Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи icon

Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи
Скачати 94.41 Kb.
НазваРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи
Дата конвертації14.04.2013
Розмір94.41 Kb.
ТипРозпорядження


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Олександрівської

районної державної адміністрації

26 січня 2012 року № 69-р


СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги

з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи  1. Загальні положення


1.1. Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (далі – адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

    1. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу:

державний реєстратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації.

1.3. Перелік нормативно-правових актів з надання адміністративної послуги:

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон).


  1. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги


Одержувачами адміністративної послуги є юридичні особи.


  1. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги


3.1. Для одержання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи в обов'язковому порядку подаються:

заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів;

оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію або документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів;

два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

3.2. У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із зменшенням статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення;

3.3. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів: рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників); заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства; рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

3.4. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу засновників додатково подається ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану".

3.5. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною мети установи додатково подається копія відповідного судового рішення.

3.6. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

3.7. Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника.


^ IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги


4.1. Послідовність дій одержувача:

подання документів;

одержання одного примірнику оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

одержання одного примірнику оригіналу установчих документів у новій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

У разі зміни найменування юридичної особи - одержання виписки з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Отримання повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду або повідомлення з зазначенням підстав відмови .


4.2. Послідовність дій державного реєстратора:

розгляд документів, поданих заявником;

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

поставлення відповідних відміток на установчих документах юридичної особи в старій та новій редакції та їх видача.

У разі зміни найменування юридичної особи видача виписки з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Видача повідомлення зі зазначенням підстав залишення документів без розгляду або повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації.


^ V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строку здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги


Строк державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.


^ VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у надання адміністративної послуги


6.1. Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо:

документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами 1, 2, 4 - 7 статті 8 та частиною 5 статті Закону;

до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій;

документи подані не в повному обсязі;

документи подано особою, яка не має на це повноважень.

6.2. Державний реєстратор відмовляє у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи за наявності підстав, встановлених частиною першою1 статті 27 Закону, а саме:

невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;

невідповідність установчих документів вимогам частини третьої статті 8 Закону;

порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено Законом, зокрема:

наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи;

невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені абзацом четвертим частини другої статті 35 Закону;

наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися;

використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.


^ VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач


Установчі документи юридичної особи в старій та новій редакції з відмітками про зміни (виписка з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у разі зміни найменування юридичної особи).


^ VIII. Інформація про платність надання адміністративної послуги та розміри плати за її надання, якщо плата передбачена


Реєстраційний збір за державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи становить тридцять відсотків реєстраційного збору за державну реєстрацію юридичної особи (тридцять відсотків від десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 51 грн.).


^ IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації


Вимоги до державного реєстратора, який безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, встановлені Законом України ″Про державну службу″ та Законом України ″Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців″.


^ X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної та пішохідної доступності


Документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням за адресою: 27300, Кіровоградська область, смт Олександрівка, вулиця Леніна, 78, кабінет № 10 або в разі подання електронних документів подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.


XI. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

11.1. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з наданням адміністративної послуги, за контактним телефоном: (05242)3-25-00.

11.2. Прийом документів здійснюється відповідно до графіку роботи державного реєстратора: з понеділка по четвер з 9 год. до 18 год.15 хв., п’ятниця (та передсвяткові дні) з 9 год. до 17 год., обідня перерва з 13 год. до 14 год.


XII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни Й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається по мірі надходження документів та у терміни, визначені законодавством.

^ XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги


Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення на офіційному веб-сайті Олександрівської районної державної адміністрації;

розміщення на інформаційних стендах в приміщенні Олександрівської районної державної адміністрації;

надання консультації за контактним телефоном (05242)3-25-00.


XIV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам


Послуга надається на загальних умовах.


^ XV. Порядок подачі, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту


Скарги щодо недотримання Стандарту на надання адміністративної послуги подаються відповідно до чинного законодавства про звернення громадян та можуть бути адресовані :

до Олександрівської районної державної адміністрації, за адресою: Кіровоградська область, смт Олександрівка, вул.Леніна, 78,   тел. (05242) 3-23-33.


^ XVI. Оскарження дій державного реєстратора


Дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути
оскаржені в суді у порядку, встановленому Законом.

XVIІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Шкода, що заподіяна державним реєстратором фізичним чи юридичним особам під час виконання своїх обов'язків, підлягає відшкодуванню за рахунок держави у порядку, встановленому Законом.


Керівник апарату

районної державної адміністрації В.ЧебануСхожі:

Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи (далі – адміністративна...
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця I
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця...
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з видачі дублікату оригіналу установчих документів та змін до них I
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі дублікату оригіналу установчих документів та змін до...
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи iconРозпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації від січня 2012 року № -р стандарт адміністративної послуги з видачі дублікату оригіналу установчих документів та змін до них
Цей стандарт визначає опис етапів адміністративної послуги з видачі дублікату оригіналу установчих документів та змін до них (далі...
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням I
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (далі Закон)
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів
Заставна вул. В. Чорновола 6, каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів (зменшення статутного фонду)
Заставна, вул В. Чорновола, 6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (далі Закон)
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Видача дубліката установчих документів
Заставна вул. В. Чорновола, 6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи
Заставна., вул. В. Чорновола,6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи