Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік icon

Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік
НазваПрограма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік
Сторінка7/15
Дата конвертації16.03.2013
Розмір2.4 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
1. /Програма.2003.doc
2. /решение 3.doc
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік
Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2002 рік взяти до відома. Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік затвердити (додається)

Валова продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств


(млн.грн.)
2001 р.

факт

2002 р.

очікув.

2003р.

прогноз

2003 р.

у % до

2002 р.

Загальний обсяг валової продукції у порівняних цінах - всього

1264,4

1288,3

1325,0

102,8

в тому числі:

сільськогосподарські підприємства


208,5


218,1


224,2


102,8

приватний сектор

1055,9

1070,2

1100,8

102,9

у % до попереднього року

110,3

101,9

102,8

-

З загального обсягу валової продукції:

рослинництво

733,7

747,4

772,3

103,3

у % до попереднього року

112,6

101,9

103,3

-

тваринництво

530,7

540,9

552,7

102,2

у % до попереднього року

107,3

101,9

102,2

-


Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

(усі категорії господарств, тис. тонн)


Види продукції

2001 р.

факт

2002 р.

очікув.

2003р.

прогноз

2003 р.

у % до 2002 р.

Зернові культури (у вазі після доробки)

438,1

452,0

455,5

100,8

Цукрові буряки (фабричні)

428,0

250,0

375,2

150,1

Соняшник

6,0

8,2

8,2

100,0

Льон - довгунець (у перерахунку на волокно)

0,3

0,3

0,3

100,0

Картопля

507,8

450,0

488,7

108,6

Овочі та баштанні

122,5

123,4

127,8

103,6

Плоди та ягоди

38,6

40,0

45,0

112,5

Реалізація худоби та птиці: у живій вазі

51,4

51,6

52,6

101,9

у забійній вазі

27,8

27,9

28,2

101,1

Молоко

347,7

353,4

355,0

100,4

Яйця, млн. штук

190,4

205,0

212,0

103,4

Вовна (у фізичній вазі), тонн

169,0

172,0

179,1

104,1

4.3. Лісове господарство

Головні проблеми:

 • відсутність коштів для відновлення морально-застарілого та фізично- зношеного обладнання лісової галузі;

 • не налагоджена переробка відходів виробництва лісової галузі;

 • недостатнє державне фінансування лісовідновлювальних робіт.Цілі:

 • зберігання лісового фонду шляхом проведення комплексу робіт щодо лісовідновлення, створення лісонасаджень на землях, що вилучені з експлуатації у народному господарстві;

 • забезпечення лісосировиною деревообробних та меблевих підприємств регіону.Головні дії:

 • раціональне використання лісосічного фонду;

 • ефективна переробка деревини;

 • розширення експорту виробів з деревини;

 • розширення виробництва та технічного переоснащення деревообробних підприємств та лісових господарств.


Критерії досягнення цілей:

 • зростання загального запасу стовбурної деревини на 0,4%;

 • річна заготівля ліквідної деревини в обсязі 449,4 тис.куб.м;

 • ріст доходів від ведення лісового господарства на 0,7%


Ведення лісового господарства, відпуск деревини

та відтворення лісових ресурсів

Показники

Одиниця виміру

2001 р.

факт

2002 р. очікув.

2003 р.

прогноз

2003 р.

у % до

2002 р.

Ліси та інші лісовкриті площі,

в т.ч.:

тис.га

176,3

176,6

176,6

100,0

вкритих лісовою рослинністю

тис.га

159,9

160,8

160,9

100,1

з них для цільового лісоведення

тис.га

159,9

160,8

160,9

100,1

Загальний запас стовбурної деревини - всього, в т. ч.:


тис.м3

48411

47000

47200

100,4

в лісах

тис.м3

48411

47000

47200

100,4

Середній вік лісів

років

63

64

64

100,0

Середньорічний загальний приріст деревини в лісах


тис.м3


760,5


766,5


766,5


100,0

Лісовідновлення - всього

га

1204

1000

1000

100,0

в тому числі посадка і посів в лісах


га


652


500


500


100,0

з них цільових плантацій

га

Лісорозведення – всього

га

-

15

15

100,0

в тому числі: створення насаджень в яругах, на пісках та інших неугіддяхга-1515100,0

створення полезахисних лісових смуг


га


-


-


-


-

Догляд за молодняками

тис.га

2,1

2,3

2,3

100,0

Обсяг нормованого лісокористування (ліквідна товарна деревина)- всьоготис.м3472,2440,0449,4102,1

в т. ч.: рубки проміжного користування (догляд + санітарні + інші)тис.м3140,382,085,0103,7

рубки головного користування і лісовідновні – всього


тис.м3


331,9


356,5


364,6


102,3

з них хвойних порід

тис.м3

225,5

239,3

247,4

103,4

Витрати на ведення лісового господарства в діючих цінах – всьоготис.грн.6308,67150,07200,0100,7

в тому числі за джерелами: держбюджет


тис.грн.


1801,2


3190,0


3200,0


100,3

місцевий бюджет

тис.грн.

-

-

-

-

власні кошти державних лісових господарств

тис.грн.

4507,4

3960,0

4000,0

101,0

Доходи в діючих цінах - всього, в т.ч.:


тис.грн.


1651,4


1995,6


2010,0


100,7

попенна плата

тис.грн.

1562,4

1990,1

2000,0

100,5


4.4. Транспорт і зв’язок

Головні проблеми:

 • високий ступінь зносу основних фондів, перш за все рухомого складу транспорту;

 • невирішеність питання компенсації підприємствам втрати доходів в процесі здійснення пільгових перевезень пасажирів;

 • обмеженість інвестицій у модернізацію та розвиток зв’язку;

 • недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності галузей;

 • збереження низької платоспроможності підприємств транспорту, значна дебіторська заборгованість;

 • невідповідність стану доріг відповідним технічним нормам;

 • незадоволений попит споживачів на послуги телефонного зв’язку.Цілі:

 • оновлення основних фондів, перш за все рухомого складу транспорту;

 • формування єдиної політики регулювання системи тарифів, цін, зборів та плати на транспортні послуги;

 • створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг;

 • забезпечення безпечної роботи транспорту, підвищення рівня транспортного обслуговування;

 • розвиток і модернізація телефонних мереж загального користування з використанням сучасного обладнання, насамперед, вітчизняного виробництва;

 • продовження робіт з цифровізації первинної мережі;

 • подальший розвиток мережі мобільного зв’язку.


Головні дії:

 • оновити рухомий склад всіх видів транспорту;

 • підтримувати на належному рівні мережі автомобільних доріг за напрямками проходження транспортних коридорів, туристичних маршрутів;

 • підвищити інвестиційну привабливість транспортної інфраструктури;

 • створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг шляхом залучення на конкурсній основі перевізників різних форм власності до роботи на автобусних маршрутах загального користування у міському, приміському та внутрішньообласному сполученні;

 • впровадження ресурсозберігаючих технологій в галузі зв’язку;

 • впровадження нових мережевих технологій та розвиток найбільш прибуткових сегментів ринку послуг зв’язку;

 • розвиток та модернізація телефонних мереж загального користування з використанням сучасного обладнання, у першу чергу вітчизняного виробництва.


Критерії досягнення цілей:

 • збільшення перевезень вантажів на 0,3% та пасажирів на 10,8%, вантажообігу – на 1,7%, пасажирообігу – на 1,0%;

 • доведення щільності телефонів на кінець 2003 року до рівня 17,9 номерів на 100 мешканців;

 • збільшення ємності телефонних станцій на 2,6%, в тому числі у сільській місцевості – на 4,6%;

 • введення в експлуатацію 13 км магістральних і зонових волоконно-оптичних ліній зв’язку.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15Схожі:

Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconРозпорядження " 03 " 08 2012 р. №507-р Про формування Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2013 рік
України від 26. 04. 2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання...
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconРозпорядження " 12 " 01 2012 р. №19-р Про організацію виконання Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2012 рік
Керуючись пунктом 1 статті 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, рішенням VІІІ сесії обласної ради VІ скликання...
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconДовідка щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2012 рік в частині дорожнього господарства та Програми розбудови дорожньої мережі Чернівецької області
Я краю рішенням ІІІ сесії обласної ради V скликання від 29. 06. 2006 №26-3/06 затверджено Програму розбудови дорожньої мережі Чернівецької...
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconПрограма економічного і соціального розвитку м. Знам’янка на 2012 рік Програма економічного і соціального розвитку м. Знам’янка на 2012 рік (далі програма) розроблена
Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, ст. 44 Закону України...
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconЗвіт про виконання Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2010 рік, затвердженої рішенням XXХVІІI сесії Чернівецької обласної ради

Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconПрограма економічного І соціального розвитку
Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку району на 2012 рік
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconРозпорядження від 24 жовтня 2011 року №322 Про розроблення проекту програми економічного І соціального розвитку району на 2012 рік
Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік” та з метою своєчасного розроблення проекту...
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconПрограма економічного і соціального розвитку Валківського району на 2013 рік
Валківського району на 2013рік (далі – Програма) та основні показники економічного і соціального розвитку району на 2013 рік
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconПрограма економічного розвитку міста сокиряни червень 2011 Зміст вступ 1 місія І стратегічне бачення 2 стратегічні цілі 2 оперативні цілі та проекти 2
Програма економічного розвитку міста Сокиряни (далі Програма) розроблена в процесі стратегічного планування економічного розвитку...
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconПояснювальна записка до програми економічного І соціального розвитку міста знам'янка на 2013 рік програма економічного І соціального розвитку м. Знам’янка на 2013 рік (далі програма) розроблена
Пояснювальна записка до програми економічного І соціального розвитку міста знам'янка на 2013 рік
Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2003 рік iconРішення від 16 грудня 2010 року №17 смт Олександрівка Про виконання програми економічного І соціального розвитку Олександрівського району на 2010 рік та про програму економічного І соціального розвитку Олександрівського району на 2011 рік
Ціального розвитку Олександрівського району на 2010 рік, розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект програми економічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи