Комплексна програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 роки icon

Комплексна програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 роки
Скачати 89.36 Kb.
НазваКомплексна програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 роки
Дата конвертації28.02.2013
Розмір89.36 Kb.
ТипКомплексна програма
1. /Додаток 9_1.doc
2. /Додаток 9_3.doc
3. /Додаток 9_4.doc
4. /Додаток 9_5.doc
5. /Додаток 9_6.doc
6. /додаток 9.doc
7. /додаток 9_2.doc
8. /решение 9.doc
Додаток №1 до регіональної комплексної Програми забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007-2012 роки
До регіональної комплексної Програми забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007-2012 роки
Додаток №4 до регіональної комплексної Програми забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007-2012 роки
Рішення Х сесії обласної ради V скликання від 22 лютого 2007 року №9-10/07
Рішення Х сесії обласної ради V скликання від 22 лютого 2007 року №9-10/07
Комплексна програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 роки
Додаток №2 до регіональної комплексної Програми забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007-2012 роки
Рішення №9-10/07 22 лютого 2007 р м. Чернівці Про регіональну комплексну Програму забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 рокиЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Х сесії обласної

ради V скликання

від 22 лютого 2007р. № 9-10/07
РЕГІОНАЛЬНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області

на 2007 - 2012 роки


1. Загальна характеристика Програми


Програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007-2012 роках (далі по тексту – Програма ) розроблена відповідно до: Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002р. №1089, Державної програми молодіжної житлової політики на 2001-2010 роки, постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000р. № 885 “Про організацію житлового кредитування населення України”, рішення VI сесії V скликання Чернівецької обласної ради від 03 серпня 2006р. №80-6/06 „Про Порядок формування фінансування та моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001р. № 584 “Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла” та спрямована на створення додаткових умов для забезпечення житлом молоді, активізації інвестиційної діяльності у сфері житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Ініціатором розроблення Програми, а також відповідальним виконавцем є Чернівецьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (далі по тексту - Фонд). Державна спеціалізована фінансова установа, утворена з метою реалізації державної житлової політики та підпорядкована Кабінету Міністрів України, яка використовує кошти державного, місцевих бюджетів та інших джерел, виділені для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

Загальна характеристика регіональної комплексної Програми забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007-2012 роки подана в Додатку №1.


2. Проблема, що підлягає розв’язанню

Житлова проблема є однією з найгостріших соціально - економічних проблем, як в Україні так і в Чернівецькій області. Головними чинниками виникнення такої проблеми є спад темпів будівництва за останні десятиріччя, що зумовлюється збільшенням попиту на житло та відсутністю достатніх пропозицій. Найбільш загостреною проблемою є вирішення житлових проблем для молодих сімей та одиноких молодих громадян внаслідок недоступності вартості будівництва або придбання квартир, як на вторинному ринку так і в новобудовах. Так, за період 1998 по 2006 роки до Чернівецького регіонального управління Фонду звернулося 1118 молодших сімей та одиноких молодих громадян, з метою отримання пільгового довготермінового державного кредиту на будівництво (реконструкцію) або придбання житла. Регіональне управління Фонду виділяє кредитні ресурси - кошти, передбачені у державному бюджеті на поточний рік та місцевих бюджетах (обласному, міському та районних) для надання кредитів молодим сім’я та одиноким молодим громадянам на будівництво реконструкцію або придбання житла, але нажаль передбачених коштів у всіх рівнях бюджету не достатньо для задоволення житлових проблем молоді. Тому перед регіональним управлінням Фонду постає нагальна проблема недостатності фінансування регіональної Програми забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області.


3. Мета Програми

Метою Програми є реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування. Суть Програми полягає у фінансовій (матеріальній) допомозі молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам при вирішенні житлових та соціально-побутових проблем.4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми


Головним засобом реалізації Програми забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області є :

- істотне збільшення обсягів фінансування Програми за рахунок передбачених коштів при формуванні бюджету на поточний рік та наступні роки, залучення позабюджетних джерел фінансування (за рахунок коштів комерційних банків, кредитних спілок, підприємств, установ та організацій) в інвестування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

- передача об’єктів незавершеного будівництва для будівництва (реконструкції) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

- виділення земельних ділянок під будівництво житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян в обласному центрі та районах області;

- здешевлення вартості будівництва житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян за рахунок залучення безвідсоткових кредитів підприємств, установ, організацій під іпотечне кредитування;

- створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молодих сімей, молодих спеціалістів, підтримку малозабезпечених молодих громадян у поліпшенні житлових умов;

- запровадження додаткових економічних механізмів стимулювання розвитку молодіжного житлового будівництва та використання потенційних можливостей вторинного ринку житла, сприяння здешевленню вартості житла, яке будується для молоді із залученням коштів населення;

- створення відповідних умов для придбання і спорудження житла молодими сім'ями, одинокими молодими громадянами у сільській місцевості Чернівецької області, облаштування їх домашнього господарства;

- розвиток системи молодіжних житлових комплексів, створення сучасних житлово-індустріальних комплексів (соціотехнополісів), діяльність яких спрямована на максимальну реалізацію творчого, інтелектуального та професійного потенціалу молоді;


4.1. Термін дії Програми


Термін дії регіональної комплексної Програми забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області розрахований у прогнозних показниках на 2007 - 2012 роки.


5. Завдання програми та результативні показники


Основними завданнями Програми є:

- залучення коштів на виконання Програми з існуючих та додаткових джерел фінансування;

- ефективне використання отриманих та залучених коштів для реалізації Програми.

Прогнозні обсяги фінансування регіональної комплексної Програми забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007-2012 роки за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних джерел подаються в Додатках №2 „Ресурсне забезпечення регіональної комплексної Програми забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007-2012 роки”.


5.1. Очікувана ефективність виконання Програми

та результативні показники


Виконання Програми дасть змогу покращити житлові умови близько 360 кількості молодих сімей та одиноких молодих громадян завдяки отриманню пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, які проживають в обласному центрі, в районах та сільських населених пунктах.

Кредитування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян які проживають в районних центрах, сільських населених пунктах і зайняті у соціальній сфері або сільському господарстві, переробних та обслуговуючих галузях агропромислового відповідно до Закону України „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” дасть змогу підвищити якісні та кількісні показники у веденні сільського господарства.


Реалізація Програми дозволить:

  • покращити умови проживання молодих сімей та одиноких молодих громадян;

  • покращити демографічну ситуацію в Чернівецькій області;

  • збільшити темпи та обсяги виробництва сільськогосподарської продукції у приватних підсобних та фермерських господарствах молодих сімей, які проживають у сільських населених пунктах;

  • збільшити обсяги оподаткування та надходження коштів до бюджетів області.


До результативних показників Програми належать:

* показник продукту :

  • кількість незавершених об’єктів будівництва, кількість об’єктів що будуть збудовані за рахунок бюджетних коштів;

* показник ефективності:

  • залучення позабюджетних джерел фінансування будівництва (реконструкції) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян за рахунок здешевлення вартості будівництва.

* показники якості :

- кількість будинків, які введено в експлуатацію за рахунок бюджетних коштів;

- кількість молодих сімей, які покращили житлові умови.

Показники продукту регіональної комплексної Програми забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007-2012 роки, наведені в додатку №3.


6. Напрями діяльності і заходи Програми


6.1. Надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла:

- будівництво молодіжного житлового комплексу (групи багатоквартирних житлових будинків) за адресою: м.Чернівці, вул. Руська, 235-В;

- кредитування будівництва (реконструкції) та придбання житла для багатодітних та неповних молодих сімей, а також молодих сімей в яких члени подружжя є молодими вченими, науковцями, спортсменами або молодими спеціалістами, які отримали направлення на роботу після закінчення вищого навчального закладу;

- кредитування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян які проживають в районних центрах, сільських населених пунктах і зайняті у соціальній сфері або сільському господарстві, переробних та обслуговуючих галузях агропромислового відповідно до Закону України „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”.

6.2. Залучення додаткових матеріальних ресурсів. Вжити заходів щодо:

- виділення земельних ділянок під будівництво житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян в обласному центрі та районах області;

- залучення позабюджетних джерел фінансування (за рахунок коштів комерційних банків, кредитних спілок, підприємств, установ та організацій) в інвестування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

- передачі об’єктів незавершеного будівництва для будівництва (реконструкції) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

- здешевлення вартості будівництва житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян за рахунок залучення безвідсоткових кредитів підприємств, установ, організацій під іпотечне кредитування.

6.3. Здійснення контролю за використанням коштів, які виділяються на фінансування будівництва (реконструкції) або придбання житла. Надання Головному управлінню економіки, Головному фінансовому управлінню та управлінню капітального будівництва обласної державної адміністрації інформації про виконання Програми за поточний рік згідно Додатку №5 до Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм.

6.4. Складання розрахунків потреб у кредитуванні або придбанні житла бажаючої кількості молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Заходи щодо впровадження та виконання Програми подані в Додатку №4 „Основні напрями діяльності і заходи з реалізації регіональної комплексної Програми забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007-2012 роки”.


7. Контроль за виконанням Програми


Програма виконується шляхом здійснення її заходів і завдань виконавцем, що несе відповідальність за її виконання.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець – Чернівецьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, цільовим використанням коштів – головний розпорядник коштів – Управління капітального будівництва облдержадміністрації.

Зовнішній контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють:

- Спостережна рада Фонду шляхом проведення засідань не рідше 2-ох разів на рік;

- Обласна рада – заслуховує звіти про виконання Програми на сесії один раз на рік;

- інші спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України.

Чернівецьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” подає узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми Головному управлінню економіки облдержадміністрації до 1 березня щорічно впродовж 2007-2012 років.


Керуючий справами обласної ради А. Моісей

Схожі:

Комплексна програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 роки iconРішення №757 від 16 травня 2013 року Про затвердження обласної цільової Програми забезпечення молоді житлом у Львівській області на 2013
...
Комплексна програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 роки iconПрограма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2007-2012 роки
Назва: Програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2007-2012 роки (надалі Програма)
Комплексна програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 роки iconПрограма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2007-2012 роки
Про затвердження Програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2007-2012 роки
Комплексна програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 роки iconВиконання завдань Президента України щодо розвитку будівельної галузі
Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 2017 роки; Державна програма здешевлення...
Комплексна програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 роки iconУправління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації До 20-ї річниці Незалежності України
В області розроблені та реалізовуються Регіональна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2012 роки і Програма реалізації...
Комплексна програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 роки iconДодаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програма
Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту у Львівській області на 2007-2011 роки розроблена на виконання Указу Президента...
Комплексна програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 роки iconЗвіт про виконання районної Програми забезпечення молоді Заставнівського району житлом на 2004 -2012 роки
Молдована В. М. про виконання районної Програми забезпечення молоді Заставнівського району житлом на 2004-2012 роки, керуючись п....
Комплексна програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 роки iconЛист оцінювання громадської громадськими експертами назва експертної групи
Програма розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2003 – 2012 роки
Комплексна програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 роки iconРішення від 26 лютого 2013 року №383 Про районну програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки
Міністрів України від 24 жовтня 2012 року №967 “Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки”,...
Комплексна програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 роки iconДовідк а на колегію Головного управління охорони здоров'я ода "Про стан надання медичної допомоги віл-інфікованим та хворим на снід в Чернівецькій області за 2010 рік та І півріччя 2011 року"
Ки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009 – 2013 роки ХХХІІІ сесія V скликання 03 грудня 2009 Рішенням №298-33/09 була прийнята...
Комплексна програма забезпечення молоді житлом в Чернівецькій області на 2007 2012 роки iconПро затвердження Програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2007-2012 роки

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи