Додаток №1 визначення термінів icon

Додаток №1 визначення термінів
Скачати 53.61 Kb.
НазваДодаток №1 визначення термінів
Дата конвертації15.03.2013
Розмір53.61 Kb.
ТипДокументи
1. /09 - АПЗ.doc
2. /1-Додаток -термiни.doc
3. /10 - Будiвельний паспорт.doc
4. /11-Заява на отр. дозволу.doc
5. /12-Дозвiл на БР.doc
6. /13- А К Т приймальнох.doc
7. /14 - А К Т техн..doc
8. /15-Архiт.-технiчний паспорт.doc
9. /16- НОМЕНКЛАТУРА.doc
10. /17-додаток.doc
11. /18-Додаток.doc
12. /19-додаток.doc
13. /2- 8 - Додатки до рег.правил заб..doc
14. /20-Додаток.doc
15. /21-Додаток.doc
16. /22-Додаток.doc
17. /23-Додаток.doc
18. /24-Додаток.doc
19. /25-Додаток.doc
20. /26-Додаток.doc
21. /27-Додаток.doc
22. /28-Додаток.doc
23. /29-Додаток.doc
24. /30-Додаток -Схема.doc
25. /З м i с т.doc
26. /Регiон.правила забудови(остання ред).doc
27. /Титульна.doc
28. /решение 124.doc
Додаток №9 погоджено*
Додаток №1 визначення термінів
Будівельнийпаспор т
Додаток №11
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
Додаток №13 затверджено
А к т державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію
Архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури
Номенклатура об'єктів архітектури, на проектування яких архітектурно-планувальне завдання підлягає погодженню в управлінні містобудування та архітектури обласної державної адміністрації
Додаток №17
Додаток №18 перелік
Додаток №19 порядок
Рішення від р. Про надання в оренду земельної ділянки для будівництва об'єкту Розглянувши заяву (клопотання)
Додаток №20 опитувальний лист
Додаток №21 опитувальний лист
Додаток №22 опитувальний лист
Додаток №23 опитувальний лист
Додаток №24
Додаток №25
Додаток №26 (Штамп організації, що подає заяву) заява
Додаток №27
Додаток №28
Рішення № рішення та дата його прийняття
Схем а механізму надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування
Зміст регіональних правил забудови населених пунктів Чернівецької області
1 Регіональні правила є основою для розроблення місцевих правил забудови населених пунктів області
Чернівецька обласна рада
Рішення №124-11/03 23 жовтня 2003 р м. Чернівці

Додаток № 1
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


Планування території - процес регулювання використання території, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень.

Містобудування (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об'єктів, регенерацію історичних поселень, реставрацію архітектурних комплексів і ансамблів, створення інженерної і транспортної інфраструктури.


Містобудівна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими регулюються планування, забудова та інше використання територій. Встановлено такі види містобудівної документації:

- схема планування території області - містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території області;

- схема планування територій - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин;

- генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

- детальний план території - містобудівна документація, яка розробляється для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови населених пунктів;

- проект забудови території - документація, що поєднує властивості містобудівної та проектної документації, яка розробляється для будівництва комплексів будинків і споруд.


Червоні лінії - визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, площ(майданів), які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.


Проект розподілу території - містобудівна документація, яка розробляється для мікрорайону (кварталу) чи його частини з метою розмежування земельних ділянок.

Проект - документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта.


Вихідні дані на проектування - архітектурно-планувальне завдання, завдання на проектування, технічні умови щодо інженерного забезпечен об'єкта проектування.


Архітектурно-планувальне завдання - документ, який містить комплекс містобудівних та архітектурних вимог і особливих умов проектування і будівництва об'єкта архітектури, що випливають з положень затвердженої містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, відповідних рішень органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, включаючи вимоги і умови щодо охорони пам'яток історії та культури, довкілля, законних прав і інтересів громадян та юридичних осіб при розташуванні об'єкта архітектури на конкретній земельній ділянці.


Реставраційне завдання - документ, який містить комплекс містобудівних, архітектурних та реставраційних вимог на розроблення науково-проектної документації на пам'ятки архітектури і містобудування.


Технічні умови - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання, каналізації, тепло-, енерго-, газопостачання, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телебачення, диспетчеризації, пожежної безпеки, а також особливих умов. Перелік технічних умов щодо інженерного забезпечення конкретного об'єкта архітектури визначається в архітектурно-планувальному завданні.


Завдання на проектування - документ, у якому містяться вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який разом з технічними умовами та іншими документами є підставою для складання архітектурно-планувального завдання.


Планове завдання - документ, у якому містяться вимоги замовника планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень особливих властивостей об'єкта реставрації і яке є підставою для складання реставраційного завдання.


Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарської діяльності на провадження певних видів будівельної діяльності (вишукувальні, проектні, будівельно-монтажні роботи) протягом визначеного строку за умови дотримання державних норм, стандартів і правил.

Будова - сукупність будинків та споруд (об'єктів) різного призначення, будівництво, розширення або реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією у обсязі, який визначений зведеним кошторисом або зведенням витрат.

Об'єкт - окремий будинок, споруда з інженерним обладнанням, інженерні мережі та комунікації, а також їх комплекси з визначеними будівельними та виробничими показниками та призначенням, на будівництво (розширення, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт або консервацію) якого складається окремий проект (самостійний, об'єктний кошторис) та надається дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт.

Нове будівництво - будівництво основних або допоміжних будівель та споруд або їх комплексів із заданими техніко-економічними показниками та призначенням, які споруджуються за єдиним проектом в першу та наступні черги, на визначених для цього об'єктах, нових майданчиках або на територіях звільнених від існуючих будівель.

Розширення - будівництво додаткових до існуючих приміщень, будівель, споруд, що будуються в межах єдиного комплексу за окремими проектами, яке веде до збільшення будівельних габаритів об'єкта та (або) поліпшення його техніко-економічних показників.

Реконструкція - комплекс будівельних робіт, пов'язаних із зміною техніко-економічних показників або використанням об'єкта за новим призначенням в межах існуючих будівельних габаритів. Складовою частиною реконструкції об'єкта може бути його капітальний ремонт.

Капітальний ремонт - комплекс будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників, з заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко-економічних показників.

Пам'ятка - об'єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Зони охорони пам'ятки - встановлювані навколо пам'ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона ландшафту який охороняється, зона охорони археологічного шару, в межах яких діє спеціальний режим.

Історичний ареал населеного місця - частина населеного місця, що зберегла старовинний вигляд, розташування та форму забудови, типові для певних культур або періоду розвитку.

Реставрація - повне чи часткове відновлення пошкоджених або втрачених будівельних та художніх характеристик об'єкта у первісному або відтвореному вигляді на пам'ятках архітектури. Складовою частиною реставрації може бути консервація або капітальний ремонт.

Консервація - комплекс будівельних робіт, призначених для зберігання об'єкта, на якому припинено або не ведеться будівництво на визначений час, які включають тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи, які запобігають його руйнуванню.


Схожі:

Додаток №1 визначення термінів iconСтроки в цивільному праві. Позовна давність
Види цивільно-правових строків (термінів). Порядок визначення та обчислення строків (термінів)
Додаток №1 визначення термінів iconЗакон УкраЇни Про метрологію та метрологічну діяльність Розділ I загальні положення стаття Визначення основних термінів

Додаток №1 визначення термінів iconВаріант №8 Зміст
Дати визначення термінів: інтерв’ю, резюме, робоче місце керівника, штатний розклад, соціальне партнерство, роботодавці
Додаток №1 визначення термінів iconКонтрольні запитання з дисципліни „Вторинні енергоресурси та енергозбереження”
Дайте визначення термінів: енергоощадність, вторинний енергетичний ресурс, горючі вер
Додаток №1 визначення термінів iconЗакон україни про охорону праці
Стаття Визначення понять і термінів Охорона праці це система правових, соціально-економічних
Додаток №1 визначення термінів iconАнкетування батьків "Стиль батьківського виховання"
Для цього батькам роздається 2 анкети: додаток 1А для визначення стилю, в якому зростали батьки, коли були дітьми, та додаток 1В...
Додаток №1 визначення термінів iconЛист від 27. 12. 2001 р. N 11/3-14-10206
У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих...
Додаток №1 визначення термінів iconЗакон України про режим іноземного інвестування з змінами
Визначення термінів, що вживаються в Законі Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення
Додаток №1 визначення термінів iconРегламент всеукраїнських змагань з футзалу серед жіночих та дівочих команд Київ Визначення термінів
Особа, призначена амфу для проведення матчу, якій надані виключні повноваження щодо застосування та трактування Правил гри
Додаток №1 визначення термінів iconСтаття Визначення основних термінів 5 Стаття Функції та завдання поліції 9
Стаття 19. Деполітизація та позапартійність органів поліції і неприпустимість втручання в їх діяльність 17
Додаток №1 визначення термінів iconЗ а к о н у к р а ї н и про відходи ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 36-37, ст. 242 )
Визначення основних термінів у цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні: відходи будь-які речовини,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи