Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I icon

Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I
Скачати 88.93 Kb.
НазваРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I
Дата конвертації14.04.2013
Розмір88.93 Kb.
ТипРозпорядження


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Олександрівської

районної державної адміністрації

26 січня 2012 року № 69-р


СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги

з проведення державної реєстрації юридичної особи


I. Загальні положення


1.1. Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи (далі – адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

    1. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу:

державний реєстратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації.

1.3. Перелік нормативно-правових актів з надання адміністративної послуги:

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон).

^ II. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги


Одержувачами адміністративної послуги є засновник (засновники) юридичної особи (фізичні або юридичні особи).


^ III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги


3.1. Для одержання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи подається:

заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи;

примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

два примірники установчих документів;

документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;


3.2. Додатково подається:

у випадках, що передбачені законами України:

копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання;

інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

У разі державної реєстрації фермерського господарства:

копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа:

документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам частини 6 статті 8 Закону.

Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт.

Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження.


^ VI. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Послідовність дій одержувача:

подання документів державному реєстратору;

отримання виписки з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію юридичної особи або:

у разі залишення документів без розгляду - відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи , без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису;

у разі відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи – повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації, із зазначенням підстав для такої відмови, та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису;

4.2. Послідовність дій державного реєстратора:

розгляд документів, поданих заявником;

оформлення та видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У разі залишення документів без розгляду видача відповідного повідомлення із зазначенням підстав залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису.

У разі відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи видача повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації, із зазначенням підстав для такої відмови, та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи - підприємця, відповідно до опису;

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про проведення державної реєстрації юридичної особи.


^ V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строку здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги


Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.


^ VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у надання адміністративної послуги


Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, залишаються без розгляду якщо:

документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами 1, 2, 4 - 7 статті 8 та частиною 5 статті 10 Закону;

до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій;

документи подані не в повному обсязі;

документи подано особою, яка не має на це повноважень.

Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної
особи є:

невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;

невідповідність установчих документів вимогам частини 3 статті 8 Закону;

порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено Законом, зокрема:

наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених Законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи;

невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені абзацом 4 частини 2 статті 35 Закону;

наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися;

використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.


^ VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач


Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру.


^ VIII. Інформація про платність надання адміністративної послуги та розміри плати за її надання, якщо плата передбачена


Реєстраційний збір за державну реєстрацію юридичної особи становить десять неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.


^ IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації


Вимоги до державного реєстратора, який безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, встановлені Законом України ″Про державну службу″ та Законом України ″Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців″.


^ X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної та пішохідної доступності


Документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням за адресою: 27300, Кіровоградська область, смт Олександрівка, вулиця Леніна, 78, кабінет № 10 або в разі подання електронних документів подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.


XI. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

11.1. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з наданням адміністративної послуги, за контактним телефоном: (05242)3-25-00.

11.2. Прийом документів здійснюється відповідно до графіку роботи державного реєстратора: з понеділка по четвер з 9 год. до 18 год.15 хв., п’ятниця (та передсвяткові дні) з 9 год. до 17 год., обідня перерва з 13 год. до 14 год.


XII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається по мірі надходження документів та у терміни, визначені законодавством.

^ XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги


Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення на офіційному веб-сайті Олександрівської районної державної адміністрації;

розміщення на інформаційних стендах в приміщенні Олександрівської районної державної адміністрації;

надання консультації за контактним телефоном (05242)3-25-00.


XIV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам


Послуга надається на загальних умовах.


^ XV. Порядок подачі, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту


Скарги щодо недотримання Стандарту на надання адміністративної послуги подаються відповідно до чинного законодавства про звернення громадян та можуть бути адресовані :

до Олександрівської районної державної адміністрації, за адресою: Кіровоградська область, смт Олександрівка, вул.Леніна, 78,   тел. (05242) 3-23-33.


^ XVI. Оскарження дій державного реєстратора


Дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути
оскаржені в суді у порядку, встановленому Законом.

XVIІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Шкода, що заподіяна державним реєстратором фізичним чи юридичним особам під час виконання своїх обов'язків, підлягає відшкодуванню за рахунок держави у порядку, встановленому Законом.


Керівник апарату

районної державної адміністрації В.ЧебануСхожі:

Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів...
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця I
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця...
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням I
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (далі Закон)
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (далі Закон)
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи
Заставна., вул. В. Чорновола,6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з видачі дублікату оригіналу установчих документів та змін до них I
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі дублікату оригіналу установчих документів та змін до...
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи
Заставна вул В. Чорновола 6 каб. 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з видачі довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців інформації,
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з надання довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному...
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з видачі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (далі Закон)
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з видачі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців I
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (далі Закон)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи