Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік icon

Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік
НазваПрограма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік
Сторінка5/15
Дата конвертації16.03.2013
Розмір2.4 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
1. /Програма.2003.doc
2. /решение 3.doc
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік
Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2002 рік взяти до відома. Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік затвердити (додається)
 1. Розвиток сфери матеріального виробництва
 1. Промислова політика


Головні проблеми:

 • відсутність дієвої підтримки вітчизняного товаровиробника;

 • домінування на регіональному ринку продукції з низькими інноваційними рівнями ( застарілі технології та обладнання);

 • несприятливі умови для зовнішніх інвесторів;

 • значна кількість збиткових підприємств у сфері промислового виробництва;

 • недосконала податкова система, яка "вимиває" обігові кошти підприємств;

 • зростання цін на енергоносії.


Цілі:

 • формування цілісного, здатного до саморозвитку науково-технологічно- виробничого комплексу;

 • зміцнення конкурентоспроможності промислової продукції, створення сприятливих умов для накопичення інвестиційних ресурсів, істотне розширення внутрішнього попиту і забезпечення на цій основі сталого зростання обсягів виробництва;

 • розвиток наукоємних галузей промисловості на базі подальшої активізації взаємодії з науковими організаціями;

 • здійснення політики модернізації та технічного переобладнання діючих підприємств;

 • захист регіонального ринку від неконтрольованого ввозу імпортних товарів;

 • удосконалення фінансово-кредитних стосунків у виробничій сфері.


Головні дії:

 • забезпечити максимальну реалізацію власних інвестиційних можливостей;

 • здійснювати політику модернізації та технічного переозброєння діючих підприємств на основі впровадження новітніх технологій;

 • захист інтересів місцевих товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринках;

 • запровадження енерго та ресурсозберігаючих технологій;

 • закриття, санація та перепрофілювання неефективних підприємств.


Критерії досягнення цілей:

 • зростання обсягів промислового виробництва на 4,0%;

 • зростання обсягів виробництва товарів народного споживання на 3,0%;

 • зменшення питомої ваги збиткових підприємств у загальній їх кількості до 30%.


У добувній промисловості:

Цілі:

 • раціональне використання наявних природних ресурсів;

 • розширення ринків збуту продукції та надання послуг;

 • використання продукції, що виробляється в Сокирянській виправній колонії для потреб сільського господарства регіону, а саме: блоків стінових для будівництва сільськогосподарських споруд, вапнякового борошна для розкислення ґрунтів;

 • поновлення коопераційних зв’язків між промисловими підприємствами області та заохочення суб’єктів підприємницької діяльності до співпраці з Сокирянською виправною колонією;

 • поліпшення використання наявних виробничих потужностей Сокирянської виправної колонії;

 • зниження рівня бартерних операцій.


Критерії досягнення цілей:

 • збільшення на 5,3 % проти 2002 року обсягів виробництва.


У металургії та обробленні металу:

Цілі:

 • розширення традиційних ринків збуту;

 • покращення фінансового стану підприємств.


Критерії досягнення цілей:

 • збільшення обсягів виробництва на 3,4%;

 • розширення асортименту та поліпшення якості продукції за рахунок освоєння 17 нових видів продукції.У машинобудуванні

Цілі:

 • подальший розвиток виробництва високоліквідних і експортноспроможних видів апаратури для нафтопереробної, нафтохімічної, газопереробної, харчової промисловості та іншого устаткування на ТОВ "Машзавод";

 • сприяти розробці, виготовленню та впровадженню нетрадиційних джерел електричної енергії та енергозберігаючого електронного обладнання і пристроїв на підприємствах Асоціації “Технологічний парк: Енерго- і матеріалозберігаюча фото- та мікроелектронна техніка. Нетрадиційні джерела енергії”;

 • зміцнення фінансового стану підприємств галузі;

 • завершення передачі об’єктів соціальної сфери на баланс місцевих органів влади;

 • вирішення питання відчуження земельних ділянок, незадіяних у виробництві;

 • впровадження нових технологічних процесів (ТОВ "Машзавод" – 2);

 • виконання заходів програми розвитку електронних засобів енергозбереження на 2002 рік;

 • продовження створення Індустріального парку "Кварц" в рамках пілотного проекту "Низьковитратної реструктуризації", що здійснюється за сприяння Світового банку.


Критерії досягнення цілей:

 • зростання обсягів виробництва на 0,9%.


У хімічній і нафтохімічній промисловості:

Цілі:

 • розширення асортименту та збільшення виробництва лакофарбових матеріалів та товарів побутової хімії.


Критерії досягнення цілей:

 • зростання обсягів виробництва хімічного і нафтохімічного обладнання на 2,8%.


У легкій промисловості

Цілі:

 • підвищення конкурентоспроможності товарів легкої промисловості, як за ціною, так і за споживчими властивостями;

 • освоєння виробництва нових видів продукції, розширення асортименту та підвищення якості всіх видів товарів;

 • сприяння розвитку внутрішнього ринку товарів легкої промисловості та закріпленню підприємств на зовнішніх ринках;

 • посилення інвестиційної привабливості підприємств;

 • розширення виробництва нових видів одягу і взуття для забезпечення потреб внутрішнього ринку.


Критерії досягнення цілей:

 • збільшення обсягів виробництва продукції на 5,4%.


У виробництві деревини та виготовленні виробів з неї

Цілі:

 • забезпечення подальшої стабілізації та підвищення ефективної роботи підприємств галузі;

 • нарощування експортного потенціалу галузі шляхом освоєння нових видів продукції, розширення асортименту та підвищення якості всіх видів товарів;

 • зменшення вивозу лісоматеріалів необроблених;

 • забезпечення випуску конкурентоспроможних товарів відповідно до попиту споживчих ринків;

 • розширення розвитку внутрішнього ринку;

 • зниження рівня товарообмінних операцій і покращення фінансового стану підприємств;

 • сприяння широкому застосуванню нових прогресивних технологій на підприємствах деревообробної промисловості;

 • сприяння фінансовому оздоровленню і реструктуризації підприємств, підвищенню рівня їх інвестиційної привабливості;

 • сприяння більш повному і ефективному використанню лісосировини та лісозаготівельної техніки, транспортних засобів та повному завантаженню виробничих потужностей по комплексній переробці деревини;

 • створення сприятливих умов для застосування безвідходних технологій на підприємствах лісової та деревообробної промисловості.


Критерії досягнення цілей:

 • збільшення випуску продукції на 4,5%.


У харчовій промисловості:

Цілі:

 • покращення фінансового стану підприємств;

 • розширення традиційних ринків збуту;

 • підвищення конкурентоспроможності і якості продукції місцевого товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринку;

 • розширення географії вивозу продукції місцевого товаровиробника та зменшення ввозу тих видів продукції, аналоги яких можуть вироблятися в області в достатніх обсягах;

 • модернізація та технічне переозброєння основних фондів підприємств харчової промисловості .


Критерії досягнення цілей:

 • збільшення обсягів виробництва продукції на 2,3%.


Основні показники розвитку промислового виробництва

Показники


Одиниці виміру

2001 р. факт

2002 р. факт

2003 р. прогноз

2003 р.

у % до

2002 р.

Обсяг продукції промисловості в діючих цінах

млн. грн.

706,9

673,1

715,0

106,2

- у розрахунку на душу населення

грн.

767,0

738,2

778,0

106,2

Виробництво товарів народного споживання (у діючих цінах) всього

млн. грн.

358,9

345,2

370,0

107,2

- в т. ч. продовольчі товари народного споживання

млн. грн.

223,01

190,3

200,0

105,1

- алкогольні напої

млн. грн.

3,9

4,0

5,0

125,0

- непродовольчі товари народного споживання

млн. грн.

132,0

150,9

165,0

109,3

Виробництво найважливіших видів промислової продукції виробничо-технічного призначення у натуральному вигляді, в т.ч.

Електроенергія

млн. кВт. год.

1194

1065

912,2

85,7

Хімічне обладнання і запасні частини до нього

тис. грн.

897,4

1465

1530

104,4

Пиломатеріали

тис.м3

126,3

126,5

130,0

102,8

Збірні залізобетонні конструкції і вироби

тис.м3

13,1

13,3

13,4

100,8

Стінові матеріали (без стінових залізобетонних виробів)

млн. штук ум. цеглин

107,6

113,9

114,0

100,1

Фанера клеєна

м3

3660

3785

3800

100,4

Паркет

тис.м2

99,1

94,4

99,5

105,4

Деревостружкові плити

тис.м3

8,7

7,5

10,0

133,3

Гарнітури і набори меблевих меблів

тис.комп.

7,9

8,0

8,0

100,0

Виробництво найважливіших видів товарів народного споживання у натуральному вимірі

Непродовольчі товари:

Тканини

тис.м2

199,0

199,5

200,0

100,3

Трикотажні вироби

млн.шт.

0,02

0,02

0,025

125,0

Взуття шкіряне

млн. пар

0,102

0,22

0,25

113,6

Панчішно – шкарпеткові вироби

млн. пар

3,2

2,5

2,8

112,0

Продовольчі товари

Цукор – пісок

тис. тонн

36,9

18,0

30,0

166,7

Олія

тис. тонн

22,7

12,0

14,0

116,7

Спирт етиловий з харчової сировини

млн. дкл.

0,6

0,6

0,6

100,0

Борошно

тис. тонн

47,7

48,2

48,9

101,5

М’ясо і субпродукти I категорії

тис. тонн

3,0

9,5

9,5

100,0

Ковбасні вироби

тис. тонн

3,15

3,9

4,0

102,6

Продукція з незбираного молока

тис. тонн

3,6

4,4

4,5

102,3

Масло тваринне

тис. тонн

0,8

0,5

0,5

100,0

Сири жирні

тис. тонн

1,7

1,1

0,8

72,7

Кондитерські вироби

тис. тонн

8,8

5,0

5,2

104,0

Консерви плодоовочеві

муб.

7,6

22,3

22,5

100,9

Безалкогольні напої

млн. дал.

2,2

1,8

1,85

102,8

Мінеральні води

млн. дал.

0,3

0,3

0,3

100,0

Хліб і хлібобулочні вироби

тис. тонн

25,9

26,2

27,0

103,1

Горілка і лікеро-горілчані вироби

тис. дал.

86,0

87,0

90,0

103,4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Схожі:

Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconРозпорядження " 03 " 08 2012 р. №507-р Про формування Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2013 рік
України від 26. 04. 2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання...
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconРозпорядження " 12 " 01 2012 р. №19-р Про організацію виконання Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2012 рік
Керуючись пунктом 1 статті 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, рішенням VІІІ сесії обласної ради VІ скликання...
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconДовідка щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2012 рік в частині дорожнього господарства та Програми розбудови дорожньої мережі Чернівецької області
Я краю рішенням ІІІ сесії обласної ради V скликання від 29. 06. 2006 №26-3/06 затверджено Програму розбудови дорожньої мережі Чернівецької...
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconПрограма економічного і соціального розвитку м. Знам’янка на 2012 рік Програма економічного і соціального розвитку м. Знам’янка на 2012 рік (далі програма) розроблена
Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, ст. 44 Закону України...
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconЗвіт про виконання Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2010 рік, затвердженої рішенням XXХVІІI сесії Чернівецької обласної ради

Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconПрограма економічного І соціального розвитку
Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку району на 2012 рік
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconРозпорядження від 24 жовтня 2011 року №322 Про розроблення проекту програми економічного І соціального розвитку району на 2012 рік
Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік” та з метою своєчасного розроблення проекту...
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconПрограма економічного і соціального розвитку Валківського району на 2013 рік
Валківського району на 2013рік (далі – Програма) та основні показники економічного і соціального розвитку району на 2013 рік
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconПрограма економічного розвитку міста сокиряни червень 2011 Зміст вступ 1 місія І стратегічне бачення 2 стратегічні цілі 2 оперативні цілі та проекти 2
Програма економічного розвитку міста Сокиряни (далі Програма) розроблена в процесі стратегічного планування економічного розвитку...
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconПояснювальна записка до програми економічного І соціального розвитку міста знам'янка на 2013 рік програма економічного І соціального розвитку м. Знам’янка на 2013 рік (далі програма) розроблена
Пояснювальна записка до програми економічного І соціального розвитку міста знам'янка на 2013 рік
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconРішення від 16 грудня 2010 року №17 смт Олександрівка Про виконання програми економічного І соціального розвитку Олександрівського району на 2010 рік та про програму економічного І соціального розвитку Олександрівського району на 2011 рік
Ціального розвитку Олександрівського району на 2010 рік, розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект програми економічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи