Рішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища icon

Рішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
Скачати 97.81 Kb.
НазваРішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
Дата конвертації27.02.2013
Розмір97.81 Kb.
ТипРішенняУКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

_________________________________________________________________________________________________________________

______сесія VI скликанняРІШЕННЯ №

2012 р.

м. Чернівці


Про затвердження в новій редакції

Положення про обласний фонд охорони
навколишнього природного середовищаВідповідно до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” із змінами і доповненнями, статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Бюджетного кодексу України, обласна рада


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища в новій редакції (додається).

 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення VI сесії обласної ради XXIV скликання від 27 грудня 2002 року №128-6/02 “Про затвердження Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища” (зі змінами).

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на державне управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області, постійні комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестицій (Березовський М.М) та з питань охорони навколишнього природного середовища, природокористування та земельних відносин (Ткачук В.М.)^ Голова обласної ради М.ГайничеруЗАТВЕРДЖЕНО


Рішення ___сесії обласної ради VІ скликання


від “___” _________ 2012 р. № _____

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний фонд охорони навколишнього

природного середовища


1. Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – обласний фонд) є складовою частиною обласного бюджету. Обласний фонд створено з метою концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, які спрямовані на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовищ, в тому числі фінансування наукових досліджень з цих питань.


2. Обласний фонд формується за рахунок частки екологічного податку та інших коштів, визначених законодавством.


3. Головний розпорядник коштів обласного фонду визначається рішенням сесії обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік.


4. Кошти обласного фонду спрямовуються на фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, що відповідають основним напрямам у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища згідно з додатком.

5. Кошти обласного фонду використовуються на підставі Переліку природоохоронних заходів на відповідний рік, який складається в обсязі прогнозованих надходжень коштів до обласного фонду.


6. Під час формування бюджетних програм, які фінансуються за рахунок коштів обласного фонду, пріоритет надається природоохоронним та ресурсозберігаючим заходам, спрямованим на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища.

7. Не менше 50 відсотків обласного фонду спрямовується на здійснення видатків, пов’язаних з виконанням природоохоронних заходів на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.


8. До 10 відсотків коштів обласного фонду може резервуватися для здійснення непередбачених видатків, пов’язаних з природоохоронною діяльністю, що не носять постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту обласного бюджету. Заява на фінансування з резерву обласного фонду надається заявником в установленій формі з відповідним обґрунтуванням.


9. Забороняється використання коштів обласного фонду на заходи, не включені до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів.


10.Залишок невикористаних у поточному році коштів повертається до обласного фонду та враховується в його доходній частині в наступному році для покриття відповідних витрат, з урахуванням їх цільового призначення.

11. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області на основі представленої звітності замовників про реалізацію заходів подає звіт обласній раді щодо цільового використання коштів обласного фонду, а також зацікавленим органам виконавчої влади, громадським організаціям, діяльність яких пов’язана з охороною навколишнього природного середовища.


^ Керуючий справами обласної ради М.БорецьДодаток

до Положення про обласний

фонд охорони навколишнього природного середовищаПорядок

планування та фінансування природоохоронних заходів

з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 1. Загальні положення


1.1. Цей порядок розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища.

1.2. Порядок установлює правила планування природоохоронних заходів та здійснення видатків з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – обласний фонд).

1.3. Цей порядок поширюється на юридичних осіб усіх форм власності, які планують здійснити та здійснюють природоохоронні заходи за рахунок коштів Обласного фонду.


 1. Подання запитів на виділення коштів з обласного фонду для здійснення природоохоронних заходів


2.1. Планування природоохоронних заходів обласного фонду (далі – планування) здійснюється Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області за послідовністю та відповідно до вимог цього Порядку.

2.2. Планування здійснюється на кожний наступний бюджетний рік, для чого формується Перелік природоохоронних заходів (далі – Перелік) за основними напрямами використання коштів обласного фонду.

2.3. Основою для розгляду та включення природоохоронного заходу до проекту Переліку є запит про виділення коштів з обласного фонду для здійснення природоохоронних заходів (далі – запит), що подається на визначений фінансовий рік. Форма запиту наведена в додатку.

Якщо для реалізації заходу передбачаються капітальні видатки, які пропонується здійснити за рахунок коштів обласного фонду, разом із запитом подаються кошторис витрат, графік реалізації заходу, копії документів, що вказані підставою для виконання заходу, або витяги з них.

2.4. Підприємства, установи та організації подають запити Державному управлінню екології та природних ресурсів в Чернівецькій області до 1 вересня попереднього року.

2.5. Подавачі запитів в особі керівників несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту інформації, яка міститься в запиті та документах, що додаються відповідно до вимог пункту 2.3 Порядку.


3. Розгляд запитів


3.1. Попередній розгляд запитів здійснює Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області, перевіряючи комплектність та правильність оформлення документів відповідно до вимог пункту 2.3 Порядку та додатку до нього, а також визначає їх відповідність пункту 5 Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища та готує відповідні екологічні висновки.

Запити, подані з порушенням цих вимог, у тому числі з неповною інформацією та без необхідних документів, не розглядаються. Про відхилення запитів чи необхідність їх доопрацювання подавачі інформуються у двотижневий термін з дня надходження такого запиту.

3.2. Після попереднього розгляду, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області подає запити Постійній комісії обласної ради з питань охорони довкілля. раціонального використання природних ресурсів та земельних відносин, яка на конкурсних засадах погоджує запити та рекомендує їх до включення в проект переліку. У межах прогнозних показників надходжень до обласного фонду..

3.3. За результатами конкурсного відбору запитів, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області формує проект Переліку на відповідний бюджетний рік та проект рішення сесії обласної ради про його затвердження; погоджує його з Головним фінансовим управлінням та Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації та передає для погодження постійній комісії обласної ради з питань охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та земельних відносин для подальшого внесення на затвердження обласній раді.


^ 4. Пріоритети та критерії відбору природоохоронних заходів на включення до Переліку


4.1. При формуванні Переліку пріоритет надається природоохоронним і ресурсозберігаючим заходам, передбаченим законами України, обласними та регіональними екологічними програмами, джерелом фінансування яких визначено обласний фонд, і спрямованим на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища.

4.2. Відбір природоохоронних заходів здійснюється на підставі інформації, вказаної в запитах та документах, визначених у пункті 2.3. Порядку, за такими критеріями:

 • відповідність завданням та меті екологічних програм;

 • готовність до реалізації заходу на час подання запиту;

 • наявність власних коштів як додаткового джерела фінансування ;

 • наявність гарантованого співфінансування з інших джерел;

 • термін реалізації заходу;

 • сплата екологічного податку підприємствами (установами, організаціями), на об’єктах яких здійснюються природоохоронні заходи.


^ 5. Унесення змін та доповнень до Переліку


5.1. Відповідно до рішення сесії обласної ради до Переліку та кошторисів можуть уноситися зміни. З Переліку вилучаються природоохоронні заходи за умови, якщо:

договори на виконання природоохоронних заходів не укладені протягом трьох місяців після погодження Переліку обласною радою та кошторису;

договори на виконання природоохоронних заходів розірвано;

надійшли звернення від подавачів, визначених у пункті 2.4 Порядку, запитів щодо неможливості їх виконання;

не виконують договірні умови.

Указані зміни вносяться на розгляд та затверджуються відповідно до пунктів 3.1-3.2 Порядку.

5.2. Планування природоохоронних заходів для фінансування з резерву обласного фонду здійснюється за рішенням обласної ради, для чого готуються додатки до переліків у межах погоджених кошторисів або разом із змінами до кошторисів. Зазначені документи готуються, вносяться на розгляд та затверджуються відповідно до пунктів 3.1-3.2 Порядку.

5.3. Планування природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду за рахунок перевищення фактичних надходжень над плановими здійснюється за рішенням обласної ради. Для цього готуються, вносяться на розгляд та затверджуються додатки до Переліку відповідно до пунктів 3.1-3.3 Порядку.


^ 6. Здійснення видатків з обласного фонду


6.1. Видатки на заходи, передбачені Переліком, здійснюються згідно з умовами, визначеними в договорах про виконання природоохоронних заходів між замовником та виконавцем.

6.2. Кошти Фонду використовуються відповідно до розпоряджень голови обласної ради, проекти яких формуються Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області згідно з Переліком природоохоронних заходів на відповідний рік, в межах фактичних надходжень до обласного фонду..

Для визначення критеріїв пріоритетності та першочерговості заходів для включення в Перелік природоохоронних заходів, заявники коштів обласного фонду подають до Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області необхідну інформацію відносно заявленого заходу у встановленій формі запиту.


^ 7. Внутрішній контроль і звітність обласного фонду


7.1. Виконавці природоохоронних заходів за договорами зобов’язані звітувати перед Державним управлінням екології та природних ресурсів в Чернівецькій області про їх цільове використання у терміни, передбаченими договорами та порядком ведення бухгалтерського обліку і звітності.

7.2. Перелік виконаних робіт, продукції та документації, що підлягає оформленню для передачі виконавцем, та порядок такої передачі визначаються договорами.

7.3. Кошти, які використані не за цільовим призначенням, повертаються в установленому порядку до обласного фонду і направляються для фінансування інших природоохоронних заходів, включених до Переліку.


Керуючий справами обласної ради М. БорецьСхожі:

Рішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища iconРішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища»
Аних на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища, покращення існуючого стану навколишнього...
Рішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища iconРішення №5 «06» липня 2011 року VIII сесія 6 скликання Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку
Затвердити Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Положення), що додається
Рішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища iconРішення 11. 0 2012 №586/18 м. Чернівці Про виділення коштів з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та міського Фонду охорони навколишнього природного середовища
Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням міської ради ІІІ скликання від 17....
Рішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища iconРішення № проект 04 травня 2011 р. Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища
України, у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України», керуючись ст ст. 15. 19. 47. 48 Закону України «Про охорону навколишнього...
Рішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища iconПоложення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища
Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища
Рішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища iconПоложення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з постійною комісією природокористування, охорони довкілля та благоустрою від 26. 06. 2008 №01-1241, міська рада ухвалила
Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища“, за погодженням з постійною комісією природокористування,...
Рішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища iconПро затвердження Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища
Наказ, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
Рішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища iconРішення від 06 червня 2012 року №219-vі про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища в Близнюківському районі на 2012-2015 роки
Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища в Близнюківському районі на 2012-2015 роки
Рішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища iconВідповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколишнього природного середовища", ст
Про затвердження річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного...
Рішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища iconРішення від 06 червня 2012 року № -VІ про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища в Близнюківському районі на 2012-2015 роки
Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища в Близнюківському районі на 2012-2015 роки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи