Рішення від 25 липня 2012 року icon

Рішення від 25 липня 2012 року
Скачати 314.3 Kb.
НазваРішення від 25 липня 2012 року
Дата конвертації13.10.2013
Розмір314.3 Kb.
ТипРішення


ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ

від 25 липня 2012 року


смт Олександрівка

№ 158


Про районну програму сприяння

розвитку інститутів громадянського

суспільства Олександрівського району

на 2012-2015 роки


Відповідно до статей 34 та 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", законів України "Про об’єднання громадян", "Про соціальні послуги", "Про соціальний діалог", указу Президента України від 15 вересня 2005 року № 1276 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1035-р "Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства", рішення дванадцятої сесії шостого скликання Кіровоградської обласної ради від 28 грудня 2011 року № 242 "Про обласну програму сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства Кіровоградської області на 2012-2015 роки", з метою сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства району та частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»


районна рада

ВИРІШИЛА:


1.Затвердити районну програму сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства Олександрівського району на 2012-2015 роки, що додається.

2.Рекомендувати органам місцевого самоврядування, територіальним органам міністерств і відомств України в районі забезпечити реалізацію заходів районної програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства Олександрівського району на 2012-2015 роки (далі – Програма).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської етики, регламенту, законності, правопорядку, діяльності громадських організацій та адміністративно-територіального устрою.


^ Голова районної ради В.Скляренко

Затверджено

рішенням Олександрівської

районної ради

від 25 липня 2012 року № 158


Районна програма сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства Олександрівського району на 2012-2015 роки


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В районній програмі сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства Олександрівського району на 2012-2015 роки (далі – Програма) основні поняття вживаються у такому значенні:

^ Громадянське суспільство   це сукупність самостійних, незалежних від держави інститутів та відносин, заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та демократичному правопорядку; це суспільний простір, що лежить поза владними, бізнесовими та сімейними взаємозв’язками й діями, в якому індивіди об’єднуються на добровільних засадах для задоволення спільних інтересів; це сфера добровільних колективних дій задля спільних інтересів, цілей і цінностей.

Інститути громадянського суспільства (далі - ГС) – це громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні фонди, волонтерські та релігійні організації, бізнес-асоціації, недержавні засоби масової інформації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян та інші не підприємницькі товариства та установи.

^ Сприяння розвитку ІГС з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - це налагодження ефективної взаємодії між ними, що базується на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні цілей, спрямованих на демократизацію усіх сфер державного управління та суспільного життя.

Інформаційно-просвітницька кампанія – здійснення заходів, спрямованих на пропаганду розвитку ІГС через засоби масової інформації та інші інноваційні комунікації.

^ Соціальне замовлення – це інструмент розв’язання пріоритетних соціальних проблем на основі співпраці влади, територіальної громади та ІГС, спрямованої на їх вирішення; це незадоволені або задоволені неповною мірою соціальні потреби та інтереси членів територіальної громади, сформульовані в узагальненому вигляді як соціальне завдання для вирішення.

^ Форми заохочення ініціатив громадян та ІГС – надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування організаційної, фінансової, технічної, методичної й іншої допомоги громадянам та ІГС у реалізації соціально значущих ініціатив.


^ Підтримка органів самоорганізації населення – сприяння місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування представницьким органам, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста з метою задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів.

Структура та межі розвитку ІГС в Олександрівському районі є такими.

Станом на 1 липня 2012 року на території Олександрівського району управлінням юстиції в Олександрівському районі зареєстровано
46 районних громадських організацій.

Найбільш структурованими серед об’єднань громадян є районна організація ветеранів України, районна організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Молоді регіони", районна організація спілки ветеранів Афганістану України, районна організація Товариства сприяння обороні, України районна організація Товариство Червоного Хреста України, районна організація “Олександрівська районна спілка краєзнавців", та 12 об'єднань громадян, які приймають участь у Проекті ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду".

Районна влада розглядає ІГС, як рівноправних партнерів з вирішення питань місцевого значення. Стан розвитку відносин між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування й ІГС засвідчує демократичність і публічність процесів та реалістичність кроків подальшого розвитку громадянського суспільства в районі.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" створено громадську раду при Олександрівській районній державній адміністрації. Головною метою цього консультативно-дорадчого органу є участь у формуванні й реалізації державної й регіональної політики з питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя районі, участь у масових заходах, акціях тощо.

Разом з тим, стан справ щодо розвитку громадянського суспільства в Олександрівському районі свідчить про що недостатньо активних дієвих місцевих громадських організацій, що займаються суспільно важливою діяльністю.

Інструментом вирішення проблем розвитку ІГС в районі може стати прийняття та реалізація даної Програми, яка спрямовує зусилля місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на створення сприятливих умов для ефективного функціонування третього сектору, передбачає залучення ІГС до формування та реалізації державної і регіональної політики, а також більш повного використання їхнього потенціалу для розвитку регіону.

Програма розроблена відповідно до:

Конституції України;

законів України "Про державні цільові програми", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про об’єднання громадян", "Про волонтерську діяльність", "Про доступ до публічної інформації", "Про соціальний діалог в Україні", "Про засади зовнішньої та внутрішньої політики";

Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
21 листопада 2007 р. № 1035-р;

постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики"; від 31 січня 2007 р. № 106 "Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм";

наказів Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 р. № 367 "Про методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання" та від 4 грудня 2009 р. №1367 "Про Порядок обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм та координації цієї роботи", а також відповідає обласній та районній програмам "Центральний регіон – 2015".


ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ,

^ НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Аналіз діяльності неурядових громадських організацій Олександрівського району свідчить, що найбільш чисельними громадськими організаціями з фіксованим членством є організації, діяльність яких спрямована на поліпшення соціального та матеріального становища окремих цільових груп, що відповідає поточним очікуванням громадян.

Громадські організації не завжди залучаються до обговорення проектів цільових програм соціально-економічного розвитку, інших документів, ще рідше – до розробки зазначених актів.

Кількість дієвих громадських організацій у районі вкрай мала, що пояснюється відсутністю належних умов для виникнення та розвитку громадських ініціатив: бракує досвіду роботи, доступу до інформації, державних та недержавних фінансових ресурсів, фахових кадрів.

Недоліком у роботі частини місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області залишається те, що свою діяльність щодо сприяння розвитку ІГС вони вбачають лише у здійсненні комунікацій з громадськістю, а також у формуванні громадянської культури.

Визначальними чинниками, які стримують зростання ефективності громадянського суспільства району, є загальноукраїнські тенденції до уповільнення темпів розвитку ІГС та регіональні особливості у вигляді несформованості та суб'єктивності підходів місцевих органів виконавчої влади до співпраці з ІГС, а також відсутність чітких, прозорих і взаємоприйнятних правил взаємодії між ними. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не мають визначених чітких пріоритетів взаємодії з ІГС, на різних рівнях управлінських відносин застосовують неуніфіковані механізми співпраці з громадськістю, що знижує рівень впливу громадянського суспільства на формування та реалізацію державної та регіональної політики.

На заваді ефективного вирішення питань щодо сприяння розвитку ІГС та налагодження конструктивної взаємодії органів влади з громадськими організаціями є також недостатня кваліфікація посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо роботи в даному напрямі.

Сьогодні в районі, як і в області, Україні, багато проблем у становленні й ефективному розвитку українського суспільства, що терміново потребують свого розв’язання. Саме тому основним механізмом їх вирішення може стати соціальне партнерство між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, дорадчо-консультативними органами, бізнесом й ІГС.

У розвитку громадянського суспільства значну роль відіграють і громадські організації земляцтв, які діють за межами району. Громадська організація земляцтва Олександрівщини в Києві готова продовжити свою діяльність у напрямі об’єднання земляків для духовного єднання уродженців району, сприяння розвиткові у суспільстві ідеалів гуманності, громадської злагоди, почуття відповідальності за соціально-економічний розвиток рідного краю і добробут його жителів.

На вирішення вище зазначених проблемних питань спрямована Програма, яка передбачає проведення місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та ІГС низки заходів, які потребують відповідної фінансової та інституційної підтримки.


ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для подальшого розвитку ІГС, включаючи об’єднання земляків, вихідців з Олександрівщини, шляхом консолідації зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування й ІГС в межах і за межами району щодо формування та реалізації державної і регіональної політики задля розбудови громадянського суспільства Олександрівського району.


^ ІV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма передбачає проведення протягом 2012-2015 років заходів, спрямованих на залучення ІГС та громадськості до процесів формування і реалізації державної та регіональної політики, зокрема шляхом створення на районному рівні сприятливого правового середовища для діяльності ІГС через прийняття відповідних нормативно-правових актів локального значення; створення належної інфраструктури для такої взаємодії; проведення інформаційно-просвітницької кампанії; вироблення прозорих механізмів підтримки місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування суспільно-корисної діяльності ІГС через впровадження механізму соціального замовлення; розширення участі ІГС району у процесах вироблення і реалізації місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування владних повноважень через розвиток консультативно-дорадчих органів та різних форм самоорганізації населення; стимулювання громадської активності населення Олександрівщини через впровадження форм заохочення ініціатив громадян та ІГС тощо.

Відповідальним виконавцем Програми є сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси й інформації апарату районної державної адміністрації.

Фінансування заходів Програми, протягом чотирьох років, здійснюється в межах фінансових можливостей районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Розпорядники бюджетних коштів, що виділяються на реалізацію заходів Програми, щороку визначаються рішенням районної ради під час затвердження (уточнення) районного бюджету.

^ Визначення конкретних напрямів використання коштів буде здійснюватись на підставі окремих розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Строк виконання Програми - 2012-2015 роки.


^ V. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Основними пріоритетними завданнями реалізації Програми є:

створення на районному рівні сприятливого правового середовища для діяльності ІГС через прийняття відповідних нормативно-правових актів локального значення;

організація довгострокової взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування й ІГС;

забезпечення належного рівня інформації про діяльність ІГС через проведення інформаційно-просвітницької кампанії;

вироблення прозорих механізмів підтримки місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування суспільно-корисної діяльності ІГС;

розширення участі ІГС району у процесах вироблення та реалізації місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування владних рішень через розвиток консультативно-дорадчих органів та різних форм самоорганізації населення;

стимулювання громадської активності населення Олександрівщини через впровадження форм заохочення ініціатив громадян та ІГС.

Основні заходи виконання Програми наведені у розділі ІХ.


^ VІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ


Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в обсягах, передбачених рішеннями районної ради про районний бюджет на відповідні роки, державного бюджету, а також шляхом співфінансування заходів ІГС за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Установи та організації, що беруть участь у виконанні Програми, діють у межах кошторисів, передбачених на здійснення їх основної діяльності.


^ VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми дасть змогу:

стимулювати подальший розвиток громадянського суспільства району та зміцнити його інститути;

підвищити якість рішень, які приймають місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

підвищити рівень транспарентності у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

активізувати участь ІГС та громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики;

підвищити рівень довіри жителів району до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ІГС;

створити дієві механізми залучення ІГС до розробки і впровадження соціально значущих проектів;

створити систему інформаційної підтримки процесу розвитку громадянського суспільства та доступу громадян до інформації;

підвищити ефективність використання бюджетних ресурсів, спрямованих на вирішення суспільно важливих проблем;

збільшити можливості залучення позабюджетних надходжень для реалізації ІГС суспільно значущих заходів - як самостійних, так і спільних з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, спрямованих на вирішення завдань соціально-економічного розвитку району.

^ VІІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та районною державною адміністрацією.

Організаційне супроводження та координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у процесі виконання Програми забезпечує сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси й інформації апарату районної державної адміністрації.

Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на структурні підрозділи районної державної адміністрації. Для цього вони двічі на рік (до 10 червня та 15 грудня протягом 2012-2015 років) інформують про результати виконання Програми сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату районної державної адміністрації, а також постійну комісію районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, правопорядку, діяльності громадських організацій та адміністративно-територіального устрою.

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату районної державної адміністрації спільно з Громадською радою при Олександрівський районній державній адміністрації щороку до 20 червня та 25 грудня протягом 2012-2015 років) забезпечує інформування керівництва районної державної адміністрації і управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Кіровоградської обласної державної адміністрації про хід виконання Програми.

Голова районної державної адміністрації та голова районної ради здійснюють поточний контроль за виконанням Програми шляхом розгляду інформації, які подає сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату районної державної адміністрації.

З метою організації поточної роботи з виконання Програми, узгодження дій співвиконавців та підготовки рекомендацій щодо внесення необхідних змін на строк її реалізації може бути утворена координаційна група з числа представників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, районної ради, сільських та селищних рад, громадської ради при райдержадміністрації, інших представників ІГС (за згодою).

Основними формами контролю за виконанням заходів та досягненням показників Програми будуть:

систематичне вивчення потреб цільової аудиторії;

моніторинг громадської думки;

аналіз інформації в засобах масової інформації щодо висвітлення ходу виконання Програми;

систематичний аналіз ефективності виконання заходів Програми;

аналіз пропозицій і зауважень громадськості, зокрема тих, що надходять на «гарячу лінію голови районної державної адміністрації», до Громадської ради при райдержадміністрації тощо.

Моніторинг та оцінка ефективності Програми.

Моніторинг та оцінка ефективності Програми проводиться з метою визначення рівня ефективності виконання Програми, ступеня досягнення мети та завдань, вироблення та прийняття управлінських рішень за результатами виконання Програми, інформування посадових осіб та громадськості про результати виконання та ефективності використання коштів відповідно до Програми.

Моніторинг виконання Програми базується на таких засадах: законності, гласності, відкритості та прозорості.

За підсумками моніторингу відповідальний виконавець Програми (сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси й інформації апарату районної державної адміністрації) готує звіт, який включатиме:

оцінку виконання Програми по кожному із моніторингових показників;

аналіз причин невиконання Програми;

пропозиції щодо внесення змін до Програми або інших документів щодо розробки та прийняття (видання) нових документів, які сприятимуть ефективному виконанню Програми.

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси й інформації апарату районної державної адміністрації, після закінчення кожного року, узагальнює (аналізує) хід виконання Програми, забезпечує висвітлення у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації громадське обговорення результатів своєї діяльності, а також підготовку і затвердження щорічного плану заходів з реалізації Програми з урахуванням підсумків обговорення.

Апробація методики проведення моніторингу виконання Програми здійснюватиметься протягом першого півріччя 2012 року.

Показники успішності та ефективності Програми наведені в додатку 2.


^ ІХ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.


№ з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Джерела та обсяги фінансування

Очікуваний результат

1.Створення на районному рівні сприятливого правового середовища для діяльності інститутів громадянського суспільства (далі ІГС) через прийняття відповідних нормативно-правових актів локального значення1) взяти участь у розробці методичних рекомендацій для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення консультацій з громадськістю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

Протягом 2012 року

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату райдержадміністрації, Громадська рада при Олександрівський районній державній адміністрації (за згодою)

Джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Активізація участі ІГС та громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики.

Використання методичних рекомендацій у проведенні консультацій.

2) рекомендувати розробити Положення про звітування органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад перед членами територіальних громад

Протягом 2012року

Робочі групи, створені розпорядженнями сільських, селищних голів (за згодою);

ІГС (за згодою)

Власні кошти виконавців

Створення належних нормативно-правових умов локального значення для діяльності ІГС та розширення їхньої участі в управлінні місцевими справами

2.Організація довгострокової взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ІГС1) провести обговорення проекту плану заходів місцевих органів виконавчої влади з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

2012-2015 роки

Громадська рада при Олександрійській райдержадміністрації(за згодою), ІГС (за згодою)

Джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Створення дієвих механізмів залучення ІГС до розробки і впровадження соціально-значущих проектів

2) провести публічні консультації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю (дні відкритих дверей, громадські обговорення, засідання «круглих столів», засідання громадських рад тощо) з метою залучення громадськості до формування та реалізації державної та регіональної політики

2012-2015 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України в районі,

сільські, селищні ради, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату райдержадміністрації, громадська рада при Олександрівський райдержадміністрації (за згодою), ІГС (за згодою)

Джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Активізація участі ІГС та громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики (реалізація публічних заходів Плану консультацій з громадськістю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; врахування структурними підрозділами райдержадміністрації та територіальними органами міністерств і відомств України в районі громадської думки під час формування та реалізації державної та регіональної політики.

3) взяти участь у Форумі громадських лідерів ІГС області

2012 рік; 2014 рік

Громадська рада при Олександрівській районній державній адміністрації, ІГС (за згодою)

Обласний бюджет

Активізація участі ІГС та громадськості у формуванні реалізації державної та регіональної політики.

4) здійснювати щорічний моніторинг рейтингу місцевого органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в районі щодо взаємодії з громадянами та ІГС, забезпечення транспарентності та доступу до публічної інформації

2012-2015 роки

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату районної державної адміністрації, ІГС (за згодою), Громадська рада при Олександрівський райдержадміністрації (за згодою)


Джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Визначення пріоритетних проблем в місцевій політиці щодо сприяння розвитку громадянського суспільства та поліпшення діяльності місцевого органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування3.Забезпечення належного рівня інформації про діяльність ІГС через проведення інформаційно-просвітницької кампанії1) організувати виїзні «Громадські приймальні» з метою надання населенню району юридичних консультацій та фахових роз’яснень щодо реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування започаткованих соціально-економічних реформ та регіональних ініціатив

2012-2015 роки

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації, районне управління юстиції, управління Пенсійного фонду в Олександрівському районі, управління праці та соціального захисту населення, центральна районна лікарня, управління економіки та розвитку інфраструктури, відділ регіонального розвитку містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, відділ освіти, відділ культури і туризму райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку, фінансове управління, Олександрівське відділення Знам'янської ОДПІ, управління Держкомзему в Олександрівському районі, сільські та селищні ради, ІГС (за згодою), громадська рада при Олександрівський райдержадміністрації (за згодою)

Джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Підвищення рівня довіри жителів району до органів влади, забезпечення доступу громадян до правової допомоги.

2) взяти участь у проведенні дня громадянського суспільства області

Листопад 2012-2015 роки

Громадська рада при Олександрівський районній державній адміністрації (за згодою), ІГС району(за згодою)

Джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Підвищення престижу ІГС області та району.

3) забезпечити участь делегацій представників громадськості та ІГС району у масових заходах з відзначення державних свят та пам’ятних історичних подій.

2012-2015 роки

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і інформації, відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації, громадська рада при Олександрівській райдержадміністрації(за згодою), ІГС (за згодою)

Обласний бюджет, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Підвищення престижу ІГС області та району.

4.

Розширення участі ІГС у процесах вироблення та реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування владних рішень через розвиток консультативно-дорадчих органів та різних форм самоорганізації населення

1) залучати представників ІГС та Громадської ради при Олександрівській райдержадміністрації у якості експертів до розробок регіональних та місцевих програм

2012-2015 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств в районі, сільські, селищні ради, ІГС(за згодою), Громадська рада при Олександрівський райдержадміністрації (за згодою)

Джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Активізація участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики

5.Стимулювання громадської активності населення Олександрівщини через впровадження форм заохочення ініціатив громадян та ІГС1) сприяти організації проведення презентацій інвестиційних проектів для ІГС на конференціях, засіданнях «круглих столів», інших заходах за участю представників ІГС

2012-2015 роки

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, Громадська рада при Олександрівський райдержадміністрації

Джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Збільшення можливості залучення інвестиційних коштів для реалізації спільних з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та самостійних проектів, спрямованих на вирішення соціально-економічних завдань розвитку району.

2) взяти участь у проведенні презентацій інвестиційних проектів для ІГС, зокрема реалізації проектів ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІ»

2012-2015 роки

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, Громадська рада при Олександрівський райдержадміністрації (за згодою.).

Джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Збільшення можливості залучення інвестиційних коштів для реалізації спільних з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та самостійних проектів, спрямованих на вирішення соціально-економічних завдань розвитку району.

6.

Консолідація зусиль громадських організацій, земляцтв в різних містах задля сприяння соціально-економічному розвитку Олександрівщини шляхом створення позитивного іміджу рідного краю поза межами області та району

2) організувати в бібліотечних закладах району роботу постійно діючої виставки «Наші земляки – видатні люди»

2012-2015 роки

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, ІГС (за згодою)

Джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Забезпечення пропаганди та популяризації історії ОлександрівщиниДодаток 1


^ Показники успішності та ефективності районної програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства Олександрівського району району на 2012-2015 роки

з/п

Назва показника

Одиниця виміру

^ Вихідні дані на початок дії Програми

Роки

Усього за період дії Програми

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І.Показники продукту Програми

1.1.

Розроблення Положення про звітування органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад перед членами територіальних громад

К-сть од.

-

1

1.2

Громадське обговорення проектів Плану заходів місцевого органу виконавчої влади (далі – МОВВ) з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

К-сть од.

-

1

1

1

1

4

1.3.

Розроблення методичних рекомендацій для МОВВ та ОМС щодо проведення консультацій з громадськістю

К-сть од.

-

1

-

-

-

1

1.4.

Участь у Форумі громадських лідерів ІГС області

К-сть од.

-

1

-

1

-

2

1.5.

Проведення публічних консультацій з громадськістю з метою залучення громадськості до формування та реалізації державної політики

К-сть од.

-

15

15

15

15

60

1.6.

Проведення виїзних "Громадських приймалень" з метою надання населенню району юридичних консультацій та фахових роз’яснень щодо реалізації органом виконавчої влади та органами місцевого самоврядування району започаткованих соціально-економічних реформ та регіональних ініціатив

К-сть од.

-

15

15

15

15

60

1.7.

Участь у проведенні Дня громадянського суспільства

К-сть од.

-

15

15

15

15

60

1.8.

Забезпечення участі делегацій представників громадськості та ІГС району у масових заходах з відзначення державних свят та пам’ятних історичних подій з виїздом у населені пункти району, області, України

К-сть од.

-

6

6

6

6

24

1.9.

Залучення представників ІГС та Громадської ради при МОВВ у якості експертів до розробки місцевих програм

К-сть осіб

-

2

2

3

3

10

1.10.

Сприяння в організації проведення презентації інвестиційних проектів ІГС


К-сть од.

-

1

1

1

1

4

1.11.

Організація в центральній районній бібліотеці роботи постійно діючої виставки "Наші земляки – видатні люди"

К-сть од.

-

1

1

1

1

4

1.12.

Участь у проведенні презентацій кращих підприємств та товаровиробників Кіровоградщини.

К-сть од.

-

1

1

1

1

4

ІІ. Показники ефективності Програми

2.1.

Відповідність заходів, що здійснюються, запланованим.

% виконаних до запланованих

-
2.2.

Кількість ІГС та громадяни, які залучаються до консультаційно-дорадчих органів МОВВ та ОМС

% ІГС та громадян залучених до роботи цих органів

-
2.3.

Винесені МОВВ та ОМС нормативно-правові акти на громадське обговорення

% винесених на обговорення до прийнятих

-
2.4.

Обсяги коштів зовнішнього фінансування, спрямованих на вирішення місцевих проблем, які залучені за результатами спільних заходів МОВВ, ОМС та ІГС

К-сть тис.грн.

-
2.5.

Ефективність використання коштів, виділених на реалізацію заходів Програми

% витрачен. від запланованих коштів

-
2.6.

Проведення моніторингу ефективності виконання Програми

К-сть од.

-

1

1

1

1

4

ІІІ. Показники якості виконання Програми

3.1.

Досягнення Програмою поставлених цілей і завдань на поточному етапі виконання.

% досягнутих до очікуваних

-
3.2.

Рівень залучення громадян до проведення заходів

Залучених громадян до заходів ІГС

20

25

30

35

40

40

3.3.

Обсяги фінансування заходів ІГС з місцевого бюджету

% залучених коштів, тис.грн.

-
3.4.

Кількісні дані щодо забезпечення доступності для громадян послуг МОВВ та ОМС через мережу Інтернет

К-сть од.

-
3.5.

Реагування громадян на проведені заходи Програми

% позитивних та негативних оцінок після проведення заходів

-
Схожі:

Рішення від 25 липня 2012 року iconРішення від 09 серпня 2013 року №254 смт Новгородка Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 25 грудня 2012 року №199 „
Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78 Бюджетного Кодексу України, офіційного висновку фінансового управління районної...
Рішення від 25 липня 2012 року iconРішення XХХІ сесія VІ скликання від 24 липня 2012 року №688 Про затвердження порядку денного пленарного засідання позачергової ХХХІ сесії Валківської міської ради VІ скликання
Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпорядження Валківського міського голови від 23 липня...
Рішення від 25 липня 2012 року iconРішення від 16 серпня 2012 року №155 смт Новгородка Про реорганізацію Новгородківської
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», рішення сесії районної ради від 14 березня...
Рішення від 25 липня 2012 року iconРішення від 28 вересня 2012 року №170 смт Новгородка Про районну цільову соціальну програму
«Сто відсотків» на період до 2015 року, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 27 липня 2012 року №322 та відповідно...
Рішення від 25 липня 2012 року iconРішення від 28 вересня 2012 року №169 смт Новгородка Про районну цільову соціальну програму підвищення якості шкільної
Кіровоградської обласної ради від 27 липня 2012 року №321 та відповідно до подання районної державної адміністрації від 25 вересня...
Рішення від 25 липня 2012 року iconРішення №555 від 03 липня 2012 року Про внесення змін до рішення від 16. 03. 2012 №396 Про затвердження
З метою забезпечення задовільних умов руху автотранспорту і безпеки дорожнього руху на дорогах та вулицях населених пунктів області;...
Рішення від 25 липня 2012 року iconРішення від 14 лютого 2012 року №187-vі про підсумки виконання районної Програми «Цукровий діабет» до 2011 року, затвердженої рішенням ХІІІ сесії районної ради V скликання від 17 липня 2007 року
Сесії районної ради V скликання від 17 липня 2007 року, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я...
Рішення від 25 липня 2012 року iconРішення №554 від 03 липня 2012 року Про внесення змін в рішення
Внести до Програми розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 2012 – 2015 роки (далі – Програма), затвердженої Львівською...
Рішення від 25 липня 2012 року iconРозпорядження 16 липня 2012 року смт Близнюки №809 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України від 25. 10. 2001 року (зі змінами) та відповідно протоколу №21 від 03 липня 2012...
Рішення від 25 липня 2012 року iconРозпорядження 16 липня 2012 року смт Близнюки №813 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України від 25. 10. 2001 року (зі змінами) та відповідно протоколу №21 від 03 липня 2012...
Рішення від 25 липня 2012 року iconРозпорядження 16 липня 2012 року смт Близнюки №810 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України від 25. 10. 2001 року (зі змінами) та відповідно протоколу №21 від 03 липня 2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи