, газифікації сільських населених пунктів в цілому та індивідуальних житлових будинків зокрема.

^ Основними завданнями Програми є:

- ефективне використання можливостей обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі в соціально-економічному розвитку району шляхом об’єднання фінансово-економічних ресурсів, спрямованих на розвиток індивідуального житлового будівництва на селі, а також об’єктів соціально-побутового призначення;

- забезпечення можливості будівництва житла для всіх громадян району, які потребують поліпшення житлових умов;

- поліпшення житлових умов для молоді з числа дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

- поліпшення житлових та соціально-побутових умов сільського населення району, інженерного облаштування села;

- закріплення кадрів, особливо молоді, в населених пунктах сільської місцевості району.


^ ІV. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


Реалізація Програми здійснюватиметься насамперед, шляхом завершення недобудов та спорудження індивідуальних житлових будинків за рахунок власних коштів забудовників, а також отримання забудовниками пільгових кредитів згідно з регіональною програмою „Власний дім”, розширення у сільській місцевості молодіжного житлового будівництва, спорудження житла для працівників бюджетних установ, громадян зайнятих у агропромисловій сфері.

Отримувачами пільгових кредитів, згідно програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», за рахунок коштів державного, обласного та районного бюджетів можуть бути громадяни України, які постійно проживають, будують індивідуальне житло в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах району.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, підприємств та організацій виробничої сфери, населення та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Концентрація коштів та надання пільгового довгострокового кредиту сільським забудовникам району здійснюється обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Джерела надходжень до Фонду формуються за рахунок коштів:

- державного бюджету;

- обласного бюджету, передбачених на реалізацію цієї Програми;

- районного бюджету, передбачених на впровадження цієї Програми та відповідних місцевих програм;

- підприємств, установ, організацій, населення, інших не заборонених чинним законодавством джерел, виділених на співфінансування пільгових кредитів обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

У першочерговому порядку кредит надається:

- працівникам бюджетної сфери та молодим спеціалістам, направленим працювати в сільську місцевість;

- індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва індивідуального житла.

Як приклад співпраці з обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі може бути той факт, що у 2007-2010 роках сільським забудовникам Олександрівського району було надано 2 пільгові кредити. В 2007 році по програмі „Власний дім” в районі отримав кредит на добудову житлового будинку та проведення газифікації житель с. Михайлівка - Король І. П (50,0 тис грн.), у 2008 році - на купівлю житлового будинку отримав житель с. Цвітне - Зубков В. П. (25,0 тис. грн.).


^ V. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


Реалізація Програми сприятиме:

- створенню додаткових робочих місць, оскільки будівництво, добудова, реконструкція та підключення інженерних мереж до існуючих комунікацій буде здійснюватись як самими позичальниками, так і за рахунок найманої праці;

- поліпшення демографічної ситуації, яка склалася на сьогодні у сільській місцевості;

- зменшення відтоку молоді із сіл, оскільки за умови реалізації даної Програми вони будуть відчувати підтримку як самої держави, так і району загалом;

- зміни структур жителів села за віком (залишити молодь у сільській місцевості);

- значного збільшення виробництва сільськогосподарської продукції у підсобних господарствах у зв’язку з поліпшенням демографічного становища у сільській місцевості.


^ VI. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ


1. Підготовка списку осіб, що потребують поліпшення житлових умов, та надання їх відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Виконкоми сільських, селищних рад

Щороку до 15 січня та до 15 липня


2. Сприяння діяльності обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі шляхом реалізації заходів цієї Програми та відповідних місцевих програм.

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово–комунального господарства райдержадміністрації

Постійно

3. Організація проведення широкої роз'яснювальної роботи щодо кредитування індивідуального житлового будівництва та популяризації програми серед сільського населення у місцевих засобах масової інформації (за умови фінансової можливості Фонду).

Відділ регіонального розвитку, містобудування,

архітектури та житлово–комунального господарства райдержадміністрації ,

редакційно-видавниче об’єднання «Олександрівщина»

Постійно


^ VII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА

ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


Координацію за виконанням Програми покласти на відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації звітує про розвиток індивідуального житлового будівництва в сільських населених пунктах обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щороку до 20 січня та до 20 липня.

Контроль за виконання даної програми покласти на постійні комісії районної ради:

з питань промисловості, енергетики, будівництва, транспорту, зв’язку, торгівлі та підприємництва;

з питань бюджету, фінансової власності та інвестиційної діяльності

___________________


Додаток 1

до районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Олександрівської районної ради

від 7 червня 2011 року № 79


Орієнтовний обсяг співфінансування пільгового довгострокового кредиту сільським забудовникам району, що надається обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

тис. грн.

Джерела

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Державний бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

50,0

Обласний бюджет

15,0

10,0

10,0

15,0

15,0

Районний бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Інші джерела

-

-

-

1,0

2,0

Всього

120,0

115,0

115,0

121,0

72,0


________________


Додаток 2

до районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Олександрівської районної ради

від 7 червня 2011 року № 79


Показники виконання районної програми індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2011-2015 роки


Показники продукту районної програми

Всього
2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Кількість сімей, що поліпшать житлові умови (од.)

1

2

3

4

5

15

Площа введених в дію основних фондів (кв. м.)

100

210

310

425

531

1576

Вартість введених в дію основних фондів

(тис. грн.)

330

660

867

1320

1752

4929


____________Схожі:

Рішення від 7 червня 2011 року №79 смт Олександрівка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" на 2011-2015 роки iconРішення від 29 квітня 2011 року №63 смт. Новгородка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва
«Про обласну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2011-2015 роки», пункту 16 частини...
Рішення від 7 червня 2011 року №79 смт Олександрівка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" на 2011-2015 роки iconРішення №756 від 16 травня 2013 року Про затвердження Регіональної програми підтримки індивідуального
...
Рішення від 7 червня 2011 року №79 смт Олександрівка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" на 2011-2015 роки iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 25. 05. 2012 №255 районна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім»
Схвалити проект районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення...
Рішення від 7 червня 2011 року №79 смт Олександрівка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" на 2011-2015 роки iconРішення №177 від 24 травня 2011 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім"
Львівської обласної ради від 04. 01. 2011 р. №18 “Про обласний бюджет Львівської області на 2011 рік”, враховуючи висновки постійних...
Рішення від 7 червня 2011 року №79 смт Олександрівка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" на 2011-2015 роки iconПрограма підтримки індивідуального житлового будівництва
«Власний дім» на 2011-2015 роки». Ця Програма є узагальнюючим організаційно-економічним документом, що визначає можливість вирішення...
Рішення від 7 червня 2011 року №79 смт Олександрівка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" на 2011-2015 роки iconРішення від 7 червня 2011 року №83 смт Олександрівка Про районну цільову соціальну програму «Молодь Олександрівщини» на 2011 2015 роки
На виконання обласної цільової соціальної програми «Молодь Кіровоградщини» на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням п’ятої сесії...
Рішення від 7 червня 2011 року №79 смт Олександрівка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" на 2011-2015 роки iconПорядок денний №38 виїзне засідання постійної комісії з питань контролю за ефективністю виконання державних І обласних програм та рішень ради
Жовківському та Пустомитівському районах Львівської області щодо вивчення ефективності використання коштів по Програмі підтримки...
Рішення від 7 червня 2011 року №79 смт Олександрівка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" на 2011-2015 роки iconРішення про затвердження цільової районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення
Нововбузького району "Власний дім" на 2012-2017 роки затвердженої рішенням обласної ради від 26. 05. 12р. №16, з метою досягнення...
Рішення від 7 червня 2011 року №79 смт Олександрівка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" на 2011-2015 роки iconПрограма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «власний дім»
«Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі»; а також Регіональних Правил...
Рішення від 7 червня 2011 року №79 смт Олександрівка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" на 2011-2015 роки iconРішення від 24 червня 2011 року №76 смт Новгородка Про районну цільову програму розвитку дошкільної освіти на 2011-2015 роки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи