Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі Положення) Загальні положення icon

Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі Положення) Загальні положення
Скачати 129.51 Kb.
НазваПоложення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі Положення) Загальні положення
Дата конвертації07.02.2013
Розмір129.51 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 27-ї сесії обласної ради

V скликання

від 17.03.2009р. № 42-27/09

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ ОБЛАСТІ

(далі – Положення)

 1. Загальні положення.

  1. Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про оренду держав­но­го та комунального майна", Цивільного кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів.

  2. Це Положення регулює:

 • організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду, суборенду нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

 • правові відносини між орендодавцем та орендарем із використання нерухомого майна;

 • порядок укладання, припинення та розірвання договорів оренди.

 1. Терміни і визначення.

  1. Оренда - засноване на договорі оренди платне строкове користування нерухо­мим майном, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області і необхідне орендареві для здійснення підприємницької або іншої діяльності.

  2. Орендар - юридична або фізична особа.

  3. Орендна плата - сума платежу, яку орендар сплачує за оренду нерухомого майна.

  4. Ставка орендної плати – плата в гривнях за один квадратний метр орендованої площі в місяць, яка визначена згідно з Положенням про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

  5. Орендодавець – Чернівецька обласна рада.

  6. Суборенда - угода про передачу орендарем орендованого нерухомого майна в оренду третій особі.

  7. Довгострокова оренда – засноване на договорі платне користування нерухомим майном терміном більше 3(трьох) років.

  8. Короткострокова оренда - засноване на договорі платне користування нерухомим майном терміном до 3(трьох) років, до 15 (п"ятнадцяти) днів включно та з погодинним графіком роботи.

  9. Профільна постійна комісія –постійна комісія обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

  10. Комерційний конкурс – форма виявлення кращих пропозицій за умовами, визначе­ними конкурсною комісією.

  11. Учасники комерційного конкурсу – юридичні та фізичні особи, які бажають взяти участь в комерційному конкурсі на право оренди нерухомого майна.

  12. Об’єкт оренди – нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

  13. Фіксовані умови конкурсу – вичерпний перелік зобов’язань, який є однаковим і незмінним для учасників конкурсу.
 1. Порядок розгляду пропозицій про передачу нерухомого майна в оренду.

  1. Голова обласної ради розглядає:

 • пропозиції балансоутримувачів щодо потенційних об’єктів оренди нерухомого майна;

 • клопотання юридичних осіб, яким згідно з чинним законодавством може бути передано в оренду майно без конкурсу, попередньо погоджені з балансоутримувачами;


 • клопотання юридичних та фізичних осіб щодо оренди терміном до 15 днів та з погодинним графіком роботи.
  1. Голова обласної ради направляє документи на розгляд профільної постійної комісії (крім клопотань щодо оренди терміном до 15 днів та з погодинним графіком роботи, які направляються управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради для підготовки проекту договору оренди).

  2. Профільна постійна комісія приймає рішення про доцільність передачі (чи відмову в передачі) нерухомого майна в оренду, визначає фіксовані умови конкурсу та направляє матеріали конкурсній комісії.
 1. Конкурсна комісія.

  1. Кількісний та персональний склад конкурсної комісії затверджується рішенням обласної ради.

  2. Засідання комісії є правомочним в разі присутності на засіданні не менше половини її кількісного складу.

  3. Рішення комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії.

У разі рівної кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним. Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії.

  1. До компетенції конкурсної комісії входить:


 • організація проведення незалежної оцінки майна та визначення стартової ставки орендної плати (місячної орендної плати);

 • прийняття рішення про сплату учасниками конкурсу застави та визначення її розміру;

 • розгляд конкурсних пропозицій та їх порівняльний аналіз;

 • визначення переможця конкурсу;

 • складання протоколів.
 1. Проведення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна

  1. Комерційний конкурс (далі - Конкурс) на право оренди нерухомого майна (буді­вель, споруд) проводиться з метою:


 • забезпечення рівності прав претендентів (юридичних або фізичних осіб), які виявили бажання отримати в оренду нерухоме майно;

 • поліпшення технічного стану нежилих приміщень, збільшення грошових надходжень до цільового фонду обласної ради, балансоутримувачів об’єктів нерухомості спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

 • отримання інших соціально-економічних вигод.
  1. Конкурс на право укладання договору оренди нерухомого майна полягає у визначенні орендаря, який запропонує найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання фіксованих умов конкурсу.

  2. Конкурс оголошується конкурсною комісією шляхом опублікування в засобах масової інформації. Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу. Інформація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна повинна містити такі відомості:


 • назву об’єкта, його місцезнаходження;

 • стартову ставку орендної плати за один квадратний метр площі в місяць (місячну орендну плату);

 • фіксовані умови конкурсу;

 • розмір застави та розрахунковий рахунок, на який вона перераховується;

 • кінцевий термін прийняття документів на конкурс;

 • дату, час і місце проведення конкурсу;

 • іншу необхідну інформацію (в т.ч. щодо ознайомлення з об’єктом).
  1. Для участі в конкурсі фізичні та юридичні особи подають конкурсній комісії такі документи:


 • заяву на участь у конкурсі довільної форми із зазначенням контактних телефонів;

 • заяву на повернення застави довільної форми, з обов'язковим зазначенням платіжних реквізитів (з метою повернення застави учасникам, які не перемогли в конкурсі);

 • нотаріально посвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

 • копію паспорту та ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

 • конкурсні пропозиції, що подаються в запечатаному печаткою або підписаному учасником конкурсу конверті із зазначенням орендної ставки;

 • конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу;

 • копію платіжного доручення або квитанції про сплату застави.
  1. Прийом документів припиняється за три робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.

  2. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії.

  3. У разі надання неповного пакету документів або не в зазначений термін заява на участь у конкурсі кон­курсною комісією не розглядається.


Учасник конкурсу має право відкликати свою заяву до засідання комісії, проінформувавши про це письмово комісію.
  1. У конкурсі приймають участь фізичні та юридичні особи, які своєчасно подали заяву про участь у конкурсі та документи, передбачені пунктом 5.4.

  2. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу.

  3. Конкурс здійснюється в два етапи в один день:

   1. На першому етапі конкурсною комісією на підставі письмових пропозицій учасників конкурсу визначається попередній пе­реможець конкурсу. Інформація про попереднього переможця конкурсу та його пропозиції, а також час, місце, форму проведення другого етапу конкурсу та порядок подання додаткових пропозицій оголошується головою комісії учасникам конкурсу.

   2. На другому етапі конкурсу розглядаються додаткові пропозиції учасників конкурсу в присутності учасників конкурсу, які виявили бажання прийняти участь у другому етапі конкурсу. Якщо учасник конкурсу не з’явився на другий етап конкурсу та не надав своїх додаткових пропозицій, остаточними вважаються пропозиції, які були подані ним на перший етап конкурсу.

   3. За результатами розгляду додаткових пропозицій учасників конкурсу конкурсною комісією визначається переможець конкурсу. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання фіксованих умов конкурсу.

   4. Після закінчення засідання складається протокол, який має містити:


 • умови конкурсу;

 • відомості про учасників конкурсу;

 • пропозиції кожного учасника конкурсу першого та другого етапів;

 • обґрунтування вибору переможця конкурсу, його юридичну адресу;

 • ідентифікаційний код.
  1. За результатами конкурсу у місячний термін (за окремих обставин орендодавець може визначити інший термін) з переможцем конкурсу укладається договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата, запропонована переможцем, фіксовані умови конкурсу та інші пропозиції переможця конкурсу.

  2. Переможцю конкурсу застава зараховується в рахунок подальших орендних платежів. Іншим учасникам конкурсу застава повертається протягом п"яти робочих днів.

  3. У разі відмови переможця конкурсу від укладання договору оренди, договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найкращі умови після переможця, при цьому запропонована ставка орендної плати (місячна орендна плата) може бути меншою від пропозицій переможця конкурсу не більше ніж на 30 %. В цьому випадку застава переможцю конкурсу, який відмовився укладати договір оренди, не повертається, а учаснику конкурсу, з яким укладається договір оренди, зараховується в рахунок подальших орендних платежів. Переможець, який відмовився від укладання договору, не допускається до участі у повторному конкурсі на оренду даного нерухомого майна.

  4. Конкурс проводиться повторно у випадку відмови переможця конкурсу та особи, яка запропонувала найвищий після пере­можця розмір орендної плати, від укладення договору оренди.

  5. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі участі у ньому менше ніж двох учасників конкурсу.

 1. Орендна плата

  1. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату на рахунок обласної ради та балансоутримувача об’єкта оренди незалежно від наслідків його господарської діяльності, з дня підписання договору оренди.

  2. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі оренди.

  3. Розрахунок розміру орендної плати за перший місяць проводиться управлінням з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради на підставі протоколу конкурсної комісії, Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

  4. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом корегування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

  5. Розмір орендної плати може бути змінено:

   1. за погодженням сторін;

   2. на вимогу однієї із сторін у разі зміни цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

  6. У разі припинення або розірвання договору оренди, орендар сплачує орендну плату до дня передачі орендодавцеві нерухомого майна за актом прийому-передачі.

 2. Укладання та припинення (розірвання) договору оренди.

  1. Договір оренди нерухомого майна укладається на підставі протоколу про результати конкурсу із визначення остаточного переможця, підписаного у встановленому цим Положенням порядку; з юридичними особами, яким згідно з чинним законодавством може бути передано в оренду майно без конкурсу - на підставі висновку профільної комісії; терміном до 15 днів та з погодинним графіком роботи – на підставі заяви орендаря, погодженої головою обласної ради.

  2. Договір оренди вважається укладеним з моменту підписання сторонами тексту договору.

  3. Зі сторони орендодавця договір оренди підписує голова обласної ради.

  4. Передача об'єкта оренди здійснюється в терміни, встановлені за згодою сторін, та оформляється актом прийому-передачі.

Акт прийому-передачі підписується уповноваженими представниками сторін. Акт прийому-передачі є додатком до договору оренди.

  1. Спори, які виникають у ході укладання договору оренди, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

  2. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

  3. Договір оренди припиняється в разі :

 • закінчення строку, на який його було укладено;

 • приватизації об'єкта оренди (за участю орендаря або за наявності його письмової відмови від участі у приватизації цього об’єкту);

 • банкрутства орендаря;

 • загибелі об'єкта оренди;

 • ліквідації юридичної особи, яка була орендарем;

 • у разі невиконання фіксованих умов договору.

  1. Після закінчення терміну дії договору оренди, укладеного згідно з цим Положенням, орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, бере участь у конкурсі на отримання права оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.


Орендодавець при визначенні переможця конкурсу, за інших рівних умов, надає перевагу пропозиціям орендаря, який належним чином виконував свої обов'язки, шляхом застосування преференційної поправки у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не меншим 0,8.
  1. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї з сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду, у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

  2. У разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди, про що складається акт прийому-передачі. Якщо орендар допустив погіршення стану об'єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта оренди сталися не з його вини.

  3. Правові наслідки припинення або розірвання договору оренди регламентуються Законом України "Про оренду державного та комунального майна".
 1. Порядок оформлення довгострокової оренди

  1. У разі, якщо орендар (крім випадків, коли орендарями є бюджетні, організації, установи), виявив бажання орендувати нерухоме майно на термін більше трьох років, він сплачує за право довгострокової оренди на цільовий рахунок обласної ради щорічний внесок, що складає від 10 до 20 відсотків від розміру річної орендної плати. При цьому величина відсотку визначається профільною постійною комісією з урахуванням місця розташування об’єкта оренди, його забезпеченості інженерними мережами, комунальними зручностями тощо.

  2. Кошти, сплачені за право довгострокової оренди, в рахунок орендної плати не зараховуються.

  3. У разі дострокового припинення договору оренди чи його розірвання за погодженням сторін або за рішенням суду невикористана сума, сплачена за право довгострокової оренди, орендарю в рахунок погашення боргу з орендної плати не зараховується та не повертається.

 2. Суборенда

  1. Надання нерухомого майна орендарем в суборенду дозволяється тільки за згодою орендодавця, якщо інше не передбачено договором оренди.

  2. Орендарю дозволяється передавати в суборенду не більше 30% загальної площі орендованого нерухомого майна, крім випадків, щодо яких прийнято окреме рішення профільної постійної комісії обласної ради.

  3. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати термін дії договору оренди.

  4. У разі передачі орендарем частини орендованих площ у суборенду, орендар сплачує подвійну орендну плату за орендовані площі, які передані в суборенду, при цьому плата за суборенду не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

  5. Для отримання згоди на передачу об’єкта оренди в суборенду орендар подає на ім’я голови обласної ради заяву, в якій вказується:

 • назва суборендаря;

 • площа, яка передається в суборенду;

 • вид діяльності суборендаря в цьому приміщенні;

 • погодження балансоутримувача об’єкта оренди.

  1. Профільна постійна комісія, за дорученням голови обласної ради, розглядає заяву та приймає рішення.

  2. Орендар в десятиденний термін з дня прийняття рішення направляє управлінню з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради копію договору суборенди. За необхідності проводиться перерахунок орендної плати за основним договором оренди, і оформляється додаткова угода про її зміну. У разі відмови орендаря від укладання додаткової угоди дозвіл на суборенду анулюється.

 1. Поліпшення нерухомого майна.

  1. Орендар має право, за погодженням з орендодавцем та балансоутримувачем, за рахунок власних коштів здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого майна.

  2. Для отримання дозволу на здійснення капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованого майна орендар звертається з клопотанням до голови обласної ради.

  3. Голова обласної ради направляє клопотання на розгляд профільної постійної комісії обласної ради.

  4. Дозвіл на виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення нерухомого майна надається профільною постійною комісією обласної ради.

  5. Витрати, пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією, технічним переоснащенням, поліпшенням орендованого майна, не зараховуються в рахунок орендної плати, окрім установ (закладів), що утримуються за рахунок бюджетних коштів. Зарахування установам (закладам), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, проводиться за рішенням обласної ради.

  6. 3дійснення поліпшень нерухомого майна проводиться з врахуванням вимог чинного законодавства.

  7. Перелік проведених робіт, які є невід’ємними поліпшеннями орендованого майна, та вартість цих робіт визначаються профільною комісією згідно з додатком до цього Положення.
Керуючий справами обласної ради А.Моісей
Схожі:

Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі Положення) Загальні положення iconЗвіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту "Положення про порядок та умови оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області"
Положення про порядок та умови оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі Положення) Загальні положення iconЗвіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту "Положення про порядок та умови оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області"
Положення про порядок та умови оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі Положення) Загальні положення iconПоложення про порядок та умови оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та райцентру (далі Положення) Загальні положення
За пропозиціями балансоутримувачів та власника майна протягом року зазначений перелік може уточнюватися
Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі Положення) Загальні положення iconЗвіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту "Положення про порядок розрахунку І використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області"
Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст...
Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі Положення) Загальні положення iconЗвіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту "Положення про порядок розрахунку І використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області"
Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності терито­ріальних громад сіл, селищ, міст...
Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі Положення) Загальні положення iconПоложення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області перелік основних робіт із здійснення поліпшень орендованого
Часткове перемурування цегляних стовпчастих фундаментів під димовентканалами та підсилення фундаментів під зовнішніми та внутрішніми...
Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі Положення) Загальні положення iconПоложення про порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
З метою більш ефективного управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та на підставі пункту...
Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі Положення) Загальні положення iconПоложення про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Білогірського району Загальні положення
Дане Положення розроблено з метою ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Білогірського...
Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі Положення) Загальні положення iconРозпорядження "28" лиcтопада 2012 р. №382 Про створення інвентаризаційної комісії з розрахунків за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
Зрахунків та інших статей балансу бюджетних установ затвердженої наказом міністерства фінансів України і Державного казначейства...
Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі Положення) Загальні положення iconРішення №136-11/ 03 23 жовтня 2003 р м. Чернівці Про Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
На підставі пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою вдосконалення роботи з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи